Relacje NE » II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

18 lis 2010 Możliwość komentowania II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” została wyłączona Share 'II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Facebook Share 'II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Email Share 'II konferencja „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”' on Print Friendly

W dniach 16-17 listopada 2010 r. w Białymstoku (Hotel Gołębiewski) odbyła się II ogólnopolska konferencja tematyczna „Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Partnerem głównym konferencji została Elektrociepłownia Białystok SA, partnerem panelowym natomiast Towarowa Giełda Energii SA. Partnerem merytorycznym został Instytut Paliw i Energii Odnawialnej oraz Polska Izba Biomasy. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Organizatorem spotkania było wydawnictwo „Nowa Energia”.

Celem konferencji było zaprezentowanie doświadczeń polskich i działających na naszym rynku firm zagranicznych, w zakresie realizacji inwestycji związanych ze współspalaniem/spalaniem biomasy, przedstawienie dostępnych technologii współspalania/spalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz zaprezentowanie obecnych i przyszłych możliwości pozyskania biomasy, jako paliwa dla branży energetycznej i ciepłowniczej.

Konferencja skierowana była do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, jako obecnych i przyszłych inwestorów realizujących inwestycje związane z procesami spalania biomasy, firm oferujących technologie pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i  samorządów.

Program ramowy konferencji*

I dzień – 16 listopada 2010

9.00 Otwarcie biura konferencji

11.00 Uroczyste otwarcie i przedstawienie założeń programowych konferencji

Prowadząca: dr Magdalena Rogulska z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

11.00-12.30 I PANEL TEMATYCZNY

– Strategia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne – Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnej i Biopaliw, Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Rynek biomasy – stan obecny, perspektywy – Piotr Gołąb, członek zarządu Polskiej Izby Biomasy

– Produkcja biomasy i wykorzystanie – dr Magdalena Rogulska, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w PolsceDariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu, Towarowa Giełda Energii SA

Możliwości dostarczania biomasy na cele energetyczne – Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych

12.30-13.00 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

13.00-14.30 II PANEL TEMATYCZNY

Doświadczenia EC Białystok w spalaniu biomasy – Andrzej Schroeder, prezes zarządu Elektrociepłowni BIAŁYSTOK SA

– Wyniki doświadczeń ze spalania biomasy pochodzenia rolniczego – Jaani Silvennoinen, specjalista ds. paliw i procesów spalania, Metso Power

– Dofinansowanie inwestycji biomasowych – Łukasz Bartkiewicz, członek zarządu, ekspert ds. oceny projektów gazowych, Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

– Kotły CFB dużej wydajności opalane biomasą – Bogusław Krztoń, regionalny dyrektor sprzedaży Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.

14.30-15.30 Obiad

15.30-17.00 III PANEL TEMATYCZNY

Wybrane aspekty logistyki i doboru paliwa biomasowego w kontekście obowiązków prawnych na podstawie doświadczeń z instalacji Elektrociepłowni Białystok S.A. – Andrzej Schroeder, prezes zarządu Elektrociepłowni BIAŁYSTOK SA

– Biomasa – stosowane technologie – Krzysztof Chojcan, dyrektor WTW Engineering Sp. z o.o.

– Instalacja rozładunku, magazynowania, podawania i ważenia biomasy – Patryk Kaczyński, kierownik działu handlowego SCHENCK PROCESS POLSKA Sp. z o.o.

Ocena zagrożeń w energetycedr inż. Andrzej Kozak, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Funkcjonalnego i Procesowego, Urząd Dozoru Technicznego

17.00-17.30 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

17.30-19.00 IV PANEL DYSKUSYJNY z udziałem zaproszonych gości

Prowadząca: dr Magdalena Rogulska z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

W dyskusji głos zabiorą:

Jarosław Wiśniewski, naczelnik Wydziału Energii Odnawialnej i Biopaliw, Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu, Towarowa Giełda Energii SA

– Piotr Gołąb, członek zarządu Polskiej Izby Biomasy

– dr inż. Rafał Kobyłecki, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

– Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych

– Andrzej Schroeder, prezes zarządu Elektrociepłowni BIAŁYSTOK SA

Tematy do dyskusji: planowane przedsięwzięcia w zakresie budowy nowych instalacji spalania biomasy, korzyści i zagrożenia, zielona energia i ciepło, ekonomika

20.00-24.00 Uroczysta kolacja, spotkanie biznesowe

II dzień konferencji – 17 listopada 2010

7.00–8.30 Śniadanie

Prowadząca: dr Magdalena Rogulska z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

9.00-10.30 V PANEL TEMATYCZNY

– Potencjał zasobów biomasy rolnej na cele energetyczne w Polsce dr Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki

Spalanie biomasy w elektrociepłowniach i elektrowniach doświadczenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Wiesław Gut, kierownik Wydziału Handlu, główny energetyk, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Produkcja energii odnawialnej z biomasy – doświadczenia z 6 lat współpracy z energetyką cieplną i zawodową oraz uwarunkowania dalszego rozwoju wykorzystania biomasy – Rafał Szymanowicz, inżynier pomiarowy, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Podsumowanie konferencji

Wycieczka techniczna – zwiedzanie instalacji spalania biomasy w EC Białystok SA

ok. 12.00 Obiad

Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach!

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wpis został opublikowany 18 lis 2010 w następujących kategoriach: Relacje NE, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć