Elektroenergetyka » Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA

Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA

28 kw. 2011 Możliwość komentowania Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA została wyłączona Share 'Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA' on Facebook Share 'Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA' on Email Share 'Bardzo dobry 2010 r. Grupy Kapitałowej ENEA' on Print Friendly

W 2010 r. Grupa Kapitałowa ENEA wypracowała 7.837 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, co stanowi wzrost o 9,6% w stosunku do 2009 r. W tym samym okresie EBITDA poznańskiej Grupy zwiększyła się o 16,9% osiągając poziom 1.365 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 639 mln zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu o 24,5%. Opublikowane wyniki potwierdzają silną pozycję Grupy Kapitałowej ENEA w sektorze energetycznym.

W porównaniu do roku ubiegłego wynik Grupy Kapitałowej ENEA na poziomie operacyjnym był wyższy o 206,4 mln zł i wyniósł 712 mln zł. Największy wzrost odnotowano w segmencie dystrybucji, bo aż o 87,1% – z 140,7 mln zł osiągniętych w 2009 r. do 264 mln zł w 2010 r. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 2.528 mln zł – wzrost o 10% rok do roku. Zmiana ta spowodowana była głównie zwiększeniem ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym o 155,4 mln zł przy jednoczesnym wzroście ceny usług dystrybucyjnych o 2,3%. Na wynik segmentu miał również wpływ wzrost przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych o 80,2 mln zł. Sieć dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje swym zasięgiem obszar około 20% powierzchni kraju, głównie w jego północno-zachodniej części. Spółka dysponuje liniami energetycznymi o długości ponad 127.500 km oraz około 34.800 stacjami elektroenergetycznymi.

Wynik operacyjny w segmencie wytwarzania wyniósł w 2010 r. 313,6 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o 45,5%. Przychody w tym segmencie wyniosły 2.528 mln zł. Elektrownia Kozienice posiada moc osiągalną brutto 2.905 MW i jest największą w Polsce elektrownią opalaną węglem kamiennym. W 2010 r. Elektrownia wyprodukowała 12.318.171,6 MWh energii elektrycznej.

W przypadku segmentu obrót odnotowano spadek wyniku operacyjnego o 11,1% z 235,5 mln zł w 2009 r. Przychody zmniejszyły się o 521 mln zł. Jest to rezultatem m.in. spadku marży pokrycia oraz wzrostu kosztów obrotu. W 2010 r. całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wyniosła około 18,5 TWh, w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym około 15,5 TWh. Liczba odbiorców końcowych według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosiła około 2,4 mln firm i gospodarstw domowych.

Pełną treść skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej ENEA za 2010 r. znajdą Państwo na stronie www.enea.pl, w dziale relacje inwestorskie.

Tutaj dostępna jest prezentacja: Enea konferencja prasowa wyniki 2010 i plany 2011

Źródło: ENEA S.A.

Wpis został opublikowany 28 kw. 2011 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć