Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2012 » Spis treści dodatku tematycznego 2/2012

Spis treści dodatku tematycznego 2/2012

27 kw. 2012 Możliwość komentowania Spis treści dodatku tematycznego 2/2012 została wyłączona Share 'Spis treści dodatku tematycznego 2/2012' on Facebook Share 'Spis treści dodatku tematycznego 2/2012' on Email Share 'Spis treści dodatku tematycznego 2/2012' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Dodatek 02/2012

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Dodatek tematyczny 02/2012

Przywołanie pamięci Profesora Gerarda Kosmana (1943-2010) – współtwórcy i wieloletniego członka Rady Naukowej Forum Energetyków GRE
str. 96
Struktura organizacyjna realizacji programu strategicznego – „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
Gerard Lipiński
str. 98
Główne tematy badawcze zadania 1 Projektu Strategicznego „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” w kontekście podstawowych kierunków rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, czł. kor. PAN, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 101
Plany rozwojowe PSE Operator S.A.
dr inż. Henryk Majchrzak, prezes zarządu, PSE Operator S.A.
str. 104
Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem co2
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 108
Modernizacja bloków 200 MW w TAURON Wytwarzanie S.A.
Leszek Wiśniowski, Sebastian Faruga, TAURON Wytwarzanie S.A.
str. 110
Review of overhead power lines monitoring methods
Michał Tomaszewski, Michał Krawiec, Politechnika Opolska
str. 112
Instrument for icing measurement on overhead power line conductors
Michał Krawiec, Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska
str. 114
The aims and tasks of exploitation services in the scope of mitigation the influence of weather loads on power transmission lines
Gerhard Bartodziej, Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska
str. 116
Upcoming changes in investment support system of renewable energy sources in Poland
Bogdan Ruszczak, Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska
str. 118
Rekonstrukcja słupa energetycznego na podstawie chmury punktów
Sławomir Zator, Paweł Michalski, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 120
Termogramy wysokiej rozdzielczości wielkogabarytowych elementów systemu elektroenergetycznego
Mirosław Lasar, Sławomir Zator, Politechnika Opolska
str. 121
Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie energetycznym
Bernard Willner, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych,
Politechnika Opolska
str. 123
Intensity of solar radiation for identification the position of photovoltaic installation
Łukasz Grzesik, Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska
str. 125
LED diodes light’s capacity research
Janusz Dulas, Politechnika Opolska
str. 127
Nowadays produced light sources’ comparing
Janusz Dulas, Politechnika Opolska
str. 128
Sollar cells’ research
Janusz Dulas, Politechnika Opolska
str. 129
Data visualization for transmission lines maintenance
Rafał Gasz, Łukasz Dzierżanowski, Politechnika Opolska
str. 131
Lcc modelling for the transmission lines maintenance
Ł.ukasz Dzierżanowski, Politechnika Opolska
str. 132
Wykorzystanie zdjęć wirtualnych do diagnostyki elementów linii elektroenergetycznych
Rafał Gasz, Sławomir Zator, Politechnika Opolska
str. 133
Możliwości poprawy efektów diagnostycznych metodami fotogrametrycznymi w identyfikacji elementów elektroenergetycznych
Rafał Gasz, Sławomir Zator, Politechnika Opolska
str. 134
Techniki weryfikacji topologii infrastruktury technicznej elektrowni z wykorzystaniem hybrydowych sesji pomiarowych
Zdzisław Kabza, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska, Lesław Jerzy Kwiatkowski, Eurol Innovative Technology Solutions
str. 135
Badanie wpływu temperatury i wilgotności powietrza na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych
Zbigniew Plutecki, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
str. 136
Elektrownie wykorzystujące efekt komina słonecznego
Zbigniew Plutecki, Krystian Ryszczyk, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
str. 138
Diagnostyka stanu naprężeń z wykorzystaniem modelowania matematycznego i pomiaru przestrzennych odształceń
Zbigniew Plutecki, Paweł Sattler, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
str. 139
Propozycje doboru turbin dla siłowni kondensacyjnej capture ready
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr inż. Marcin Mroncz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 141
Efektywność termodynamiczna wprowadzenia przegrzewu wewnętrznego w obiegach siłowni kondensacyjnych dużej mocy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska, dr hab. inż. P. Krzyślak, prof. Politechnika Poznańska
str. 142
Analiza integracji układu elektrociepłowni z absorpcyjną instalacja wychwytu dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Piotr Łukowicz, Politechnika Śląska
str. 144
Analiza pracy układu IGCC zintegrowanego z membranową instalacją wychwytu dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Politechnika Śląska
str. 146
Badania relacji pomiędzy stanem wytężenia a własnościami magnetycznymi dla stali kotłowych
Maciej Roskosz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 148
Method of gas stream identification in boiler ducts
Piotr Ostrowski, Marek Pronobis, Leszek Remiorz, Institute of Power Engineering and Turbomachinery, Silesian University of Technology
str. 149
Zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu CO2
Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
str. 151
Analiza wybranych rozwiązań technologicznych integracji instalacji separacji CO2 z blokami energetycznymi
Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna Wójcik, Politechnika Śląska
str. 152
Two mode air and oxy combustion pcb coal boiler
Wojciech Adamczyk, Paweł Kozołub, Gabriel Węcel, Ryszard Białecki, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska
str. 153
Assessment of IPSEpro extended by MATLAB in Steam Turbine Cycle optimization
Witold Elsner, Łukasz Kowalczyk, Maciej Marek, Institute of Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology, Poland
str. 154
Modelowanie wychwytu CO2 w technologii post-combustion
Dariusz Asendrych, Paweł Niegodajew, Stanislaw Drobniak, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska
str. 156
Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin
Anna Majchrzak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Dariusz Wawrzyńczak, Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
str. 158
Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji sorbentów CO2 w układzie próżniowym
Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Dawid Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 159
Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej technice separacji CO2
Dariusz Wawrzyńczak, Wojciech Nowak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Ewelina Balt, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska
str. 160
Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 ze spalania tlenowego
Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak, Anna Majchrzak, Dariusz Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
str. 161
Konwersja siarki we fluidalnym spalaniu tlenowym
Grzegorz Krawczyk, Tomasz Czakiert, Waldemar Muskała, Paweł Borecki, Sylwia Jankowska, Łukasz Jesionowski, Wojciech Nowak, Politechnika Częstochowska
str. 162
Isoconversional kinetic analysis of cocombustion of sewage sludge with coal in O2/CO2 atmosphere Jurand.
Bień, Michał Gandor, Institute of Advanced Energy Technology, Czestochowa University of Technology
str. 163
Wpływ metody wyznaczania rozkładów ziarnowych materiału inertnego na skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
Jolanta Ziaja, Paweł Mirek, Politechnika Częstochowska
str. 165
Modeling of oxy-combustion in swirl burner
Piotr Warzecha, Andrzej Bogusławski, Institute of Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology
str. 167
Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
Sylwia Jankowska, Tomasz Czakiert, Waldemar Muskała, Paweł Borecki, Grzegorz Krawczyk, Łukasz Jesionowski, Wojciech Nowak, Politechnika Częstochowska
str. 168
Analiza cieplno-przepływowa procesu oxyspalania węgla
Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki, Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
str. 170
Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku
Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki, Michał Wichliński, Marcin Kratofil, Andrzej Kacprzak, Renata Włodarczyk, Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
str. 171
Eksperymentalne określenie strat ciśnienia w przepływomierzach kolanowych
Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
str. 173
Some properties of the coal ash
Dorota Nowak-Woźny, Bartosz Urbanek, Wojciech Moroń, Wiesław Rybak, Division of Engineering and Energy Technology, Institute of Heat Engineering and Fluid Mechanics, Wroclaw University of Technology
str. 174
Wpływ szybkości zmian temperatury ścian elementów ciśnieniowych kotłów na procesy rozruchu
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
str. 176
Wykorzystanie egzergii fizycznej LNG w procesach energetycznych
Eliza Roszak, Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
str. 177
Ciśnieniowe spalanie tlenowe wybranych paliw stałych
Janusz Lasek, Krzysztof Głód, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 178
Nowa generacja materiałów w kotłach na parametry ultra nadkrytyczne
Krzysztof Cieszyński, Pracownia Projektowa Kotłów Nadkrytycznych, RAFAKO S.A.
str. 180
Wpływ typu węgla i warunków spalania (rodzaju atmosfery) na zachowanie się węgla w czasie spalania
Krzysztof Czajka, Wojciech Moroń, Krzysztof Razum, Wiesław Rybak, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
str. 180
Obiektywny obraz procesu monitorowania inwestycji
Leszek Jerzy Kwiatkowski, Eurol Innovative Technology Solutions
str. 182
Zrozumieć proces „Carbon Capture” – badania procesu wychwytu CO2 ze spalin w Programie Strategicznym
Lucyna Więcław-Solny, Aleksander Krótki, Adam Tatarczuk, Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
str. 183
Cooling tower noise control, makeup water usage reduction and blow-down reuse
Małgorzata Jurkowska, Paulina Wróblewska, Biuro Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o.o.
str. 185
Wpływu typu węgla i warunków spalania (rodzaju atmosfery) na emisję zanieczyszczeń
dr Wojciech Moroń, prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak, mgr inż. Arkadiusz Szydełko , Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
str. 187
Optimization of ball mill performance for coal grinding
prof. Pistun Yevhen P., Zahray V. S., Nykolyn H. A. and dr Roman Fedoryshyn. M., Lviv Polytechnic, National University, Lviv, Ukraine
str. 188
Normative and technical base for natural gas flowrate measurement and volume balance in gas transmission and distribution systems
prof. Pistun Yevhen. P. Matiko F. D. Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
str. 190
Analiza wpływu ilości obiegów na wzrost mocy i stopnia wykorzystania energii geotermicznej w układach wieloobiegowych
Radomir Kaczmarek, Aleksander Stachel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Techniki Cieplnej
str. 192
Analiza parametryczna suszenia węgla dla wybranych warunków pracy bloku energetycznego
Halina Pawlak-Kruczek, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, Zbigniew Plutecki, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
str. 194
Emisja ze spalania tlenowego węgla brunatnego
Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Jakub Długosz, Michał Ostrycharczyk, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
str. 195
Współspalanie biomasy w atmosferze wzbogaconej w tlen
Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Michał Czerep, Michał Ostrycharczyk, Jacek Zgóra, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
str. 197
Analiza porównawcza zastosowania czynników MDM, toluenu i R113 w układach ORC zasilanych spalinami z turbiny
Sławomir Wiśniewski, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, Katedra Techniki Cieplej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
str. 199
Analiza możliwości wykorzystania ciepła w adsorpcyjnych procesach wytwarzania tlenu
Tomasz Banaszkiewicz, Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
str. 201
Pilotażowa instalacja do plazmowego zgazowania odpadowych tworzyw sztucznych
Tadeusz Mączka, Włodzimierz Kordylewski, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
str. 203
Modern methods of wind speed measuring for the wind power industry
Wojciech Radziewicz, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
str. 205
Wpływ zastosowania roztworu kwasu cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera na osiągi mokrej instalacji odsiarczania spalin
mgr inż. Tadeusz Fulczyk, inż. Eugeniusz Głowacki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.- Zakład Ochrony Środowiska, mgr inż. Janusz Zdeb, TAURON Wytwarzanie S.A., inż. Leszek Wojdanowicz, mgr. Adam Kozera, TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska
str. 206
Numeryczno-eksperymentalna metoda oceny zanieczyszczenia popiołem przegrzewaczy kotłów
dr inż. Marcin Trojan, dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK, Politechnika Krakowska
str. 207
Адаптивные системы вентиляции
А. Мазуренко, Одесский национальный политехнический университет, В. Афтанюк, Одесская государственная академия строительств и архитектуры
str. 209
Совершенствование конструкций теплообменных аппаратов
В. Спинов, В. Афтанюк, К. Розов, Одесская государственная академия строительств и архитектуры
str. 210
Влияние запыленности на работающих при сортировке твердых бытовых отходов
В. Афтанюк, К. Розов, Одесская государственная академия строительства и архитектуры
str. 211
Интенсификация работы газовой турбины за счет совершенствования аэродинамических процессов
А. Мазуренко, В. Арсирий, В. Кравченко, Е. Арсирий, Одесский национальный политехнический университет
str. 212
Системы отопления с изменяемым гидравлическим режимом и баком-аккумулятором
О. Зайцев, К. Борисенко, Т. Дихтярь, В. Наконечный, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Крым, г. Симферополь
str. 213
Эффективность теплонасосных систем на електростанциях
А. Денисова, В. Бирюк, Одесский национальный политехнический университет
str. 214

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć