Emisje, CO2

Emisje, CO2

Opublikowano Konkluzje BAT dot. dużych obiektów spalania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Konkluzje BAT dotyczące dużych obiektów spalania. W związku z powyższym, operatorzy istniejących instalacji mają czas do 16 sierpnia 2021 r. na dostosowanie się do przepisów wynikających z ww. Konkluzji. Konkluzje BAT w języku polskim dostępne są do pobrania na […]

Jest decyzja KE dla projektu modernizacji energetycznej 139 szkół artystycznych

Projekt polegający na modernizacji energetycznej aż 139 placówek szkolnictwa artystycznego jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Celem projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej […]

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r. O dofinansowanie w formie pożyczki mogą ubiegać się m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące […]

Trwają konsultacje dotyczące unijnych działań w zakresie jakości powietrza

NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących przyszłego planu unijnych działań w zakresie jakości powietrza. Z dotychczasowymi wynikami prac w zakresie Partnerstwa Jakość Powietrza Agendy Miejskiej Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie internetowej, gdzie dostępne są również formularze konsultacyjne. Propozycje i uwagi […]

PSPA: Polacy za strefami niskoemisyjnymi w miastach

Ponad 70% Polaków uważa, że niskoemisyjny transport pozwoli ograniczyć problem smogu w polskich miastach. Większość z nich zaakceptuje docelowo zamknięcie centrum dla diesli, popierają też wymianę taboru na droższy, ale niskoemisyjny. Jedyne czego się obawiają, to nagłych i zbyt radykalnych obostrzeń – wynika z badań społecznych zrealizowanych dla Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. 77,7% Polaków uważa, […]

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska

Wyjaśnienie MŚ ws. publikacji medialnych dot. Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania (LCP). W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi publikacji Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania (LCP), MŚ wyjaśnia, że publikacja Konkluzji w Dz. U. UE. jeszcze nie nastąpiła. Konkluzje BAT dla LCP, zostały przyjęte 28 kwietnia 2017 r. Istniejące instalacje będą miały 4 […]

Duże bloki węglowe mają mniej zanieczyszczać

Elektrownie i ciepłownie węglowe w Europie mają cztery lata, aby znacznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji do powietrza. 31 lipca Komisja opublikowała komunikat w sprawie najnowszych regulacji unijnych dotyczących norm zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania (tzw. BAT LCP). Polskie firmy energetyczne szukają środków na modernizacje albo liczą na uzyskanie odstępstw od nowych obowiązków. Nowe, bardziej restrykcyjne […]

Zaostrzone standardy emisji dla elektrowni węglowych wchodzą w życie

31 lipca KE przyjęła decyzję wdrażającą tzw. konkluzje BAT, które zaostrzają normy dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe. – Zegar dla starych elektrowni zaczął tykać – powiedziała Magdalena Zowsik z Greenpeace. Przyjęcie konkluzji BAT oznacza początek czteroletniego okresu dostosowawczego elektrowni węglowych do nowych standardów emisyjnych. Wkrótce urzędy marszałkowskie wezwą operatorów elektrowni nie spełniających standardów do […]

Kolejne państwo planuje wprowadzenie zakazu rejestracji samochodów spalinowych

Wielka Brytania to kolejne państwo po Belgii, Norwegii i Francji, które zapowiada wprowadzenie przepisów zakazujących rejestracji samochodów spalinowych. Regulacje, nad którymi pracuje brytyjski rząd, miałyby wejść w życie od 2040. Minister środowiska brytyjskiego rządu Michael Gove podkreślił, że procedowane przepisy składają się na szerszy plan, w ramach którego przewiduje się zastąpienie pojazdów emisyjnych w tym […]

CAKE – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

W Warszawie, 27 lipca 2017 r., została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, której beneficjentem jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Uroczystość odbyła się z udziałem Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Na mocy umowy w Instytucie Ochrony Środowiska zostanie […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć