Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Grupa PGE: Publikacja raportu zintegrowanego 2017

Najnowszy raport zintegrowany PGE Polskiej Grupy Energetycznej za 2017 r. w kompleksowy, a zarazem przystępny i atrakcyjny sposób, przedstawia działalność największej firmy sektora elektroenergetycznego. W tegorocznym raporcie nacisk położony został na transformację Grupy i jej rolę w kreowaniu odpowiedzialnej energetyki jutra.  – Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia […]

PGNiG: Konsumpcja gazu w Polsce rośnie, Spada udział importu gazu z Rosji, zwiększa się udział importu LNG

W nawiązaniu do doniesień medialnych spółki Gazprom, PGNiG informuje, że tempo wzrostu importu gazu w postaci skroplonej – LNG (zakontraktowanego w Katarze, Norwegii i USA) było 10-krotnie wyższe niż dynamika wzrostu importu gazu rosyjskiego. Wzrost importu LNG w porównaniu z gazem z Rosji był wyższy także w ujęciu ilościowym. PGNiG sprowadziło w okresie styczeń-lipiec 2018 […]

URE: Korekta kosztów osieroconych za 2017 r.

Prezes URE działając na podstawie przepisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2017 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu […]

Tobiszowski: PGG umacnia swoją pozycję rynkową

– Z wielką satysfakcją oceniam to półrocze PGG. Spółka umacnia swoją pozycję rynkową, a restrukturyzacja przynosi zakładane, pozytywne efekty – powiedział Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe firmy. Spotkanie odbyło się 31 lipca 2018 w Katowicach. W pierwszym półroczu 2018 r., wynik finansowy netto PGG wyniósł 294 mln, a na każdej wydobytej […]

URE: Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że na stronie URE w sekcji „Jak uzyskać koncesję” zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące). W pakietach znajdują się również informacje dotyczące zmiany koncesji oraz przedłużenia terminu jej obowiązywania. Zaktualizowane pakiety […]

PERN: W I półroczu spółka wydała rekordową ilość paliwa

Prawie 7 mln m³ – tyle paliwa poprzez wszystkie kanały dystrybucji (autocysterny, rurociągi i kolej) wydała ze swoich baz spółka PERN w I półroczu 2018 r. To prawie 10% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Tak wysoka dynamika oznacza, że także w tym roku wolumeny obrotu paliwami pozostają na rekordowych poziomach. Na skokowy wzrost […]

Konrad Świrski: Gavdos, czyli historia co zostaje po wyeksploatowaniu zasobów…

Wakacyjne podróże mogą zaprowadzić Was na wyspę Gavdos. Podobno to tu przez 7 lat, nimfa Kalipso więziła Odyseusza, a w wiekach średnich dotarł tam święty Jan (John) ze swoimi 98 towarzyszami pustelnikami, tuż przed przybyciem na Kretę. Bo Gavdos to właśnie stosunkowo niewielka wyspa (27 km2) leżąca około 30 km na południe od Krety i […]

GIG: Nowa Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej

Zakończyły się kilkuletnie badania i prace zespołu autorskiego Głównego Instytutu Górnictwa kierowanego przez dr hab. Grzegorza Mutke nad opracowaniem nowej Górniczej Skali Intensywności Sejsmicznej (GSIS-2017). Efekty tych prac zostały opisane i opublikowane w formie Zasad stosowania skali. Książka właśnie ukazała się nakładem GIG (seria: Instrukcje No. 23, 2018). Skala GSIS-2017 służy do oceny skutków oddziaływania wstrząsów […]

URE: Zmiany definicji biomasy i drewna energetycznego po nowelizacji ustawy OZE

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie definicji biomasy oraz drewna energetycznego, Prezes URE przedstawił wyjaśnienia związane z tymi zmianami w następujących informacjach: informacja nr 59/2018 w […]

ORLEN: Rozwój zakładu w Jedliczu

PKN ORLEN dostrzega duży potencjał aktywów na południu Polski, w tym zakładu w Jedliczu. Z myślą o rozwoju zakładu trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do Produkcji Bioetanolu II Generacji. Inwestycja jest niezwykle istotna w kontekście rosnących wyzwań związanych z unijnymi dyrektywami, które zobowiązują Polskę do użycia paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. – […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć