Emisje, CO2

Emisje, CO2

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwach europejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r. Najwyższa Izba […]

TAURON Ciepło: Program Likwidacji Niskiej Emisji z dofinansowaniem WFOŚiG

30 sierpnia br. w Katowicach TAURON Ciepło zawarł umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE). Program jest częścią projektu Grupy TAURON pn. Oddychaj Powietrzem.  Realizowany przez TAURON Ciepło Program, ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci […]

PGE GiEK: zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów najlepszą polską modernizacją 2016 r.

Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów została najwyżej oceniona przez jury oraz internautów i zwyciężyła w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2016”, w kategorii modernizacje przemysłowo-inżynieryjne. – Cieszy nas, że projekt, który zrealizowaliśmy uzyskał tak wysoką ocenę – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka […]

Koks opałowy sposobem na smog

Coraz surowsze wymogi na temat ograniczania niskiej emisji otwierają rynek dla nowych produktów do opalania budynków. JSW KOKS przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem jest znany od wieków koks opałowy. To czysty produkt pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń. Wszystkie argumenty przemawiają więc za tym, aby z tej szansy skorzystać. – Jakość do ceny nieporównywalna z niczym innym. Do tej […]

Mlekovita stawia na ekologię dzięki wsparciu z UE

Spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co przełoży się na redukcję emisji tlenków siarki, azotu i pyłu – to efekty ekologiczne, które Mlekovita zamierza osiągnąć dzięki budowie kotłowni kogeneracyjnej w Zakładzie w Trzebownisku. Jeden z największych polskich producentów produktów mleczarskich otrzyma blisko 2 mln zł unijnego wsparcia na projekt, który szacowany jest […]

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz Grupy PGE powstanie instalacja odazotowania spalin

Dzięki realizacji inwestycji o wartości 47,4 mln zł netto bydgoski oddział spółki PGE GiEK spełni zaostrzone limity emisyjne wynikające zarówno z Dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), jak i przyszłych tzw. konkluzji BAT (poniżej 150 mg/m3usr), które zaczną obowiązywać od 2021 r. Inwestycję zrealizuje firma SBB Energy. Zakres prac wynikający z kontraktu obejmie zabudowę instalacji odazotowania […]

Opublikowano Konkluzje BAT dot. dużych obiektów spalania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów spalania. W związku z powyższym, operatorzy istniejących instalacji mają czas do 16 sierpnia 2021 r. na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji. Konkluzje BAT w języku polskim dostępne są do pobrania na […]

Jest decyzja KE dla projektu modernizacji energetycznej 139 szkół artystycznych

Projekt polegający na modernizacji energetycznej aż 139 placówek szkolnictwa artystycznego jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Celem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej […]

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r. O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące […]

Trwają konsultacje dotyczące unijnych działań w zakresie jakości powietrza

NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza. Z dotychczasowymi wynikami prac w zakresie Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie internetowej, gdzie dostępne są również formularze konsultacyjne. Propozycje i uwagi […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć