Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

IATI Monday Business Meeting – „Zielona gospodarka” i „Środowisko”

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) dotyczące możliwości współpracy przedsiębiorstw z nauką i projektów badawczych w zakresie środowiska i zielonej gospodarki, które odbędzie się  w dniu 15 maja 2017 r. w siedzibie GIG w Katowicach. Początek spotkania o 9:30. Celem spotkania jest: nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami […]

Nieformalna Rada ENVI z udziałem ministra Pawła Sałka

Na Malcie odbyła się nieformalna Rada UE ds. Środowiska (Rada ENVI) z udziałem Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej. W agendzie rozmów znalazła się przede wszystkim adaptacja do zmian klimatu w kontekście Porozumienia paryskiego. – Porozumienie paryskie jest jednym z fundamentów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mówi ono o dążeniu do neutralności […]

Sygnał środowiskowy numer 03/2017: Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska?

Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska? Możesz wystąpić do organu o wiążącą interpretację. W razie jej niewydania w terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy. Wstęp: Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w […]

Sygnał środowiskowy numer 02/2017: Czy brzydki zapach może zablokować inwestycję? Jakie przepisy regulują dopuszczalną uciążliwość zapachową

Na dzień dzisiejszy przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej terminu: „zapachy”, „odory”, „uciążliwość zapachowa”. Natomiast zarzut uciążliwości zapachowej jest coraz częściej podnoszony jako argument za zakazem realizacji konkretnych inwestycji w ramach oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), wydawania (zmiany) pozwoleń zintegrowanych czy też jako sprzeciw społeczeństwa przeciw działalności operacyjnej […]

40 mln euro na projekty z Programu LIFE

Nawet do 40 mln euro może wynosić kwota przyznana polskim projektom z Programu LIFE w 2017 r. Nadzorowany przez Ministra Środowiska NFOŚiGW oferuje beneficjentom pomoc przy przygotowaniu projektów i ich współfinansowaniu. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 3,46 mld euro. – Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym UE koncentrującym się wyłącznie na rozwiązywaniu ważnych problemów […]

Analiza efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych – informacja o przetargu

MŚ poszukuje wykonawcy „Analizy efektywności systemów zbierania odpadów komunalnych w zależności od czynników takich jak: charakter gminy (miejska, wiejska, miejsko-wiejska) z uwzględnieniem specyfiki gmin turystycznych, rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna), gęstość zabudowy, rodzaj odbieranych odpadów”. Oferty można składać do 27 kwietnia 2017 r., do godz. 12.00. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia są dostępne na stronie Biuletynu Informacji […]

Zapraszamy na konferencję pt.: „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

W dniach 14 – 17 maja 2017 r. w Polanicy-Zdroju odbędzie się I konferencja pt.: „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”. Jej organizatorami są GIG, „Poltegor-Instytut” i Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Jest to nowa inicjatywa środowiska hydrogeologów, której głównym celem będzie wymiana poglądów, zarówno twórców, jak i użytkowników wiedzy powstałej w ramach działalności naukowej, […]

16 mln zł na poprawę jakości środowiska miejskiego w stolicy

NFOŚiGW – instytucja podległa MŚ – przekaże 16 mln zł dla trzech warszawskich parków. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie zieleni i nowe elementy rekreacyjne. Inwestycje te przyczynią się także do poprawy jakości środowiska miejskiego w stolicy. Celem projektu jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni w takich dzielnicach Warszawy, jak: Ochota, Śródmieście, Włochy i Żoliborz. Środki otrzymają […]

Spotkanie ministrów środowiska Polski i Czech

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska RP, spotkał się z Richardem Brabcem, ministrem środowiska Czech. Ministrowie rozmawiali m.in. o kwestiach związanych z uciążliwością niektórych inwestycji na granicy polsko-czeskiej. W spotkaniu, które odbyło się 7 kwietnia 2017 r. w Pradze, wziął udział także Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. Ministrowie Środowiska Polski i Czech spotkali się, aby omówić najważniejsze […]

Pierwszy etap rekultywacji części składowiska w Balinie zakończony

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie zakończył się pierwszy etap rekultywacji części składowiska, polegający na zamknięciu od góry nieczynnych już minikwater szczelną warstwą, nieprzepuszczalną dlawody. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone z końcem maja.   Z kopalni na kwaterę Do zamykania nieczynnej części składowiska w ZGOK o łącznej powierzchni około 1 […]

Reklama

Wspieramy

Newsletter

Warto zobaczyć