Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy środowiskowe za 90 mln zł

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, oddział ArcelorMittal Poland, realizuje kolejne inicjatywy ograniczające wpływ zakładu na środowisko. Wartość prowadzonych obecnie prac to prawie 90 mln zł. – Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko jest dla nas priorytetem. W ub. r., na dwa lata przed wymaganym prawem terminem, uruchomiliśmy zmodernizowany wydział węglopochodnych, którego koszt wyniósł 205 mln zł. W […]

Spotkanie z nowym ambasadorem Chin

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się z nowym ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Liu Guangyuan. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy dwustronnej w ochronie środowiska. Współpraca między Polską i Chinami wynika bezpośrednio z Partnerstwa Strategicznego łączącego oba kraje w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza w dziedzinach ochrony bioróżnorodności, klimatu, zasobów leśnych – na podstawie podpisanych w latach […]

Elektrownia PGE w Opolu w trosce o środowisko

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła kolejną umowę, tym razem na redukcję emisji tlenków azotu w Elektrowni Opole. Dzięki temu elektrownia będzie jeszcze bardziej ekologiczna i spełni zaostrzone wymagania środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2021. Wartość kontraktu z SBB Energy to ok. 43 mln zł.  […]

Olsztyn poprawia efektywność energetyczną

Mniejsze zużycie ciepła, niższa emisja CO2 i oszczędności finansowe, to efekty realizowanego od 2011 r. w Olsztynie programu pn. „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”. – Głównym celem projektu jest zrównoważone korzystanie z szeroko pojętej energii, a tym samym wzrost efektywności energetycznej placówek oświatowych będących w programie – wyjaśnia Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna. – Efektem tego działania jest […]

Degradacja lasów deszczowych a unijne cele dla energetyki odnawialnej

Samochody osobowe i ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi spaliły ponad połowę (51%) oleju palmowego wykorzystanego w Europie w 2017 r. To wzrost zużycia tego rodzaju biodiesla o 13,5% w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z danych OILWORLD, opublikowanych przez T&E. Od czasu wprowadzenia w 2009 r. regulacji unijnych promujących biopaliwa, ilość oleju palmowego wykorzystywanego do […]

NFOŚiGW zaprasza beneficjentów I osi POIiŚ 2014-2020 na kolejne 2-dniowe szkolenie dot. m.in. rozliczania projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wszystkich beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na 2-dniowe szkolenie, które odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102 w dniach 27 i 28 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 i 9.00-15.30. Termin zgłoszeń upływa 21 czerwca (czwartek) o godz. 15.00. Formularz online […]

Niskie wykorzystanie środków z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska

NIK o działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie wykorzystują w pełni efektywnie pieniędzy jakimi dysponują. Przy podziale środków na inwestycje proekologiczne nie traktują równo beneficjentów, preferując samorządy. Tymczasem mieszkańcy mają problem, chociaż pieniędzy nie brakuje. Wartość wolnych środków na rachunkach bankowych 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w grudniu […]

Porozumienie z miastem Katowice w sprawie COP24

Minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz prezydent Katowic Marcin Krupa podpisali 15 maja 2018 r. porozumienie w sprawie organizacji szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział nawet 40 tys. uczestników z […]

Paweł Augustyn Prezesem Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Powołanie Pawła Augustyna na stanowisko Prezesa Zarządu ENERIS Surowce S.A. związane jest z potrzebą wzmocnienia Spółki w związku z jej dalszym rozwojem, a zwłaszcza planowanymi w tym roku inwestycjami i przejęciami. Paweł Augustyn związany jest z Grupą ENERIS od połowy 2017 r. Do tej pory był odpowiedzialny za zarządzanie segmentem rynku odpadów niebezpiecznych oraz za procesy akwizycji. […]

NFOŚiGW finansuje poprawę jakości życia w ośrodkach miejskich

Konferencja prasowa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęła 10 maja 2018 r. dwudniowy wyjazd studyjny pn. „Zielone i czyste miasta. NFOŚiGW finansuje poprawę jakości życia w ośrodkach miejskich”. Spotkanie z dziennikarzami w Poznaniu było okazją do omówienia roli Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w całej Polsce, nie tylko w obszarze zieleni […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć