Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Dobra połowa roku dla JSW

Grupa JSW zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem netto w wysokości 1 429,1 mln zł, wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie roku ubiegłego. Produkcja i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego. EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2 152,0 mln zł, […]

Większe zyski, mniejsze zadłużenie. LOTOS podsumowuje wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 2017 r. LOTOS wypracował ok. 1.372 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO (+26% r/r, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+71% r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 749 mln zł (+9% r/r). Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w pierwszej połowie br. 870 […]

GIG rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD

GIG w międzynarodowym konsorcjum rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD pt. „Redukcja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy”. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 1-3 sierpnia w GIG Katowice, KD Barbara i w KWK „Murcki-Staszic”. Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie nowych metod i urządzeń […]

Sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych

Do 21 sierpnia br. obowiązek zgłoszenia do prezesa URE pierwszego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu. Urząd przedstawia wskazówki dotyczące właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ME z 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych […]

Minister Energii z wizytą w siedzibie KGHM

Rozwój KGHM, plany inwestycyjne oraz bieżące wyzwania, jakie stoją przed spółką, to główne tematy poruszone podczas rozmów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i sekretarza stanu w ME Grzegorza Tobiszowskiego z zarządem spółki KGHM w Lubinie. Podczas pobytu w Zagłębiu Miedziowym ministrowie odwiedzili kopalnię Rudna w Polkowicach. Wizyta odbyła się 9 sierpnia 2017 r. Kierownictwo resortu energii spotkało się z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. oraz kadrą […]

Powstała Rada Techniczno-Naukowa PGG

W siedzibie PGG odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Techniczno-Naukowej Polskiej Grupy Górniczej. Rada, w skład której weszli znani naukowcy, dyrektorzy kopalń oraz najważniejsi menadżerowie spółki, będzie m. in. opiniować programy i kierunki rozwoju poszczególnych kopalń, kluczowe projekty inwestycyjne oraz strategie rozwoju PGG. Rada Techniczno-Naukowa będzie organem doradczym, skupiającym nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim osoby z praktycznym doświadczeniem w branży górniczej. […]

Instalacje wodne i siarkowe LOTOSU już gotowe na start EFRY

Choć Projekt EFRA zakończy się dopiero za rok, instalacje siarkowe i wodne są już gotowe do obsługi większej produkcji gdańskiej rafinerii. To pierwsze w pełni zakończone zadania inwestycyjne Projektu EFRA. Zadania te to modernizacja chłodni wentylatorowych wody chłodniczej oraz instalacji produkcji siarki, których moce produkcyjne zostały znacznie zwiększone, by mogły podołać dodatkowemu przerobowi ok. 1,3 […]

Minister Tchórzewski: Nie ma jeszcze decyzji o budowie elektrowni jądrowej

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach doniesień i pytań kierowanych do resortu energii dotyczących decyzji w zakresie budowy elektrowni jądrowej informujemy, że jeszcze nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie. – Wielokrotnie już podkreślałem – a dziś robię to po raz kolejny – że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to jeden ze scenariuszy rozwoju […]

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dot. artykułów w „DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ”

Wyjaśnienie dot. artykułów redaktor Urszuli Mirowskiej-Łoskot: „Rachunkowa łamigłówka śmieciowa utrudni życie samorządom” oraz „2+2=3, czyli nowy sposób obliczania odpadów”, zamieszczonych w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 2 sierpnia 2017 r. Odnosząc się do ww. artykułów Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że celem zmian rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jest odzwierciedlenie rzeczywistego stanu […]

1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym

Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia 2017 r., że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami. Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć