Technologie

Technologie

Kolejne 100 mln zł zleceń w portfelu RAFAKO

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz RAFAKO S.A. podpisały kontrakt na modernizację elektrofiltrów Bloku nr 2 oraz kontrakt na rozbudowę młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku w Elektrowni Bełchatów. Oba zlecenia związane są z modernizacją Elektrowni, w celu dostosowania jej do konkluzji BAT, czyli nowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie emisji. Łączna wartość kontraktów […]

RAFAKO: wyniki finansowe za I kwartał 2018

Po trzech pierwszych miesiącach 2018 r. Grupa Kapitałowa RAFAKO odnotowała blisko 300 mln złotych przychodów ze sprzedaży wypracowując przy tym 17,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 8,2 mln zł zysku netto. Na osiągnięte wyniki Grupy największy wpływ miały wyniki wypracowane przez spółkę RAFAKO. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, RAFAKO odnotowało wzrost przychodów ze […]

Nie daj się nabrać na RODO

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Państwa organizacji do RODO. Z informacji, jakie otrzymujemy wynika, że obok licznych wiadomości informujących Państwa o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa. Do wiadomości takich należą w szczególności: – Informacje zawierające […]

GIG prowadzi próby zgazowania walijskich antracytów

Laboratorium Instalacji Doświadczalnych Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG prowadzi próby zgazowania walijskich antracytów. Praca jest efektem wygrania przez Główny Instytut Górnictwa międzynarodowego przetargu na realizację pracy badawczej dla Uniwersytetu w Cardiff zatytułowanej „Underground coal gasification”. Uniwersytet w Cardiff szuka nowatorskich rozwiązań termochemicznego przetwórstwa antracytów. Badania prowadzone w CCTW GIG mają na celu określenie czy antracyty […]

Przemysłowy internet rzeczy jest już wszędzie. W większości w powijakach

Internet rzeczy to jedna z najważniejszych technologii czwartej rewolucji przemysłowej, pozwalająca na śledzenie pracy maszyn, które za jej sprawą zyskały zdolność komunikowania się między sobą. Jak podaje raport Annual IIoT Maturity Study, w takich branżach, jak produkcja, wydobycie paliw czy transport, poziom implementacji IIOT jest wyjątkowo wysoki i w tym roku wyniesie 98%. Internet rzeczy […]

Nowa Dyrektor Zarządzająca w BASF Polska

Andreas Gietl po 2,5 roku spędzonych w Polsce wraca do centrali BASF w Ludwigshafen, gdzie jako Senior Vice President przejmie odpowiedzialność za Management Consulting. Na stanowisku Dyrektora Zarządzającego BASF Polska z dniem 1 maja zastąpiła go Katarzyna Byczkowska. Lata 2015-2017 charakteryzował dynamiczny wzrost firmy, BASF w Polsce odnotował wzrost wartości sprzedaży netto do 865 mln Euro. […]

Nowy Prezes Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

26 kwietnia br. Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Krzysztofa Figata i z dniem 11 maja 2018 r. powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Od 11 maja br. skład zarządu „Polimex-Mostostal” S.A. będzie prezentował się następująco: Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Maciej Korniluk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Przemysław […]

Badania nad bateriami jako źródłem energii dla budynków

Hitachi, Mitsubishi Motors i ENGIE badaja jak korzystać z samochodowych baterii elektrycznych jako źródła przechowywania energii w budynkach biurowych – projekt uruchomiono w Holandii w celu wspierania rozwoju neutralnych energetycznie budynków biurowych. Firmy Hitachi Europe Ltd., Mitsubishi Motors i ENGIE zademonstrowały pionierski projekt, którego celem jest zbadanie możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych do przechowywania energii w […]

ENPROM otrzymał 8,2 mln zł dofinansowania na projekty energetyczne

Firma ENPROM – jedna z  polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i zagranicą – uzyskała ponad 8,2 mln zł dofinansowania na projekty energetyczne, które zostaną zrealizowane w 2018 r.  Spółka zawarła w kwietniu umowę z NCBiR na opracowanie nowego typoszeregu słupów energetycznych 400 kV oraz odpowiednich dla nich fundamentów. Na ten cel uzyskała ponad […]

PGE opracuje prototyp robota do zadań specjalnych w elektrowni

Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z NCBR otrzyma 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.   Opracowaniem robota, którego zadaniem będzie praca w ekstremalnych warunkach […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć