Emisje, CO2

Emisje, CO2

Stanowisko TGPE w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 przyjętych przez Parlament Europejski w dn. 15 lutego 2017 r.

Przyjęte przez Parlament Europejski w dn. 15 lutego br. zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, zmierzają do istotnego zmniejszenia podaży tych uprawnień na rynku, wzrostu ich cen, a w konsekwencji wzrostu cen energii elektrycznej. Spowoduje to istotne pogorszenie warunków konkurencyjności gospodarki tych krajów, których stopień uwęglenia jest największy. Z tego względu TGPE w […]

RAFAKO i InnoEnergy łączą siły w walce ze smogiem!

Projekt Polygen firmy RAFAKO S.A., wspierany przez InnoEnergy, przeszedł pomyślnie studium wykonalności i wchodzi w fazę realizacji. Główny cel – czyli zbudowanie instalacji, która pozwoli gminom na utylizację odpadów i wykorzystanie ich do celów związanych z pozyskaniem energii elektrycznej oraz ciepła jest coraz bliżej komercjalizacji. Wartość całego projektu wynosi ponad 18 mln zł. Przed inwestorami […]

Kontrola „Europejski smog”

Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela kontrolują wspólnie problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia. Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie, z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest koordynowana wspólnie przez polski i holenderski […]

Konkurs na logo COP24

W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem najważniejszego forum dyskusji o światowej polityce klimatycznej – konferencji ONZ COP 24. MŚ ogłasza konkurs dla studentów kierunków artystycznych na projekt logo tego wydarzenia. W Konferencji weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy osób z całego świata, w tym głowy państw i ministrowie środowiska, politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i […]

Śladowe ilości jodu w atmosferze nie stanowią żadnego zagrożenia

Jak podaje komunikat francuskiego instytutu bezpieczeństwa jądrowego IRSN, wykrywane w styczniu 2017 r. śladowe ilości radioaktywnego jodu w atmosferze nad Europą były na granicy wykrywalności i nie stanowiły żadnego zagrożenia. Były to ilości mikroskopijne[1] i wykrycie ich jest dowodem doskonałości naszej aparatury pomiarowej, a nie wskaźnikiem zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. Sieć monitoringu działająca w […]

Z Energą jaśniej na Kaszubach

Energa zmodernizowała oświetlenie uliczne w gminie Sulęczyno. Wysłużone, energochłonne lampy sodowe zostały wymienione na nowoczesne oświetlenie z matrycami LED. W „perełce” Kaszub będzie jaśniej i bardziej ekologicznie. Wydatki Gminy na oświetlenie ulic znacznie się obniżą, a efektem realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zmniejszenie emisji CO2. Spółka Energa Oświetlenie zakończyła pierwszą w tym roku modernizację oświetlenia ulicznego. […]

Czym będzie można palić w polskich piecach?

Szybko rośnie liczba miast, w których już teraz został przekroczony dopuszczalny limit 35 dni w r. z wyjątkowo zanieczyszczonym powietrzem – alarmuje Polska Zielona Sieć. Z szesnastu miast tydzień temu, dziś ich liczba zbliża się do trzydziestu. Wynik zakończonych właśnie konsultacji nowych aktów prawnych regulujących jakości paliw stałych na polskim rynku pokażą jak na dłoni czy […]

Czyste ciepło z paliw stałych w twoim domu

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbasz o zdrowie, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzasz pieniądze. Czym ogrzeję dom? Obok ciepła sieciowego, energii elektrycznej, czy z odnawialnych źródeł energii, ciepło dla swojego gospodarstwa domowego możesz uzyskać spalając paliwa, w tym: 1. Paliwa stałe: węgiel kamienny, antracyt, brykiet/pellet węglowy, […]

Komentarz PKEE na temat proponowanej reformy EU ETS

Przyjęte w ostatnich dniach przez Parlament Europejski propozycje legislacyjne, dotyczące reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 – EU ETS są niekorzystne dla sektora elektroenergetycznego wszystkich państw UE. Istotne dla polskiej elektroenergetyki są zwłaszcza te zmiany, które mają na celu zmniejszenie podaży uprawnień CO2 na rynku i wzrost ich cen. Dlatego – w razie zaaprobowania […]

Lublin walczy ze smogiem

Rusza kolejny konkurs na dofinansowanie wymiany pieców i kotłów węglowych w gospodarstwach domowych Lublina. Do mieszkańców, na ograniczenie tzw. niskiej emisji, trafi 350 tys. zł. Wnioski można składać do 15 marca. Dodatkowe środki na przyłączenie do sieci ciepłowniczej przeznaczy także LPEC. Stare piece są główną przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, dlatego ich wymiana jest priorytetem w walce […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć