Wydarzenia - relacje

Wydarzenia – relacje

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń”, 21-23.05.2018 r.

W dniach 21-23 maja 2018 r., w wiślańskim Hotelu Stok, odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń”. Organizatorem wydarzenia był Ecol Sp. z o.o. z Rybnika. Konferencja, czyli trzy dni, podczas których przedstawiciele środowiska chemików i energetyków dyskutowali oraz omawiali istotne problemy dotyczące utrzymania ruchu. Pojawiły się na niej zagadnienia […]

IX Konferencja „Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis”

22 i 23 maja br. w Toruniu miała miejsce IX edycja konferencji „Gaz w Energetyce – technologie, eksploatacja, serwis” zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Tematyką wydarzenia był gaz – jako paliwo ekologiczne dla branży energetycznej i ciepłowniczej. Skupiono się na korzyściach wynikających z budowy bloków opartych na gazie, dostępnych technologiach produkcji energii elektrycznej i cieplnej […]

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” [materiały video]

W dniach 16-17 kwietnia odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która została zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. W konferencji wzięło udział ponad 100 prelegentów z całej Polski, ponad 200 zarejestrowanych uczestników, […]

Zakończyła się V edycja konferencji „Kogeneracja” – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

W dniach 10 i 11 kwietnia w Chorzowie odbyła się tegoroczna edycja konferencji poświęconej CHP – „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Organizatorem przedsięwzięcia było Wydawnictwo „Nowa Energia”. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół strategii energetycznej Polski oraz roli jaką pełni w niej kogeneracja, innowacji w branży kogeneracyjnej oraz trigeneracyjnej, mikrokogeneracji w energetyce rozproszonej oraz celowości […]

III edycja Economic Security Forum ECONSEC 2018

W dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się III edycja Economic Security Forum ECONSEC 2018, poświęcona problematyce polskiego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego w kontekście cyberzagrożeń, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu. Forum objęte zostało Patronatem Honorowym przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministerstwa Inwestycji i […]

IV Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje” za nami

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Kazimierzu Dolnym/Kozienicach odbyła się IV Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, a jego celem była przede wszystkim wymiana poglądów i pokazanie aspektów związanych z efektywnym utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych oraz zakładach przemysłowych. Konferencja była okazją do zaprezentowania doświadczeń, rozwiązań, […]

Dziesięć lat minęło: X edycja Konferencji „TPOK – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” za nami

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało X Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbyła się w dniach 21-23 lutego 2018 r. w Licheniu k. Konina. Celem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji […]

Trwa X Konferencja TPOK 2018

21 lutego 2018 r. rozpoczęła się jubileuszowa X Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” w Licheniu k. Konina. Gości przywitał Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia”, Sławomir Lorek, Z-ca Prezydenta Urzędu Miasta Konina, Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie oraz Andrzej Drewniak, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Referat […]

Relacja z XVIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 29-30 stycznia 2018 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej […]

Konferencja „Systemy ciepłownicze współpracujące z Odnawialnymi Źródłami Energii i Magazynami Ciepła”

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki odbyła się konferencja pod hasłem: „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła”. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zapoczątkowało prace nad nowymi, pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie. W konferencji (zorganizowanej 17 stycznia 2018 r.) wzięło udział prawie 130 osób. Byli […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć