Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

PGE: Wyniki spółki w I półroczu

Grupa utrzymuje serię dobrych wyników operacyjnych i w pierwszym półroczu 2018 r. wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 3,7 mld zł (notując 7% wzrost rok do roku) oraz 1,3 mld zł zysku netto. Grupa kontynuuje proces integracji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła i konsekwentnie realizuje ogłoszoną w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, […]

Energa: Alicja Barbara Klimiuk pełni obowiązki Prezesa

W związku z odwołaniem w dniu 31 lipca 2018 r. przez Radę Nadzorczą spółki Energa S.A. Arkadiusza Siwko z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa S.A., Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Alicji Barbarze Klimiuk – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych. Rada Nadzorcza Spółki 31 lipca 2018 r. zaakceptowała tę decyzję – p.o. […]

Enea Operator: Innowacyjny projekt ograniczy straty energii elektrycznej w transformatorach

Enea Operator podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu, który ma ograniczyć straty w transformatorach średniego napięcia na niskie. Opracowany zostanie specjalny algorytm obliczeniowy, który ułatwi proces doboru transformatorów. Partnerem naukowym przedsięwzięcia została Politechnika Poznańska. Głównym celem projektu jest opracowanie algorytmu obliczeń, który będzie wspomagał i optymalizował proces doboru […]

PSE: Nie przewidujemy wprowadzania ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej

Bardzo wysoka temperatura powietrza, utrzymująca się od dłuższego czasu i kumulujące się jej skutki niewątpliwie stanowią wyzwanie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 31 lipca 2018 r. o godz. 13:15 odnotowane zostało najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – 23 521 MW. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP), dysponują obecnie wystarczającą nadwyżką […]

TAURON: poparcie decyzji dotyczącej zwiększenia transparentności na rynku obrotu energią

TAURON Polska Energia (TPE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Ministra Energii, który zamierza zaproponować projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obligo giełdowe dla energii elektrycznej (z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych). – Pomysł Ministerstwa Energii, by 100% energii było handlowane poprzez giełdę jest świetny i głęboko przemyślany, bo jednym posunięciem rozwiązuje kilka strukturalnych problemów rynku. […]

Tchórzewski: Wprowadzamy cały obrót energią elektryczną na giełdę

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zdecydował o pełnym urynkowieniu obrotu energią elektryczną. Jednocześnie zwraca się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r. obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i transparentnych zasadach, czyli w oparciu o rynek giełdowy. Ministerstwo Energii zaproponuje projekt odpowiednich zmian legislacyjnych wprowadzających 100 % obliga giełdowego dla energii elektrycznej z […]

ME: Senat przyjął nowelizację ustawy porządkującej zasady opodatkowania ziemi pod słupami energetycznymi

Senat 27 lipca 2018 r. przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Nowe regulacje ujednolicają zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona znajduje, nie muszą obawiać się wzrostu podatków gruntowych. Proponowane w nowelizacji ustaw rozwiązania […]

PGE Obrót: Ruszają mobilne strefy informacyjne „Przystanek PGE”

Mobilne strefy informacyjne w 30 centrach miast na terenie działania PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Atrakcje i konkursy dla młodszych. Dla starszych możliwość porozmawiania z ekspertami, a także zapoznania się z szeroką ofertą produktów PGE Obrót oraz nowoczesnymi udogodnieniami w obsłudze klienta. Strefy będą dostępne w godzinach od 10 do 16 w lokalizacjach najczęściej odwiedzanych w […]

PGE: Grupa przygotowana do aukcji na dostawy mocy, które ochronią przed black-outem

PGE, jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce, podpisała wewnętrzną umowę o zarządzanie rynkiem mocy, która umożliwi jej start w jesiennych aukcjach jako jeden silny podmiot, skupiający aktywa wszystkich wytwórców z Grupy. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, czyli centrum korporacyjnego Grupy Kapitałowej. Umowa o zarządzanie […]

KPEC: Ekologiczne ciepło dzięki elektrociepłowniom

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybuduje trzy nowe elektrociepłownie na terenie Metropolii Bydgoszcz. Poprawi to jakość powietrza – jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z czystej energii. Korzystanie z miejskiej sieci to najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków. W Bydgoszczy spółka KPEC dostarcza ciepło do około 50% budynków. Są to obiekty budownictwa jedno- i wielorodzinnego, zakładów przemysłowych, firm […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć