Emisje, CO2

Emisje, CO2

Prof. Szyszko na Radzie UE ds. Środowiska w Luksemburgu

Zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego, kwestia redukcji emisji gazów cieplarnianych, rola sektora użytkowania gruntów i leśnictwa w łagodzeniu zmiany klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniętym to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, która odbyła się 19 czerwca 2017 r. w Luksemburgu. W Radzie ENVI udział wzięli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceministrowie środowiska […]

Głosujmy na Elektrownię Bełchatów! – Konkurs na Modernizację Roku 2016

Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin na blokach 5 i 6 Elektrowni Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna bierze udział w konkursie „Modernizacja roku 2016″. 8 czerwca przedstawiciele komisji konkursowej złożyli w oddziale wizytę w związku z zakwalifikowaniem się elektrowni do drugiego etapu konkursu, do którego rekomendował ją WFOŚiGW w Łodzi. Goście przeprowadzili rozmowy na […]

Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”

W dniu 30 listopada 2016 r. KE ogłosiła pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zawierający kompleksową propozycję regulacji unijnego sektora energetycznego, w tym rewizję dyrektywy i rozporządzenia dot. rynku energii elektrycznej Założonym przez KE celem planowanych zmian jest zapewnienie UE konkurencyjności w czasie transformacji rynków energetycznych oraz realizacja celów unijnego pakietu 2030, głównie redukcji emisji […]

Wycofanie się USA z paryskiej umowy klimatycznej – niemieckie reakcje

1 czerwca prezydent Donald Trump ogłosił, że USA wycofają się z podpisanej w 2015 r. paryskiej umowy kilmatycznej. Oficjalnym powodem decyzji Trumpa było spełnienie obietnicy wyborczej ochrony miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Ogłaszając decyzję podkreślił on niechęć USA do udziału w Zielonym Funduszu Klimatycznym, do którego Waszyngton miał wpłacać najwięcej spośród wszystkich państw – 3 […]

Elektrownie cieplne – co nas czeka?

Ponad 220 ekspertów sektora wytwarzania energii i przedstawicieli świata nauki debatuje w Słoku niedaleko Bełchatowa o potrzebach dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz nowych elektrowniach systemowych. 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty rozpoczęła się w środę 31 maja. Trzydniowe obrady poświęcone są problemom sektora wytwarzania energii ze […]

Międzynarodowa konferencja „Stove Summit” w MŚ

Od 29 do 30.05.2017 r. MŚ gościło międzynarodową konferencję “Summit on Black Carbon and Other Emissions from Combined Cooking+Heating and Coal Heating Stoves”, poświęconą kwestii emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym sadzy, pochodzących z domowych urządzeń służących ogrzewaniu oraz przygotowywaniu posiłków. Konferencja jest efektem zaangażowania Polski w działania inicjatywy „Household” funkcjonującej w ramach Koalicji rzecz klimatu […]

Grupa CIECH inwestuje w najnowocześniejsze instalacje odsiarczania i odazotowania spalin

W zakładach sodowych Grupy CIECH w Inowrocławiu i Janikowie (tworzących spółkę CIECH Soda Polska) trwają prace nad budową przyjaznej środowisku i opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od […]

TAURON oferuje uprawnienia CO2 dla biznesu

Przedsiębiorstwa przemysłowe, które są klientami TAURONA i mają obowiązek umarzania uprawnień do emisji CO2, mogą teraz wypełnić te zobowiązania dzięki nowej ofercie produktowej, w której TAURON oferuje sprzedaż uprawnień w pakiecie z energią elektryczną lub paliwem gazowym. TAURON CO2 to produkt skierowany m.in. do hut, koksowni, przemysłu odlewniczego oraz producentów aluminium i nawozów. Produkt jest ściśle związany […]

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 r. w życie wchodzi nowa wersja dokumentu „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A”. W dokumencie zostały zmienione zapisy dotyczące harmonogramu obejmującego weryfikację wniesionych przez Członków Izby do Rejestru Unii zabezpieczeń w uprawnieniach do emisji CO2 oraz przekazanie stanu tych zabezpieczeń do TGE. Powyższa zmiana związana […]

Już dziś skorzystaj z nieodpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej

Nasze doradztwo kierujemy właśnie do Ciebie! Nie ma znaczenia, czy planujesz inwestycje na własne potrzeby, jesteś przedsiębiorcą, reprezentujesz sektor publiczny, jesteś przedstawicielem sektora mieszkaniowego. Przyjdź, odpowiemy na Twoje pytania! Dni Otwarte Funduszy Europejskich to wyjątkowa okazja by dowiedzieć się jak zrealizować swoją nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję oraz otrzymać wydawnictwa informacyjne i materiały […]

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć