Polecamy » Mamy ambitny plan rozwoju

Mamy ambitny plan rozwoju

17 lis 2008 Możliwość komentowania Mamy ambitny plan rozwoju została wyłączona Share 'Mamy ambitny plan rozwoju' on Facebook Share 'Mamy ambitny plan rozwoju' on Email Share 'Mamy ambitny plan rozwoju' on Print Friendly

Rozmowa z Tadeuszem Witosem – prezesem zarządu PGE Elektrowni Opole SA

W lutym minęło 15 lat, kiedy to nastąpiła pierwsza synchronizacja Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Jakie zmiany organizacyjne zaszły w firmie przez ten okres?

Rzeczywiście minęło 15 lat od uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w Elektrowni Opole. W tym czasie na pewno zintegrowaliśmy się jako załoga tej firmy. Do elektrowni pracownicy w zdecydowanej większości przybyli w latach 1991-1992, przeważnie z różnych stron Polski oraz z różnych firm. Posiadaliśmy duży bagaż doświadczeń z różnych kultur organizacyjnych. Teraz możemy powiedzieć, że mamy wypracowaną własną kulturę organizacyjną.

W ciągu tych 15 lat musieliśmy pokonać szereg problemów. Pierwszy z nich dotyczył zapewnienia przychodów elektrowni na spłatę dużego kredytu, który na przełomie lat 80-90. znacznie się zwiększył, ze względu na urynkowienie udzielonej pomocy finansowej dla tego typu inwestycji. Od roku 1997 zaczęliśmy spłacać kredyt w wysokości około 6 mld złotych.

Na kiedy jest zaplanowana całkowita spłata zadłużenia?

Po zakończeniu budowy Elektrowni Opole zawarliśmy kontrakt długoterminowy na uruchomienie jej eksploatacji, a dokładnie na blok 1-4 wraz instalacjami mokrego odsiarczania spalin. Dzięki temu kontraktowi dostaliśmy zapewnienie przychodów do roku 2012 na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów operacyjnych i obsługę spłaty zadłużenia. Do roku 2007 spłaciliśmy około 4 mld złotych. Na podstawie ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoterminowych, która weszła w życie w roku ubiegłym, podpisaliśmy umowę rozwiązującą nasz kontrakt.

Obecnie uzyskujemy przychody na zasadzie wolnorynkowej. Uczestniczymy w konkurencyjnym rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jesteśmy również uczestnikiem systemu rekompensat, czyli systemu, który daje nam dodatkowe możliwości uzyskania przychodów na obsługę tego zadłużenia. Do roku 2012 zgodnie z umową kredytową, zadłużenie na budowę bloków 1-4, powinno zostać całkowicie spłacone.

Jakie systemy zostały wdrożone w Elektrowni Opole w tym czasie?

W przeciągu tych 15 lat, Elektrownia Opole cały czas doskonaliła swoje systemy zarządzania. Wdrożyliśmy m.in. system zarządzania bezpieczeństwem pracy, system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą 14 001 oraz system społecznej odpowiedzialności wg normy SA 8000. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która została zarejestrowana w systemie EMAS. W ostatnim czasie wdrożyliśmy system bezpieczeństwa informacji. Obecnie jest na ukończeniu wdrożenie zintegrowanego systemu jakością wg normy 9001.

Spodziewając się, że wdrożony zostanie w pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej w naszym kraju, staraliśmy się zrestrukturyzować naszą firmę w taki sposób, aby być jak najbardziej konkurencyjnym na tym rynku. W związku z tym znacząco obniżyliśmy zatrudnienie. W szczytowym okresie w elektrowni pracowało około 1700 pracowników. Obecnie zatrudnionych jest około 1200 osób. Mamy dalsze plany ograniczania kosztów funkcjonowania naszej spółki, ale również znaczącego zwiększania naszych przychodów.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Waszej firmy?

Warto podkreślić, że udało nam się utrzymać na bardzo wysokim poziomie wskaźnik awaryjności – poniżej 1%, a także wskaźnik dyspozycyjności urządzeń – około 89%. Są to dość istotne parametry technologiczne.

Chciałbym również dodać, że udało nam się zaprojektować wszystkie urządzenia i instalacje w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko do poziomu akceptowalnego przez obowiązujące przepisy oraz przez otoczenie, co jest dla nas bardzo istotne. Nasze otoczenie dość szczególnie reagowało na budowę bloków energetycznych, wynikało to ze wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Myślę, że udowodniliśmy mieszkańcom Opolszczyzny i gminy na terenie której funkcjonujemy, że nasza ingerencja w środowisko jest znikoma. Organizowaliśmy różnego rodzaju konferencje oraz dni otwarte, w trakcie których można było odwiedzić naszą firmę i zobaczyć na własne oczy odczyty urządzeń, które rejestrowały emisje różnych związków.

Myślę, że równie dużym osiągnięciem naszej firmy jest to, że wszystkie produkty uboczne towarzyszące produkcji energii elektrycznej wykorzystujemy gospodarczo. Nie składujemy żadnych odpadów. Gips sprzedajemy do pobliskiej fabryki. Popiół i żużel, poprzez naszą spółkę córkę, w całości zagospodarowywany jest w przemyśle.

Jednym z elementów planu rozwoju Waszej firmy jest budowa nowych bloków energetycznych…

Rzeczywiście, Elektrownia Opole posiada bardzo obszerny plan rozwoju wynikający z przyjętej strategii rozwoju, a obowiązującej od ubiegłego roku. Strategia przewiduje między innymi znaczący wzrost zainstalowanej mocy poprzez budowę nowych bloków 5-6. Na chwilę obecną pracujemy nad optymalną wielkością tych bloków. Przeprowadzone analizy techniczne wskazują na to, że mogą to być moce 2 x 1000 MW. Natomiast uwarunkowania ekonomiczne mogą spowodować, że to będzie nieco niższa moc. Do końca roku będzie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. W pierwszym kwartale przyszłego roku planujemy przeprowadzenie przetargu na generalnego realizatora tej inwestycji.

W jakie inne projekty jesteście jeszcze zaangażowani?

W ramach zwiększania przychodów planujemy również nowe instalacje do bezpośredniego podawania biomasy do kotła 1. Od roku 2004 produkujemy już energię elektryczną zaliczaną do energii odnawialnej, która powstaje podczas procesu współspalania biomasy. Obecnie produkujemy około 160 tys. MWh tej energii odnawialnej. Nasz plan to istotne zwiększenie produkcji co będzie możliwe po uruchomieniu projektu bezpośredniego podawania biomasy właśnie do kotła 1.

Jaki jest najważniejszy cel Zarządu do zrealizowania w najbliższym czasie?

Dla obecnego Zarządu największym wyzwaniem jest doprowadzenie do tego, aby nasza organizacja mogła te wszystkie projekty rozwojowe skutecznie zrealizować. Z jednej strony na pewno musimy bardzo mocno ograniczać koszty. Udział w wolnym rynku energii elektrycznej wymusza na nas obniżanie zatrudnienia. Z drugiej strony jesteśmy na etapie realizacji tych wszystkich projektów w jednym czasie. Dlatego niewątpliwie naszym celem jest znaczące zwiększenie naszej efektywności operacyjnej, po to aby skutecznie wszystkie projekty zrealizować. Wymaga to na pewno ewolucyjnej zmiany kultury w naszej firmie na kulturę jeszcze bardziej proefektywnościową, a także wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania. Dlatego wdrażamy system zarządzania projektami, aby jeszcze bardziej skutecznie i efektywnie nimi zarządzać.

Czy Elektrownia Opole jest zaangażowana w program integracji Polskiej Grupy Energetycznej?

Jesteśmy przekonani, że nasze plany rozwojowe nie miałyby szansy na realizację, gdybyśmy nie brali czynnego udziału w programie integracji grupy wydobywczo-wytwórczej, która jest jedną z linii biznesowych Polskiej Grupy Energetycznej. Jest to bardzo ważny projekt dla grupy wydobywczo-wytwórczej, oraz dla całej PGE Znaczna ilość pracowników, na czele ze mną, jest bardzo czynnie zaangażowana w realizację tego projektu. Nasi pracownicy są często kierownikami projektów w ramach tego dużego przedsięwzięcia integracji. Ja do niedawna byłem dyrektorem portfela projektów w obszarze zarządzania majątkiem. Obecnie jestem dyrektorem portfela projektów związanych z przebudową organizacji.

Podsumowując mogę powiedzieć, że naszym głównym celem jest budowa i zwiększanie skuteczności operacyjnej naszej firmy, co powinno nam dać gwarancję realizacji wszystkich zaplanowanych projektów, wprowadzanie nowych metod zarządzania oraz aktywny udział w programie integracji grupy wydobywczo-wytwórczej.

Rozmawiali: Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

3 listopada 2008 r. Tadeusz Witos objął funkcję wiceprezesa zarządu ds. wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka S.A.

Wpis został opublikowany 17 lis 2008 w następujących kategoriach: Polecamy. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć