OZE

OZE

Rekordowa produkcja energii farm wiatrowych Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2017 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 2 762 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 182 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 20 mln PLN. – 2 762 mln PLN przychodów ze sprzedaży w 2017 r.; – 181,6 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA w […]

Przedsiębiorstwa chętnie kupują zieloną energię od PGE Obrót

Grupa Lux Med świadcząca prywatne usługi medyczne w Polsce jest kolejnym klientem, który skorzystał z coraz bardziej popularnej oferty PGE „Naturalnie, że energia”. Gwarantuje ona i potwierdza, że zakupiona energia została wytworzona z odnawialnych źródeł. PGE Obrót od momentu wprowadzenia oferty „Naturalnie, że energia” do stałej sprzedaży w styczniu 2016 r., obserwuje duży wzrost zainteresowania […]

Łódzka sieć przygotowuje się na przyłączenie OZE

PGE Dystrybucja Oddział Łódź rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego zwiększającego możliwość przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii odnawialnej w rejonie Sieradza. Obszar powiatu sieradzkiego posiada sprzyjające energetyce wiatrowej uwarunkowania atmosferyczne. Już dzisiaj istnieją na tym terenie liczne instalacje – dwie duże elektrownie, tzw. farmy wiatrowe: Wróblew i Wójcice k. Błaszek, o łącznej mocy wytwórczej 40 MW oraz […]

Zakończenie budowy odwiertu geotermalnego w Pyrzycach

W Pyrzycach odbyło się uroczyste zakończenie budowy odwiertu GT-1 bis. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa nt. “Znaczenia wykorzystania wód geotermalnych w rozwoju regionalnym i energetyce odnawialnej na przykładzie Pyrzyc”. W uroczystościach udział wziął wiceminister środowiska Paweł Sałek. Nowa inwestycja pozwoli funkcjonującej już 25 lat geotermii na bardziej wydają pracę. Otwarty w piątek odwiert będzie pełnił funkcję […]

Brak potwierdzania przez Prezesa URE efektu zachęty w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE

Komisja Europejska w dniu 13 grudnia 2017 r. wydała pozytywną decyzję nr SA.43697 (2015/N) w sprawie polskiego programu wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazała w niej, że wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa w ramach aukcyjnego systemu są ograniczone. Zgodnie natomiast z postanowieniami rozdziału 3.2.4. Efekt zachęty, pkt 52 „Wytycznych w sprawie pomocy państwa […]

Lidar rozpoczął badania warunków wietrzności w rejonie planowanej MFW Baltica

PGE Energia Odnawialna rozpoczęła dwuletnią kampanię pomiarową warunków wietrzności na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego Lidaru. Badania są przeprowadzane w odległości ok 32 km od Łeby, w rejonie planowanej morskiej farmy wiatrowej Baltica. Lidar to nowoczesne urządzenie pomiarowe zamontowane na pływającej platformie (o wymiarach 4 x 4 x 4.5 m) służące do pomiaru prędkości i […]

Jak Polska wspiera rozwój energii wiatrowej i słonecznej? Odpowiedź da kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) rozpoczął kontrolę w celu ustalenia, czy wsparcie wytwarzania energii wiatrowej i fotowoltaicznej  przez UE i państwa członkowskie jest skuteczne. Energia wiatrowa i fotowoltaiczna stanowią obecnie dwa główne źródła energii z OZE, które przez ostatnie dziesięć lat rozwijały się w Europie i na świecie w sposób najbardziej dynamiczny i na naszych oczach […]

Kolejna edycja Instalatora Roku

Już 1 lutego ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji Instalatora Roku branży fotowoltaicznej. Sam konkurs odbędzie się podczas targów ENEX w Kielcach. Inicjatywa organizowana jest przez producenta systemów fotowoltaicznych Corab oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Wydarzenie ma za zadanie nie tylko przekazywać wiedzę, ale również promować dobre praktyki wśród instalatorów. W 2017 Instalatorem Roku została […]

Energetyka na morzu – najefektywniejsze rozwiązanie

Polska potrzebuje zróżnicowanych źródeł energii, które pozwolą na wykorzystanie wszystkich dostępnych dla niej źródeł. Dziś ciągle jeszcze 89% energii generowanej w naszym kraju pochodzi z węgla, tymczasem praktycznie nie wykorzystujemy drugiego z naszych atutów, czyli bałtyckich wiatrów. Warto zacząć o tym rozmawiać również, dlatego, że polskie firmy mają niezbędne doświadczenie i technologie umożliwiające im udział […]

27% w Radzie UE = 35% w Parlamencie, czyli matematyka europejskiego lobbingu OZE

Nieważne na co się umówimy i na co się zgodzą. Finalnie i tak dołożymy im dodatkowe warunki… nie do spełnienia. Przez stulecia byliśmy świadkami takich zdarzeń – Rzymianie wobec Kartaginy przed III wojną punicką, Anglia wobec Chin przed wojnami opiumowymi czy też każda silna korporacja wobec słabszego poddostawcy przy renegocjacji kontraktu zakupowego. Energetycznie wcale nie […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć