Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Energa: Efektywność energetyczna dla uczelni

Energa Obrót i Energa Oświetlenie podpisały list intencyjny z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) w Gdańsku. Dotyczy wdrożenia rozwiązań, które służyć będą poprawie efektywności energetycznej pomorskiej uczelni. Akademia stawia na innowacyjność i nowe technologie. W ramach współpracy Energa Obrót opracuje, a następnie wdroży kompleksowe programy, które poprawią efektywność i bezpieczeństwo energetyczne AWFiS. Co ważne, […]

ECO-MIASTO: Wszystko w zasięgu pieszych i rowerzystów – kompleksowe planowanie zrównoważonych miast

Odpowiednio zaplanowana przestrzeń miejska nie tylko staje się przyjaznym miejscem do życia dla mieszkańców, lecz także pozwala chronić środowisko naturalne, m.in. dzięki unikaniu emisji zanieczyszczeń. Wielofunkcyjne kompleksy budynków, dobrze zaplanowana komunikacja miejska, farmy fotowoltaiczne czy ogrody na dachu – to przykłady rozwiązań, które temu sprzyjają. Polskie miasta, które realizują ideę zrównoważonego rozwoju, mogą wziąć udział […]

MŚ: Spotkanie międzyresortowego zepołu ds. Konferencji COP24

23 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji Konferencji COP24. W spotkaniu wzięli udział Pełnomocnik Ministra ds. Organizacji COP24 Rafał Bochenek, jak również przedstawiciele służb państwowych oraz samorządu województwa śląskiego. Zadaniem zespołu jest koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 24. sesji największej i najważniejszej globalnej konferencji ONZ dotyczącej polityki klimatycznej. – Przygotowania […]

ECO-MIASTO: Zrównoważony rozwój się opłaca

Zrównoważony rozwój miast to idea, na której zyskuje nie tylko środowisko naturalne. Nastawienie na ekologię może przynosić także realne korzyści gospodarcze, takie jak zmniejszenie kosztów dzięki nawet 80% oszczędnościom w zużyciu energii i wody, tysiące nowych miejsc pracy czy rozwój wielu branż. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju polskich miast jest celem programu ECO-MIASTO. Jego organizatorami są […]

MŚ: Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko będzie pełnić obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nominację wręczył minister środowiska Henryk Kowalczyk. Paweł Ciećko urodził się 2 maja 1967 r. w Jędrzejowie. Magister inżynier zootechnik – studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W swojej karierze zawodowej […]

Ukraina: Budowa i eksploatacja dwóch bloków energetycznych w Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej

W związku z przekazaniem przez stronę ukraińską zaktualizowanej (od 2012 r.) dokumentacji dotyczącej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie udostępnia wyciąg w tłumaczeniu na język polski, w zakresie możliwych oddziaływań transgranicznych […]

MŚ: Spotkanie Ministra Środowiska z Ambasadorem Japonii

Minister Henryk Kowalczyk spotkał się z ambasadorem Japonii Tsukasa Kawada. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy dwustronnej w ochronie środowiska. W trakcie spotkania Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że zarówno Polska, jak i Japonia, dostrzegają istotne wyzwania wiążące się ze zmianami klimatu. – Nasze kraje podobnie postrzegają mechanizmy ograniczania emisji przy utrzymaniu potencjału do wytwarzania energii z […]

Program NFOŚiGW Czyste Powietrze – drugie szkolenie ekspertów

Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. kontynuują przygotowania do kampanii edukacyjno-szkoleniowej programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Ponad 200 osób uczestniczyło (12 lipca br.w Warszawie) w drugim szkoleniu dla ekspertów z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW, Anna Król – […]

Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną

Prawie 50 mln zł rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r. Beneficjentami NFOŚiGW mogą zostać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, […]

Michał Kurtyka nowym Ministrem Środowiska

Premier Mateusz Morawiecki powołał Michała Kurtykę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Nominację wręczył Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska. Michał Kurtyka jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć