Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Senat przyjął projekt ustawy o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla została 19 października 2017 r. przegłosowana przez Senat. Teraz projekt zostanie skierowany do podpisu prezydenta RP. Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 r. po podpisaniu jej […]

Gazociąg do EC Żerań: podsumowanie I etapu konsultacji

Ponad sto osób wzięło udział w pierwszej turze konsultacji społecznych w sprawie renowacji terenu po budowie gazociągu. Uczestnikom spotkań najbardziej zależy, by Kanał Żerański zachował swój naturalny charakter. Najczęściej zgłaszali pomysły dotyczące obecnej infrastruktury i utworzenia szlaku pieszo-rowerowego. Konsultacje na zlecenie GAZ-SYSTEM przeprowadza firma Utila z Warszawy, która wykorzystuje metodę Planning for Real (TM). GAZ-SYSTEM […]

W Rzeszowie coraz więcej autobusów na CNG od PGNiG

W ciągu trzech lat większość autobusów miejskich w Rzeszowie będzie napędzana sprężonym gazem ziemnym. To efekt współpracy rzeszowskiego MPK z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Rzeszów: kolejnych 40 autobusów na ekologiczne paliwo od PGNiG Spółka PGNiG Obrót Detaliczny podpisała aneks do bezterminowej umowy na dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie. […]

Misja MAEA potwierdziła, że Polska bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi

Zespół ekspertów MAEA stwierdził, że Polska podchodzi kompleksowo do bezpiecznego postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wskazał pola możliwych ulepszeń w związku z wdrażaniem programu polskiej energetyki jądrowej. Misja MAEA przebywała w Polsce w dniach 1-10 października 2017 r. Zespół ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) 10 października […]

Projekt ustawy o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przyjęty przez Sejm

Sejm przegłosował 12 października 2017 r. ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu. Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 r., po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu […]

Spotkanie ME z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W Ministerstwie Energii 12 października 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Posiedzeniu przewodniczył Juraj Nociar, szef gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Maroš’a, Šefčovič’a. Stronę polską reprezentował wicemnister energii Grzegorz Tobiszowski. W spotkaniu wziął również udział wiceminister Michał Kurtyka, przedstawiciele Departamentu Górnictwa ME, administracji rządowej, […]

Nowy wiceprezes JSW

Tomasz Śledź został członkiem zarządu do spraw technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O jego powołaniu zdecydowała Rada Nadzorcza. Do tej pory pełnił funkcję dyrektora technicznego kopalni Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice. Rada Nadzorcza zdecydowała, że w skład zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wejdzie Tomasz Śledź i powierzyła mu pełnienie funkcji zastępcy prezesa zarządu do spraw technicznych JSW S.A. IX […]

Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

NFOŚiGW przekaże ponad 78 mln zł dofinansowania na budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie zakładu utylizacji odpadów poubojowych. Pożyczka będzie realizowana z programu „5.11.1 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 1) Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Beneficjentem jest Spółka Michna z Pelplina, która w ramach projektu […]

LOTOS zanotował nowy rekord modelowej marży rafineryjnej

10,40 dolara na baryłce wyniosła we wrześniu br. modelowa marża rafineryjna LOTOSU. Z kolei w całym III kwartale 2017 marżę spółki oszacowano na 8,57 dolara na baryłce. Wrześniowa modelowa marża rafineryjna wzrosła o 31,3% (w stosunku do sierpnia 2017) i o 42,3% (w stosunku do września 2016). Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której […]

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi Typ 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć