Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

JSW gospodarzem International Mining Forum

Tegoroczne obrady prestiżowego górniczego forum IMF odbędą się w należącej do JSW kopalni Pniówek w dniach 28-30 czerwca. Konferencja International Mining Forum (IMF) powstała z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii oraz Ambasada Australii […]

Do 7 lipca br. nowy obowiązek przekazania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji […]

GIG i JSW Innowacje zacieśniły współpracę

12 czerwca br. w GIG gościliśmy kierownictwo  firmy JSW Innowacje. JSW Innowacje, spółka wchodząca w skład grupy JSW SA, stanowi kompleksowe zaplecze badawczo-rozwojowe całej grupy kapitałowej JSW. Uczestnicy zwiedzili Centrum Czystych Technologii Węglowych Instytutu, a także zapoznali się z głównymi kierunkami badań oraz najnowszymi projektami badawczymi prowadzonymi w Instytucie. Spotkanie było zwieńczone podpisaniem umowy o […]

Enea Trading i PGG podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce

PGG nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce. Innowacyjny produkt pozwoli na ograniczenie sprzedaży tzw. sortymentów mułowych klientom indywidualnym, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Grupa Enea i PGG są nastawione na współpracę w zakresie unowocześniania polskiego potencjału energetycznego i górniczego oraz budowania nowych kompetencji w obu sektorach. Podpisany […]

Decyzja KE w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa

KE 18 listopada 2016 r. zaakceptowała program pomocowy dla sektora węgla kamiennego. Publikujemy roboczą wersję tłumaczenia decyzji KE Akceptacja przez KE programu pomocowego była istotnym etapem restrukturyzacji polskiego górnictwa. Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do KE wniosku notyfikacyjnego pn. Pomoc państwa dla sektora […]

Medal Europejski dla GIG

Urządzenie do pomiaru wysokiej temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla zostało nagrodzone Medalem Europejskim (XXVIII Edycja) przyznanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Medal Europejski jest niekomercyjnym ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorstw. Wyróżniane są usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego. Autorom rozwiązania gratulujemy. Źródło: Główny […]

„NAJ nie bierze się znikąd”

LOTOS wystartował z kampanią wizerunkową pod hasłem „NAJ nie bierze się znikąd”. Ma ona przypomnieć odbiorcy, że najlepsze wyniki osiągane w jakiejkolwiek dziedzinie życia nigdy nie są dziełem przypadku, a wynikają z ciężkiej pracy, pasji i nieustannego dążenia do rozwoju i postępu. Hasło „NAJ nie bierze się znikąd” można zastosować zarówno w obszarze produkcji najwyższej jakości […]

NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007-2015

W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały […]

Wiceminister Kurtyka na otwarciu Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla

– To ważny dzień dla polskiej energetyki i polskiego gazownictwa. Wykorzystanie na szeroką skalę metanu towarzyszącego złożom węgla może przyczynić się do ochrony klimatu oraz dać Polsce dodatkowe 1-2 mld m3 gazu – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas otwarcia Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie wykorzystania metanu z kopalń węgla. Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 2017 r. […]

Asfalty LOTOSU wzmocnią dno DCT

Asfalty drogowe, produkowane i sprzedawane przez LOTOS Asfalt, znajdziemy na większości dróg w całej Polsce. Jednak zupełną nowością jest zastosowanie ich w mieszance mineralno-asfaltowej wzmacniającej dno basenu terminala DCT2 w Gdańsku. Ten nowatorski, jak na polskie warunki, projekt zrealizowały wspólnie spółki: Besix, NDI, Masfalt z Grupy CRH oraz LOTOS Asfalt.  – Do wzmocnienia dna basenu […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć