Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Działania prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

22 czerwca 2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej przedsiębiorcy Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.). Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy […]

Rozpoczął się przewiert HDD pod rzeką San

Prawie 1 km gazociągu ma zostać położony pod rzeką San przy wykorzystaniu metody przewiertu horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD). Rozpoczynający się przewiert to jedno z największych wyzwań dla GAZ-SYSTEM podczas realizacji gazociągu Hermanowice-Strachocina. Wiercenie otworu, w którym ma zostać położony gazociąg rozpoczęło się w miejscowości Mrzygłód (gmina Sanok). Po jego wykonaniu pod dnem rzeki San zostanie […]

Wizyta wiceministra Andrzeja Piotrowskiego na terenach poszkodowanych przez nawałnice

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polska setki tysięcy osób zostało bez prądu. Drzewa i słupy energetyczne łamane były jak zapałki. Podczas wizyty na terenach poszkodowanych w wyniku gwałtownego załamania pogody wiceminister energii Andrzej Piotrowski podziękował służbom energetycznym za mobilizację i ciężką pracę. Podkreślił również, że ludzie w takich sytuacjach muszą wiedzieć, że nie zostaną […]

Zmiana klas energetycznych

Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie więcej prądu. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one ponownie klasy energetyczne w zakresie od A do G. Kiedy wchodzą nowe przepisy? 1 sierpnia 2017 r. […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W II kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 68,74 zł/MWh. W I kwartale br. cena ta wynosiła 83,00 zł/MWh. Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr […]

Zmiana sprzedawcy gazu – kolejne wyniki monitoringu prezesa URE

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w […]

Energa Obrót stabilnie trzyma się na torach

Energa Obrót SA po raz trzeci z rzędu wygrała przetarg na dostawy energii elektrycznej dla PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejowy operator jest klientem spółki nieprzerwanie od 2014 r. I będzie nim dalej, aż do 2019 r. włącznie. To jeden z największych przetargów, jakie do tej pory ogłoszono w Polsce, opiewający na blisko 600 GWh. Przetarg […]

Ruszyły badania otworowe pod magazyn gazu „Damasławek”

10 sierpnia 2017 r. w Świątkowie (gm. Janowiec Wielkopolski, województwo kujawsko-pomorskie) odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia pierwszego z dwóch otworów rozpoznawczych. Odwierty pozwolą ustalić, czy wysad solny „Damasławek” nadaje się pod planowany przez GAZ-SYSTEM kawernowy podziemny magazyn gazu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, GAZ-SYSTEM oraz firmy G-Drilling S.A. – wykonawcy badań. Przy […]

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec czerwca 2017 r. wynika, że liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 5,8%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych – grupa taryfowa G – nastąpił wzrost o 10,5%. W maju br. zmiany sprzedawcy dokonało 8 047 […]

Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2017 r.

Na koniec II kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 200 podmiotów, natomiast 104 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym. W II kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 4 216 180 MWh, natomiast na giełdzie towarowej – 68 616 770 MWh. W wyniku realizacji […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć