Polecamy

Polecamy

Norylsk – najbardziej zanieczyszczone miasto świata?

Norylsk to rosyjskie centrum przemysłu metalurgicznego, jeden z najdalej wysuniętych obszarów miejskich na świecie. Mieszkańcy muszą się zmagać z wieloma niedogodnościami: trwającymi dwa miesiące nocami polarnymi, lodowatymi wiatrami, ekstremalnie niskimi temperaturami, obfitymi opadami śniegu czy brakiem połączeń drogowych z resztą Rosji. Jednak syberyjski klimat wcale nie jest ich największym zmartwieniem… Ze względu na strategiczne znaczenie […]

Arbitraż w Sztokholmie: strategiczny sukces Ukrainy, doraźne korzyści Gazpromu

22 grudnia  Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał ostateczne orzeczenie w toczącej się od 16 czerwca 2014 r. sprawie między ukraińską spółką Naftohaz a rosyjskim państwowym koncernem gazowym Gazprom. Spór dotyczy wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu na Ukrainę, zawartego przez Gazprom i Naftohaz w 2009 r. na okres 10 lat. Ostateczne orzeczenie […]

Szokujące prognozy dla energetyki w 2018… Z przymrużeniem oka na wzór Saxo Banku

Jest grudzień, i jak zwykle w grudniu Saxo Bank podaje swoje szokujące prognozy na kolejny rok. Ten duński bank już od kilku lat pokazuje listę zdarzeń ekonomicznych, nie tylko szokujących, nie tylko mogących wywołać popłoch lub trzęsienie ziemi na rynkach finansowych i nie tylko mało prawdopodobnych, ale przede wszystkim pokazujących pewne ukryte i pozornie niewidoczne […]

Zamknięte systemy dystrybucyjne (ZSD) w krajowym systemie elektroenergetycznym

W KSE funkcjonują liczne przedsiębiorstwa, realizujące różne zakresy działalności energetycznej. Zgodnie z zasadą unbundlingu, przedsiębiorstwa energetyczne odrębnie organizują i prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną. Istnieje jednak w gospodarce polskiej liczna grupa przedsiębiorstw energetycznych mających odmienny status. Nie dość, iż łączą w sobie działalność konkurencyjną i regulowaną, czyli dystrybucję […]

Konferencje „Efektywność Energetyczna w Budownictwie”

Budownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 r. w Polsce będą obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. W konsekwencji, będą one miały niebagatelny wpływ na sposób projektowania budynków […]

Mobilność elektryczna szansą na redukcję emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu kołowego

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na całym świecie podejmowane są starania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i ochronę atmosfery przed szkodliwymi skutkami emisji gazów cieplarnianych. Jednym z sektorów, który w znacznym stopniu przyczynia się do zatruwania środowiska i na którym skupiają się działania organów rządzących globalnych gospodarek, jest transport. Transport jest nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego […]

Przedsiębiorcy OZE wygrywają w arbitrażu międzynarodowym

W naszej ocenie nowelizacja ustawy o OZE zdaje się być wymierzona w konkretnych przedstawicieli branży. To właśnie dla zabezpieczenia inwestorów przed tego rodzaju działaniami władzy publicznej został zawarty traktat ETC. Dotychczasowa praktyka, nie tylko z Hiszpanii, pokazuje, że jest to skuteczny instrument prawny. 14 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach […]

Wpływ współspalania gazu składowiskowego na sprawność układu mikrokogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym

Gaz składowiskowy, będący produktem ubocznym dekompozycji materii na składowisku odpadów, stanowi gaz palny, charakteryzujący się wysoką zawartością metanu w porównaniu z innymi gazami procesowymi. W jego skład wchodzą także substancje inertne i toksyczne, w zmiennych udziałach. Z tego względu jego zagospodarowanie może być obligatoryjne, a energetyczne wykorzystanie może przynieść szereg korzyści. W celu określenia wpływu […]

Porównawcze analizy ekonomiczne turbin wiatrowych

Dywersyfikacja źródeł energii należy do kluczowych założeń rozwoju krajowej gospodarki energetycznej. Ze względu na nacisk kładziony na wdrażanie technologii wiatrowych przedstawiono analizy ekonomiczne, w których wykorzystano model turbiny Wind to Energy o mocy 2 MW. Przybliżono jej parametry techniczne oraz charakterystyczne prędkości. Wybrano lokalizację turbiny, zarówno morską, jak i lądową, ze względu m.in. na istniejące […]

Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.

Panie dyrektorze, jakie regulacje prawne powinny się pojawić dla rozwoju kogeneracji? Obecnie wsparcie elektrociepłowni związane jest ze sprzedażą czerwonych certyfikatów – w przypadku takich źródeł jakimi zarządza Veolia w Łodzi i Poznaniu. Ten rodzaj wsparcia będzie obowiązywał tylko do końca 2018 r. Wobec tego branżowe organizacje ciepłownicze rozmawiają z rządem w sprawie zasad systemu wsparcia […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć