OZE

OZE

Nadpodaż zielonych certyfikatów

Rynek zielonych certyfikatów mierzy się z poważnym problemem nadpodaży od 2012 r. Przyczyną tego zjawiska jest wiele złożonych czynników, niezależnych od inwestorów. Po pierwsze, w latach 2010-2013 informacje na temat sytuacji na rynku certyfikatów były publikowane przez URE tylko raz do roku, więc nie było możliwości bieżącej analizy sytuacji rynkowej. Po drugie, w okresie tym […]

NFOŚiGW: inwestujemy w OZE, geotermia naszym priorytetem

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW było głównym tematem spotkania Zarządu NFOŚiGW z dziennikarzami 22 marca br. w Zakopanem. Konferencja prasowa odbyła się przy okazji wyjazdu studyjnego dla mediów do Geotermii Podhalańskiej, której Narodowy Fundusz jest głównym akcjonariuszem. W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali się gospodarze wydarzenia: dr Kazimierz Kujda – […]

Energa modernizuje Elektrownię Wodną Krzynia

W Grupie Energa rozpoczyna się proces kompleksowej modernizacji kolejnej elektrowni wodnej. Zmodernizowany ma być obiekt hydrotechniczny w Krzyni, na Pomorzu. Ze względu na unikatową architekturę elektrowni, unowocześnienie części elektroenergetycznej będzie przeprowadzone z zachowaniem unikatowych walorów hali maszyn, a elementy wyłączone z eksploatacji mają stanowić ekspozycję muzealną. Energa Wytwarzanie S.A. – spółka należąca do Grupy Energa […]

Wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii

Opublikowano zaktualizowaną i jednolitą wersja wykazu podmiotów, które nie mogą korzystać z uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020, tj. podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 188 ust. 14 […]

Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dotyczące energii z OZE? Analiza PSEW dotycząca rocznych celów OZE

Szansą na spełnienie celów unijnej polityki energetycznej jest ponowne otwarcie Polski na rozwój energetyki wiatrowej. Przez ostatnie 10 lat zbudowany został potencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przeprowadza co […]

Najnowsza edycja przewodnika „Investing in renewable energy projects in Europe”

Rynek energetyki odnawialnej nieustannie się zmienia. Postęp technologiczny oraz występujące coraz częściej procedury przetargowe wpływają na obniżenie kosztów w skali globalnej. Zmiany warunków politycznych i ekonomicznych potrafią zmienić klimat inwestycyjny dla projektów energetyki odnawialnej, nie zawsze z korzyścią dla sektora. Generalnie, w Europie sektor energetyki odnawialnej nadal się rozwija. Sukces komercyjny w sektorze energetyki odnawialnej […]

NFOŚiGW organizuje w Zakopanem VI Konferencję „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

W Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem (al. Przewodników Tatrzańskich 2) w dniach 23-24 marca 2017 r. odbędzie VI Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Mieści się ona projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego […]

Realizacja obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE lub uiszczenia opłaty zastępczej

Zgodnie z ustawą o OZE, podmioty, o których mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy, są obowiązane do uzyskania i przedstawienia prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego – w przypadku, gdy którakolwiek ze średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od […]

Zawiła koncepcja klastrów energii z antyklastrowym modelem abonamentowym opłat za energię

ME opublikowało i poddało konsultacjom społecznym ekspertyzę „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”. Ekspertyza, która powstała na zamówienie ME, w efekcie przetargu ogłoszonego 20 września ub. r., kompleksowo obejmuje tematykę, która jest jednym z flagowych elementów zapowiadanej nowej  polityki energetycznej. Konsultacje, wobec znaczenia przedmiotu ekspertyzy, to dobry pomysł, ale ile osób będzie w stanie przeczytać  […]

Columbus Energy S.A. chce pozyskać 5 mln zł z publicznej emisji obligacji

14 marca br. Columbus Energy S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, rozpoczęła pierwszą w historii firmy publiczną ofertę obligacji. Spółka jest liderem w obszarze pozyskiwania energii ze słońca. Sukces firmy w 2016 r. był związany z wprowadzeniem pionierskiej oferty „Abonament na słońce”, która pozwala gospodarstwom domowym oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną. Spółka wyemituje obligacje […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć