Kalendarium NE » II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”

II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”

12 paź 2011 Możliwość komentowania II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność” została wyłączona Share 'II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”' on Facebook Share 'II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”' on Email Share 'II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”' on Print Friendly
Mając na uwadze złożoność problemów związanych ze zmianami klimatu, wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało II Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady – Woda i ścieki – Energia elektryczna – Ciepło – Transport ekologiczny – Oszczędzanie i efektywność”. Spotkanie odbyło się 11 października 2011 r. w Poznaniu (Hotelu HP Park Poznań).
Materiały z konferencji
Zarejestrowanych użytkowników zapraszamy do pobrania materiałów z konferencji.

Patronat Honorowy: Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania (www.um.poznan.pl)

Partner: Dalkia Poznań S.A. (www.dalkia.poznan.pl)

Celem Seminarium było przekazanie praktycznej wiedzy i pokazanie doświadczeń samorządów, z zakresu realizacji Pakietu klimatyczno-energetycznego 3×20 w obszarze:

– efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej),

– Odnawialnych Źródeł Energii,

– redukcji emisji gazów cieplarnianych (np. ograniczenie niskiej emisji).

Istotnym aspektem spotkania będzie promocja najnowszych rozwiązań i technologii energooszczędnych, które wykorzystać mogą samorządy.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli gmin, samorządów wojewódzkich i powiatowych, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych, energetycznych i ciepłowniczych, stowarzyszeń, instytucji i organizacji działających na rzecz realizacji Pakietu 3×20, uczelni i firm konsultingowych, a także dostawców technologii energetyczno-ekologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I edycji Seminarium.

11 października 2011
9:00Otwarcie biura organizatora
10:00Uroczyste otwarcie Seminarium:
- Mariusz Marchwiak, prezes wydawnictwa „Nowa Energia” - organizator
- Bogdan Świątek, członek zarządu, Dalkia Poznań SA

Prowadzenie: Józef Lewandowski, prezes zarządu, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
10:00-12:00I PANEL TEMATYCZNY: Założenia Pakietu 3×20

Realizacja Pakietu klimatyczno-energetycznego. Ustawa o Efektywności Energetycznej - referat wprowadzający - Józef Lewandowski, prezes zarządu, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią

Obowiązki gmin wynikające z ustawy Prawo energetyczne (zmiany w ustawie Prawo energetyczne, planowanie energetyczne w gminie, ramy organizacyjno-prawne związane z realizacją Pakietu Klimatycznego, aspekty prawne) - Renata Ocieczek, główny specjalista, Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu

Jak możemy chronić klimat? Przykłady działań Miasta Poznań - Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Miasta Poznań

Podsumowanie Panelu, Dyskusja
12:00-12:30Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń
12:30-14:00II PANEL TEMATYCZNY: Obszary realizacji Pakietu

Zastosowanie technologii praso-ekstruzji w różnych systemach MBP - Dariusz Brodowicz, wiceprezes zarządu, ECOON S.A.

Systemy ciepłownicze, jako fundament racjonalizacji lokalnej polityki energetycznej (modernizacja sieci ciepłowniczych, ciepło systemowe - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, budowanie świadomości energetycznej wśród samorządów i społeczności lokalnych) - Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Ścieki jako źródło energii (zagospodarowanie biogazu, termiczne suszenie osadów - Marek Kolasiński, specjalista ds. termicznego suszenia odpadów, Aquanet SA

Podsumowanie Panelu, Dyskusja
14:00-15:00Lunch
15:00-16:30III PANEL TEMATYCZNY: Innowacyjne rozwiązania - finansowanie

Racjonalny zakup energii elektrycznej (zarządzanie energią w gminie w aspekcie ograniczenia jej kosztów zakupu i przesyłu, organizacja przetargów na dostawy energii, procedury, dokumenty, przepisy prawne) - Lesław Dobrzyński, dyrektor sprzedaży Regionu Zachód, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Finansowanie działań związanych z realizacją Pakietu 3×20 (możliwości korzystania z programów unijnych) - Hanna Grunt, zastępca prezesa zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Model zrównoważonej gminy na przykładzie Wągrowca (warunki życia i pracy, niska emisja, efektywność energetyczna, transport ekologiczny, własne źródła zasilania, kogeneracja, małe centra energetyczne, odpady jako potencjalne źródło energii, odzysk gazu ze składowisk odpadów) - Stanisław Wilczyński, burmistrz, Urząd Miejski w Wągrowcu

Podsumowanie Panelu, Dyskusja
16:30-16:45Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń
16:45-18:00IV PANEL TEMATYCZNY: Poprawa komfortu życia lokalnych społeczności - zrównoważony rozwój gminy

Jak obniżyć koszty funkcjonowania gminy? (budownictwo energooszczędne i pasywne, ocena stanu energochłonności budynków, audyt energetyczny, termomodernizacja; mechanizmy, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej, wybrane przykłady, racjonalizacja zużycia mediów) - prof. zw. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Energia elektryczna dla gmin - Piotr Nawrot, Departament Obrotu Energią, Dalkia Polska SA

Poprawa komfortu życia lokalnych społeczności poprzez zrównoważony
rozwój (efektywne gospodarowanie zasobami gminnymi w perspektywie długofalowej, zielona energia, tworzenie miejsc pracy, praktyczne rozwiązania z zakresu wykorzystania zasobów gminnych) - Jan Grześkowiak, dyrektor regionalny, Dalkia Poznań SA

Podsumowanie i zakończenie Seminarium
Wręczanie Certyfikatów

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
Pobierz program konferencji


 

 

 

 

 

 

Kontakt z organizatorem: tel. 32-777 43 35-36, tel. kom. 509 433 476, konferencje@nowa-energia.com.pl

Wpis został opublikowany 12 paź 2011 w następujących kategoriach: Kalendarium NE, Relacje NE, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć