Relacje NE » Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20

Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20

19 kw. 2011 Możliwość komentowania Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20 została wyłączona Share 'Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20' on Facebook Share 'Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20' on Email Share 'Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20' on Print Friendly
Materiały z konferencji

Zarejestrowanych użytkowników zapraszamy do pobrania materiałów z konferencji.

Mając na uwadze złożoność problemów związanych ze zmianami klimatu, redakcja „Nowej Energii” wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA (www.pecdg.pl) zorganizowały I seminarium szkoleniowe „Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina – realizacja Pakietu 3×20”. Seminarium odbyło się 18 kwietnia 2011 r. w Sosnowcu (Hotel ARIA). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata polityki, nauki, środowisk biznesowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Patronat Naukowy: Prof. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej (www.polsl.pl)

Partner Merytoryczny: Klaster 3×20; eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. (www.klaster3x20.pl), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) (www.pnec.org.pl)

Miasta Partnerskie: Sosnowiec (www.sosnowiec.pl), Częstochowa (www.czestochowa.pl)

W skład Komitetu Naukowo-Honorowego seminarium weszli: Prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska – Przewodniczący, Prof. Andrzej Karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej, Prof. Grzegorz Benysek – Uniwersytet Zielonogórski.

Celem seminarium było przedstawienie założeń Pakietu Energetycznego 3×20 oraz szczegółowych celów wyznaczonych dla Polski, planów i głównych narzędzi, a także możliwości ich realizacji. Istotnymi aspektami dyskusji były również kwestie prawne z tym związane oraz kwestie finansowe możliwości realizacji polityki energetycznej w gminach.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli gmin, samorządów wojewódzkich i powiatowych, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych, energetycznych i ciepłowniczych, stowarzyszeń, instytucji i organizacji działających na rzecz realizacji Pakietu 3×20, uczelni i firm konsultingowych, a także dostawców technologii energetyczno-ekologicznych.

 Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali Certyfikat poświadczający udział w Szkoleniu.

Program Seminarium

18 kwietnia 2011

9.00 Otwarcie biura konferencji

10.00 Uroczyste otwarcie Seminarium z udziałem I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca, Ryszarda Łukawskiego

10.00-11.30 I PANEL TEMATYCZNY: Założenia Pakietu 3×20

– Dyrektywy 2009/28/WE i 2010/31/WE – cele szczegółowe dla Polski i możliwość ich realizacji w gminie – referat wprowadzający– prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

– Obowiązki gmin wynikające z ustawy Prawo energetyczne (zmiany w ustawie Prawo energetyczne, planowanie energetyczne w gminie, ramy organizacyjno-prawne związane z realizacją Pakietu Klimatycznego – na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? – Jolanta Skrago, starszy specjalista Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

– „Porozumienie Burmistrzów” – europejskie miasta dla ochrony  klimatu – Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Europejski projekt „Energy for Mayors”, jako wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” – Anna Jaskuła, zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

11.30-12.00 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

12.00-13.30 II PANEL TEMATYCZNY: Obszary realizacji Pakietu

Rola gminy w realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego – zarządzanie energią (jak realizować zadania własne gminy?, rola energetyka gminnego, tworzenie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz – Polityka Energetyczna Gminy, równoważenie dostaw energii) – dr inż. Stefan Nowak, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, doradca prezydenta Miasta Częstochowy

Test energetyczny, jako metoda służąca do ograniczania zużycia energii cieplnej w obiektach municypalnychAndrzej Małkiewicz – główny specjalista, energetyk miejski, Agnieszka Rauk, Miejski Zespół Energetyki, Urząd Miejski w Sosnowcu

– Audyt energetyczny (ważny element modelu zarówno w ocenie zapotrzebowania na ciepło i energii elektrycznej, jak i dla uzyskania wymiernych efektów racjonalizacji zużycia w/w mediów, świadectwa charakterystyki energetycznej) – mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

Tworzenie Autonomicznych Regionów Energetycznych – mgr inż. Marta Mastalerska, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

Nowoczesne i efektywne ciepłownictwoMarek Sztuka, kierownik działu marketingu i rozwoju, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A.

13.30-14.30 Obiad

14.30-16.00 III PANEL TEMATYCZNY: Planowanie Energetyczne w Gminie i działania prośrodowiskowe

Rola gminy w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki energetycznej – planowanie energetyczne – mgr inż. Bożena Herbuś, naczelnik Wydziału Komunalnego Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy

– Model nowoczesnej i energetycznej gminy (modernizacja sieci ciepłowniczych, ciepło systemowe – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, OZE – naturalny potencjał gminy, gospodarka odpadami komunalnymi – odpady jako potencjalne źródło energii, zielona energia i ciepło, odzysk gazu ze składowisk odpadów, OZE) – mgr inż. Michał Zakrzewski, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

– Gospodarka energetyczna i realizacja Pakietu 3×20 w gminie Gierałtowice – dr inż. Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice

– Ekologiczny transport, jako technologia Pakietu 3×20 (pojazdy napędzane wodorem, samochód elektryczny, infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce) – dr Marcin Jarnut, Instytut Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski

– Dofinansowanie inwestycji w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i OZE RPO WSL Anna Zrobczyńska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

16.00-16.30 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

16.30-18.00 IV PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

– Ryszard Łukawski, I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca

– Marek Miśkiewicz, dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

– dr inż. Stefan Nowak, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, doradca prezydenta Miasta Częstochowy

– Bożena Herbuś, naczelnik Wydziału Komunalnego Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy

– dr inż. Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice

– mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o.

– Paweł Jagustyn, prezes zarządu, Energobiogaz SA

Anna Zrobczyńska, doradca ds. finansowania inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Ok. 18.00 Uroczysta kolacja

 

Wpis został opublikowany 19 kw. 2011 w następujących kategoriach: Relacje NE, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć