Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

PGE: ponad 90 mln zł na inwestycje proekologiczne w Bydgoszczy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Dzięki realizacji rozbudowy instalacji odsiarczania, a także budowy instalacji odazotowania spalin, elektrociepłownia spełni rygorystyczne unijne wymagania środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2021 r.  Dzięki rozbudowanej instalacji odsiarczania spalin, realizowanej przez GE Power, możliwe będzie aż blisko […]

Małgorzata Joanna Golińska Wiceministrem Środowiska

Premier Mateusz Morawiecki powołał Małgorzatę Joannę Golińską na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Nominację wręczył Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Małgorzata Golińska urodziła się w 1980 r. w Szczecinku. Jest absolwentką Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (specjalizacja Gospodarka leśna). Ukończyła także studia podyplomowe „Integracja europejska-agrobiznes i obszary wiejskie” na tej samej uczelni. Od początku […]

Minister Kowalczyk na spotkaniu z Komisarzem Karmenu Vellą

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, spotkał się 21 lutego 2018 r. z Karmenu Vellą, komisarzem Unii Europejskiej ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Wśród zagadnień, które zostały omówione, znalazły się przede wszystkim kwestie związane z realizacją polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. – Spotkanie było bardzo owocne. Rozmawialiśmy, między innymi, o priorytetach Unii Europejskiej w obszarze ochrony […]

NFOŚiGW przeznaczy 151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania tereny zdegradowane przez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów. Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpocznie się 1 marca. O […]

Wiceminister Sławomir Mazurek o sytuacji ekologicznej na terenie nieczynnej rafinerii w Gorlicach

Wiceminister środowiska wraz z zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przebywał 13 lutego 2018 r. z wizytą w Gorlicach, gdzie zapoznawał się z problemem nielegalnego składowania odpadów na terenie zakładu. Wiceminister Mazurek spotkał się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach z przedstawicielami samorządu powiatu i gminy, wicewojewodą małopolskim oraz przedstawicielami służb, inspekcji i straży, a także Prokuratury […]

NFOŚiGW po raz trzeci ogłasza nabór na innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sokół. Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – będzie można skonsultować podczas szkolenia, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza 6 marca. […]

NIK o zagospodarowaniu terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła rekultywację i zagospodarowanie byłego wyrobiska Piaseczno po kopalni siarki w województwie świętokrzyskim. Pomimo wydania na ten cel w latach 2010-2016 blisko 48 mln zł oraz trzykrotnego przedłużania terminu zakończenia prac, wciąż nie usunięto skutków działalności górniczej oraz nie przywrócono możliwości korzystania z pokopalnianych terenów. Było to spowodowane sporami kompetencyjnymi i ciągiem błędnych decyzji. Do czasu zakończenia kontroli […]

Transport drogowy a jakość powietrza

Wpływ transportu drogowego na jakość powietrza to główny temat kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP). W spotkaniu, które odbyło się 23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska, wziął udział Paweł Sałek, Wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej oraz przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP. Podczas spotkania omówiono realizację przez Główny Inspektorat […]

ArcelorMittal Poland i Urząd Miasta Krakowa razem na rzecz czystszego powietrza

Współpraca na rzecz czystszego powietrza w Krakowie – to główny cel listu intencyjnego, który został podpisany pomiędzy ArcelorMittal Poland i Urzędem Miasta Krakowa. W pierwszej kolejności właściciel krakowskiej huty wypłaci bonusy finansowe pierwszemu tysiącowi mieszkańców Krakowa, którzy po 1 stycznia 2018 r. dokonają wymiany opalanych węglem lub drewnem starych pieców na niskoemisyjne źródło ciepła. Z […]

Henryk Kowalczyk nowym ministrem środowiska

Prezydent RP powołał z dniem 9 stycznia 2018 r. Henryka Kowalczyka na stanowisko ministra środowiska w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Zastąpił na tym stanowisku prof. Jana Szyszko. Henryk Kowalczyk urodził się w 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć