Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu

Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Marek Dietl członkiem Rady FESE

Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW, został wybrany na członka Rady Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE). FESE reprezentuje publiczne rynki regulowane, zrzesza 33 pełnoprawnych członków z 27 krajów, a także dodatkowych członków o statusie obserwatorów i członków stowarzyszonych Rada jest po walnym zgromadzeniu najwyższym organem zarządzającym FESE. Jej członkowie wybierani są na okres trzech lat. […]

15 lipca mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2017 r.

Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2017 r. – URE-EE. Wykaz przedsiębiorstw w załącznikach do pobrania na stronie URE. Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem […]

TGE – uruchomienie systemu XBID

Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) oraz Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) mają przyjemność poinformować, że XBID został z powodzeniem uruchomiony we wtorek 12 czerwca 2018 r. Pierwsze dostawy zrealizowano w środę 13 czerwca br. Stanowi to milowy krok w ramach projektu i następuje po kilku latach złożonych i intensywnych prac rozwojowych i testów. Uruchomienie systemu […]

Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2018 r.

Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 201 podmiotów, natomiast 110 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym – wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. W pierwszym kwartale br. wolumen transakcji sprzedaży w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym […]

MAM + innogy = niższe rachunki dla mieszańców Warszawy

MAM, platforma do obniżania i opłacania rachunków za media, rozpoczęła współpracę z innogy Polska, sprzedawcą energii elektrycznej. Dzięki temu Klienci firmy będą mogli obniżać swoje rachunki oraz szybko dokonać opłaty za energię elektryczną.   innogy Polska, jako pierwszy sprzedawca energii w Polsce, rozpoczęła współpracę z MAM – platformą do obniżania i opłacania rachunków za media. Dzięki nawiązanej […]

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. […]

Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2018 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju br. 18 237 203 MWh i był o 108,0%. wyższy niż w maju 2017 r. Na RTT nastąpił wzrost o 142,0% r/r przy wolumenie 16 136 647 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh, co jest […]

Informacja dotycząca wydania EUPHEMIA 10.2 PCR

Na dzień 6 czerwca 2018 r. zaplanowane jest wydanie nowej wersji oprogramowania Euphemia. W stosunku do wersji E10.1 wprowadzono następujące zmiany: Usprawnienia dotyczące wielowątkowości: – Większa częstotliwość sprawdzania limitu czasu, aby nie dopuścić do opóźnionego zakończenia procesu; – Udoskonalona strategia sekwencyjnej aktywacji różnych wątków (chociaż wykorzystanie większej liczby wątków umożliwia równoczesny przebieg różnych strategii wyszukiwania, […]

W telekomunikacji rządzi klient, a kto w energetyce?

Abonament na prąd, a może energia elektryczna w pakiecie z innymi usługami – czy to znak, że rynek sprzedaży energii upodabnia się do branży telekomunikacyjnej? Statystyki temu przeczą – na zmianę sprzedawcy energii w ciągu ponad dziesięciu lat zdecydowało się łącznie około 563 tys. odbiorców indywidualnych. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych – 508 tys., ale tylko […]

Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC). BAL NC zawiera wytyczne […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć