Emisje, CO2

Emisje, CO2

Szansa na czystsze powietrze i impuls dla rozwoju energetyki

W piątek 28 kwietnia w Brukseli przyjęto tzw. dokument BREF, który zaostrza normy dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe. – Na skutek działalności elektrowni węglowych w Europie umiera niemal 23 tys. osób rocznie. Zaostrzone limity emisji zanieczyszczeń to szansa na realną poprawę stanu powietrza oraz ochronę zdrowia i życia obywateli – powiedziała Magdalena Zowsik, ekspertka […]

Zapraszamy na kolejne szkolenie 1.3.2 POIiŚ – 24 kwietnia 2017 r.

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 Termin: 24 kwietnia 2017 r; godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz.  8.30 Miejsce: […]

Wyjaśnienie ministerstwa środowiska do artykułu pt.: „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”

Wyjaśnienie MŚ do artykułu zamieszczonego 7 kwietnia 2017 r. na portalu Wysokienapiecie.pl pt.: „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”. Nawiązując do artykułu „Bruksela proponuje nam kompromis w sprawie CO2”, a szczególnie akapitu: … Tak ustalono w 2014 r. Od tego czasu sporo się zmieniło. KE przedstawiła projekt zmian w dyrektywie ETS, Parlament Europejski przedstawił swoje […]

GE uruchomiło globalne Centrum Doskonalenia Powering Efficiency, oferujące rozwiązania mające pomóc ograniczyć emisje z elektrowni węglowych aż o 11%

Centrum Doskonalenia Powering Efficiency (COE) GE łączy doświadczenia organizacji takich jak Power Services, Steam Power Systems, Power Digital Solutions, Global Research Center oraz Global Growth Organization. Projekt realizowany obecnie w Indiach jest sztandarowym przykładem globalnej misji centrum GE Powering Efficiency zmierzającej do podnoszenia sprawności i ograniczenia emisji z istniejących elektrowni węglowych. W marcu 2017 r. GE […]

Uchwała antysmogowa w woj. Śląskim

Radni Sejmiku woj. Śląskiego jednogłośnie przegłosowali przyjęcie uchwały antysmogowej. Powstała ona w wyniku konsultacji z gminami i powiatami regionu, z których większość poparła dokument. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ale wprowadza ograniczenia, dzięki którym stosowane będą jedynie odpowiednie jakościowo paliwa stałe w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Według przyjętego dokumentu już od 1 września br. […]

Zapraszamy przedstawicieli dużych przedsiębiorstw na kolejne szkolenie 1.2 POIiŚ 2014-2020

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 Termin: 19 kwietnia 2017 r.; rejestracja od godz.8.30 Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala […]

Skarga Polski ws. dyrektywy NEC

Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania zanieczyszczeń. Natomiast już w takcie procesu legislacyjnego podnosiła, że był on prowadzony przy naruszeniu podstawowych zasad dobrej współpracy wewnątrz UE i należytej przejrzystości procesu. Dlatego 10 marca br. Polska złożyła przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE skargę na dyrektywę dotyczącą […]

Zapraszamy na kolejne szkolenie 1.3.2 POIiŚ – zmiana terminu na 10 kwietnia 2017 r.

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia na 10 kwietnia 2017 r. NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 Termin: 10 kwietnia […]

ETV – pierwszy nabór w ramach nowego programu NFOŚiGW

Od 3 kwietnia NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski w ramach programu „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Nabór skierowany jest do przedsiębiorców, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, to projekty polegające na przeprowadzeniu u beneficjenta […]

Zapraszamy na kolejne szkolenie 1.3.2 POIiŚ – 7 kwietnia 2017 r.

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 Termin: 7 kwietnia 2017 r., godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz.  8.30 Miejsce: NFOŚiGW, […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć