Archiwum Wydawnictw » Archiwum 2009 » Spis treści wydania 02/2009

Spis treści wydania 02/2009

1 mar 2009 Możliwość komentowania Spis treści wydania 02/2009 została wyłączona Share 'Spis treści wydania 02/2009' on Facebook Share 'Spis treści wydania 02/2009' on Email Share 'Spis treści wydania 02/2009' on Print Friendly
Pliki do pobrania
pdf icon Magazyn 02/2009

Do otwarcia plików w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader lub Foxit Reader.

Wydanie 02/2009

Z głową, ale chwilowo bez rąk, czyli rzecz o Polityce Energetycznej 2030
Prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska – str. 4
Budowa Łagiszy dobiega końca
Dorota Kubek, Nowa Energia. Opracowano na podstawie materiałów PKE – str. 8
Łagisza 460 MW. Współczesne wyzwania w energetyce
inż. Janusz Polak, mgr inż. Rafał Sawiak, Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA – str. 14
Alstom dostawcą maszynowni
Andrzej Winiarski, ALSTOM Power Sp. z o.o. – str. 17
Energetyczne korzenie i przyszłość UDT
Rozmowa z Anną Gerymską, dyrektorem Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT – str. 20
Restrukturyzacja elektroenergetyki: oczekiwania i fakty
Prof. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska – str. 23
Raport 2030. Wpływ regulacji unijnych w zakresie CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski – część IV
Opracowanie: Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. – str. 30
Rozstrzyganie spraw spornych z zakresu energetyki
Gabriela Kaczmarek, Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi – str. 36
Międzynarodowy handel uprawnieniami do emisji – transfer jednostek kyotowskich
dr Leszek Karski, kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska UKSW – str. 44
Handel uprawnieniami do emisji CO2 na poee
Zespół poee – str. 48
Wybrane aspekty systemu opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w świetle nowych przepisów
Katarzyna Feldo, menedżer w dziale doradztwa podatkowego, Agnieszka Kietlińska, konsultant w dziale doradztwa podatkowego – PricewaterhouseCoopers – str. 50
Dlaczego zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej musiały się zmienić?
Anna Stachura, doradca podatkowy, menedżer ds. podatków pośrednich, Radosław Pietrzak, doradca podatkowy, menedżer ds. podatków pośrednich – Deloitte – str. 52
Efektywna obsługa klienta – call center, które działa
Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence – str. 54
Fundusze na projekty nieinwestycyjne w energetyce
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, mgr. Joanna Ogrodniczuk – Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Inteligentna Energia –Europa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – str. 58
CEL: mniej płacić za energię
Rozmowa z Adamem Bartoszukiem, dyrektorem ds. technicznych CERSANIT III S.A. w Wałbrzychu – str. 62
Emerson zautomatyzuje elektrownię słoneczną
Emerson Process Management Power & Water Solutions – str. 65
Prognoza rozwoju rynku odnawialnej energetyki elektrycznej do 2020 z uwzględnieniem perspektywy roku 2030
Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej – str. 66
Spotkanie z energią na Targach Kielce
Targi Kielce Sp. z o.o. – str. 71
Produkcja biomasy ze źródeł rolniczych – szanse i zagrożenia
dr inż. Mariusz Matyka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – str. 72
Możliwości finansowania inwestycji OZE
Anna Żyła, główny ekolog, Bank Ochrony Środowiska S.A. – str. 76
Biogaz żąda zasłużonego prawa
Tomasz S. Kiercel, ekspert z Departamentu Ochrony Środowiska, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna – str. 78
Polska coraz bliżej słońca
Rozmowa z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) – str. 82
Wysokosprawne układy kogeneracyjne (CHP) dla potrzeb inwestorów indywidualnych – ekonomiczne i techniczne możliwości inwestowania
Rafał Pesta – str. 86
Ciepło i energia dla Bielska-Białej
Rozmowa z Janem Blachurą, z-cą dyrektora ds. technicznych Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała – str. 88
Problemy branży ciepłowniczej
Rozmowa z Izabelą Chińską, specjalistą ds. taryf ciepła w Przedsiębiorstwie Energo System – str. 91
MOVIGEARR – ekonomiczna wydajność
SEW-EURODRIVE – str. 96

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć