Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2014 » Spis treści dodatku tematycznego 02/2014

Spis treści dodatku tematycznego 02/2014

19 maj 2014 Możliwość komentowania Spis treści dodatku tematycznego 02/2014 została wyłączona Share 'Spis treści dodatku tematycznego 02/2014' on Facebook Share 'Spis treści dodatku tematycznego 02/2014' on Email Share 'Spis treści dodatku tematycznego 02/2014' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Dodatek 02/2014

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Dodatek tematyczny 02-03/2014

Program Szczegółowy GRE 2014
str. 58
Mathematical modeling of processes in biogas unit
Alla Denisova, NGO MINH HIEU, Odessa National Polytechnic University
str. 65
Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Anton Mazurenko, Alla Denisova, NGO Minh Hieu, Odessa National Polytechnic University
str. 68
Monitoring of power quality parameters in places of complaints to power quality
Petr Rozehnal, Petr Krejčí Department of Electrical Power Engineering, VSB – Technical University of Ostrava
str. 72
Development in Off-Grid and Smart Grid Area
ing. Jindřich Stuchlý VSB – Technical university of Ostrava
str. 72
Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii
prof. Klaus R.G. Hein
str. 73
Suszarnie obrotowe do zastosowań w energetyce
Kumera Corporation
str. 73
Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów turbogeneratorów
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
str. 73
Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych turbin wiatrowych
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska
str. 74
Symulacja numeryczna bloku energetycznego w stanie ustalonym
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska
str. 74
Remonty i modernizacje wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 75
Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 75
Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 76
Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska, dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
str. 76
Eksploatacja przemysłowego bloku gazowo-parowego zasilanego gazem ziemnym niskokalorycznym
dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska, Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski, Arctic Paper Kostrzyn S.A.
str. 77
Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla
dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa
str. 77
Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy w układach zasilanych biogazem
dr inż. Sebastian Lepszy, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 77
Badania procesu sorpcji CO2 z oxy-spalania na sorbentach wapniowych
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska
str. 78
Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania wybranych węgli w powietrzu i atmosferach Oxy
prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek Zgóra, Politechnika Wrocławska
str. 79
Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej separacji gazów dedykowana dla technologii CCS
dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 79
Monografia pt.: „Suszenie węgla niskogatunkowego”
H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki
str. 80
Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych”
Z. Kabza, S. Zator
str. 80
Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2”
W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert
str. 81
Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE) bazujące na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”
J. Kiciński, P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski
str. 81
Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów do nawiązania kontaktu z redakcjami czasopism
str. 82
W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma „Archiwum Energetyki” zaproponowała publikacje wskazanych artykułów
str. 85
Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”
str. 85
Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”
str. 85
Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych instalacji pilotowej do wstępnego suszenia węgla brunatnego dla celów energetycznych
Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut
str. 86

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć