Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2014 » Spis treści dodatku tematycznego 1/2014

Spis treści dodatku tematycznego 1/2014

26 mar 2014 Możliwość komentowania Spis treści dodatku tematycznego 1/2014 została wyłączona Share 'Spis treści dodatku tematycznego 1/2014' on Facebook Share 'Spis treści dodatku tematycznego 1/2014' on Email Share 'Spis treści dodatku tematycznego 1/2014' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Dodatek 01/2014

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

GRE 01/2014

Realizacja koncepcji programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Gerard Lipiński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
str.80
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Zadanie 1 Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, Kierownik zadania badawczego nr 1
str. 83
Analiza energetyczna oraz ekonomiczna instalacji wychwytu CO2 z wykorzystaniem absorpcji chemicznej
dr inż. Krzysztof Bochon, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 89
Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, mgr inż. Paweł Pilarz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 89
Opłacalność układu gazowo-powietrznego jako jednostki wytwórczej
mgr inż. Daniel Czaja, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, dr inż. Sebastian Lepszy, mgr inż. Katarzyna Stępczyńska-Drygas, Politechnika Śląska
str. 90
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach pełzania
dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK, mgr inż. Łukasz Felkowski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
str. 90
Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu oxy przez zastosowanie układu hybrydowego do separacji tlenu
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, mgr inż. Aleksandra Dryjańska, Politechnika Śląska
str. 91
Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termometrów w funkcji prędkości przepływającego powietrza
dr inż. Magdalena Jaremkiewicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
str. 91
Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny ryzyka dla bloku typu oxy z wysokotemperaturową membraną „three – end” do produkcji tlenu
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Adrian Balicki, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 92
Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dr inż. Łukasz Bartela, mgr inż. Dorota Mikosz, Politechnika Śląska
str. 92
Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w bloku energetycznym
dr inż. Paweł Rączka, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Politechnika Wrocławska
str. 93
Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla metodą absorpcji chemicznej
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Piotr Łukowicz, Politechnika Śląska
str. 93
Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego bloku typu oxy
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Sebastian Michalski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 94
Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych
mgr inż. Aleksander Krótki, mgr inż. Adam Tatarczuk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Tomasz Spietz, mgr inż. Marcin Stec, dr inż. Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 94
Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji CO2 z różnych źródeł dla bloku węglowego 900 MW
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw Pol. Śl., dr inż. Andrzej Kochaniewicz, mgr inż. Marcin Mroncz, Politechnika Śląska
str. 95
Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji CO2 na pracę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., mgr inż. Marcin Mroncz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 95
Modelowanie procesu wychwytu CO2 w technologii „Post-combustion capture”
mgr inż. Paweł Niegodajew, dr inż. Dariusz Asendrych, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
str. 96
Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej
prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, mgr inż. Marcin Job, mgr inż. Mateusz Brzęczek, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 96
Analiza możliwości odzysku ciepła z procesu sprężania CO2
dr inż. Sebastian Rulik, dr inż. Andrzej Kochaniewicz, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski, Politechnika Śląska
str. 97
Poszukiwanie efektywnych sorbentów aminowych w procesie usuwania CO2 z mieszanin gazowych
mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Aleksander Krótki, mgr inż. Tomasz Spietz, mgr inż. Adam Tatarczuk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, dr inż. Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 97
Identyfikacja obszarów zagrożonych pękaniem w elementach turbin na parametry nadkrytyczne
prof. dr hab. Andrzej Rusin, dr hab. inż. Grzegorz Nowak, dr inż. Marian Lipka, mgr inż. Adam Zalewski, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
str. 98
Ocena wpływu integracji bloku węglowego z instalacją wychwytu CO2
na pracę przy zmiennym obciążeniu
mgr inż. Katarzyna Stępczyńska-Drygas, dr hab. inż. Sławomir Dykas, dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw. Pol. Śl., mgr inż. Daniel Czaja, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 98
Wychwyt CO2 z gazów o zwiększonej zawartości ditlenku węgla
mgr inż. Andrzej Wilk, dr inż. Lucyna Więcław-Solny, mgr inż. Dariusz Śpiewak, mgr inż. Tomasz Spietz, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 99
Określenie własności mechanicznych i stanu materiału na podstawie badań mikropróbek metodą spt
prof. dr hab. Andrzej Rusin, mgr inż. Michał Bieniek, dr inż. Adam Wojaczek, dr inż. Michał Strozik, dr inż. Mirosław Majkut, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
str. 99
Eksperymentalne wyznaczanie obciążenia cieplnego ściany komory paleniskowej kotła
prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr inż. Tomasz Sobota, dr inż. Piotr Dzierwa, dr inż. Marcin Trojan, dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
str. 100
Procesy transportu CO2 z instalacji wychwytu bloku energetycznego do miejsca składowania
prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Rusin, dr inż. Mirosław Majkut, dr inż. Katarzyna Stolecka, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
str. 100
Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego
mgr inż. Michał Gandor, mgr inż. Krzysztof Sławiński, mgr. inż. Krzysztof Knaś, mgr Barbara Balt, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 101
Wpływ młyna elektromagnetycznego na jednoczesny proces suszenia i mielenia węgla brunatnego
mgr Barbara Balt, mgr inż. Krzysztof Sławiński, mgr. inż. Krzysztof Knaś, mgr inż. Michał Gandor, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 101
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – Projekt Strategiczny NCBR
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Kierownik zadania badawczego nr 2, dr inż. Tomasz Czakiert, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 102
Model własności radiacyjnych mieszaniny CO2/H2O dla warunków spalania OXY pyłu węglowego
dr inż. Zbigniew Modliński, prof. dr hab. Wiesław Rybak, Politechnika Wrocławska
str. 105
Modelowanie spalania OXY pyłu węglowego w kotle energetycznym
dr inż. Zbigniew Modliński, prof. dr hab. Wiesław Rybak, Politechnika Wrocławska
str. 105
Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w procesie spalania tlenowego w CWF
mgr inż. Sylwia Jankowska, dr inż. Tomasz Czakiert, mgr inż. Grzegorz Krawczyk, mgr inż. Paweł Borecki, mgr inż. Łukasz Jesionowski, prof. dr hab. inż Wojciech Nowak, IZTE, Politechnika Częstochowska
str. 106
Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną cyrkulacją spalin
mgr inż. Marcin Kopczyński, dr inż. Janusz Lasek, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 106
Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes in radiation heat transfer modeling
mgr inż. Paweł Kuczyński, Institute of Power Engineering, Warsaw, prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology
str. 107
Analiza numeryczna spalana pyłu węglowego w przedpalenisku cyklonowym w atmosferze O2/N2
dr inż. Robert Zarzycki, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
str. 107
Modelowanie procesu fluidyzacji w przemysłowym kotle fluidalnym
mgr inż. Wojciech P. Adamczyk2, mgr inż. Paweł Kozołub2, dr inż. Gabriel Węcel2, dr inż. Adam Klimanek2, prof. dr hab. inż. Ryszard A. Białecki2, Marcin Klajny2, 1
1) Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., 2) Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
str. 108
Aspekty energetyczne i środowiskowe ciśnieniowego spalania tlenowego paliw stałych
mgr inż. Krzysztof Głód, dr inż. Janusz Lasek, dr hab. inż. Jarosław Zuwała, dr hab. inż. Marek Ściążko,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 108
Badania kinetyki odsiarczania spalin powstałych w procesie oxy-spalania w przedpalenisku cyklonowym w warunkach podwyższonego stężenia SO2
dr inż. Robert Zarzycki, mgr inż. Marcin Kratofil, mgr inż. Damian Pawłowski, mgr inż. Mariola Ścisłowska, dr inż. Rafał Kobyłecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
str. 109
Wpływ wybranych parametrów procesu spalania węgla na formowanie zanieczyszczeń
dr hab. inż. Henryk Radomiak, dr inż. Monika Zajemska, Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
str. 109
Analiza energochłonności procesu separacji CO2 metodą VPSA
dr inż. Robert Zarzycki, dr inż. Marcin Panowski, Katedra Inżynierii Energii, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 110
Ciśnieniowe, tlenowe spalanie węgla – badania kinetyki
dr inż. Teresa Topolnicka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 111
Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw Kierownik zadania badawczego nr 3
str. 112
Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego
mgr inż. Grzegorz Tomaszewicz, dr hab. inż. Marek Ściążko, dr inż. Aleksander Sobolewski, dr inż. Tomasz Chmielniak, mgr inż. Andrzej Czaplicki, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 116
Wykaz osiągniętych oraz planowanych głównych rezultatów realizacji Zadania Badawczego nr 3 pt.: Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej
(w aspekcie możliwości ich praktycznego wykorzystania)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
str. 116
Przykłady Technologii i Urządzeń Energetyki Rozproszonej (URE) bazującej na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Kierownik zadania badawczego nr 4
str. 119
Instalacja kogeneracyjna do zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych
prof. zw. dr hab. inż. Witold Elsner1, mgr inż. Roman Borecki2, dr inż. Marian Wysocki1
1) Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 2) Instytut Badawczo-Wdrożeniowy Maszyn Sp. z o.o.
str. 123
Zgazowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej
inż. Wiesław Jodkowski, dr inż. Andrzej Sitka, mgr inż. Bogusław Szumiło, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
str. 123
Analiza efektywności ekonomicznej bloków węglowych na parametry nadkrytyczne o mocach 400-800 MW
mgr inż. Łukasz Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Witold Elsner, prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
str. 124
Innowacyjne technologie OZE – typoszereg mikroinstalacji kogeneracyjnych
dr hab. inż. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
str. 124
Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i wysokiej czystości
dr inż. Tomasz Golec, Instytut Energetyki w Warszawie
str. 125
Bioprocesy wytwarzania energii
prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
str. 125
Chłodzenie ogniwa paliwowego typu PAFC z wykorzystaniem układu ORC z mokrymi i suchymi czynnikami obiegowymi
dr inż. Sławomir Wiśniewski, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
str. 126
Technologia energetycznego wykorzystania produktu ubocznego powstającego przy produkcji bioetanolu
inż. Wiesław Jodkowski, dr inż. Andrzej Sitka, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
str. 127
Analiza procesu konwersji termicznej paliw alternatywnych – biomasy oraz odpadów przemysłowych i komunalnych
mgr inż. Izabella Maj, dr inż. Piotr Ostrowski, mgr inż. Michał Polok, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 127
Pilotażowe instalacje kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Sebastian Bykuć, dr inż. Mariusz Szymaniak, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
str. 128
Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej
dr inż. Sławomir Wiśniewski, dr inż. Radomir Kaczmarek, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
str. 128
Współpraca elektrowni o mocy 900 MW z układem odzysku ciepła zasilającym ORC
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz 1, 2, mgr inż. Paweł Ziółkowski1, prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz1
1)Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 2)Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
str. 129
Mikrosiłownia domowa jako źródło energii cieplnej i elektrycznej
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz 1, 2, dr inż. Jan Wajs 1, 2, prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz1
1) Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 2) Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
str. 129
Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla
– wpływ skali na przebieg procesu
dr inż. Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Tomasz Iluk, Mateusz Szul, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 130
Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr., Politechnika Wrocławska, Kierownik projektu „Wstępne suszenie węgla brunatnego do celów energetycznych”
str. 131
Modelowanie ekspansji złoża fluidalnego w procesie suszenia węgla brunatnego
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
str. 134
Wykorzystanie metody DPIV do weryfikacji eksperymentalnej obliczeń numerycznych na przykładzie suszarni węgla brunatnego
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, dr inż. Stanisław Anweiler, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
str. 134
Badanie termokinetyki procesu suszenia węgla brunatnego w suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Marcin Michalski, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
str. 135
Energochłonność procesu suszenia węgla brunatnego w suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr inż. Krystian Ryszczyk, mgr inż. Paweł Sattler, Politechnika Opolska
str. 135
Badania procesu suszenia w obrotowej instalacji laboratoryjnej, określenie efektywności suszenia w zależności od parametrów procesu
mgr inż. Michał Czerep, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
str. 136
Badania procesu suszenia w fluidalnej instalacji laboratoryjnej „Torbed”
za pomocą niskotemperaturowego powietrza
mgr inż. Michał Czerep, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, dr inż. Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
str. 136
Wpływ współspalania podsuszonego węgla brunatnego na pracę kotła energetycznego
dr inż. Janusz Lichota, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, mgr inż. Damian Ławniczak, Politechnika Wrocławska
str. 137
Przegląd różnych metod i technologii suszenia węgla brunatnego
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Marcin Michalski, Politechnika Wrocławska
str. 137
Badania suszenia uderzeniowego
dr inż. Janusz Lichota, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
str. 137
Wpływ integracji suszarki węgla brunatnego na pracę bloku energetycznego
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nadzw Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak,
dr inż. Andrzej Kochaniewicz, mgr inż. Marcin Mroncz, Politechnika Śląska
str. 138
Prace rozwojowe i implementacja ich wyników w celu ograniczenia strat w przesyle energii elektrycznej
dr inż. Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
str. 138
Matematyczne modelowanie procesów w instalacje biogazowe
prof. dr hab. Ałła Denisowa, doktorant Ngo Minh Hieu, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
str. 139
Analiza egzergetycznych parametrów biogazowej instalacji energetycznej
prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, doktorant Ngo Minh Hieu, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
str. 140
Modelowanie dynamiki procesu suszenia cząstki węgla w złożu fluidalnym
dr inż. Sławomir Pietrowicz, dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. nadzw. PWr, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Politechnika Wrocławska
str. 140
Wpływ podsuszania węgla brunatnego na parametry pracy kotła pyłowego
prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, dr hab. inż. Sylwester Kalisz, dr inż. Wacław Wojnar, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 141
Wpływ izolacji termicznych na efektywność energetyczną
Ryszard Borkowski, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
str. 141
Adaptacja metody LCC na potrzeby klasyfikacji linii energetycznych
dr inż. Łukasz Dzierżanowski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, Politechnika Opolska
str. 142
Analiza ekonomiczna systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii
mgr inż. Łukasz Grzesik, Instytut Informatyki i Automatyki, Politechnika Opolska
str. 143
Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BP-1150
dr inż. Tomasz Golec, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Paweł Kuczyński, mgr inż. Łukasz Cichowlas,
Instytut Energetyki
str. 143
Nowe funkcjonalności technologii monitorowania procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w energetyce, determinowane postępem hybrydowych technik akwizycji topologii
prof. dr hab. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska, mgr inż. Lesław Jerzy Kwiatkowski, EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o.
str. 144
Regulacje prawne dotyczące wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2
Adam Kowalski, Michał Kornasiewicz
str. 144
Modelowe odzwierciedlenie nowych technologii w elektroenergetyce oraz wpływu energetyki rozproszonej na krzywą KSE
Andrzej Modzelewski, RWE Polska
str. 145
Obliczenia numeryczne kotła OP-150
dr inż. Bartłomiej Hernik, Politechnika Śląska
str. 145
Badania doświadczalne wybranych przepływomierzy kolanowych
dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ w Kaliszu
str. 146
Aplikacja wspomagająca planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej
dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, dr inż. Łukasz Dzierżanowski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 146
Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w celu ograniczania wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych
dr inż. Bogdan Ruszczak, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, dr inż. Michał Tomaszewski, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 147
Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowanych atmosferach gazowych
mgr inż. Ewa Marek, dr inż. Bartosz Świątkowski, Zakład Procesów Cieplnych, Instytut Energetyki
str. 148
Single coal particle combustion in modified atmosphere conditions
mgr inż. Ewa Marek, dr inż. Bartosz Świątkowski
str. 148
Monitoring linii elektroenergetycznych przy użyciu bezzałogowych urządzeń latających (UAV)
dr inż. Michał Tomaszewski, mgr inż. Michał Krawiec, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 149
Analiza sprawności odpylaczy cyklonowych z wykorzystaniem modelowania CFD oraz modeli teoretycznych
mgr inż. Marek Wasilewski, dr Anna Duczkowska-Kądziel, dr hab. inż. Jerzy Duda, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska
str. 149
Metoda przekształcenia zdjęć w celu umożliwienia analizy przęsła linii elektroenergetycznej
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
str. 150
Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła elektroenergetycznego
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Rafał Gasz, Politechnika Opolska
str. 150
Możliwości diagnostyki powierzchni elementów rurowych z wykorzystaniem skanera laserowego
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, mgr inż. Paweł Michalski, Politechnika Opolska
str. 151
Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex
mgr inż. Monika Zdun, mgr inż. Marcin Plis, prof. dr hab. Henryk Rusinowski, Politechnika Śląska
str. 151
„Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce”
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 152

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć