Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Grupa Enea ogłasza wyniki za I kwartał 2018 roku – dobre wyniki finansowe i wzrost produkcji energii

Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy Enea oraz znacznie wyższa produkcja energii w I kwartale 2018 r. wskazują na efekty ubiegłorocznych inwestycji w aktywa wytwórcze. Wzrost EBITDA Grupy oraz poprawa wyników EBITDA w trzech obszarach potwierdzają konsekwentny rozwój nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Planowo realizowany jest strategiczny cel zwiększania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, Grupa odpowiedzialnie wdraża swoją politykę inwestycyjną. […]

Przesył i dystrybucja w kompleksowym ujęciu

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało w maju raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2017 r. To kolejna edycja rocznika PTPiREE. Materiały zawarte w raporcie przygotowali pracownicy PTPiREE oraz przedstawiciele firm z podsektorów przesyłu […]

Wyniki Grupy Enea za I kwartał 2018 r. – transmisja wideo z konferencji prasowej

Dziś o godzinie 12.30 odbędzie się transmisja na żywo z konferencji prasowej Enei i Lubelskiego Węgla Bogdanka. Spółki zaprezentują wyniki za pierwszy kwartał 2018 r., a także omówią najważniejsze wydarzenia tego okresu. Transmisja dostępna będzie: Na kanale Youtube Enei: https://www.youtube.com/watch?v=MfF_aP4G1zE Na stronie: https://media.enea.pl/pl/press/biuro-prasowe/transmisje-live Do osób, które dokonają wcześniejszej subskrypcji kanału YouTube Enei, po rozpoczęciu transmisji zostanie wysłane […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie propozycji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 2 maja br. propozycję Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (WRF) na lata 2021-2027. Szczegóły dotyczące poszczególnych polityk i programów wydatkowych zostaną opublikowane w dniach 29 maja-12 czerwca br. Komisja Europejska postuluje zakończenie procesu legislacyjnego związanego z WRF 2021-2027 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które mają odbyć się w maju 2019 r. […]

Grupa PGE ogłasza wezwanie na 100% akcji Polenergii

PGE Polska Grupa Energetyczna jest zainteresowana zakupem wszystkich akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy energetycznej Polenergia. Przejęcie tego pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa wpisuje się w strategię biznesową Grupy PGE, ponieważ stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności. Polenergia prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych, produkcji ciepła w […]

Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał

Wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 5% rdr (do 4,8 mld zł). Zanotowano także wzrost EBITDA o 6%. (do 1,3 mld zł) oraz utrzymanie marży EBITDA na poziomie 26,8%. Stabilny poziom zysku netto wyniósł 637 mln zł. 230 mln zł pozytywnego wpływu na wyniki z tytułu rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze w TAURON Wytwarzanie. Wzrósł wolumen dystrybucji (o […]

Polskiej gospodarce zabraknie prądu? – raport Europejskiego Instytutu Miedzi

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, czego skutkiem jest m.in. rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jej produkcja w 2017 r. zwiększyła się o 3738 GWh względem r. ub. [1]. Tymczasem krajowy system energetyczny w dużej mierze opiera się na przestarzałej infrastrukturze przesyłowej oraz elektrowniach. Coraz bardziej realne w Polsce staje się ryzyko występowania braków […]

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE po pierwszym kwartale 2018 r.

Grupa utrzymuje trend i wypracowuje stały zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14% wzrost rok do roku. PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2% więcej niż przed rokiem. Grupa integruje aktywa skupione w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Konsolidacja aktywów wpłynęła na […]

Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale br. wzrosły o 23% r/r do 59,5 mln euro dzięki większemu wolumenowi sprzedanej energii elektrycznej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 5.3 mln euro wobec 4,9 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 4,1 mln euro z 3,8 mln euro w analogicznym okresie 2017 r. Marża EBITDA wyniosła 6,8% w […]

Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z generalnymi umowami dystrybucji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) związanej z generalnymi umowami dystrybucji (GUD). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć