Wydarzenia - relacje » II Szkoła Energetyki Jądrowej

II Szkoła Energetyki Jądrowej

2 gru 2009 Możliwość komentowania II Szkoła Energetyki Jądrowej została wyłączona Share 'II Szkoła Energetyki Jądrowej' on Facebook Share 'II Szkoła Energetyki Jądrowej' on Email Share 'II Szkoła Energetyki Jądrowej' on Print Friendly

100_3239-1Na początku listopada 2009 r. w Warszawie odbyła się druga edycja Szkoły Energetyki Jądrowej organizowanej wspólnie przez Instytut Energii Atomowej POLATOM, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.

Szkoła od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej ok. 165 osób, którzy reprezentowali takie instytucje i organizacje jak: ministerstwa i urzędy centralne (np. Urząd Dozoru Technicznego), urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, organizacje społeczno-gospodarcze, firmy konsultingowe oraz przedsiębiorstwa sektora energetycznego. Uczestnikami Szkoły była również liczna grupa studentów z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej oraz doktorantów z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, a także osoby indywidualne.

Spotkanie miało miejsce w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5. Celem Szkoły było dostarczenie słuchaczom rzetelnej informacji o jądrowych źródłach energii, o aspektach bezpieczeństwa jądrowego, ekonomii i roli energetyki jądrowej w zapewnieniu ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Patronat honorowy nad Szkołą objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S. A. Otwarcia II Szkoły Energetyki Jądrowej dokonała Pani Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hanna Trojanowska.

W ciągu trzech dni trwania Szkoły uczestnicy mieli szansę wysłuchania 20 wystąpień autorów zaproszonych przez organizatorów. Referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: zagadnienia ogólne energetyki jądrowej, cykl paliwowy energetyki jądrowej oraz możliwości i zadania związane z budową elektrowni jądrowych w Polsce. Wykłady przygotowane były przez wybitnych specjalistów i autorytetów z wyżej wymienionych dziedzin, zajmujących się zarówno energetyką jądrowa jak i odnawialnymi źródłami energii. Z całą pewnością referaty pozwoliły wyjaśnić, czy odnawialne źródła energii i energia nuklearna mają być traktowane jako wykluczające się nawzajem, czy też przeciwnie – jako współpracujące ze sobą. W programie szkoły przewidziano każdego dnia miejsce na dyskusje panelowe z zaproszonymi przedstawicielami organizacji ekologicznych przeciwnych energetyce jądrowej takich jak Partia Zieloni 2004 lub Greenpeace Polska oraz popierających energetykę jądrową jak Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN). Ten cykl dyskusji stanowił kontynuację tradycji zapraszania przedstawicieli środowisk antynuklearnych do wspólnego stołu, podtrzymywanej systematycznie przez Instytut Energii Atomowej od wielu lat.

Ramowy program Szkoły:
Sesja 1 – Zagadnienia ogólne energetyki jądrowej
Moderator – prof. dr hab. inż. Z Celiński
1. „Reaktory jądrowe – typy i charakterystyki” – prof. dr hab. inż. Z. Celiński, Politechnika Warszawska
2. „Odnawialne źródła energii – możliwości i ograniczenia w warunkach polskich” – prof. dr hab. inż. A. Dmowski, Politechnika Warszawska
3. „Przygotowanie infrastruktury dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce” – mgr inż. T. Jackowski, Ministerstwo Gospodarki
4. „Wpływ elektrowni jądrowych w czasie normalnej pracy na zdrowie ludzi i środowisko” – mgr J. Naniewicz, Inspektor Ochrony Radiologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
5. „Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych dawniej i dzisiaj” – doc. dr inż. A. Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
6. „Dlaczego Polska potrzebuje energetyki jądrowej?” – dr inż. M. Duda, Agencja Rynku Energii ARE

DYSKUSJA PANELOWA:
„Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej?” – moderator: prof. dr hab. inż.
Z. Celiński, Politechnika Warszawska

Sesja 2 – Cykl paliwowy energetyki jądrowej
Moderator – prof. dr hab. inż. A. Chmielewski
1. „Porównanie wpływu na zdrowie człowieka różnych źródeł – wyniki badań w programie ExternE” – dr inż. U. Radovic, Agencja Rynku Energii ARE
2. „Wpływ energetyki jądrowej na bilans energetyczny i na emisje CO2” – doc. dr inż. A. Strupczewski, Instytut Energii Jądrowej POLATOM
3. „Na jak długo wystarczy pierwiastków rozszczepialnych?” – prof. hab. inż. A. Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
4. „Cykl paliwowy – otwarty czy zamknięty” – prof. dr hab. S. Chwaszczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM (ze względu na chorobę prelegenta referat wygłosił doc. dr inż. A. Strupczewski)
5. „Doświadczenia z 50 lat unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Polsce” – mgr inż. K. Madaj, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
6. „Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych – perspektywy dla energetyki jądrowej” – mgr inż. J. Włodarski, Państwowa Agencja Atomistyki
7. „Energetyki jądrowa w sieci – strony internetowe Instytutu Energii Atomowej POLATOM” – mgr Ł. Kuźniarski, Instytut Energii Atomowej POLATOM

DYSKUSJA PANELOWA:
„Wpływ energetyki jądrowej na zdrowie społeczeństwa dziś i jutro” – moderator: prof. hab. inż. A. Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Sesja 3 – Możliwości i zadania związane z budową elektrowni jądrowych w Polsce,
Moderator – doc. dr inż. A. Strupczewski
1. „Nowe rozwiązania rektorów generacji III+ oferowanych dla krajów Unii Europejskiej” – prof. dr hab. S. Chwaszczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM (ze względu na chorobę wykładowcy, kolejny referat został wydłużony o 45 minut)
2. „EDF jako lider produkcji energii jądrowej i jego międzynarodowy rozwój” – Michel Debes, EDF
3. „Aspekty ekonomiczne rozwoju elektrowni jądrowych” – doc. dr inż. A. Strupczewski, Instytut Energii Atomowej POLATOM
4. „Szkolenie kadr dla energetyki jądrowej w Polsce” – prof. dr hab. M. Budzyński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
5. „Postawy społeczeństwa polskiego wobec energetyki jądrowej” – dr S. Latek, Państwowa Agencja Atomistyki
6. „Zagrożenia obiektów jądrowych ze strony organizacji terrorystycznych i stosowane środki bezpieczeństwa” – dr inż. K. Rzymkowski, Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
7. „Lokalizacja elektrowni jądrowych w Polsce” – mgr inż. W. Kiełbasa, Hydroenergo

DYSKUSJA PANELOWA:
„Trudności i korzyści związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce” – moderator: dr S. Latek, Państwowa Agencja Atomistyki

6 listopada uczestnicy Szkoły mieli możliwość wyjazdu do Instytutu Energii Atomowej POLATOM w Świerku pod Warszawą, gdzie zwiedzili jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy MARIA, a także unikatowe Laboratorium Badań Materiałowych. W wycieczce wzięło udział 55 osób, które zwiedzały Instytut w trzech grupach. W reaktorze MARIA uczestnicy Szkoły patrzyli na pracujący rdzeń reaktora skąpany w błękitnym świetle promieniowania i robili zdjęcia reaktora i rdzenia, a także mieli wgląd w manipulacje z wypalonym paliwem o wysokiej aktywności w komorze gorącej.

Wygłoszone w czasie referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i żywą reakcją uczestników konferencji. Szczególnie żywa dyskusja wywiązała się podczas sesji panelowej trzeciego dnia Szkoły, w której wziął udział pan Dariusz Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004. Była to cenna okazja do wymiany poglądów i zaprezentowania stanowisk organizacji sprzeciwiających się energetyce jądrowej i ekspertów oraz wielu uczestników z sali, popierających jej rozwój w Polsce. 

Na koniec wypada podziękować sponsorom Szkoły: Ministerstwu Gospodarki, Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A., EDF oraz Ernst & Young, bez których organizacja tego przedsięwzięcia byłaby bardzo trudna.

Jak wiadomo, mimo pozytywnego stanowiska inżynierów i organizacji technicznych w Polsce, rządów ogromnej większości krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Parlamentu Europejskiego i Komitetów ONZ, istnieje w naszym społeczeństwie szereg wątpliwości co do potrzeby, bezpieczeństwa i opłacalności energetyki jądrowej. Instytut Energii Atomowej POLATOM uważa za niezbędne prowadzenie otwartej dyskusji na te tematy na wszelkich spotkaniach organizowanych za lub przeciw energetyce jądrowej. Dlatego zamierzamy tę dyskusję kontynuować i zorganizować kolejne edycje Szkoły Energetyki Jądrowej. Otrzymaliśmy już zaproszenie do zorganizowania następnej edycji w przyszłym roku na terenie województwa pomorskiego. Listy z podziękowaniami od naszych sponsorów wskazują, że i w przyszłym roku będziemy mogli liczyć na ich poparcie.  Można oczekiwać, że Szkoła stanie się trwałym elementem działań w zakresie popularyzacji energetyki jądrowej w Polsce.
Opracowanie: Andrzej Strupczewski, Łukasz Koszuk

Wpis został opublikowany 2 gru 2009 w następujących kategoriach: Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć