Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2010 » Spis treści wydania 02/2010

Spis treści wydania 02/2010

3 maj 2010 Możliwość komentowania Spis treści wydania 02/2010 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 02/2010' on Facebook Share 'Spis treści wydania 02/2010' on Email Share 'Spis treści wydania 02/2010' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 02/2010

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Wydanie 02/2010

Zjadamy infrastrukturę
prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska – str. 4
Oni wiedzą jak obliczyć CO2 – nowe rozwiązanie Brytyjczyków
Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim, sekretarzem generalnym Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji – str. 7
Postprzemysłowa energetyka piąta fala innowacyjności – IV część
prof. Jan Popczyk, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej – str. 8
Bankowy inżynier – ważna rola w okresie wzmożonych inwestycji
dr inż. Jerzy Majcher, dyrektor Wydziału Energetyki Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. – str. 17
Wujek Sam potrafi. Techniki zarządzania popytem i podażą energii w USA
Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia – str. 24
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku – metoda foresightowa
dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, koordynator projektu – str. 30
THERMAL RATING sposobem na poprawę wydajności polskich sieci energetycznych
Dorota Biedrzycka, doktorantka, Politechnika Łódzka, projektant – Verkis Polska Sp. z o.o. – str. 33
Innowacyjne narzędzie
Red. „NE” – str. 37
ALPIQ – nowe możliwości
Rozmowa z Arkadiuszem Zieleźnym, dyrektorem zarządzającym w polskim oddziale Alpiq Energy SE, dotychczasowym członkiem zarządu Atel Polska Sp. z o.o. – str. 40
Jak zapracować na lepsze czasy?
Innsoft Sp. z o.o. – str. 42
Plan zmniejszenia zużycia energii
Jim Plourde, Carl Castellow, Schneider Electric – str. 45
Żeby zarobić trzeba zainwestować
Grażyna Kasprzak, ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A. – str. 48
Regulacja cen w energetyce – zalety i wady modeli taryfowania
Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji, ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i członek PTPiREE – str. 50
Intelligent Energy
Monika Jarzemska, KPK IEE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – str. 53
Kierunki inwestycji w rozwiązania IT
Tomasz Jachyra, architekt rozwiązań biznesowych dla sektora energetycznego SAP Polska Sp. z o.o. – str. 55
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców
Tomasz Pawelec, ATMOTERM S.A., kierownik projektu opracowania pierwszego w Polsce Planu na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej – str. 57
Miasto – elektrownia XXI wieku
Piotr Dominiak, „Nowa Energia” – str. 60
Magazynowanie lub komplementarne wykorzystywanie energii elektrowni wiatrowych
Bogdan Płaneta, Katarzyna Sobótka – str. 65
Wsparcie dla biogazu
dr Leszek Karski, Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – str. 71
Paliwa z odpadów – wybrane przykłady – I część
dr hab. inż. Barbara Tora, dr inż. Wiesław A. Żmuda, mgr inż. Stanisław Budzyń, Akademia Górniczo-Hutnicza – str. 76
Jak zwiększyć efektywność energetyczną w ciepłownictwie?
Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej CIEPOWNICTWO POLSKIE – str. 80
Pionierskie przedsięwzięcie
Wit Sitkiewicz, na podstawie materiałów Alfa Laval – str. 83
Miejski system ciepłowniczy – jak dostosować się do obecnych wymagań?
Rozmowa z Krzysztofem Rodakiem, prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Tarnowie – str. 84
Ogrzewanie z certyfikatem ISO 14001
Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku – str. 88
Certyfikacja systemów zarządzania
KEMA Quality Polska Sp. z o.o. – str. 90
Regulacja, a rozwój branży ciepłowniczej
zespół ds. taryfikacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – str. 91
Własność oszczędności – podstawa tworzenia programów efektywności energetycznej i ekonomicznej
Rozmowa z Januszem Mazurem, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. – str. 94
Dbamy o bezpieczeństwo
Rozmowa z Markiem Walczakiem, prezesem Urzędu Dozoru Technicznego – str. 98
Pierwsza instalacja w Europie
Dorota Kubek, „Nowa Energia” – str. 101
Urządzenia typu SCR – porównanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji urządzeń – SCR
Krzysztof Krotla, Tadeusz Wala, Piotr Brudziana, RAFAKO S.A. – str. 107

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć