Emisje, CO2

Emisje, CO2

Trzy filary rządowego planu walki ze smogiem zrealizowane.

Wyeliminowanie możliwości spalania w gospodarstwach domowych najgorszej jakości paliw czyli mułów i flotokoncentratów; uruchomienie naboru wniosków o wsparcie termomodernizacji i wymiany przestarzałych, wysokoemisyjnych pieców w polskich domach; zakaz produkcji i sprzedaży w Polsce kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji – to trzy, zrealizowane już, filary rządowego programu Czyste Powietrze. W […]

Wreszcie są wymogi jakościowe dla paliw stałych, ale smog szybko nie zniknie

Minister energii podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. To krok w dobrą stronę, bo tych standardów oczekiwano od wielu lat. Ale smog szybko nie zniknie, bo najgorsze paliwa będą w sprzedaży jeszcze przez dwa sezony. – Te przepisy w oczywisty sposób pokazują jakie interesy ścierają się w rządzie: z jednej strony chodzi […]

Polska i Indie – nie tylko o smogu

Najwyższe Organy Kontroli Polski i Indii blisko ze sobą współpracują, w oparciu o podpisaną umowę między dwoma urzędami. Polska NIK gościła delegację Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii na czele z panem Mukesh Singh, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego i panią Mamta Kundra, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego. Spotkania te odbywają się cyklicznie. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na dwóch tematach: kontroli […]

Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce

Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych jest głównym celem wydanych przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. To milowy krok na drodze do realizacji rządowego programu Czyste Powietrze i zapowiedzi z expose Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczących poprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy. Przyjęcie […]

Spotkanie Ministra Środowiska z Sekretarz Generalną UNFCCC

Delegacja pod przewodnictwem ministra środowiska Henryka Kowalczyka spotkała się z Sekretarz Generalną Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Patricią Espinosą. Tematem spotkania były przygotowania do szczytu COP24. W grudniu Polska po raz trzeci będzie gospodarzem szczytu klimatycznego. Ważnym krokiem na drodze do sukcesu COP24 była konferencja Climate Change w Bangkoku. Podczas wydarzenia w […]

Spotkanie z ambasadorami na temat stanu przygotowań do COP24

Już tylko dwa miesiące pozostały do najważniejszego globalnego wydarzenia poświęconego światowej polityce klimatycznej, czyli 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Dlatego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano spotkanie z ambasadorami akredytowanymi w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Michał Kurtyka. Obecni byli także wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz […]

Resort środowiska wspiera budowę dróg samorządowych

Środki będące w dyspozycji resortu środowiska zasilą Fundusz Dróg Samorządowych i pomogą zmniejszyć emisję spalin. – Zanieczyszczenia produkowane przez samochody oraz domowe piece w największym stopniu wpływają na powstawanie zjawiska smogu. Budowa nowoczesnych, równych dróg na terenie całej Polski przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin, a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy – […]

Światowa walka z emisją CO2 … „a czy Pan coś widzi”?

W kultowej scenie filmu „Rozmowy kontrolowane”, bohater Ryszard Ochódzki (grany brawurowo przez Stanisława Tyma) przypadkowo wsiada do samochodu prowadzonego przez członka ORMO (przypominając ORMO to pomocnicza i ochotnicza formacja wspomagająca milicję w czasach komunistycznych). Ormowcy właśnie interweniują podczas kradzieży w sklepie monopolowym, (podczas której pijani złodzieje zasypiają przy rozbitej witrynie), ale oczywiście przy okazji działań […]

Jak będą liczone średnie ceny uprawnień do emisji CO2 przy uwzględnianiu tej wielkości w taryfach dla ciepła

Na wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła. Od 1 października Prezes URE będzie uznawał we wnioskach o zatwierdzenie taryfy dla ciepła średnią cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kontraktach terminowych […]

Plusy i minusy „Czystego Powietrza”. Smog może pozostać? Jest duże ryzyko wzrostu kosztów ogrzewania

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, ruszył ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, którego celem jest eliminacja smogu w Polsce. Program ma jednak swoje plusy i minusy. Jakie? Redukcja smogu to nie wszystko. Ważne jest też to, by właściciele domów płacili mniej za ogrzewanie.  Plusy programu „Czyste Powietrze” Redukcja smogu oznacza poprawę warunków zdrowotnych całego społeczeństwa, a przede […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć