Wydarzenia - relacje » Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki

Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki

4 paź 2010 Możliwość komentowania Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki została wyłączona Share 'Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki' on Facebook Share 'Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki' on Email Share 'Blisko 1000 osób słuchało Debaty nt. polskiej energetyki' on Print Friendly

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się debata pt. „Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej” zorganizowana 30 września br. przez firmę konsultingową Procesy Inwestycyjne w warszawskiej siedzibie Polityki. W dyskusji udział wzięli wybitni eksperci oraz najważniejsi przedstawiciele instytucji polskiego sektora energetycznego, a także mediów. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 150 osób, a dodatkowo ponad 800 oglądało je na żywo w Internecie. Patronat merytoryczny nad debatą objęło Ministerstwo Gospodarki.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom rozwojowi konkurencyjności polskiego rynku energii elektrycznej. Poruszone zostały również kwestie rynku europejskiego oraz połączeń transgranicznych.

W imieniu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowisko odczytała rzecznik prasowa UOKiK, Małgorzata Cieloch. Urząd negatywnie odniósł się do dominującej pozycji dużych spółek energetycznych z udziałem kapitału państwowego oraz dalszych planów koncentracji rynku. Zdaniem UOKiK obecne działania są niekorzystne z punktu widzenia odbiorców-konsumentów, a już teraz w Polsce dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której ceny energii, choć jedne z najniższych w Europie, należą do zdecydowanie najwyższych w stosunku do dochodów jej użytkowników.

Jeden z kluczowych referatów został wygłoszony przez  wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Marka Woszczyka, który poruszył temat roli regulatora w obrocie energią, a także odbiorców wrażliwych. Prezes wyraził także zaniepokojenie ograniczaniem niezależności urzędów regulacyjnych w Polsce.

Obecny na debacie dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Dąbrowski zabrał głos w sprawie potrzeb regulacji oraz precyzyjnej polityki własnościowej na polskim rynku energetycznym.

Reprezentujący Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny wraz z prof. Eugeniuszem Toczyłowskim, przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Rynku zaprezentowali opracowany przez Radę dokument ze szczegółowymi wyliczeniami i prognozami przedstawiający fatalny stan polskiej infrastruktury energetycznej. Wezwali decydentów do jak najpilniejszego zajęcia się tym tematem, wymagającym natychmiastowych, ogromnych nakładów finansowych przekraczających możliwości polskiego sektora finansowego na inwestycje w infrastrukturę energetyczną.

Następnie prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA Grzegorz Onichimowski przedstawił potrzebę usprawnienia mechanizmów rynkowych w obrocie energią. Zaproponował aktywniejsze włączenie się Polski w istniejący międzynarodowy rynek obrotu energią poprzez wykorzystanie mechanizmu market coupling. Wymaga to współdziałania giełdy energii, operatorów sieci oraz krajowych agencji energetycznych.

Reprezentujący podczas panelu środowisko mediów redaktor Adam Grzeszak z tygodnika Polityka zaprezentował ciekawą tezę, że obecna sytuacja nie jest korzystna ani dla odbiorców energii, ani dla jej producentów. Zwrócił również uwagę na brak poważnej dyskusji na łamach mediów nt. stanu polskiej energetyki, która wymaga jak najpilniejszych, ogromnych nakładów inwestycyjnych, gdyż realna jest groźba iż w sieci – i to już w nieodległej przyszłości – może zabraknąć prądu.

W debacie wystąpił także niezależny ekspert dr Ryszard Śnieżyk, który zwrócił uwagę, że istniejące złe regulacje prawne prowadzą do nieoptymalnego wykorzystywania środków finansowych przez działające w Polsce spółki energetyczne.

Bardzo duże zainteresowanie, ożywiona dyskusja na sali, a także liczne pytania zadawane ekspertom za pośrednictwem Internetu pokazały jak ważny i aktualny jest temat rynku energetycznego.

Uczestnicy wyrazili nadzieję, że wprowadzenie rzeczywistych mechanizmów rynkowych zoptymalizowałoby koszty, otworzyło rynki inwestycyjne oraz podniosło bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarki.

Zgodnie z tradycją wydarzeń organizowanych przez Procesy Inwestycyjne wnioski z debaty dotrą do odpowiednich instytucji i decydentów, stając się przyczynkiem do usprawnienia przyszłych rozwiązań.

Źródło: Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Wpis został opublikowany 4 paź 2010 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć