Emisje, CO2

Emisje, CO2

Średnie obiekty spalania na nowych zasadach

W ramach dostosowywania polskiego Prawa ochrony środowiska do przepisów unijnych pod koniec 2018 r. zmianie ulegną regulacje dotyczące nowych instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1-50 MW. Obejmie je nowa, trzecia zasada łączenia. Nowelizacja wiąże się z wdrożeniem unijnej dyrektywy MCP (ang. Medium Combustion Plants) nr 2015/2193, dotyczącej ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do […]

Czystsze powietrze dzięki innowacjom

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z władzami województwa śląskiego dofinansują nowatorskie projekty B+R, pozwalające ograniczyć zanieczyszczenia powietrza.  Śląsk stawia na walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Jego fatalna, zwłaszcza o tej porze roku, jakość daje się we znaki mieszkańcom, próbują temu zaradzić władze wojewódzkie. Równolegle do szeregu innych inicjatyw, które mają na celu ograniczenie szkodliwych emisji, […]

PGE Ventures inwestuje w pierwsze start-upy

Nowatorska technologia pomagająca ograniczyć problem smogu, którego źródłem są domowe paleniska oraz innowacyjne sposoby monitorowania z powietrza obiektów przemysłowych – to pierwsze dwa projekty, w które zainwestowało PGE Ventures, fundusz z Grupy PGE.     W ramach przeprowadzonego programu scoutingowego do PGE Ventures zgłosiło się kilkadziesiąt startupów wpisujących się w obszary zainteresowania funduszu i spełniających kryteria inwestycyjne. Młode […]

Rozmowy z przedstawicielami przemysłu w sprawie reformy systemu EU ETS

Wiceminister środowiska Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej spotkał się z przedstawicielami przemysłu w związku ze zmianami w funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS po 2020 r. Rozmowy odbyły się 16 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zasad przydziału uprawnień do emisji dla sektorów przemysłowych […]

Eko Patrol GIG i Tarnowskie Góry razem w walce ze smogiem

15 stycznia w Tarnowskich Górach został podpisany list intencyjny dotyczący pilotażowej akcji edukacyjnej pn. „Hajcujymy – Nie Trujymy”. List podpisały strony projektu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA w Bielsku Białej i Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Akcja zakłada zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Tarnowskie Góry […]

Dwa sposoby na walkę z emisjami w polskiej elektroenergetyce

Polska może dokończyć ogłoszone już inwestycje w nowe elektrownie na węgiel, a jednocześnie zmniejszać emisje CO2 w elektroenergetyce, warunkiem jest jednak likwidacja sztucznych barier blokujących w Polsce odnawialne źródła energii – takie są główne wnioski z modeli miksu energetycznego przedstawionych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z ekspertami z Politechniki Lubelskiej i Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. […]

EKO-PATROL Głównego Instytutu Górnictwa

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego Główny Instytut Górnictwa wprowadził nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza. Mobilne laboratorium nazywane Eko-patrolem GIG umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Zestaw badawczy Eko-patrolu GIG składa się z: – samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe […]

Działania resortu środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza

– Za smog w Polsce odpowiada przede wszystkim niska emisja, czyli zanieczyszczenia z sektora bytowo-komunalnego (blisko 90% zanieczyszczeń), w tym spalanie śmieci i słabej jakości paliw w domowych, często przestarzałych piecach. Także transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Naszym priorytetem są więc przede wszystkim działania w tych sektorach – […]

Jak polskie miasta walczą ze smogiem?

Wraz z nadejściem okresu grzewczego powraca dyskusja nad tym, jak rozwiązać problem smogu w Polsce. Szacuje się, że tylko w polskich miastach i aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców w 2014 r. na skutek obecności w powietrzu pyłu PM2,5 przedwcześnie zmarło 18,6 tys. osób*. W dodatku problem ten wiąże się z wysokimi kosztami – państwo traci […]

Dodajmy gazu w walce ze smogiem

Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska aż 6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich znajduje się w Polsce. W walce ze smogiem może pomóc gaz ziemny.  Smog znów daje się we znaki Polakom. 27 grudnia w województwie śląskim normy zostały przekroczone o 600%. Z kolei w Krakowie normy zanieczyszczeń pyłów PM2.5 i PM10 o 400%. Walka […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć