Polecamy

Polecamy

Ukraina: Rekordowy rok Naftohazu

3 lutego państwowy koncern Naftohaz opublikował bazowe dane za 2016 r. Po raz pierwszy w historii Ukraina nie kupowała gazu bezpośrednio z Rosji, redukując w ten sposób import o 32% i opierając się całkowicie na dostawach z kierunku europejskiego (11,1 mld m3) oraz wydobyciu krajowym (20,1 mld m3). W tym okresie przedsiębiorstwo wpompowało także najmniej […]

Polska elektrownia atomowa. Jak polski program jądrowy się zatrzymuje?

Przed planowaną na poniedziałek (30.01.2017) konferencją, mobilizującą polskie środowisko przemysłowe pod hasłem „polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, słychać było w quasi-oficjalnych wypowiedziach Ministra Energii przekazy, że program energetyki jądrowej zostaje wstrzymany. Z kolei na wczorajszej konferencji usłyszeliśmy, że ponownie za kwartał zostanie określony „model finansowania” elektrowni jądrowej – komentuje prof. Konrad Świrski. Brak środków finansowych […]

Budowa EJ – dźwignią rozwoju polskiego przemysłu

Zorganizowana przez Ministerstwo Energii konferencja „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej” wykazała, że polski przemysł jest dobrze przygotowany do udziału w budowie polskich elektrowni jądrowych, a nakłady finansowe na budowę w większości pozostaną w kraju, przyczyniając się do rozwoju technologicznego i podniesienia konkurencyjności międzynarodowej polskich firm pracujących dla energetyki. Już przy […]

Gazociąg OPAL: kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania i kwestia bezpieczeństwa dostaw

Rekordowym w ostatnich tygodniach wolumenom przesyłu gazu rurociągami OPAL i Nord Stream towarzyszą kontrowersje dotyczące zasad wykorzystywania przepustowości gazociągu OPAL. Długo utrzymywała się niepewność co do faktycznej treści decyzji Komisji Europejskiej z końca października 2016 r., której pełen tekst opublikowano 9 stycznia 2017 r. Uwidoczniły się zarówno sprzeczne interesy firm i państw dotyczące sposobu wykorzystywania […]

Klastry energii z perspektywy wdrożenia nowego modelu rynku opartego na funkcjonowaniu mikrosieci

Od pewnego czasu obserwuje się niesłabnące zainteresowanie układami generacyjnymi zaliczanymi do kategorii rozproszonych źródeł energii, szczególnie tymi, które bazują na odnawialnych źródłach energii elektrycznej. Rośnie również zainteresowanie mechanizmami magazynowania tej energii, a także systemami zarządzania popytem, w których to odbiorcy końcowi zarówno przemysłowi jak i indywidualni są aktywnie włączani w procesy bilansowania. Stąd coraz częściej […]

Czyste wody wokoło Fukushimy

Przeprowadzane przez Urząd Dozoru Jądrowego Japonii (NRA) pomiary wskazują, że starania TEPCO o powstrzymanie wymywania do oceanu skażonych wód podziemnych z rejonu elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi zostały uwieńczone pełnym powodzeniem. Od początku listopada 2016 r. NRA publikuje wyniki pomiarów w trzech punktach rozmieszczonych wzdłuż linii wybrzeża na południe i na północ od EJ Fukushima Daiichi […]

OPAL dla Gazpromu? Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej odnogi gazociągu Nord Stream

28 października Komisja Europejska w odpowiedzi na wniosek niemieckiego regulatora ogłosiła decyzję określającą warunki większego wykorzystania przepustowości lądowej odnogi Nord Stream – gazociągu OPAL – przez rosyjski koncern gazowy Gazprom (i ewentualnie inne firmy). Decyzja ta rodzi szereg pytań ze względu na treść, tryb, kontekst jej wydania oraz możliwe konsekwencje. Wątpliwości potęguje nieprzejrzystość informacji dotyczących […]

Interoperacyjność sektora elektromobilności w Holandii

Transformacja sektorów energii w Europie wchodzi na wyższy poziom. Rozwój gospodarczy państw oraz wzrost zamożności społeczeństw skutkuje w ostatnich latach skupieniem uwagi różnych podmiotów działających w branży energetycznej na kwestiach ochrony środowiska przyrodniczego. W czasie, gdy wiele państw na świecie dąży do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie stałego zaopatrzenia w ropę naftową i gaz ziemny, […]

Projekt EUGAL – niemiecka odnoga Nord Stream 2

Plan budowy gazociągu Nord Stream 2 pomimo dużych kontrowersji w UE jest konsekwentnie realizowany. Projektowi sprzeciwia się część państw członkowskich, krytykowany jest on przez Parlament Europejski i odpowiedzialnych za politykę energetyczną komisarzy Komisji Europejskiej. Mimo to w maju operator sieci gazociągów we wschodnich landach Niemiec, niemiecko-rosyjska spółka GASCADE poinformowała o rozpoczęciu wstępnej procedury planowania przestrzennego […]

Ile Polska traci na nielegalnym obrocie paliwami?

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak administracja radzi sobie z nielegalnym obrotem paliwami ciekłymi. Wiadomo, że państwo traci na tym procederze mld zł rocznie. Straty wykraczają jednak daleko poza wymiar finansowy. O szarej strefie na rynku paliw, jej konsekwencjach i możliwych rozwiązaniach dyskutowali w NIK przedstawiciele branży oraz eksperci z ministerstw i urzędów centralnych. Do Polski […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć