News

News

GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS uruchamiają konsultacje dotyczące projektu zdolności przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Polska – Niemcy (GASPOOL)

Na podstawie wyników sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową przeprowadzonej w okresie od 6 kwietnia 2017 do 1 lipca 2017 r., GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS rozpoczęli fazę projektowania zgodnie z  art. 27 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym […]

ME informuje: trwa proces prenotyfikacji rynku mocy, KE nie podjęła ostatecznej decyzji w tej sprawie

W związku z publikacją na portalu BiznesAlert.pl artykułu „Komisja zgadza się na rynek mocy dla Polski. Trwają dalsze rozmowy” Ministerstwo Energii informuje, że obecnie prowadzi intensywne prace w ramach prenotyfikacji projektu ustawy o rynku mocy. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Publikacja jest zatem daleko idącym uproszczeniem zastosowanym przez autora. Prace w […]

Minister Środowiska prof. Jan Szyszko na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym to główne tematy wystąpienia prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbył się 19 października 2017 r. w Siedlcach. Zrównoważony rozwój a lasy Podczas sesji plenarnej prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podkreślił, że zrównoważony rozwój oznacza wykorzystanie zasobów przyrodniczych do rozwoju gospodarczego, ale zgodnie z […]

Realizacja zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku: instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, instalacji odnawialnego źródła energii innej […]

Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne. Szczegóły wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych znajdują się w poniższych komunikatach prezesa URE: Komunikat Prezesa URE nr 72/2017 w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o […]

TAURON z nagrodą „The Best of the Best” za najlepszy raport roczny

TAURON Polska Energia otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best” oraz pierwszą nagrodę w konkursie za zintegrowany  raport roczny w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Spółka potwierdziła tym samym swoją pozycję w gronie  spółek mogących pochwalić się najwyższymi standardami raportowania. Raporty roczne są stałym elementem komunikacji TAURONA z […]

Prąd jest lepszy z dodatkami

PGE Obrót rozpoczęła ogólnopolską kampanię marketingową „Prąd jest lepszy z dodatkami”, w której podkreśla kompleksowość produktów i usług oferowanych klientom. – Przez ostatnie miesiące szukaliśmy synergii naszej oferty z walorami innych branż niż energetyczna, tak aby kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów, którzy stają się coraz bardziej świadomymi odbiorcami energii elektrycznej i paliwa gazowego, które także jest w […]

W nowej zabrzańskiej elektrociepłowni zamontowano prawie 120-tonowy generator!

W ramach prac przy budowie nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu zainstalowano ważący blisko 120 ton generator, który będzie jednym z kluczowych elementów turbozespołu produkującego energię elektryczną w nowym zakładzie. Równolegle na budowie rozpoczął się montaż galerii skośnej paliwa stałego, która będzie służyła do podawania węgla i paliwa alternatywnego bezpośrednio do wielopaliwowego kotła elektrociepłowni. Zgodnie z […]

Skąd bierze się smog? Połowa budynków mieszkalnych w Polsce pozostaje nieocieplona

Około połowa powierzchni budynków mieszkalnych w Polsce pozostaje nieocieplona. W konsekwencji do ich ogrzania zużywa się nadmierną ilość energii. To oznacza, że dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków można ograniczyć m.in. emisję zanieczyszczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budownictwo jednorodzinne, ponieważ to ono jest odpowiedzialne za większość przypadków przekroczenia dopuszczalnego poziomu szkodliwego pyłu PM10 w skali […]

Senat przyjął projekt ustawy o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla została 19 października 2017 r. przegłosowana przez Senat. Teraz projekt zostanie skierowany do podpisu prezydenta RP. Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tys. zł netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 r. po podpisaniu jej […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć