Emisje, CO2

Emisje, CO2

Prof. Szyszko: Posiadamy bogate zasoby surowcowe, a jednocześnie jesteśmy liderem w redukcji emisji CO2

– Polska, oprócz posiadania bogatych złóż surowców energetycznych, jest jednocześnie liderem w redukcji emisji CO2. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazują one również, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości – podkreśla minister […]

Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – konferencja doradcza NFOŚiGW

Co zrobić, by rachunki za energię były znacznie niższe, a atmosfera wokół nas wolna od smogu? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać podczas konferencji pod hasłem „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze”, którą 2 czerwca br. NFOŚiGW organizuje w Kęszycy Leśnej w województwie lubuskim. Chętni […]

Prezes NIK na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Prezes NIK w gronie ekspertów, samorządowców i społeczników dyskutował m.in. o problemie smogu – o świadomości, edukacji oraz regulacjach prawnych potrzebnych do walki z niską emisją. W trzydniowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele największych firm, eksperci, naukowcy, politycy oraz samorządowcy. Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie […]

NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi

Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. W dodatku organy kontroli ruchu drogowego (policja, inspekcja transportu drogowego) w niedostatecznym stopniu są wyposażone w sprzęt […]

Debata w NIK o jakości powietrza w miastach

NIK oraz Global Compact Poland zorganizowały debatę poświęconą jakości powietrza w miastach. Konferencja „Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia” przyciągnęła szerokie grono wysokich rangą przedstawicieli rządu, samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów ze świata nauki oraz społeczników. Debata w NIK zainicjowała cykl konferencji poświęconych poprawie jakości życia mieszkańców miast. Program „Zrównoważone miasta” powstał jako odpowiedź Global Compact Poland (to polskie […]

O absorpcji dwutlenku węgla przez lasy w Pile i Tucznie

28 kwietnia to drugi dzień spotkania ministrów Grupy Wschodnioeuropejskiej ONZ (EEG). Obrady rozpoczęły się wystąpieniem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska. Minister podkreślił zaangażowanie państw wchodzących w skład Grupy w wynegocjowanie korzystnych zapisów Porozumienia paryskiego. Przedstawiciele państw EEG zaprezentowali swoje doświadczenia wynikające z wdrażania postanowień Porozumienia paryskiego z 2015 r. W drugiej części dnia uczestnicy spotkania […]

Zapraszamy przedstawicieli dużych przedsiębiorstw na kolejne szkolenie 1.2 POIiŚ 2014-2020

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 Termin: 16 maja 2017 r.; rejestracja od godz.8.30 Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa […]

W Brukseli odbyło się głosowanie nad nowymi konkluzjami BAT

W Brukseli odbyło się głosowanie w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla zakładów energetycznych (LCP). Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) i pyłu niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). – Dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld […]

Szansa na czystsze powietrze i impuls dla rozwoju energetyki

W piątek 28 kwietnia w Brukseli przyjęto tzw. dokument BREF, który zaostrza normy dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe. – Na skutek działalności elektrowni węglowych w Europie umiera niemal 23 tys. osób rocznie. Zaostrzone limity emisji zanieczyszczeń to szansa na realną poprawę stanu powietrza oraz ochronę zdrowia i życia obywateli – powiedziała Magdalena Zowsik, ekspertka […]

Zapraszamy na kolejne szkolenie 1.3.2 POIiŚ – 24 kwietnia 2017 r.

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 Termin: 24 kwietnia 2017 r; godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz.  8.30 Miejsce: […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć