Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Polscy naukowcy współautorami artykułu w „Nature” opisującego zaobserwowanie wymuszonego uwolnienia energii ze wzbudzonych jąder atomowych

Po raz pierwszy pokazano eksperymentalnie, że jądra atomowe mogą być wzbudzane poprzez wychwyt elektronu na niezapełnioną powłokę elektronową atomu. Wynik może mieć znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, wskazując nowy sposób magazynowania energii. O odkryciu donosi najnowszy numer czasopisma Nature. Współautorami pracy są polscy naukowcy. W najnowszym wydaniu czasopisma ‚Nature’ (luty 2018), ukazał się artykuł […]

Pomoc publiczna dla polskiego górnictwa z unijną akceptacją

Komisja Europejska 8 lutego 2018 r. zaakceptowała zmiany do programu pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2015-2023. – To dobra decyzja dla Polski i polskiego górnictwa, a także ważny element prowadzonego przez ME procesu restrukturyzacji branży – komentuje Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski. – Dzięki akceptacji naszych propozycji możemy kontynuować wspieranie optymalizacji procesu zmian strukturalnych […]

Startuje odwiert rozpoznawczy na złożu gazowym Fogelberg w Norwegii

Wyniki prac pozwolą na dokładne oszacowanie zasobów i zaplanowanie sposobu zagospodarowania odkrycia, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 20% udziałów. Według wstępnych szacunków zasoby złoża wynoszą ok. 60 mln boe gazu ziemnego i kondensatu.  – Fogelberg jest złożem gazowym o dużym potencjale. To szczególnie ważne, gdy myślimy o zwiększaniu produkcji gazu ziemnego i wysyłaniu go w […]

Niemcy: Coraz bliżej zgody na budowę Nord Stream 2

31 stycznia spółka Nord Stream 2 AG (będąca w 100% własnością Gazpromu) uzyskała zgodę Urzędu Górniczego w Stralsundzie na budowę i eksploatację 55-kilometrowego odcinka gazociągu Nord Stream 2 na terytorium Niemiec. Zgoda dotyczy zarówno lądowego odcinka gazociągu do miejscowości Lubmin, jak i odcinka w niemieckim morzu terytorialnym i oznacza, że inwestor może rozpocząć już prace […]

Zmiana załącznika do sprawozdania dot. paliw ciekłych

Na stronie URE został opublikowany nowy załącznik do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Załącznik umożliwia precyzyjniejsze określenie przeznaczenia wytworzonego i przywożonego paliwa. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący, obowiązane są do […]

Przerwa w zasilaniu przyczyną postoju rafinerii

30-minutowa przerwa w zasilaniu energią elektryczną z zewnętrznej stacji należącej do Grupy ENERGA była powodem zatrzymania instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku. Zdarzenie to nie ma wpływu na bieżącą sprzedaż produktów naftowych wytwarzanych w rafinerii.   Prawidłowo zadziałały systemy zabezpieczające. Po przywróceniu napięcia obsługa rafinerii przystąpiła do stabilizowania parametrów pracy zakładu i uruchamiania kolejnych instalacji. Przerwa […]

Więcej gazu w złożu Przemyśl

Dzięki innowacyjnym metodom badawczym i wiertniczym PGNiG odkryło nowy horyzont gazowy w eksploatowanym od 60 lat złożu Przemyśl. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG zakończył próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl–290 położonym w okolicy Ujkowic na północ od Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min. Wykonany na przełomie 2017 i 2018 r. […]

Daniel Obajtek Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A.

W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. Daniela Obajtka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen SA, Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r. Daniel Obajtek (ur. 2 stycznia 1976 w Myślenicach) ceniony menadżer, przedsiębiorca oraz doświadczony działacz samorządowy. Od lutego 2017 r. sprawuje […]

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

2.02.2018 r. akcjonariusze uchwalili ogólny katalog celów zarządczych decydujących o części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, jak również zmiany w statucie rozszerzające zakres działalności, dokonali też zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością głosów zaakceptowało projekt uchwały zgłoszonej przez Ministerstwo Energii zawierającej zmiany do uchwały NWZ ze stycznia 2017 r. dotyczącej zasad kształtowania […]

Rozbudowa Terminala Paliw w Szczecinie

​PKN ORLEN podjął decyzję o rozbudowie pojemności magazynowej na Terminalu Paliw nr 91 zlokalizowanym w Szczecinie w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku paliw, a także realizacją strategii w obszarze logistyki PKN ORLEN.  Po zrealizowaniu inwestycji PKN ORLEN będzie mógł magazynować w Szczecinie kilkukrotnie więcej paliw niż pozwalałyby obecne pojemności. Zakończenie pierwszego etapu […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć