Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Raport „6 Paliwo” – termomodernizacja to 20 mld oszczędności i zmniejszenie smogu o połowę

Premier Morawiecki ogłosił, że rząd planuje przeznaczyć 25 mld zł na 10-letni program termomodernizacyjny dla gospodarstw domowych. Jakie korzyści przyniesie ocieplenie domów? Między innymi aż 20 mld zł oszczędności i smog mniejszy o połowę – wynika z najnowszego raportu „6 Paliwo” od ROCKWOOL Polska. Premier Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 10 lat rząd wesprze program […]

innogy: raport roczny o rynku energii i gazu ziemnego w Polsce

Polska i europejska legislacja oraz trendy technologiczne  to główne czynniki zmian na polskim rynku energii i gazu w 2017 r. – jak wynika z Raportu rocznego innogy Polska. Najważniejsze zmiany legislacyjne to: wejście w życie ustawy o rynku mocy oraz nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu. Najistotniejsze trendy technologiczne to: digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja. – […]

Raport ekspertów potwierdza: Energa na czele proklienckich innowacji

Współczesne firmy nie mogą stać w miejscu. Postępujący rozwój technologii wymusza przedstawianie klientom coraz atrakcyjniejszych rozwiązań, opartych na nowoczesnych narzędziach. Raport niezależnych ekspertów wskazuje, że wśród firm wyznaczających nowe trendy w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości jest też Energa Obrót. Raport Impact Fintech 2017, zatytułowany „Energia cyfryzacji – stan i kierunki rozwoju cyfrowego kanału obsługi dostawców […]

Podsumowanie marca 2018 r. na TGE: Najwyższy wolumen obrotu energią elektryczną od 2015 r.

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w marcu 17 891 673 MWh, co oznacza ponad trzykrotny (o 221,0%) wzrost w stosunku do marca ub. r. Był to najlepszy miesiąc pod względem wolumenu obrotu energią elektryczną na TGE od listopada 2015 r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu wolumen ukształtował się na poziomie 4 290 […]

Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na prawa majątkowe – marzec 2018

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 20/06/01/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na prawa majątkowe ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na prawa majątkowe na poziomie k = 20,7%. Źródło: Izba […]

Systematyczny wzrost liczby odbiorców energii korzystających z prawa wyboru sprzedawcy – dane za okres od XII 2007 r. do II 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich […]

Energa Living Lab optymalizuje zużycie prądu i obniża rachunki

Redukcja zużycia energii elektrycznej o około 104 MWh, ograniczenie emisji CO2 łącznie o 124 tony – to rezultaty pierwszego w Polsce „żywego laboratorium”, czyli projektu Energa Living Lab. Przez około dwa lata gospodarstwa domowe w Gdyni testowały innowacyjne rozwiązania Spółki Enspirion, które pomagają w kontroli bieżącego zużycia energii elektrycznej i w dbaniu o środowisko. Energa […]

Paryż tworzy największy w Europie zdalny system monitorowania zużycia energii

Eiffage Énergie – spółka zależna Grupy Eiffage – na zlecenie Rady Miasta Paryża buduje pierwszy w Europie cyfrowy system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Realizując postanowienia Planu Działań na rzecz Ochrony Klimatu i Redukcji Zużycia Energii (Paris Climate & Energy Action Plan), miasto Paryż zobowiązało się zredukować do 2020 r. zużycie energii i emisję gazów […]

Warsztaty poświęcone nowemu projektowi IRiESP

GAZ-SYSTEM prowadzi obecnie konsultacje rynkowe dotyczące propozycji zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), w ramach których zainteresowani uczestnicy rynku gazu uczestniczyli w zorganizowanych w czwartek 22 marca warsztatach. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zmian zaproponowanych w nowych zapisach Instrukcji, a także dyskusji i wyjaśnianiu wątpliwości w zakresie obszarów funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego i […]

CEZ ESCO Polska przeprowadzi termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gołdapi

19 marca 2018 r. CEZ ESCO Polska podpisało umowę na realizację kompleksowej termomodernizacji pięciu budynków zlokalizowanych na terenie powiatu gołdapskiego. Projekt, oprócz termoizolacji, obejmuje również szereg usprawnień, jak np. modernizację węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych, budowę systemu wentylacji sal operacyjnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne czy wdrożenie systemu zarządzania energią. Łączna wartość zamówienia to ponad 9 […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć