Emisje, CO2

Emisje, CO2

Elektrownie cieplne – co nas czeka?

Ponad 220 ekspertów sektora wytwarzania energii i przedstawicieli świata nauki debatuje w Słoku niedaleko Bełchatowa o potrzebach dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz nowych elektrowniach systemowych. 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty rozpoczęła się w środę 31 maja. Trzydniowe obrady poświęcone są problemom sektora wytwarzania energii ze […]

Międzynarodowa konferencja „Stove Summit” w MŚ

Od 29 do 30.05.2017 r. MŚ gościło międzynarodową konferencję “Summit on Black Carbon and Other Emissions from Combined Cooking+Heating and Coal Heating Stoves”, poświęconą kwestii emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym sadzy, pochodzących z domowych urządzeń służących ogrzewaniu oraz przygotowywaniu posiłków. Konferencja jest efektem zaangażowania Polski w działania inicjatywy „Household” funkcjonującej w ramach Koalicji rzecz klimatu […]

Grupa CIECH inwestuje w najnowocześniejsze instalacje odsiarczania i odazotowania spalin

W zakładach sodowych Grupy CIECH w Inowrocławiu i Janikowie (tworzących spółkę CIECH Soda Polska) trwają prace nad budową przyjaznej środowisku i opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od […]

TAURON oferuje uprawnienia CO2 dla biznesu

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które są klientami TAURONA i mają obowiązek umarzania uprawnień do emisji CO2, mogą teraz wypełnić te zobowiązania dzięki nowej ofercie produktowej, w której TAURON oferuje sprzedaż uprawnień w pakiecie z energią elektryczną lub paliwem gazowym. TAURON CO2 to produkt skierowany m.in. do hut, koksowni, przemysłu odlewniczego oraz producentów aluminium i nawozów. Produkt jest ściśle związany […]

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 r. w życie wchodzi nowa wersja dokumentu „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A”. W dokumencie zostały zmienione zapisy dotyczące harmonogramu obejmującego weryfikację wniesionych przez Członków Izby do Rejestru Unii zabezpieczeń w uprawnieniach do emisji CO2 oraz przekazanie stanu tych zabezpieczeń do TGE. Powyższa zmiana związana […]

Już dziś skorzystaj z nieodpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej

Nasze doradztwo kierujemy właśnie do Ciebie! Nie ma znaczenia, czy planujesz inwestycje na własne potrzeby, jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz sektor publiczny, jesteś przedstawicielem sektora mieszkaniowego. Przyjdź, odpowiemy na Twoje pytania! Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wyjątkowa okazja by dowiedzieć się jak zrealizować swoją nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję oraz otrzymać wydawnictwa informacyjne i materiały […]

Prof. Szyszko: Posiadamy bogate zasoby surowcowe, a jednocześnie jesteśmy liderem w redukcji emisji CO2

– Polska, oprócz posiadania bogatych złóż surowców energetycznych, jest jednocześnie liderem w redukcji emisji CO2. Nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazują one również, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony, bez naruszania interesów gospodarczych kraju i z uwzględnieniem jego uwarunkowań i możliwości – podkreśla minister […]

Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – konferencja doradcza NFOŚiGW

Co zrobić, by rachunki za energię były znacznie niższe, a atmosfera wokół nas wolna od smogu? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać podczas konferencji pod hasłem „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze”, którą 2 czerwca br. NFOŚiGW organizuje w Kęszycy Leśnej w województwie lubuskim. Chętni […]

Prezes NIK na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Prezes NIK w gronie ekspertów, samorządowców i społeczników dyskutował m.in. o problemie smogu – o świadomości, edukacji oraz regulacjach prawnych potrzebnych do walki z niską emisją. W trzydniowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele największych firm, eksperci, naukowcy, politycy oraz samorządowcy. Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie […]

NIK o zanieczyszczeniu powietrza spalinami samochodowymi

Ruch samochodowy, szczególnie w dużych miastach, gdzie natężenie ruchu jest ogromne, ma kolosalny wpływ na jakość powietrza. NIK zwraca uwagę na brak przepisów i metod badawczych umożliwiających eliminację z ruchu drogowego pojazdów emitujących najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. W dodatku organy kontroli ruchu drogowego (policja, inspekcja transportu drogowego) w niedostatecznym stopniu są wyposażone w sprzęt […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć