Paliwa dla energetyki

Paliwa dla energetyki

Minister Tchórzewski: dywersyfikacja źródeł dostaw gazu to jeden z fundamentów niezależności energetycznej Polski

Według badania „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu” w opinii zdecydowanej większości Polaków, Polska powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu.Zdaniem badanych zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi obniżenie cen surowca. – Wyniki raportu potwierdzają, że realizowana przez Ministerstwo Energii polityka dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz strategia budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski […]

Konsultacje w sprawie aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2019-2028

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ust. 3 i ust. 15 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Zapraszamy […]

Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu. Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie […]

Badanie: Polacy chcą różnych źródeł dostaw gazu, by płacić mniej i czuć się bezpiecznie

Polska w opinii zdecydowanej większości Polaków powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Ich zdaniem zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi obniżenie cen surowca. To najważniejsze wnioski z badania GfK Polonia „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu”. – Wyniki badania potwierdzają, że realizowana przez Ministerstwo Energii polityka dywersyfikacji źródeł dostaw […]

Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

OGŁOSZENIE Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 16 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Firma i siedziba: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Bogdanka, 21-013 Puchaczów, Numer KRS 0000004549 Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne […]

Zmiany w Zarządzie LW BOGDANKA

Krzysztof Szlaga przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu z dniem 16 lutego 2018 r. Do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny Z-ca Prezesa Zarządu ds. Produkcji, pełniący równocześnie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Sławomir Karlikowski jest związany z LW Bogdanka SA od 1991 r., od 2016 r. jako członek Zarządu […]

Całkowite wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych w IV kwartale 2017 r.

Wypełniając zapisy ustawy – Prawo energetyczne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE opublikowany został wykaz zawierający ilość wyprodukowanych i przywiezionych paliw ciekłych na terytorium kraju za IV kwartał 2017 r. Wykaz został sporządzony na podstawie miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, z zachowaniem nazw i […]

Największe złoże gazu w Polsce szacowane na prawie 20 mld m3 więcej niż udokumentowano wcześniej

Zasoby wydobywalne złoża Przemyśl mogą być większe o prawie 25%. Nowe szacunki powstały w oparciu o zdjęcia sejsmiczne 3D, teraz spółka potwierdzi je kolejnymi odwiertami.  – Analiza danych geologicznych, na postawie zdjęcia sejsmicznego 3D i trzech pierwszych odwiertów, pozwala wstępnie oszacować potencjał złoża Przemyśl na prawie 20 mld m3 gazu więcej, niż do tej pory uważaliśmy […]

Zmiany w Zarządzie ORLEN Paliwa

Decyzją Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki odwołano Jarosława Tyca, a do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oddelegowano Pawła Wysockiego, doświadczonego menadżera, od lat zarządzającego handlem paliwami, sprzedażą hurtową i detaliczną w PKN ORLEN. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska Członka Zarządu ORLEN Paliwa, Michała Kawczyńskiego. Spółka ORLEN Paliwa będzie koncentrowała się […]

ORLEN wspiera polskich przedsiębiorców

PKN ORLEN, w ramach prowadzonej działalności biznesowej, dostrzega olbrzymi potencjał produktów pochodzących od polskich producentów. Dlatego, jako polski narodowy koncern, zamierza zintensyfikować strategiczne relacje i bieżącą współpracę z krajowymi dostawcami. Polską żywność charakteryzuje wysoka jakość, szczególnie doceniana przez klientów, co potwierdza duży sukces pilotażowego projektu PKN ORLEN Spiżarnia Regionów, zainicjowanego jeszcze we wrześniu 2017 r. […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć