OZE

OZE

Konstruktywny dialog podczas Areopagu Energetyki Odnawialnej 2018

10 października w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej i eksperci w ramach debaty Areopag Energetyki Odnawialnej 2018 dyskutowali o problemach zrównoważonej energetyki oraz najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem energetycznym. W dyskusji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego pojawił się głos reprezentanta CEZ Polska, Tomasza Surmy, Zastępcy Dyrektora ds. Regulacji, Rynku i Ochrony […]

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz rozliczania tej energii

Na stronie URE została opublikowana informacja dotycząca rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz w zakresie rozliczania tej energii. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, uczestnik aukcji, składając ofertę zobowiązuje się odpowiednio do: sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 […]

W szkole w Wejherowie otwarto pracownię, która przygotuje do pracy przyszłych pracowników EW Żarnowiec

Dzięki wsparciu spółki PGE Energia Odnawialna w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie otwarto Pracownię Pomiarów Wielkości Elektrycznych i Nieelektrycznych. W ramach współpracy szkoła została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny, niezbędny do kształcenia praktycznego w zawodzie technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk, a przede wszystkim technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Wejherowie uczniowie […]

Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji OZE na potrzeby systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP

Na stronie URE została opublikowana informacja z zestawieniem przykładowych kosztów inwestycyjnych, których w ocenie Prezesa URE, nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 39a ust. 1 ustawy OZE – tj. odpowiednio na potrzeby udziału w systemie aukcyjnym lub w systemach FIT/FIP. Szczegóły w Informacji – […]

Treść oferty składanej w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zmianie uległa treść oferty składanej w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w części dotyczącej składanych przez Wytwórcę oświadczeń. W związku z powyższym, oprócz konieczności wskazania przez Wytwórcę w formularzu oferty wartości ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej […]

Opole: Czyste powietrze dla opolskich przedszkoli i nie tylko

Trwa budowa pilotażowo-badawczej instalacji energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu. Wykonawcą instalacji jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która w porozumieniu z Miastem Opole realizuje projekt badawczy mający na celu wskazanie optymalnego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło budynków z zapotrzebowaniem na moc na poziomie do 20 KW, a znajdujących się poza zasięgiem […]

innogy Renewables rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie

Spółka innogy Renewables Polska rozpoczęła budowę wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie o łącznej mocy zainstalowanej 594 kWp. Zakończenie prac oraz uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej planowane jest na początek 2019 r. Na początku października innogy Renewables Polska, w ramach wygranej aukcji dla Odnawialnych Źródeł Energii z czerwca 2017 r., rozpoczęła budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie. Jej […]

Minister Tobiszowski na debacie „Areopag Energetyki Odnawialnej 2018”

– Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE będzie tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych – powiedział Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski otwierając konferencję Areopag Energii Odnawialnej. Debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, odbyła się 10 października 2018 r. w Warszawie.   Zwracając się do uczestników konferencji Wiceminister Tobiszowski podkreślił, że […]

Informacje dotyczące potencjału krajowego OZE na koniec I półrocza 2018

W zakładce Potencjał krajowy OZE w liczbach znajdują się dane na koniec czerwca 2018 r. dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz moc zainstalowana poszczególnych rodzajów instalacji OZE, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE, tj. rejestr wytwórców energii w […]

Zmiana nazwy firmy z Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o. na Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

W związku z rozszerzeniem zakresu działania spółki Biomasa Grupa TAURON i przejęciem przez nią procesów sprzedażowych Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów Wydobycia, Zarząd spółki podał decyzję o zmianie nazwy spółki Biomasa Grupa TAURON. W rezultacie od 8 października br. spółka działa pod nazwą Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., kontynuując dotychczasowy profil działalności. Wszystkie pozostałe […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć