News » Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone

Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone

13 lis 2014 Możliwość komentowania Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone została wyłączona Share 'Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone' on Facebook Share 'Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone' on Email Share 'Wenezuela – pierwsze negocjacje klimatyczne zakończone' on Print Friendly

W Wenezueli zakończyło się nieformalne spotkanie ministerialne PreCOP, ostatnie przed tegoroczną Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP20). Poprzedził je tzw. społeczny PreCOP – pierwszy w historii negocjacji klimatycznych.

Wenezuela, po raz pierwszy w historii negocjacji klimatycznych, zorganizowała społeczny PreCOP. Do dyskusji z ministrami zostali zaproszeni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, reprezentanci kilkudziesięciu organizacji ekologicznych, rolnicy oraz środowiska naukowe. Polska prezydencja COP19 wyraziła satysfakcję z racji kontynuowania, zapoczątkowanej w Warszawie, praktyki rozszerzania udziału organizacji pozarządowych i innych środowisk w proces negocjacji klimatycznych. W Warszawie, podczas konferencji COP19 – po raz pierwszy w historii – odbył się biznesowy PreCO oraz dialog z burmistrzami miast i przedstawicielami władz miejskich (Dzień Miast).

Społeczny PreCOP

W trakcie społecznego PreCOP został przedstawiony ministrom dokument wypracowany przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, stanowiący kompilację podstawowych postulatów różnych środowisk. Organizacje ekologiczne podnosiły głównie kwestię konieczności zwiększenia ambicji redukcyjnej, a także odpowiedniego uwzględnienia zasady równości i sprawiedliwości w nowym porozumieniu.

Wskazywano także na odpowiedzialność państw rozwiniętych, zwłaszcza historyczną za koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze. Wielu odwoływało się do społecznych aspektów zmian klimatu, mówiąc, między innymi, o potrzebie większej wrażliwość na skutki, jakie niosą one dla społeczeństw, w tym na realne zagrożenie dla przetrwania niektórych krajów, głównie wyspiarskich. Podkreślano ponadto potrzebę przywiązywania większej uwagi do kwestii praw człowieka, w tym prawa do bezpiecznego rozwoju oraz dobrobytu.

Wszyscy obecni na spotkaniu przedstawiciele rządów deklarowali pozytywny stosunek do wniosku reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego dotyczącego wzmocnienia ich roli w pracach konwencji, między innymi nad nowym porozumieniem klimatycznym. Wskazywali też, że jakkolwiek wiele postulatów organizacji pozarządowych ma dobre uzasadnienie, to jednak rządy są odpowiedzialne przed wyborcami za konsekwencje przyjmowanych rozwiązań. Konstruktywne podejście ze strony podmiotów pozarządowych powinno zatem zastąpić postawę roszczeniową.

PreCOP

Rozmowy w części ministerialnej, w gronie przedstawicieli rządowych, dotyczyły najważniejszych tematów z punktu widzenia przygotowań do konferencji COP20 w Limie. Mowa tutaj przede wszystkim o krajowych kontrybucjach, czyli wkładach poszczególnych państw do nowej umowy. Ministrowie wskazywali też na decydującą, dla sukcesu konferencji w Limie i w Paryżu, rolę przyjętego w Warszawie kalendarium prac nad nowym porozumieniem, w tym, konieczność przestrzegania terminu przedstawienia państwom projektu traktatu.

Uczestniczy PreCOP jednogłośnie deklarowali chęć przyjęcia porozumienia w Paryżu. Odnotowali jednak, iż nadal wiele kwestii pozostaje nieuzgodnionych. Jedną z nich jest charakter i zakres kontrybucji krajowych poszczególnych państw. Wskazywano, że dopiero tekst porozumienia da pewność co do obowiązujących mechanizmów redukcji emisji oraz działań adaptacyjnych, a tym samym pozwoli na przedstawienie kontrybucji prawnie wiążących. Wszyscy zgadzali się, że mitygacja (redukcja) emisji musi być centralnym elementem kontrybucji krajowych, również w przypadku krajów rozwijających się, jednakże pod warunkiem zachowania równowagi z innymi działaniami klimatycznymi.

d1b830dc42fb2dcfcca9aaee5c7ae2a6

Źródło: Ministerstwo Środowiska 

Wpis został opublikowany 13 lis 2014 w następujących kategoriach: News, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć