Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Prezydent RP podpisał ustawę dot. prawa ochrony środowiska

16 października 2017 r. Prezydent RP podpisał m.in. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/770/1/informacja_ws._ustawy_o_zmianie_ustawy_-_prawo_ochrony_srodowiska_oraz_niektorych_innych_ustaw.rtf Źródło: www.prezydent.pl

Rozpoczęły się Targi POL-ECO SYSTEM

„Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM. W otwarciu wydarzenia udział wziął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Obieg zamknięty: teoria i praktyka Podczas debaty „Obieg zamknięty: teoria i praktyka”, która oficjalnie rozpoczęła […]

NFOŚiGW o kierunkach odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2017 w Poznaniu to bardzo dobra okazja do zaprezentowania strategii, potencjału, dokonań i planów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej w Polsce instytucji finansującej ekorozwój. 17 października br. odbyła się konferencja prasowa zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy w tych obszarach. Istniejący od 1989 r. […]

CEZ Skawina podpisuje umowę na budowę instalacji odazotowania spalin

CEZ Skawina, elektrownia wchodząca w skład Grupy CEZ, 9 października podpisała z konsorcjum firm SBB Energy i ČEZ Energetické Služby umowę na budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną. Dzięki realizacji tej inwestycji skawińska elektrownia spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED jak i konkluzji BREF/BAT. Zadaniem instalacji będzie redukcja tlenków azotu w […]

Elektroodpady w systemie gospodarki obiegu zamkniętego

Model społeczeństwa konsumpcyjnego prowadzi do ciągłego i niekontrolowanego wzrostu odpadów w szczególności w zakresie elektroodpadów. Dostrzegając potencjał drzemiący w tym wyzwaniu dla polskiej gospodarki Instytut Innowacyjna Gospodarka i Koalicja rECOnomy zorganizowali debatę dotyczącą e-waste w ramach projektu „Systemowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu”. W zamkniętym spotkaniu w siedzibie Pracodawców RP udział wzięło 20 przedstawicieli […]

Projekt AWAIR

GIG rozpoczął realizację trzyletniego projektu o akronimie AWAIR pt. „Środowiskowo zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej”. Projekt jest współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 19-20 września br. w Bolonii. Idea projektu związana […]

Dotacje dla Banków Żywności na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Pięć Banków Żywności otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z NFOŚiGW. W siedzibie Warszawskiego Banku Żywności w Piastowie w środę, 11 października 2017 r., w obecności podsekretarza stanu w MŚ, wiceministra Sławomira Mazurka, spotkali się wiceprezes Zarządu Roman Wójcik oraz reprezentanci pięciu Banków Żywności: w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu. Była […]

Efektywność energetyczna i OZE – konferencja doradcza NFOŚiGW odbyła się w Płocku

W jaki sposób finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych oraz jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać OZE– te zagadnienia były przedmiotem spotkania zorganizowanego w Płocku przez NFOŚiGW. Konferencja, która zgromadziła około osiemdziesięciu osób, odbyła się 9 października br. w płockim hotelu Petropol. Uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw (głównie komunalnych), […]

Rusza kolejna edycja Funduszu Naturalnej Energii

GAZ-SYSTEM ogłosił VIII edycję konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Do podziału na najlepsze projekty będzie 50 tys. zł w każdym z województw: dolnośląskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim. Konkurs uruchomiony przez GAZ-SYSTEM organizowany jest już po raz ósmy. Celem Funduszu Naturalnej Energii jest wyłonienie najlepszych pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego. Podobnie jak w […]

NFOŚiGW ogłosił cztery nowe nabory dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki

Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł. Składanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br. Trzeci […]

Reklama

Wspieramy

Newsletter

Warto zobaczyć