Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Platforma informatyczna GAZ-SYSTEM do zakupu przepustowości gazu na połączeniach między systemami Polski i Niemiec

W ramach przeprowadzonego  postępowania, spośród trzech dostępnych na rynku platform do rezerwacji przepustowości, europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki  (ACER)  wybrała Platformę GSA, powstałą z inicjatywy i stosowaną przez GAZ-SYSTEM. Dzięki temu to narzędzie informatyczne będzie wykorzystywane przez operatorów systemów przesyłowych gazu na granicy polsko-niemieckiej. Wydana 16 października 2018 r. decyzja oznacza, że operatorzy […]

Na OSG 2018: o bezpieczeństwie surowcowym i przesyłowym Polski

– Naszym priorytetem na najbliższe lata jest rozbudowa krajowej sieci przesyłowej oraz jej integracja poprzez połączenia międzysystemowe z systemami przesyłowymi krajów ościennych. Dostęp do wielu źródeł dostaw gazu jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu – powiedział Wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbył się 18 października 2018 r. w Siedlcach. W wydarzeniu […]

PGNiG kupuje udziały w złożu gazu w rejonie Ekofisk w Norwegii

PGNiG Upstream Norway AS, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, kupiła od norweskiej firmy Equinor (dawniej Statoil) udziały w złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha, zlokalizowanym w południowej części Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Transakcja jest kolejnym elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia gazu ziemnego poza granicami Polski. – Kupno udziałów w złożu Tommeliten Alpha […]

PGNiG i Venture Global LNG ogłosiły podpisanie kontraktów na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Przez okres 20 lat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie odbierało ładunki skroplonego gazu ziemnego z USA z przeznaczeniem dla krajowych odbiorców lub do dalszej odsprzedaży. Na podstawie umów PGNiG będzie kupować LNG w formule Free on Board (FOB) z dwóch terminali – Venture Global Calcasieu Pass LNG, który ma rozpocząć działalność w 2022 roku, […]

Wygaszanie grup taryfowych dotyczących energii zużywanej na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców o zbliżonym charakterze

Tauron Dystrybucja S.A. będąca Operatorem Sieci Dystrybucyjnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 r. z „Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.” ulegają wycofaniu z oferty grupy taryfowe G11n, G12e, G12g oraz G12n.  Grupy te dotyczyły energii zużywanej na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców o zbliżonym przeznaczeniu zużywanej energii elektrycznej, kwalifikowanych zgodnie z pkt. […]

Poznań zaoszczędził miliony

Poznań, okoliczne gminy i miejskie spółki po raz kolejny zdecydowały się na grupowy zakup energii i gazu. Dzięki temu miasto zaoszczędzi prawie 4 mln zł. Już po raz siódmy Miasto Poznań przeprowadziło procedurę przetargową na grupowy zakup energii elektrycznej. Przetargi w poprzednich latach okazały się sukcesem – dlatego w tym roku do grupy zakupowej przystąpiło […]

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, wyniosła za III kwartał 2018 r. 183,69 zł/MWh. Dla porównania – cena ta za II kwartał 2018 r. wyniosła 174,23 zł/MWh. Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 79/2018. Źródło: […]

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VIII 2018 r.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 7,5%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 5,3%. W lipcu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 563 gospodarstw domowych, podczas gdy w sierpniu br. liczba […]

Prezes Tomasz Stępień w Brukseli: Wspólnie budujemy rynek energii UE

Projekty GAZ-SYSTEM, w szczególności w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, oraz wkład Spółki w realizację celów unii energetycznej to główne tematy rozmów, w których wziął udział 9 października 2018 r. prezes Tomasz Stępień. Wizyta w stolicy Belgii była również okazją do podsumowania 10-lecia działalności przedstawicielstwa GAZ-SYSTEM w Brukseli, które reprezentuje Spółkę na forum europejskim. Prezes […]

Spółka PGE Obrót podpisała umowę z dużym odbiorcą przemysłowym – hutą CMC Poland

PGE Obrót, spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej w ramach Grupy PGE, podpisała umowę z hutą CMC Poland. Kontrakt został zawarty na 3 lata i zacznie obowiązywać od początku 2021 r. Spółki pozostawiły sobie także możliwość przedłużenia go o kolejny rok. Zakontraktowany wolumen sprzedaży wyniesie 2,4 TWh. Podpisana umowa to przykład zindywidualizowanej oferty PGE Obrót […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć