Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS uruchamiają konsultacje dotyczące projektu zdolności przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Polska – Niemcy (GASPOOL)

Na podstawie wyników sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową przeprowadzonej w okresie od 6 kwietnia 2017 do 1 lipca 2017 r., GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS rozpoczęli fazę projektowania zgodnie z  art. 27 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym […]

Prąd jest lepszy z dodatkami

PGE Obrót rozpoczęła ogólnopolską kampanię marketingową „Prąd jest lepszy z dodatkami”, w której podkreśla kompleksowość produktów i usług oferowanych klientom. – Przez ostatnie miesiące szukaliśmy synergii naszej oferty z walorami innych branż niż energetyczna, tak aby kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów, którzy stają się coraz bardziej świadomymi odbiorcami energii elektrycznej i paliwa gazowego, które także jest w […]

Częstochowa: Przetarg na energię elektryczną. Oszczędzimy blisko 8 mln zł

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 136 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy, 4 wydziałów Urzędu Miasta, Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej na 2018 r. W postępowaniu wybrano ofertę firmy ENEA S.A. z Poznania. Cena oferty brutto […]

„Twoje 300” – nowa oferta TAURONA dla klientów indywidualnych

„Czysta oferta – Twoje 300” to najnowsza propozycja TAURONA dla gospodarstw domowych w całej Polsce. Jest to atrakcyjna oferta zakupu prądu i gazu wraz z usługami naprawy instalacji oraz urządzeń elektrycznych i gazowych. Przy tworzeniu „Czystej oferty” TAURON porównał inne, podobne propozycje obecne na rynku i stworzył pakiet, który jest korzystny finansowo dla klientów. Z […]

PGNiG podpisało umowy biletowe z 11 importerami gazu

Dzięki usłudze biletowej spółki importujące gaz ziemny do Polski nie muszą samodzielnie gromadzić i utrzymywać obowiązkowych zapasów gazu w magazynach. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to blisko 370 000 MWh (ok. 33 mln m3). Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z […]

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, wyniosła za III kwartał 2017 r. 167,16 zł/MWh. Dla porównania – cena ta za II kwartał 2017 r. wynosiła 165,54 zł zł/MWh. Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 71/2017. […]

Tarczyński SA po raz pierwszy klientem Energi Obrót

Portfolio klientów biznesowych Energi Obrót powiększyło się o znanego, krajowego producenta wędlin: spółkę Tarczyński SA. Firmy podpisały umowę na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 r. To duży kontrakt, obejmujący wolumen 39 tys. MWh. Energia elektryczna zostanie dostarczona do trzech zakładów produkcyjnych klienta, w tym do jednego z najbardziej nowoczesnych w Europie – w Ujeźdźcu Małym […]

„Nowy Impuls 2017” dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls 2017” za realizację bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Nagrody wręczono podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie. PGE została wyróżniona za zakończoną w lutym 2017 r. budowę bloku gazowo-parowego w należącej do Grupy Elektrociepłowni Gorzów. Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych jest to szczególna inwestycja zarówno […]

Polska przedstawiła mocne argumenty za stosowaniem prawa UE do gazociągów z państw trzecich

– Nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo UE, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak Nord Stream 2, na całej jego długości – wynika z analizy prawnej przedstawionej przez polskich ekspertów na posiedzeniu grupy roboczej Rady UE do spraw energii w Brukseli. Podczas […]

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje

W najbliższy weekend warto wybrać się nad Kanał i Port Żerański. Już w piątek wieczorem rozpocznie się cykl otwartych spotkań warsztatowych z mieszkańcami Białołęki. W ich trakcie zostanie wypracowana koncepcja renowacji terenu po budowie gazociągu relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań. Z kolei na niedzielę wzdłuż trasy inwestycji planowane są spacery badawcze z udziałem przyrodników. […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć