News » XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?”

XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?”

25 lis 2009 Możliwość komentowania XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?” została wyłączona Share 'XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?”' on Facebook Share 'XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?”' on Email Share 'XI Forum Energetyki Wiatrowej – „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 2009/28/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z nową Dyrektywą o promocji OZE?”' on Print Friendly

24 listopada odbyła się w Warszawie XI edycja Forum Energetyki Wiatrowej, której temat brzmiał „Prawo energetyczne, a Dyrektywa 28/2009/WE – czy nowelizacja Prawa energetycznego jest zgodna z Dyrektywą o promocji OZE?”. Po raz kolejny Forum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zgromadziło blisko 300 uczestników, chcących aktywnie włączyć się w dyskusję nad rozwiązaniami problemów, które hamują rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego wystąpienia Prezesa PSEW pana Jarosława Mroczka i Wiceprezesa PSEW pana Krzysztofa Prasałka. Prelegenci skupili się na dwóch zagadnieniach:
– Możliwości realizacji zobowiązania 15% udziału energii z OZE w energii pierwotnej do 2020 r.;
– Zmianach krajowego prawa, procedur w celu implementacji Dyrektywy 28/2009/WE.

Przeprowadzona analiza zadań koniecznych do implementacji Dyrektywy w terminie do 5 grudnia 2010 wykazała, że istnieje realne zagrożenie niewywiązania się w czasie z nałożonego obowiązku. Konieczność zmiany przynajmniej dziesięciu ustaw wymaga podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań ze strony rządu i parlamentu. W celu usprawnienia realizacji wyznaczonych zadań, prelegenci wskazali na konieczność powołania instytucji Koordynatora ds. OZE.

Po przedstawicielach PSEW głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki pan Andrzej Czerwiński. Poseł zachęcił przedstawicieli sektora energetyki wiatrowej do wspólnej pracy nad koniecznymi zmianami aktów prawnych. Zadeklarował również rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją Prawa energetycznego mającą na celu implementację Dyrektywy 28/2009/WE zaraz po uchwaleniu obecnego projektu nowelizacji.

Drugą część Forum stanowiła otwarta dyskusja pomiędzy zgromadzonymi uczestnikami, a przedstawicielem resortu gospodarki panem dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim i posłem Andrzejem Czerwińskim. Największe emocje wzbudziła dyskusja na temat stabilności systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele sektora energetyki wiatrowej podkreślili jak ważną rolę odgrywa stabilność systemu wsparcia dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Poseł Czerwiński w odpowiedzi na powyższe obawy zapewnił o chęci zachowania długoterminowych rozwiązań prawnych w tym obszarze.

PSEW wierzy, że podjęty dialog pomiędzy przedstawicielami sektora energetyki wiatrowej, a przedstawicielami polskiego Rządu i Parlamentu przyczyni się do szybszego usunięcia barier w rozwoju tej branży.
Źródło: www.psew.pl

Wpis został opublikowany 25 lis 2009 w następujących kategoriach: News, OZE, Wydarzenia - relacje. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć