Emisje, CO2

Emisje, CO2

Wyjazdowa Komisja Zdrowia ws. ograniczenia szkodliwości smogu

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w posiedzeniu wyjazdowej Komisji Zdrowia. Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji w sprawie ograniczenia szkodliwości smogu. Wiceminister środowiska wskazał przyczyny złej jakości powietrza w naszym kraju. – W Polsce dominującym źródłem problemu nieodpowiedniej jakości powietrza jest sektor bytowo-komunalny. W większych miastach przyczyną jest również emisja ze źródeł transportowych – powiedział podczas […]

Raport z rynku CO2 – luty 2018

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami opublikował kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdują się informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące jednostek […]

Antysmogowa Energ(i)a z dofinansowaniem do 5 tys.

Walka ze smogiem trwa. Energa wdraża kolejne rozwiązania mające poprawić jakość powietrza w Polsce. Po ofertach produktowych, serwisie antysmogowym oraz programie „Oddycham z energią” przyszedł czas na dofinansowanie do zakupu bardziej ekologicznego systemu ogrzewania. Klienci Grupy Energa mogą zyskać do 5 tys. zł oszczędności przy jego zakupie. Wiosna to idealny czas na remont instalacji grzewczej. Jego […]

Przydział uprawnień do emisji w 2018 r.

W okresie od 22 do 28 lutego 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadził proces wydawania uprawnień do emisji. Zgodnie z generalną zasadą EU ETS co roku w lutym na rachunki prowadzących instalacje objęte systemem oraz operatorów statków powietrznych  przekazywane są bezpłatnie część uprawnień niezbędnych do rozliczenia emisji gazów cieplarnianych. Na 2018 r. […]

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 lutego 2018 r. giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła czwartą w 2018 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 547 000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 11 844 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 3 – krotnie […]

Pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji konferencji COP24

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, otworzył 27 lutego 2018 r. pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. organizacji Konferencji COP24. Jego zadaniem jest koordynacja działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 24. sesji największej i najważniejszej globalnej konferencji ONZ dotyczącej polityki klimatycznej. W spotkaniu uczestniczyli także Paweł Sałek, Wiceminister Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Jarosław Zieliński, Wiceminister […]

Wiceminister Paweł Sałek na spotkaniu ws. zapobiegania zmianom klimatu

Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wziął udział w 16. Nieformalnym Spotkaniu nt. działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, zorganizowanym w Tokio przez rządy Japonii i Brazylii. Spotkanie odbyło się w dniach 22-23 lutego 2018 r. Wydarzenie to, organizowane co roku w ramach tzw. Dialogu Japońsko-Brazylijskiego, otwiera kolejny rok globalnych negocjacji klimatycznych. […]

Rusza rządowy program termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027

Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra przedsiębiorczości i technologii Piotra Woźnego rządowego programu termomodernizacji. – Walka o czyste powietrze jest jednym z priorytetów rządu. Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o […]

Proekologiczna współpraca Energi z Kaliszem

Energa Wytwarzanie współpracuje z Miastem Kalisz w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki w walce ze smogiem. Planowane są inwestycje mające na względzie dotrzymanie zaostrzonych norm ochrony środowiska. Spółka Grupy Energa podpisała z Prezydentem Kalisza list intencyjny dotyczący wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych […]

Komunikat MŚ dot. wyroku TSUE ws. jakości powietrza

Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli. Ministerstwo Środowiska informuje, że na chwilę obecną Polsce nie grożą żadne kary finansowe z tytułu wyroku, który dziś zapadł. Polska nie jest odosobnionym krajem, […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć