OZE

OZE

Realizacja zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku: instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, instalacji odnawialnego źródła energii innej […]

innogy SE emituje pierwsze, referencyjne „zielone obligacje” korporacyjne

innogy w Niemczech (innogy SE) wyemitowało zielone obligacje o wartości 850 mln euro. Termin wykupu papierów został określony na 2027 r., a kupon na 1,25%. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie lądowych i morskich projektów wiatrowych. innogy SE wyemitowało pierwsze, niemieckie, zielone referencyjne obligacje korporacyjne. Środki z ich emisji posłużą refinansowaniu projektów realizowanych przez koncern. W szczególności będą […]

Jelenia Góra: Klaster energetyczny

Jelenia Góra tworzy klaster energetyczny z firmą Maf Energy oraz Polski Solar. – To inwestycja, która zapewni nam kilka korzyści – mówi Jerzy Łużniak, zastępca prezydenta miasta, który podpisywał tę umowę. – Zyskujemy inwestora, który ma wyłożyć kwotę 37 mln zł netto na budowę instalacji fotowoltaicznej na działce o powierzchni 26 ha (z czego 20 […]

Biuletyn OZE

Biuletyn OZE to dedykowany serwis informacyjny przygotowywany przez zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej zawierający bieżące oryginalne analizy polityczno-regulacyjne dotyczące krajowego rynku odnawialnych źródeł energii, omówienia analiz innych krajowych i zagranicznych ośrodków analitycznych, programy dotacji dla instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne, politykę energetyczno-klimatyczną w Polsce wraz z wdrożeniem polityk unijnych i oceną wpływu na dalszy rozwój krajowej branży […]

Konferencja NFOŚiGW w Płocku: „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

NFOŚiGW w Warszawie ma zaszczyt zaprosić w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na konferencję: „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej w tym efektywności energetycznej i OZE. Konferencje pn. „Efektywność energetyczna i OZE oferta […]

W Tallinie przyjęto Baltic Sea Declaration – porozumienie dotyczące współpracy w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Według najnowszej analizy WindEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej) do 2030 r. na Morzu Bałtyckim może zostać zainstalowane nawet 9 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. 28 września 2017 r. Deklarację Morza Bałtyckiego podpisali reprezentanci 8 stowarzyszeń energetyki wiatrowej z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. Morze Bałtyckie jest obiecującym rynkiem dla morskiej […]

Fortum wybuduje farmę wiatrową w norweskim Sørfjord

Fortum podjęło ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy farmy wiatrowej w Sørfjord, w północnej Norwegii. Farma Sørfjord jest częścią portfolio instalacji wiatrowych, które Fortum nabyło na początku bieżącego roku od firmy Nordkraft. Park wiatrowy Sørfjord będzie wyposażony w 23 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 96,6 megawatów. Turbiny dostarczy Siemens Gamesa Renewable Energy. Każde z urządzeń […]

Kolejne aukcje OZE odwołane nowymi rozporządzeniami

29 września br. zostały opublikowane następujące rozporządzenia Rady Ministrów: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z […]

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej instalacji hybrydowych

Wszystkich zainteresowanych realizacją inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii w formule instalacji hybrydowej, zapraszamy do wypełnienia ankiety. Pozwoli to nam uzyskać dane świadczące o skali potencjału tkwiącego w tego rodzaju projektach. Wynik ankiety posłużą do wykonania analizy, której wnioski zostaną wykorzystane w prowadzonych pracach nad przepisami ustalającymi warunki realizacji inwestycji w instalacje hybrydowe, jak i […]

Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?

Po przeprowadzonych dopiero dwóch aukcjach, branża PV powiększyła się o 298 firm. Firmy te albo same zrealizują inwestycję albo będą szukać partnerów biznesowych albo sprzedadzą swoje projekty inwestorom. W gronie zwycięzców systemu firmowanego przez państwo nie ma spółek będących w zarządzie Skarbu Państwa, jednak wśród kupujących wygrane projekty (właściciele wygranych w aukcjach projektów już zaczynają […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć