Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGNiG: rynek „LNG małej skali” wzrośnie dzięki mniejszym odbiorcom

Mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG może zrewolucjonizować rynek tzw. LNG małej skali w Polsce. Mniejsi odbiorcy gazu będą mieli możliwość skorzystania tylko z części ładunku gazu przewożonego przez standardowej wielkości cysterny. Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA zaprojektowali mobilne stanowisko SMOK, dzięki któremu z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziemny […]

Nowa odsłona Energi

Live Chat, ulepszona mapa wyłączeń, a wkrótce nowa strona www. Tak Grupa Energa zmienia się dla swoich klientów. Już teraz mogą porozmawiać z konsultantami online i uzyskać od nich błyskawiczne wsparcie na czacie, a także wygodnie monitorować przerwy w dostawie prądu.  Grupa pracuje również nad nową odsłoną korporacyjnej strony grupa.energa.pl. Klienci odwiedzający stronę energa.pl, także […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W IV kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 73,89 zł/MWh. W III kwartale 2017 r. cena ta wynosiła 68,47 zł/MWh. Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji […]

Dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

To ostatnia szansa, żeby skonsultować i dopracować projekty dotyczące głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. 19 lutego br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się szkolenie adresowane do przedstawicieli państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych. Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW związane jest […]

Zmiany sprzedawcy gazu – najnowsze dane

Na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.), Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych ankiet kwartalnych wynika, że zapoczątkowany w III kw. 2014 r. wzrost zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych, utrzymuje się nadal. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. […]

Dostarczanie energii przy użyciu infrastruktury spełniającej bądź niespełniającej kryteriów sieci elektroenergetycznej – przydatne informacje

Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają w ostatnim czasie pytania i skargi konsumentów dotyczące stosowania przez sprzedawców energii elektrycznej, w szczególności zintegrowanych pionowo, wobec odbiorców końcowych różnych sposobów rozliczeń za energię elektryczną oraz praktyk ograniczających ich prawo do zmiany sprzedawcy. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne i polityką energetyczną państwa, […]

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Na koniec grudnia ub.r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 2017 r., wzrosła o 18,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 8,3%. W grudniu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 069 gospodarstw domowych, zaś wśród odbiorców przemysłowych […]

Podsumowanie stycznia 2018 r. na TGE

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w styczniu 8 333 398 MWh, co oznacza wzrost o 66,8% w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w styczniu 749 968 MWh, co oznacza wzrost o 26,2% r/r.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe, co oznacza ponad […]

Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną – styczeń 2018

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 18/06/01/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na energię elektryczną na poziomie k = 12,5%. […]

Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz – styczeń 2018

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 19/06/01/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz na poziomie k = 18,0% Źródło: Izba Rozliczeniowa Giełd […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć