Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Miasta a zmiany klimatu

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe okazały się sektory zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu i energetyki. Taki jest rezultat pierwszego etapu prac w projekcie MŚ „Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.” – Celem oceny wrażliwości największych polskich miast na zmiany klimatu […]

Wiceminister Sałek w ONZ o COP24

Przygotowania do szczytu klimatycznego ONZ w Polsce to główny temat spotkań polskiej delegacji, której przewodniczył Paweł Sałek, wiceminister środowiska, w Nowym Jorku. Rozmowy odbyły się w dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Spotkania w Nowym Jorku ws. COP24 Polska delegacja, na czele z wiceministrem Sałkiem, spotkała się w Nowym Jorku m.in. z Aminą J. Mohammed, zastępcą […]

Wiceminister Mazurek w Lesznie o gospodarce odpadami

Gospodarka odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) to główny temat spotkania Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z leszczyńskimi samorządowcami. Rozmowy odbyły się 3 sierpnia 2017 r. w Lesznie. Wiceminister Mazurek podkreślił, że w 2016 r. Leszno osiągnęło 34,7% selektywnej zbiórki odpadów. – To zdecydowanie powyżej średniej krajowej – powiedział. – Jest to wynik odpowiedzialności […]

10 mln zł na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę

W ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedsięwzięcia LIFE pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, w IOŚ (który jest beneficjentem projektu) zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki. W ramach współfinansowania unijnego Programu LIFE przez Narodowy […]

Grupa PFR i RAFAKO podpisali wstępne porozumienie o współpracy

Intencją Grupy PFR i RAFAKO jest rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obszarze energetyki, ochrony środowiska, eksportu i elektromobilności. Grupa PFR to instytucje oferujące instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, działająca w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, […]

NFOŚiGW rozszerza polsko–białoruską współpracę w dziedzinie ochrony wód

18 lipca br. z inicjatywy i udziałem prezesa NFOŚiGW dr inż. Kazimierza Kujdy odbyła się „Pierwsza polsko-białoruska konferencja w zakresie ochrony wód”. Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli: Andrzej Konieczny – podsekretarz stanu w MŚ, prof. dr hab. Roman Niżnikowski – przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, dr inż. Tadeusz Rzepecki – przewodniczący Rady Izby Gospodarczej […]

II posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

W Brześciu na Białorusi 17 i 18 lipca 2017 r. odbyło się II posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja została powołana w 2009 r. na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Polskiej części Komisji przewodniczył Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w MŚ, […]

Sejm przyjął nowe Prawo wodne – sukces Ministerstwa Środowiska

– Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec UE oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko. – To wielki sukces Ministerstwa Środowiska, że Sejm przyjął nowe Prawo wodne. To rzecz, której nie potrafili dokonać nasi poprzednicy z rządu PO – PSL. Przepisy miały być uchwalone […]

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska do artykułu „Opłaty śmieciowe pójdą w górę. Winna zmiana kodu dla popiołu”, zamieszczonego 19 lipca 2017 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. – Resort środowiska nie zmieniał klasyfikacji dla popiołów z domowych palenisk. Powinny być one klasyfikowane jako odpady komunalne, zgodnie z definicją odpadów komunalnych, w grupie 20, gdyż przepisy wskazują, że odpady […]

Skierniewice otrzymają ponad 32 mln zł pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Dnia 18 lipca 2017 r. NFOŚiGW zawarł umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Jest to uzupełnienie wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach otrzyma ponad 32 […]

Reklama

Wspieramy

Newsletter

Warto zobaczyć