Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2017 » Spis treści wydania 01/2017

Spis treści wydania 01/2017

20 lut 2017 Możliwość komentowania Spis treści wydania 01/2017 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 01/2017' on Facebook Share 'Spis treści wydania 01/2017' on Email Share 'Spis treści wydania 01/2017' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 01/2017

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Nowa Energia 01/2017

Dylematy inwestycyjne energetyki
dr inż. Stanisław Tokarski, pełnomocnik dyrektora Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
str.4
Postępowanie przed prezesem URE ws. kar pieniężnych za przekroczenia stopni zasilania w sierpniu 2015 r.
dr Jan M. Góralski, adwokat, Kancelaria Góralski & Goss Legal
str.7
Rozwój i perspektywy sektora elektromobilności w Holandii
Dominik Brodacki, ekspert, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
str.11
Przyszłość Niezależnych Dystrybutorów Energii Elektrycznej
Rozmowa z dr Leszkiem Juchniewiczem, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
str.14
Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń ze spalarni odpadów
Olga Namiecińska, Grzegorz Wielgosiński, Agata Targaszewska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
str. 17
Technologie zgazowania odpadów – komunalnych
Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Centrum Energetyki AGH; Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH
str. 22
Paulownia cesarska – rekordzistka tempa wzrostu i jej „kariera” w Polsce?
dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
str. 27
Technologia zgazowania biomasy dla efektywnej generacji energii w małej skali
mgr inż. Janina Ilmurzyńska, Instytut Energetyki
str. 30
Ubezpieczenia w zarządzaniu ciągłością działania zakładów TPOK
Arleta Stanisławska, manager; Mateusz Kita, Biuro Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych EIB SA
str. 36
Paliwa alternatywne surowcem dla energetyki
Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
str. 38
Dyspozycyjność energetyki wodnej w kontekście rozwoju farm wiatrowych
prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr inż. Daniel Sławiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Zakład Konwersji Energii
str. 42
Dogadaj sie ze swoim NIMBY, czyli jak prowadzić dialog społeczny podczas inwestycji
Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
str.45
Niepewność szacowania strat ciepła z wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
dr hab. inż. Sławomir Zator, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
str.50
Dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej
Jakub Murat, Adam Smyk, Rafał Laskowski, Politechnika Warszawska
str. 54
Rozruch technologiczny źródła ciepła a prowadzenie działalności koncesjonowanej
Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp. p.
str. 60
Strategiczne wyzwania sektora ciepłowniczego XXI wieku – cz. I.
dr inż. Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
str. 63
Doświadczenia międzynarodowe w zakresie technologii termicznego przekształcania odpadów na rynku rodzimym
Marcin Nawrot, dyrektor handlowy, Elsta Sp. z o.o.
str. 69
Uszkodzenia i diagnostyka off-line stanu izolacji uzwojeń w silnikach wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych dla potrzeb energetyki i przemysłu
prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
str. 71
Poprawa elastyczności bloków parowych poprzez magazynowanie ciepła i masy
prof. dr hab. inż. Janusz Badur, mgr inż. Tomasz Kowalczyk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Zakład Konwersji Energii
str. 83
Ocena zagrożenia środowiska wynikająca z zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania odpadów
Monika Janas, Alicja Zawadzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka; Dorota Wasiak, Laboratorium Ochrony Środowiska Eko-Serwis
str. 86
IV Konferencja Techniczna „RBnaPN” kolejnym sukcesem
Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”
str. 91

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć