Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Była szkoła w Kolsku po przebudowie i termomodernizacji będzie domem pomocy społecznej

Kolsk w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, wzbogaci się o nowoczesny dom pomocy społecznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 1,5 mln zł dotacji na przebudowę, termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w tej miejscowości. Beneficjentem został Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, który będzie jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym […]

Negocjacje klimatyczne podczas Dialogu Petersberskiego

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wziął udział w IX Petersberskim Dialogu Klimatycznym. Wydarzenie organizowane było przez rząd Niemiec wspólnie z Prezydencją Konferencji Stron COP24, którą obejmie Polska. Dialog Petersberski, który w tym roku odbył się w dniach 17-19 czerwca, jest wydarzeniem cyklicznym i ma miejsce zawsze pomiędzy kolejnymi szczytami klimatycznymi. Każdego roku Dialog stanowi okazję do […]

NFOŚiGW: 200 mln zł dla samorządów na gospodarkę odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi szósty z kolei nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano na ten cel 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 27 […]

Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy środowiskowe za 90 mln zł

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, oddział ArcelorMittal Poland, realizuje kolejne inicjatywy ograniczające wpływ zakładu na środowisko. Wartość prowadzonych obecnie prac to prawie 90 mln zł. – Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko jest dla nas priorytetem. W ub. r., na dwa lata przed wymaganym prawem terminem, uruchomiliśmy zmodernizowany wydział węglopochodnych, którego koszt wyniósł 205 mln zł. W […]

Spotkanie z nowym ambasadorem Chin

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się z nowym ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Liu Guangyuan. Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy dwustronnej w ochronie środowiska. Współpraca między Polską i Chinami wynika bezpośrednio z Partnerstwa Strategicznego łączącego oba kraje w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza w dziedzinach ochrony bioróżnorodności, klimatu, zasobów leśnych – na podstawie podpisanych w latach […]

Elektrownia PGE w Opolu w trosce o środowisko

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła kolejną umowę, tym razem na redukcję emisji tlenków azotu w Elektrowni Opole. Dzięki temu elektrownia będzie jeszcze bardziej ekologiczna i spełni zaostrzone wymagania środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2021. Wartość kontraktu z SBB Energy to ok. 43 mln zł.  […]

Olsztyn poprawia efektywność energetyczną

Mniejsze zużycie ciepła, niższa emisja CO2 i oszczędności finansowe, to efekty realizowanego od 2011 r. w Olsztynie programu pn. „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”. – Głównym celem projektu jest zrównoważone korzystanie z szeroko pojętej energii, a tym samym wzrost efektywności energetycznej placówek oświatowych będących w programie – wyjaśnia Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna. – Efektem tego działania jest […]

Degradacja lasów deszczowych a unijne cele dla energetyki odnawialnej

Samochody osobowe i ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi spaliły ponad połowę (51%) oleju palmowego wykorzystanego w Europie w 2017 r. To wzrost zużycia tego rodzaju biodiesla o 13,5% w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z danych OILWORLD, opublikowanych przez T&E. Od czasu wprowadzenia w 2009 r. regulacji unijnych promujących biopaliwa, ilość oleju palmowego wykorzystywanego do […]

NFOŚiGW zaprasza beneficjentów I osi POIiŚ 2014-2020 na kolejne 2-dniowe szkolenie dot. m.in. rozliczania projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wszystkich beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na 2-dniowe szkolenie, które odbędzie się w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102 w dniach 27 i 28 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-15.00 i 9.00-15.30. Termin zgłoszeń upływa 21 czerwca (czwartek) o godz. 15.00. Formularz online […]

Niskie wykorzystanie środków z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska

NIK o działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie wykorzystują w pełni efektywnie pieniędzy jakimi dysponują. Przy podziale środków na inwestycje proekologiczne nie traktują równo beneficjentów, preferując samorządy. Tymczasem mieszkańcy mają problem, chociaż pieniędzy nie brakuje. Wartość wolnych środków na rachunkach bankowych 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w grudniu […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć