Wydarzenia - relacje » Memorandum Budapesztańskie „29+1”

Memorandum Budapesztańskie „29+1”

12 lis 2012 Możliwość komentowania Memorandum Budapesztańskie „29+1” została wyłączona Share 'Memorandum Budapesztańskie „29+1”' on Facebook Share 'Memorandum Budapesztańskie „29+1”' on Email Share 'Memorandum Budapesztańskie „29+1”' on Print Friendly

Europejska Polityka Przemysłowa „powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE. To z kolei oznacza, że ambitne plany związane z ograniczaniem poziomu emisji CO2 i dekarbonizacji Europy, powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne. Unijne plany powinny również zakładać maksymalne wykorzystanie energii z rodzimych źródeł. Pierwszy w historii szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1”, który obradował w Budapeszcie, został poświęcona tematowi: „Europa Centralna i Energy Roadmap 2050”.

Efektem Szczytu Energetycznego jest przyjęte przez jego uczestników Memorandum Budapesztańskie – dokument podsumowujący wszystkie stanowiska w kwestiach energii, wyrażające obawy i nadzieje przedstawicieli i mieszkańców Europy Centralnej, a które stanowić będą podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.

Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP. – Przede wszystkim jednak, stworzyło możliwość do prowadzenia szczerego i otwartego dialogu przedstawicieli środkowo-europejskiego sektora energii z komisarzem UE ds. Energii. Równocześnie stworzyło okazję do spotkania i uświadomienia sobie, że cele państw Europy Centralnej, dotyczące polityki energetycznej, są zbieżne.

Szczyt „29+1” jest jednym z flagowych projektów CEEP, który od tej pory będzie odbywać się corocznie w różnych krajach UE – 11. Następne spotkanie planowane jest na drugą połowę 2013 r. i odbędzie się w Wilnie na Litwie, podczas litewskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Szczyt energetyczny dał możliwość członkom CEEP oraz pozostałym przedstawicielom czołowych środkowo-europejskich spółek sektora energii, okazję do bezpośrednich rozmów z udziałem Günthera Oettingera, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Energii. Moderatorem konferencji był prof. Friedbert Pflüger, Dyrektor Europejskiego Centrum Energii i Zasobów Bezpieczeństwa King’s College w Londynie.

Różne potrzeby i możliwości

Podstawą dyskusji, był zlecony przez CEEP, a przygotowany przez firmę doradczą Ernst & Young, raport pt: „Analiza sektora energii w Europie Centralnej (Raport Praski)”.

Na spotkaniu poruszono problematykę wielu istotnych dziedzin sektora energii w Europie Centralnej, m.in:

  • nieproporcjonalnych obciążeń dla gospodarek UE-11 przy wdrażaniu polityki w sektorze energii, nie zaważanie na fakt, że każde państwo członkowskie ma inne potrzeby, wymagania oraz możliwości;
  • wsparcia alternatywnych technologii oraz źródeł energii;
  • rodzimych zasobów naturalnych, zróżnicowanych w zależności od regionu;
  • braku jasnych wskazówek i wytycznych polityki UE na temat wspieranych projektów infrastrukturalnych;
  • nieuwzględniania nierównego startu starych i nowych krajów członkowskich podczas rozliczania podpisanych zobowiązań wobec UE, w szczególności w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla;
  • braku konkurencyjności gospodarki Europy. Podkreślono, że nowa „Europejska Polityka Przemysłowa” powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE;
  • wysokiego poziomu cen energii w Europie Środkowej.

Przesłanie, które otrzymali przedstawiciele środkowo-europejskiego sektora energii było jasne i wyraźne: „Unia Europejska istnieje po to, aby pomagać” oraz,  że „Unia obejmuje wszystkie kraje członkowskie i , że źródła energii muszą zostać zdywersyfikowane. Kraje członkowskie mogą jednak same ustalić swój mix energetyczny, lecz wszyscy musimy stosować te same zasady”

Zdaniem ekspertów Central Europe Energy Partners (CEEP) zwiększające się uzależnienie UE od zewnętrznych źródeł energii, odbywa się przy nie do końca efektywnym wykorzystaniu możliwości pozyskiwania energii z rodzimych źródeł, czego skrajnym przykładem jest sprawa wykorzystywania węgla. – Działania podejmowane przez UE muszą uwzględniać rynkowo uzasadnione rozwiązania i propozycje, które pozwolą uniknąć negatywnych skutków ekonomicznych, m.in. wzrostu bezrobocia w tym trudnym dla wszystkich Europejczyków okresie – apeluje od dawna CEEP.

Propozycje utrwalające podział

Europa, zwłaszcza jej nasza część stoi przed wyzwaniami zapisanymi w dokumencie „Energy Roadmap 2050”. Jest to mapa nie tylko trudnej drogi, ale przede wszystkim drogi biegnącej przez zupełnie odmienne terytoria. –  Dla mnie szczególnie alarmująca jest, wynikająca z propozycji „mapy”, koncepcja utrwalenia podziału Europy na starą i nową, czyli utrwalenia nierówności – podkreśla Paweł Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). – We wspólnym interesie powinniśmy się zatroszczyć, żeby obie części kontynentu jak najszybciej stanowiły zrównoważany dynamiczny obszar gospodarczy – podkreśla.

Studiując „Energy Roadmap 2050”, można dojść do wniosku, że te podstawowe zasady nie w pełni wszyscy sobie uświadamiają. Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca w krajach „piętnastki” w roku 2010 wynosił 28 300 euro, w tym samym czasie w Europie Centralnej miał on wartość 9000 euro. To trzy razy mniej niż w krajach „piętnastki”. Różnica ta nie zmniejszyła się od 2005 r.

Strategia dotycząca sektora energii ujęta we wspomnianym dokumencie nie uwzględnia tej różnicy. Dokument ten zakłada obniżenie emisji CO2 w Unii Europejskiej bez wzięcia pod uwagę rzeczywistych, a zarazem odmiennych warunków, panujących w poszczególnych krajach.

Ostatnie propozycje Unii Europejskiej dotyczące obniżenia kwot emisyjnych na lata 2013-2015 również budzą wątpliwości, w szczególności z punktu widzenia krajów Europy Centralnej, co do zasadności takiej propozycji.

Nie wątpię, że niezamierzonym, niemniej jednak pewnym skutkiem takiej koncepcji będzie pogłębienie różnic między UE-15 i pozostałymi członkami Unii. Nie jest też wykluczone, że nawet kraje „piętnastki”, które mają obecnie duże problemy strukturalne, mogą stać się ofiarami strategii „Energy Roadmap 2050” – stwierdził Paweł Olechnowicz. Opinię taką można już spotkać w europejskich mediach.

Źródło: Central Europe Energy Partners

Wpis został opublikowany 12 lis 2012 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć