OZE

OZE

27% i 35% czyli w kompromisie 32% – nowe unijne cele OZE

Kiedyś na pewnym panelu energetycznym, miałem okazje spierać się z przedstawicielem europejskiego „zielono-energetycznego” think tanku o zobowiązania wynikające dla Polski z europejskiej polityki klimatycznej. Nieśmiało wspomniałem, że coś chyba jest nie tak, jeśli powtarzamy kolejny raz mechanizm wdrażania jakiejś regulacji, która może być hipotetycznie blokowana, bo wymaga jednomyślności na szczeblu państw i Polska się na […]

Unia daje szansę na zniesienie barier dla energetyki obywatelskiej, ale wyznacza rozczarowujący cel udziału OZE. Komentarz Anny Ogniewskiej z Greenpeace

14 czerwca około 4 nad ranem zakończyły się negocjacje dotyczące nowego kształtu dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która ma wytyczyć ramy rozwoju OZE w Europie do 2030 r. Po długich negocjacjach udało się wprowadzić postulowane przez organizacje pozarządowe, w tym Greenpeace, przepisy ułatwiające gospodarstwom domowym i lokalnym społecznościom realny udział w transformacji energetycznej. Niestety nie […]

W Siedlcach powstanie laboratorium fotowoltaiczne

PGE Energia Odnawialna buduje w Siedlcach laboratorium fotowoltaiczne. Celem inwestycji, realizowanej na terenie miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jest przede wszystkim porównanie różnych technologii PV. Spółce zależy na uzyskaniu miarodajnych danych z różnych rodzajów paneli słonecznych, ich czasu eksploatacji, produkcji, zmiany parametrów pod wpływem zmieniających się  warunków pogodowych. Projekt wpisuje się w realizowany przez PGE […]

Aktualizacja rejestru MIOZE

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą […]

Pierwsze panele fotowoltaiczne pojawiły się na budynku LPEC

4 czerwca 2018 r. wykonawca rozpoczął montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku w Lublinie, przy ul. Ceramicznej 3. Projekt przewiduje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,5 kW i powierzchni prawie 235 m2 na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych Spółki: przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi […]

Województwo śląskie stawia na energetykę obywatelską

Do tzw. inteligentnych specjalizacji Śląska, obok medycyny, technologii IT i komunikacyjnych oraz energetyki, dołącza „zielona gospodarka” i tzw. przemysły wschodzące. Samorząd województwa przystąpił właśnie do ruchu społecznego Więcej Niż Energia. 30 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, w obecności Przedstawicieli śląskich samorządów i organizacji pozarządowych, Henryk Mercik, Członek Zarządu województwa, podpisał umowę […]

Obowiązek złożenia informacji i oświadczeń za 2017 r. przez odbiorców przemysłowych OZE

31 sierpnia 2018 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii, przez odbiorców przemysłowych OZE ujętych w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 15/2018 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy […]

Autorski model IEO – Prognoza cen energii elektrycznej na polskim rynku

Do połowy czerwca 2018 r. kraje członkowskie UE powinny przygotować „Krajowe plany działania na rzecz energii i klimatu”, wyznaczające ramy krajowej polityki energetycznej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, na początku 2018 r. miał pojawić się projekt polskiej Polityki Energetycznej 2040. Projekt miał zawierać koszty polityki, wsparcie energetyki węglowej i idące za tym koszty polityki klimatycznej […]

Enefit Green z grupy Eesti Energia przejmuje spółkę Nelja Energia

Zgodnie z podpisaną dziś umową, spółka energetyczna Eesti Energia stanie się właścicielem 100% udziałów w spółce Nelja Energia. Wartość transakcji wynosi 289 mln euro. Ponadto Enefit Green przejmie zadłużenie Nelja Energia w wysokości 204 mln euro. Po przejęciu Nelja Energia Enefit Green zamierza nadal inwestować w rozwój produkcji energii odnawialnej w krajach regionu Morza Bałtyckiego. […]

Polenergia sfinalizowała umowę z Equinor

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, podpisała umowę z Equinor (dawny Statoli) umożliwiającą wspólną realizację projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku o planowanej mocy 1200 MW. Pozyskanie renomowanego inwestora gwarantuje realizację morskich farm wiatrowych Polenergii. Realizacja projektów offshore na Bałtyku zapewni nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym. Polenergia ma podpisaną […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć