News

News

„Laur Białego Tygrysa” polskiej energetyki. Iwona Sierżega z nagrodą dla wybitnych energetyków!

,,Energetycy energetykom – laureaci laureatom’’ – to od lat hasło przewodnie podczas uroczystości przyznawania Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki, kiedy to środowisko energetyków decyduje kogo wyróżnić Laurem. W tegorocznej edycji za wybitny wkład w rozwój energetyki została wyróżniona m.in. Iwona Sierżęga – prezes Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – jedna z niewielu kobiet w Polsce zarządzających […]

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wparcia ze […]

Prof. Szyszko podsumował szczyt klimatyczny w Bonn

Osiągnięcie postępu w pracach nad pakietem decyzji wykonawczych do Porozumienia paryskiego było jednym z podstawowych celów zakończonego w ubiegłym tygodniu szczytu klimatycznego (COP23).     Szczyt klimatyczny w Bonn 23. sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 13. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto oraz II część 1. sesji Konferencji Stron […]

Stawka opłaty OZE na 2018 r. wyniesie 0,00 zł/MWh

Zgodnie z Informacją prezesa URE nr 81/2017, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę, o której mowa w […]

Dodatkowy milion lat życia na Pomorzu w zasięgu ręki

Podczas Gminnych Dni Seniora, odbywających się 16 listopada w Skarszewach, odbyła się inauguracja pilotażowego programu „Seniorzy z energią”, którego organizatorem jest Grupa Energa. W spotkaniu z ponad 150 mieszkańcami gminy, dla których przygotowano m.in. prelekcje policji o bezpieczeństwie czy konsultacje z ekspertami Energi i lekarzami, wzięli udział także prezesi Energi Obrót. Gośćmi specjalnymi byli: wojewoda […]

Informacja OSP nt. decyzji prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR)

Informacja OSP nt. decyzji prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego […]

Delegacja ME z wizytą na Ukrainie

W dniach 19-21 listopada 2017 r. delegacja resortu energii, na czele z wiceministrem Andrzejem Piotrowskim, składa wizytę na Ukrainie. Celem wizyty jest zbadanie warunków ewentualnej współpracy w sektorze elektroenergetycznym pomiędzy Polską i Ukrainą. W ramach wizyty zaplanowane jest spotkanie w Ministerstwie Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy w Kijowie i rozmowa z wiceminister Haliną Karp. Polska […]

Wspólny program badawczy AGH i JSW

W JSW rusza właśnie program badawczy realizowany przy współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program potrwa dwa lata i będzie koordynowany przez JSW Innowacje. W tym czasie naukowcy dokonają analizy i wskażą obszary, w których możliwa będzie poprawa efektywności prowadzonego procesu produkcyjnego w JSW. Realizowany program badawczy jest ogromnym przedsięwzięciem. Składają […]

Najtrudniejszy w Polsce przewiert HDD zakończony

1022 m – taką długość miał najtrudniejszy* przewiert wykonany w technologii HDD w Polsce. W ten sposób GAZ-SYSTEM sprostał jednemu z największych wyzwań na budowie gazociągu Lwówek-Odolanów. Przewiert sterowany metodą HDD pod Kanałem Wonieść na trasie gazociągu Lwówek-Odolanów wykonała holenderska firma A.HAK.   Składał się on z dwóch równoległych otworów wiertniczych dla instalacji: gazociągu o […]

CERT PSE rozpoczyna współpracę z kolejnym partnerem z sektora energetycznego

17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Spółki Enea. W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na cyberzagrożenia. Enea […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć