Polecamy

Polecamy

Zamknięte systemy dystrybucyjne (ZSD) w krajowym systemie elektroenergetycznym

W KSE funkcjonują liczne przedsiębiorstwa, realizujące różne zakresy działalności energetycznej. Zgodnie z zasadą unbundlingu, przedsiębiorstwa energetyczne odrębnie organizują i prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną. Istnieje jednak w gospodarce polskiej liczna grupa przedsiębiorstw energetycznych mających odmienny status. Nie dość, iż łączą w sobie działalność konkurencyjną i regulowaną, czyli dystrybucję […]

Konferencje „Efektywność Energetyczna w Budownictwie”

Budownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 r. w Polsce będą obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów budynków – mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. W konsekwencji, będą one miały niebagatelny wpływ na sposób projektowania budynków […]

Mobilność elektryczna szansą na redukcję emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu kołowego

Wzrastająca świadomość w zakresie ochrony środowiska oraz potrzeba powstrzymania negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą obecny model transportu drogowego spowodowały, że w ciągu ostatnich lat intensywnie pracuje się nad wdrażaniem strategii zrównoważonego transportu. W związku z tym zarówno europejska, jak i krajowa polityka skupia się na tworzeniu dokumentów narzucających liczne ograniczenia, m.in. na emisję zanieczyszczeń, […]

Przedsiębiorcy OZE wygrywają w arbitrażu międzynarodowym

W naszej ocenie nowelizacja ustawy o OZE zdaje się być wymierzona w konkretnych przedstawicieli branży. To właśnie dla zabezpieczenia inwestorów przed tego rodzaju działaniami władzy publicznej został zawarty traktat ETC. Dotychczasowa praktyka, nie tylko z Hiszpanii, pokazuje, że jest to skuteczny instrument prawny. 14 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach […]

Wpływ współspalania gazu składowiskowego na sprawność układu mikrokogeneracyjnego z gazowym silnikiem tłokowym

Gaz składowiskowy, będący produktem ubocznym dekompozycji materii na składowisku odpadów, stanowi gaz palny, charakteryzujący się wysoką zawartością metanu w porównaniu z innymi gazami procesowymi. W jego skład wchodzą także substancje inertne i toksyczne, w zmiennych udziałach. Z tego względu jego zagospodarowanie może być obligatoryjne, a energetyczne wykorzystanie może przynieść szereg korzyści. W celu określenia wpływu […]

Porównawcze analizy ekonomiczne turbin wiatrowych

Dywersyfikacja źródeł energii należy do kluczowych założeń rozwoju krajowej gospodarki energetycznej. Ze względu na nacisk kładziony na wdrażanie technologii wiatrowych przedstawiono analizy ekonomiczne, w których wykorzystano model turbiny Wind to Energy o mocy 2 MW. Przybliżono jej parametry techniczne oraz charakterystyczne prędkości. Wybrano lokalizację turbiny, zarówno morską, jak i lądową, ze względu m.in. na istniejące […]

Kogeneracja – szanse na rozwój. Rozmowa ze Sławomirem Burmannem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i zarządzania majątkiem, Veolia Energia Łódź S.A.

Panie dyrektorze, jakie regulacje prawne powinny się pojawić dla rozwoju kogeneracji? Obecnie wsparcie elektrociepłowni związane jest ze sprzedażą czerwonych certyfikatów – w przypadku takich źródeł jakimi zarządza Veolia w Łodzi i Poznaniu. Ten rodzaj wsparcia będzie obowiązywał tylko do końca 2018 r. Wobec tego branżowe organizacje ciepłownicze rozmawiają z rządem w sprawie zasad systemu wsparcia […]

Ukraina: Rekordowy rok Naftohazu

3 lutego państwowy koncern Naftohaz opublikował bazowe dane za 2016 r. Po raz pierwszy w historii Ukraina nie kupowała gazu bezpośrednio z Rosji, redukując w ten sposób import o 32% i opierając się całkowicie na dostawach z kierunku europejskiego (11,1 mld m3) oraz wydobyciu krajowym (20,1 mld m3). W tym okresie przedsiębiorstwo wpompowało także najmniej […]

Polska elektrownia atomowa. Jak polski program jądrowy się zatrzymuje?

Przed planowaną na poniedziałek (30.01.2017) konferencją, mobilizującą polskie środowisko przemysłowe pod hasłem „polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, słychać było w quasi-oficjalnych wypowiedziach Ministra Energii przekazy, że program energetyki jądrowej zostaje wstrzymany. Z kolei na wczorajszej konferencji usłyszeliśmy, że ponownie za kwartał zostanie określony „model finansowania” elektrowni jądrowej – komentuje prof. Konrad Świrski. Brak środków finansowych […]

Budowa EJ – dźwignią rozwoju polskiego przemysłu

Zorganizowana przez Ministerstwo Energii konferencja „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej” wykazała, że polski przemysł jest dobrze przygotowany do udziału w budowie polskich elektrowni jądrowych, a nakłady finansowe na budowę w większości pozostaną w kraju, przyczyniając się do rozwoju technologicznego i podniesienia konkurencyjności międzynarodowej polskich firm pracujących dla energetyki. Już przy […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć