Wydarzenia - relacje » IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa

IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa

8 lis 2012 Możliwość komentowania IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa została wyłączona Share 'IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów  Architektury i Budownictwa' on Facebook Share 'IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów  Architektury i Budownictwa' on Email Share 'IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów  Architektury i Budownictwa' on Print Friendly

W dniach 24-27 września 2012 r. w Częstochowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa. W tej edycji poświęcona była problematyce Zrównoważonego Budownictwa Przyszłości. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Zarządzania i Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, jednej z największych polskich uczelni o wysokim potencjale naukowym i edukacyjnym przy współpracy z Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) oraz Beijing University of Civil Engineering and Architecture (Chiny). Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz praktycznych rozwiązań dotyczących zrównoważonego budownictwa przyszłości, jak również nawiązywanie i pogłębianie międzynarodowej współpracy w sferze nauki, dydaktyki i biznesu między uczelniami i przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych krajach. Obowiązującymi językami w czasie Konferencji były: rosyjski i angielski.

Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Rektora Politechniki Częstochowskiej Profesor Marii Nowickiej – Skowron, Rektora Yerevan State University of Architecture and Construction Profesora Hovhannes V. Tokmajyana oraz Rektora Beijing University of Civil Engineering and Architecture  Profesora Zhenga Wentanga.

Cykl Konferencji na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa jest niezwykle ciekawym wydarzeniem i zarazem przedsięwzięciem organizatorskim – zgodnie z przyjętą tradycją kolejne edycje odbywają się w innych krajach świata (trzecia edycja w roku 2011 zorganizowana została w Pekinie).

Czwarta edycja Konferencji poświęcona została w całości tematyce ważnej, nie tylko z punktu widzenia naukowców i biznesu związanego z sektorem budownictwa, ale szerokiego grona osób i podmiotów świadomych współczesnych wyzwań o charakterze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Budownictwo bowiem to obszar aktywności, mający znaczący wpływ na funkcjonowanie całych społeczeństw i integrujących się gospodarek.

Konferencja miała wielowątkowy charakter, zaś dyskusje prowadzone były w następujących blokach tematycznych:

– ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W BUDOWNICTWIE

– ZRÓWNOWAŻONE CYKLE ŻYCIA BUDOWLI

– ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

– PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ARCHITEKTURZE

– SYSTEMY WODNE I STABILNY ROZWOJ PODSTRUKTUR

– ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI BUDOWLANYMI

– MIĘDZYNARODOWE I GLOBALNE ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

– ROLA EDUKACJI W PRZEKSZTAŁCANIU TRADYCYJNEGO BUDOWNICTWA W BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

– INNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Oprócz prezentacji ustnych, wspomaganych nowoczesnymi technologiami multimedialnymi, zorganizowana została także sesja plakatowa, ciesząca się wyjątkowym zainteresowaniem. Sesja ta stanowiła doskonałą okazję do mniej formalnych dyskusji i uzupełnienia wymiany poglądów.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych, biur badawczych, pracowni projektowych, firm produkcyjnych oraz przedsiębiorstw budowlanych z 14 krajów: Armenii, Chin, Rosji, Czech, Gruzji, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, USA, Rumunii i Polski.

Konferencja stanowiła inspirację do rozważań na wielu płaszczyznach obejmujących problemy zrównoważonego budownictwa. Nakreślono różnorodne problemy stanowiące przesłankę do dalszych badań oraz sformułowano wiele wniosków. Do najważniejszych z nich należy stwierdzenie, iż stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie jest szansą na stały rozwój tej dziedziny techniki, która to stanowi jednocześnie znaczący składnik gospodarki światowej. Działania takie zapewnić mogą w szczególności stałą poprawę warunków życia ludzkości, większe bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Rozwiązywanie problemów budownictwa zrównoważonego zdecydowanie nosi charakter globalny, stąd potrzeba kontynuowania i rozwijania kontaktów oraz wymiany doświadczeń między specjalistami reprezentującymi różne instytucje, począwszy od instytucji naukowych po przedsiębiorstwa budowlane, z różnych krajów i kręgów naukowo-technicznych. Postęp w rozwoju i wdrażaniu zasad zrównoważonego budownictwa w praktyce jest zróżnicowany na całym świecie. W dużej mierze zależy on od efektywnego wykorzystania osiągnięć z zakresu zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego zarządzania, w tym zarządzania środowiskowego. W trakcie Konferencji podkreślono potrzebę realizowania procesów edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie szkolnictwa wyższego, rozszerzania kontaktów między uczelniami różnych krajów, między innymi w oparciu o wymianę studentów, dyplomantów i doktorantów. Wskazane jest całościowe, systemowe podejście do problemów zrównoważonego budownictwa. Chodzi tu nie tylko o same obiekty budowlane, ale także zrównoważone funkcjonowanie podmiotów gospodarczych mających swój udział w projektowaniu, realizacji faz przedprodukcyjnych i produkcyjnych procesu budowlanego. Jednocześnie należy uwzględniać nie tylko aspekty stricte ekologiczne, lecz również społeczne, rozumiane w szerszym ujęciu obejmującym rozwiązywanie problemów społecznych i angażowanie się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

Zrównoważony rozwój budownictwa okazuje się być tematem podlegającym dynamicznemu rozwojowi, stąd propozycja rozszerzenia kontaktów naukowych i zrównoważenia potencjału twórczego, poprzez tworzenie wspólnych grup badawczych, konsorcjów i klastrów.

Źródło: dr inż. Adam Ujma, dr inż. Piotr Tomski, Politechnika Częstochowska

Wpis został opublikowany 8 lis 2012 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć