Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Większe wydobycie gazu na Podkarpaciu to większe bezpieczeństwo energetyczne Polski

W Kramarzówce na Podkarpaciu z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odbyła się konferencja „Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu”. Ministerstwo Energii reprezentował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Według PGNiG w Kramarzówce koło Jarosławia znajduje się największe złoże gazu w Polsce, szacowane na prawie 20 mld m3. PGNiG wykonało największe zdjęcie sejsmiczne […]

Kolejna inwestycja LOTOSU współfinansowana ze środków UE

Instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie) ­– to projekt Grupy LOTOS oraz LOTOS Paliw, który zostanie wsparty w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 r. Zgłoszony przez LOTOS projekt „Pure H2” znalazł się […]

Przełom w poszukiwaniach gazu na Podkarpaciu

Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie w ciągu 5 lat o 28%, do 1,75 mld m3 rocznie – szacuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i dodatkowe korzyści dla regionu. Gaz będzie pozyskiwany między innymi w okolicach Kramarzówki, gdzie PGNiG odkryło duże złoże gazu o zasobach szacowanych na 12 mld m3. […]

O perspektywach najbardziej obiecującej technologii jądrowej będą dyskutowali w Warszawie eksperci z całego świata

Międzynarodowa konferencja HTR 2018 poświęcona reaktorom wysokotemperaturowym (HTR) i ich zastosowaniom odbędzie się w dniach 8-10 października 2018 r. w Warszawie. Konferencja powinna wytyczyć sposoby przechodzenia na poziom praktycznego wdrażania tej niezwykle bezpiecznej technologii, która może wkrótce stać się ważnym źródłem energii dostarczanej w postaci ciepła dla procesów przemysłowych i gospodarstw domowych. Reaktory chłodzone gazem wysokotemperaturowym są […]

PGNiG: Wzrasta konsumpcja gazu w Polsce. Blisko 20% importu to dostawy LNG

Na podstawie potwierdzonych danych sprawozdawczych Spółka informuje, że w strukturze importu PGNiG w okresie styczeń-sierpień 2018 r. udział gazu LNG wyniósł blisko 20%, a udział gazu z Rosji ok. 74%. W okresie styczeń-sierpień 2018 r. PGNiG sprowadziło blisko 64% więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie 2017 r. i ok. 7% więcej gazu z Rosji. Jednocześnie Spółka […]

Kolejny wspólny sukces PGNiG i ERU na Ukrainie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wraz z ukraińskim partnerem – Energy Resources of Ukraine – dostarczą gaz ziemny dla operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz. Zakontraktowane przez firmy dostawy na ponad 200 mln m³ błękitnego paliwa  realizowane będą od października 2018 do 1 maja 2019 roku. Surowiec zostanie przeznaczony na potrzeby własne Ukrtransgaz. O wyborze kontrahenta […]

Stosowanie taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania taryf dla paliw gazowych w przypadkach, gdy paliwo to jest dostarczane do budynku, którego odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, został opublikowany komunikat w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE. Szczegóły w Komunikacie Prezesa URE nr 76/2018 w […]

Adam Kasprzyk rzecznikiem prasowym Grupy LOTOS

Od 1 października funkcję rzecznika prasowego Grupy LOTOS S.A. pełni Adam Kasprzyk. Stanowisko to nie było obsadzone od listopada 2016 r. Adam Kasprzyk do Grupy LOTOS S.A. przeszedł z Grupy ENERGA, gdzie również pełnił funkcję rzecznika prasowego. Wcześniej przez wiele lat zawodowo związany był z ogólnopolskimi stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Za komunikację zewnętrzną, wewnętrzną i […]

Restrukturyzacja górnictwa będzie dłużej finansowa z budżetu

Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 r., zdecydowała rząd na posiedzeniu 2 października 2018 r. Wcześniej 8 lutego 2018 r. zgodziła się na to Komisja Europejska. Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. trwających już procesów dotyczących zbędnego majątku, działań polikwidacyjnych, w tym finansowanie zadań […]

LOTOS buduje drugi polski gazociąg na Bałtyku

LOTOS Petrobaltic rozpoczął kolejny etap budowy 75-kilometrowego gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z elektrociepłownią spółki Energobaltic we Władysławowie. Położony na dnie Bałtyku rurociąg jest teraz zabezpieczany betonowymi matami. Zadanie wykonuje statek wielozadaniowy Sylur. Plan prac zakłada zabezpieczenie ułożonego gazociągu specjalnie wykonanymi matami betonowymi. Maty są kładzione na rurociągu w odstępach 50-metrowych. Ich […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć