Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2012 » Spis treści wydania 2/2012

Spis treści wydania 2/2012

27 kw. 2012 Możliwość komentowania Spis treści wydania 2/2012 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 2/2012' on Facebook Share 'Spis treści wydania 2/2012' on Email Share 'Spis treści wydania 2/2012' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 02/2012

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Wydanie 02/2012

Polityka Energetyczna Polski – Priorytety Polskiej Energetyki
Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
str. 4
Energia z Giełdy
Rozmowa z dr. Ludwikiem Sobolewskim, prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
str. 10
Rola systemów pomiarowych w podnoszeniu efektywności energetycznej
Bronisław Pytel, kierownik ds. energii, GMMP Sp. z o.o.
str. 12
Aspekty ekonomiczne efektywności energetycznej
Adam Goreń, Jednostka Certyfikująca UDT-CERT, Urząd Dozoru Technicznego
str. 14
Pozyskiwanie certyfikatów energii w procesach przemysłowych – szanse i zagrożenia
dr inż. Piotr Plis, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
str. 16
Efektywność energetyczna – finansowanie inwestycji
Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii środowiska, Bank Ochrony Środowiska SA
str. 20
Konwersja paliwowa. Studium przypadku – Elektrownia Tilbury
prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
str. 21
Ustawa o OZE powinna być lepsza od jej projektu
Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim, sekretarzem generalnym Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki
str. 25
Śmieciowa zabawa w króla Midasa
Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
str. 27
Logica Poland współorganizatorem konferencji dla branży komunalnej
Logica Poland Sp. z o.o.
str. 34
Odnawialne Źródła Energii?
Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
str. 36
Czy ciepło z sieci wróci do łask?
Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
str. 42
Innowacyjne narzędzie w MPEC Tarnów
Magdalena Drobot, specjalistka ds. komunikacji i PR, MPEC SA w Tarnowie
str. 49
Zakład gazyfikacji odpadów stałych w Lahti
SAACKE Polska Sp. z o.o.
str. 50
Już wiosną dostępna rodzina produktów zenon
Urszula Bizoń-Żaba, z-ca dyrektora generalnego, COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
str. 52
Gaz syntezowy z odpadów jako źródło czystej energii
dr. inż. Marek Pilawski, mgr inż. Bogdan Flisiewicz, mgr inż. Jerzy Pucek, AMP Sp. z o.o.
str. 53
Kompleksowe systemy oczyszczania spalin z dużych bloków energetycznych
Teresa Antes, Krzysztof Krotla, Jerzy Mazurek, RAFAKO S.A.
str. 56
SEFAKO – innowacyjna marka dla wyspy kotłowej
Hubert Smorąg, z-ca dyrektora ds. projektowania i nowych technologii, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
str. 70
Nowoczesne pompy dla instalacji odsiarczania spalin
Mirosława Dyjak-Wojciechowska, Janusz Koczberski, KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.
str. 74
Kolejne kroki w procesie wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych. Regulacje dotyczące BREFs
Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny
str. 76
Kierunki zmian w nowym Prawie Gazowym i w nowelizacji Ustawy o zapasach gazu ziemnego
Cezary Tomasz Szyjko, dr nauk prawnych, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
str. 80
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna FORUM ENERGETYKÓW GRE 2012
str. 87

W magazynie został opublikowany Dodatek Tematyczny:
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna FORUM ENERGETYKÓW GRE 2012.
Dodatek tematyczny 02/2012

 

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć