Emisje, CO2

Emisje, CO2

Spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC

W dniach 13-15 marca 2017 r. w Lille, Francja odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” (Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition). Liderem projektu […]

ODDYCHAJ POWIETRZEM – nowy Program TAURONA na rzecz czystego powietrza na Śląsku

21 marca 2017 r. w Katowicach TAURON zaprezentował nowy program edukacyjno-ekologiczny pn. ODDYCHAJ POWIETRZEM. W ramach działań przewidziano szereg prelekcji na temat sposobów walki ze smogiem, w tym zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym. TAURON po raz kolejny prowadzi program działań zwalczających tzw. niską emisję. […]

ETV – Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

NFOŚiGW ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach opracowanego wspólnie z MŚ programu, którego celem jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Wnioski można składać od 3 kwietnia 2017 r. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie […]

Energa po pozytywnym audycie emisji dwutlenku węgla

Pomyślnie zakończono cykl audytów emisji dwutlenku węgla w elektrociepłowniach należących do Energa Kogeneracja. Uzyskana pozytywna weryfikacja jest podstawą do umorzenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystane zostały przydzielone uprawnienia i po zakupie na giełdzie uzupełniających jednostek firma spełnia zobowiązania wobec wymagań prawnych związanych z europejskim systemem handlu emisjami (EU ETS). System ten ma na celu […]

Prof. Szyszko: Projekty geotermalne realizowane przez samorządy to szansa na poprawę jakości powietrza

Poprawa jakości powietrza, rozwój geotermii i możliwości dofinansowania ekologicznych działań samorządów to główne tematy rozmów prof. Jana Szyszko z samorządowcami w Sieradzu. Spotkanie odbyło się 15 marca 2017 r. Prof. Jan Szyszko podkreślił, że obowiązkiem władz centralnych jest dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne państwa, czyli m.in. tworzenie dobrych rozwiązań prawnych, natomiast samorząd jest odpowiedzialny za kulturę […]

ETV – pierwszy nabór w ramach nowego programu NFOŚiGW

Od 3 kwietnia do 29 grudnia br. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Planowana łączna alokacja środków dla naboru na 2017 r. to 200 tys zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji […]

Czy spalanie biomasy drzewnej chroni klimat?

Czy spalanie biomasy drzewnej chroni klimat?  W Polsce raczej nie. Wbrew tezom forsowanym przez polskiego ministra środowiska, spalanie biomasy drzewnej w większości przypadków jest dalekie od neutralności z punktu widzenia klimatu. Wycinanie na cele energetyczne całych drzew powoduje znacznie wyższe emisje dwutlenku węgla netto niż uwolnienie tej samej ilości energii z paliw kopalnych, jak wynika z badań opublikowanych […]

Wiedza to jedno z narzędzi walki ze smogiem

Biorąc ten fakt pod uwagę zorganizowana została w dniu 3 marca konferencja pt. Małopolska w zdrowej atmosferze – likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań Dyrektywy MCP. Konferencja zorganizowana została przez Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy oraz Centrum Energetyki AGH. Wśród uczestników konferencji był wiceprezes Bogusław Regulski, który wygłosił […]

Nowy Targ korzysta z rozwiązania GIG do monitorowania wybranych parametrów niskiej emisji

Nowy Targ korzysta z rozwiązania GIG do monitorowania wybranych parametrów niskiej emisji – drona, ze specjalistycznym wyposażeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. W Nowym Targu odbyła  konferencja prasowa na ten temat z udziałem dr Jana Bondaruka, z-cy naczelnego dyrektora GIG ds. Inżynierii Środowiska i przedstawicieli GIG. Źródło: Główny Instytut Górnictwa

Wczujmy się w klimat! 44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

„Wczujmy się w klimat!” pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt MŚ „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, które odbyło się 2 marca 2017 r., udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Minister środowiska prof. Jan […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć