Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

JSW o wszczęciu postępowania zmierzającego do zawarcia umów na sprzedaż węgla do celów energetycznych

SW S.A. zaprasza podmioty zajmujące się handlem opałem do zgłaszania woli nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży węgla do celów energetycznych w okresie od 07.2018 – 06.2019 roku.   Podstawowe wymagania: doświadczenie w sprzedaży węgla energetycznego i/lub koksu opałowego produkowanego w zakładach należących do Grupy JSW lub referencje dotyczące pośrednictwa w sprzedaży węgla energetycznego wystawione przez […]

GAZ-SYSTEM dokonał odbioru technicznego II Etapu gazociągu Lwówek-Odolanów

Zakończył się odbiór techniczny II Etapu gazociągu Lwówek-Odolanów, stanowiącego połączenie pomiędzy węzłami przesyłu gazu w Krobi i Odolanowie. Cały gazociąg DN 1000 Lwówek – Odolanów o długości 168 km jest istotnym elementem międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe. Stanowi również końcowy element magistrali łączącej Terminal LNG w Świnoujściu z Podziemnymi Magazynami Gazu w Wierzchowicach i Mogilnie. Gazociąg […]

Port Gdynia kolejnym partnerem PGNiG w rozwoju rynku LNG nad Bałtykiem

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i Gas-Trading S.A. z GK PGNiG podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. porozumienie o wykorzystaniu paliwa LNG. Zakłada ono m. in. budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków. Projekt będzie realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – INNOSHIP. List intencyjny zakłada współpracę w kilku kluczowych […]

Ramboll: Korzyści z gazu ziemnego dla Polski – potrzeba budowy hubu gazowego

Ramboll – duńska firma doradcza z branży energetycznej, przeanalizowała możliwości Polski, aby stać się dobrze funkcjonującym hubem gazowym, czyli centralnym krajem sprzedaży gazu do krajów bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki tych badań zostały ujęte w publikacji „Korzyści z gazu ziemnego dla Polski”. W szczegółowym raporcie firmy Ramboll zamówionym przez Shell przedstawiono sytuację konkurencyjności na polskim […]

PKN ORLEN ma zgodę Czeskiego Banku Narodowego na przejęcie Unipetrol

PKN ORLEN otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki. Oznacza to realizację transakcji wykupu po cenie 380 CZK za akcję. Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia PKN ORLEN, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Zgoda Czeskiego Banku Narodowego na przymusowy wykup akcji Unipetrolu to bardzo […]

Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe zaakceptowany przez GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej – firmę Ramboll. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku ok. 80 km). Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd – Faxe South w Danii oraz […]

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel

– Jesteśmy w jednej grupie, jeśli chodzi o myślenie o klimacie i wielu tematach europejskich – powiedział Szef Rządu po spotkaniu w Berlinie z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Premier podkreślił, że rozmowa dotyczyła kluczowych spraw, takich jak np. migracja. – Staramy się tutaj znaleźć konsensus – zaznaczył. Pani Kanclerz z uznaniem wyraziła się o tym, […]

Uzupełnienie w składzie Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki. Decyzją Rady na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych z dniem 24.06.2018 r. powołana została Pani Patrycja Klarecka. Patrycja Klarecka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję Prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej […]

Wiceminister Kurtyka: Oczekujemy szybkiej decyzji w sprawie dyrektywy gazowej

Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej dotyczącym obszaru energii. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w Luksemburgu. Podczas posiedzenia zaakceptowano podejście ogólne Rady UE do rewizji rozporządzenia ustanawiającego ACER. Rozporządzenie dot. ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) to ostatni akt […]

Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw gazowych

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane aktualne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi i obrotu gazem ziemnym z zagranicą. W pakietach znajdują się również informacje jak uzyskać koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz magazynowanie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć