News » Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej ocenia sytuację w branży OZE, podsumowuje własne działania i wyróżnia osobistości

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej ocenia sytuację w branży OZE, podsumowuje własne działania i wyróżnia osobistości

31 sty 2014 Możliwość komentowania Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej ocenia sytuację w branży OZE, podsumowuje własne działania i wyróżnia osobistości została wyłączona

1_strona

28 stycznia 2014 r. członkowie, sympatycy i  goście Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wzięli udział w spotkaniu,którego celem było podsumowanie działań ZP FEO w 2012 r., ocena bieżącej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz perspektyw dla branży. Przybyłych gości przywitał prezes zarządu ZPFEO Grzegorz Wiśniewski, który przestawił jego zdaniem najważniejsze działania Związku oraz cele strategiczne  na kolejne lata.

– Najważniejszym strategicznym celem ZPFEO jest podtrzymanie wzrostu udziału energii z OZE w Polsce, zapobieżenie spadkowi aktywności inwestycyjnej i ukierunkowanie jej na zrównoważony rozwój sektora oraz określenie przez rząd adekwatnego i możliwego do osiągnięcia, ale mobilizującego celu dla energii odnawialnej w Polsce do 2030 r., a także stworzenie odpowiednich ram prawnych dla rozwoju energetyki prosumenckiej – powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu ZPFEO.

Wyrażając zaniepokojenie ogólną sytuacją, jaka powstała w 2013 r. w związku z pracami rządowymi nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii ZPFEO poszukiwał szerszej platformy współpracy z innymi organizacjami branżowymi i pozarządowym, w tym ekologicznymi. W efekcie, w styczniu na ręce Premiera Tuska skierowany został list otwarty wzywający  do zmiany dotychczasowej polityki spychania OZE na margines i poza horyzont planowania w energetyce oraz zaprzestania „oczerniania odnawialnych źródeł w oczach społeczeństwa”. Trzydzieści sześć organizacji, które razem z ZP FEO podpisały się pod listem, zaapelowało do Premiera o nowe, strategiczne i długoterminowe spojrzenie na politykę energetyczną Polski i zaniechanie forsowania rozwiązań prawnych w projekcie ustawy o OZE szkodliwych dla prosumentów, niezależnych producentów energii oraz producentów urządzeń dla OZE. ZP FEO od 2011 r., kiedy przedstawił własne założenia projektu ustawy o OZE, aktywnie pracował nad tym i wspierał Ministerstwo Gospodarki, aby ustawa miała charakter prosumencki, obywatelski i aby wspierała innowacyjne technologie. Wyrazem tych dążeń jest także szeroki konsensus sygnatariuszy listu otwartego do Premiera, którzy uznali, że w zakresie energetyki prosumenckiej i wparcia dla mikroinstalacji oraz racjonalności ekonomicznej, projekt ustawy z października 2012 r. jest znacznie lepszy niż projekt ustawy z końca 2013 r.

2_strona

Po opracowaniu mapy drogowej rozwoju energetyki prosumenckiej ”Krajowy plan rozwoju mikrositalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 r.”, w której pokazano, jak uruchomić ogromny potencjał przedsiębiorczości Polaków, ZPFEO uczestniczy również w tworzeniu finansowych instrumentów wsparcia energetyki prosumenckiej, poprzez aktywny udział w przygotowywaniu priorytetów finansowania OZE w perspektywie 2014-2020 (fundusz spójności i RPO) oraz w wykorzystaniu na rzecz OZE, energetyki obywatelskiej i ochrony środowiska  krajowego systemu funduszy ekologicznych.  W styczniu 2013 r. Związek wystąpił z inicjatywą uruchomienia nowego programu NFOŚiGW pn. „Prosument”, stanowiącego w obecnej sytuacji  najbardziej realny instrument wsparcia wszystkich mikroinstalacji OZE w Polsce.

Tradycyjnie, miłym akcentem uroczystości było wręczenie wyróżnień ZP FEO w postaci dyplomów uznania za niezłomne wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz przełamywanie barier w rozwoju systemów energetyki prosumenckiej. W ubiegłym roku laureatami były instytucje i organizacje: Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Koalicja Klimatyczna. Tegoroczni  laureaci to wybitne osobistości, które swoim autorytetem, dorobkiem oraz realizacją swoich osobistych misji silnie związanych z energetyką zrównoważoną i obywatelską, także w trudnym 2013 r., wykazały się mądrością i odwagą w działaniach na rzecz całego sektora OZE. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące osoby: dwukrotny Minister Środowiska, wiceprzewodniczący Rady nadzorczej NFOŚiGW prof. Maciej Nowicki, Senator Norbert Obrycki – przewodniczący senackiego Zespołu Energii Odnawialnej oraz – jako przedstawiciel mediów – Urszula Wojciechowska – redaktor naczelna miesięcznika Czysta Energia.

Kończący swoją kadencję prezes zarządu ZP FEO Grzegorz Wiśniewski przekazując wyróżnionym w imieniu wszystkich członków ZP FEO wyrazy  uznania  podkreślił, że wyróżnione osoby niezawodnie wspierają wszystkie OZE także w trudnych sytuacjach i są rzecznikami całego sektora w relacjach z kluczowymi dla OZE instytucjami państwa i całym społeczeństwem. Dodał, że konieczne zmiany w energetyce i uznanie w tym procesie roli OZE, jako wiodącej oraz wprowadzenie wymiaru obywatelskiego spojrzenia na OZE, nie są możliwe bez takich ambasadorów.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Wpis został opublikowany 31 sty 2014 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć