Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

PGNiG zwiększa zaangażowanie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PGNiG Upstream Norway (dawniej PGNiG Upstream International), spółka zależna PGNiG SA, nabyła od Aker BP ASA udziały w odkrytym niedawno złożu Storklakken. Stanowiąca element realizacji strategii PGNiG transakcja pozwoli na wzrost wydobycia węglowodorów poza granicami Polski. – To kolejny dowód naszego zaangażowania w zwiększanie produkcji w Norwegii. Cieszymy się z poszerzenia współpracy z firmą Aker BP, […]

Czy ME jednak zakaże sprzedaży najgorszych paliw gospodarstwom domowym?

ME opublikowało wyniki konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Z listy uwzględnionych uwag wynika, że za kilka miesięcy nie wolno będzie sprzedawać detalicznie mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz paliw mieszanych. – To bardzo dobra informacja, tym bardziej, że przedstawiona w lutym pierwsza propozycja nowych regulacji nie wprowadzała praktycznie żadnych istotnych […]

LOTOS Biopaliwa wśród 22 firm najbardziej przyjaznych pracownikom

Prezydent RP Andrzej Duda nagrodził 22 firmy tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To wyróżnienie przyznawane jest w konkursie NSZZ „Solidarność”. Wśród nagrodzonych znalazła się spółka LOTOS Biopaliwa. Komisja Certyfikacyjna IX edycji konkursu wybrała tych pracodawców, którzy wyróżniają się dobrymi praktykami przy przestrzeganiu prawa pracy, zawieraniu układów zbiorowych pracy, zatrudnianiu pracowników na czas nieokreślony, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa […]

Grupa PGNiG i Jastrzębska Spółka Węglowa poszerzają współpracę

PGNiG SA, PGNiG Termika SA i Jastrzębska Spółka Węglowa SA będą współpracować przy projektach z zakresu energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Wspólne działania nie tylko zwiększą efektywność spółek, ale też pozytywnie wpłyną na rozwój konkurencyjności i bezpieczeństwa krajowego sektora wydobywczo-energetycznego. List intencyjny w tej sprawie podpisany został w dniu 22 marca br. w Warszawie. […]

Światowy odwrót od inwestycji węglowych

W 2016 r. inwestycje w energetykę węglową na świecie spadły aż o 62%. Tylko w  Chinach i Indiach wstrzymano prace nad ponad setką elektrowni. Jeśli ten trend się utrzyma, istnieje szansa na zatrzymanie ocieplenia klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza. W UE tylko dwa państwa będą otwierać nowe bloki na węgiel – Polska i w mniejszej liczbie Niemcy. […]

Główny Instytut Górnictwa otrzymał Medal

Główny Instytut Górnictwa otrzymał Medal 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 za zasługi w propagowaniu idei jakości. Źródło: Główny Instytut Górnictwa

W Świnoujściu załadowano 1000 cystern z LNG

PGNiG SA umacnia pozycję w segmencie „LNG małej skali”. Od czerwca 2016 r. spółka sprzedała swoim klientom już ponad tysiąc cystern z gazem skroplonym. – Tysięczna cysterna dla klienta PGNiG została załadowana 20 marca. Dostępność gazu w formie skroplonej w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu otworzyła możliwość rozwoju tego rynku nie tylko w […]

PGNiG rozstrzygnęło konkurs na koncepcję architektoniczną nowego centrum korporacyjnego

PGNiG rozstrzygnęło konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu biurowego, do którego przeniosą się spółki grupy kapitałowej obecnie wynajmujące biura w różnych częściach Warszawy. Umiejscowienie kompleksu biurowego zaplanowano na terenach przy ul. Kasprzaka 25, gdzie już obecnie mieści się siedziba centrali spółki. W planowanym kompleksie biurowym ulokowane zostaną dodatkowo biura spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, tj.: PGNiG […]

NIK o zagospodarowywaniu odpadów komunalnych

NIK ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zarządy województw z opóźnieniem aktualizowały wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zarówno w 2012 r., jak i w 2016 r., a organy wykonawcze gmin nie zawsze dostosowywały do tych planów regulaminy utrzymania czystości i porządku […]

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy paliwowej

20 marca 2017 r. opublikowaliśmy na stronie Rządowego Centrum Legislacji zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach wraz z naszym stanowiskiem. Kolejnym etapem będzie konferencja uzgodnieniowa, która odbędzie się 23 marca. Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadzi do definicji przedsiębiorcy określenie „wprowadzania do obrotu paliw stałych”. Pozwoli to doprecyzować podmioty, u których będzie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć