Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Udany III kwartał dla Grupy Energa. Segment Dystrybucja niezmiennie motorem rozwoju

Grupa Energa po trzech kwartałach odnotowała poprawę wyników finansowych i operacyjnych. EBITDA wyniosła 1,6 mld zł i zwiększyła się o 7%. Wzrósł także wolumen dystrybucji, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W III kwartale Grupa pozyskała także 250 mln euro w formie obligacji hybrydowych na inwestycje w Segmencie Dystrybucji – tradycyjnie największym Segmencie […]

Dobre wyniki Grupy TAURON za trzy kwartały 2017 r.: 2,9 mld zł EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto

Znaczący wzrost zysku netto do 1,2 mld zł (wobec 0,3 mld zł w okresie I-III kw. 2016 r.). Przyrost EBITDA i marży EBITDA do wartości odpowiednio: 2,88 mld zł (+17% rdr) i 22,4% (+3,5 p.p. rdr). Spadek kosztów działalności o 9,4% rdr. Korzystna kontrybucja do EBITDA Grupy segmentów: Dystrybucja (EBITDA 1 795 mln zł), Sprzedaż […]

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r.

Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 6%, w tym z węgla brunatnego o 10%. PGE osiągnęła wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146% rok do roku. Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł. Nakłady na inwestycje […]

Biuletyn URE nr 3/2017

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika URE, w którym przedstawiamy raport prezesa URE pt. „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. Raport podzielony […]

RAFAKO S.A. o innowacjach w energetyce

Rozwój energetyki, nowoczesne metody techniczne i informatyczne, alternatywy dla węgla i rozwiązania dla środowiska, to tylko niektóre z zagadnień, jakie poruszano w trakcie I Kongresu Innowacji w Energetyce. Wydarzenie odbyło się 26 października w Warszawie. Pośród panelistów spotkania znalazło się RAFAKO S.A. które pełniło także funkcję partnera kongresu. Tego dnia, w trakcie jubileuszu 25-lecia Izby […]

Podsumowanie października 2017 r. na TGE

Kolejny miesiąc wzrostu obrotów towarami giełdowymi. Wolumen obrotu gazem ziemnym w październiku br. wyniósł 15 719 499 MWh, o 78,6% więcej niż w październiku 2016 r. Październikowy wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł r/r o 9,9%, osiągając 13 170 702 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 575 796 […]

Moody’s podtrzymuje rating dla PGE

Baa1 z perspektywą stabilną – agencja Moody’s opublikowała opinię kredytową dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – To kolejna, po utrzymaniu wysokiego ratingu przez agencję Fitch Ratings, dobra dla PGE informacja płynąca z rynków finansowych. Podtrzymanie ratingu, tym razem przez Moody’s, potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy, a także największego producenta energii w Polsce, osiągniętą dzięki […]

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 2 października 2017 r. numer 03/2017, zatwierdzającej ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) oraz decyzji prezesa URE z dnia 17 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.44.2017.PSt, zatwierdzającej wymagania regionalne dla CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. W dniu […]

CEZ ESCO Polska zawarło umowę na modernizację oświetlenia w gminie Stawiski

Gmina Stawiski w województwie podlaskim zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie drogowe. Projekt modernizacji z wykorzystaniem technologii LED wykona oraz sfinansuje CEZ ESCO Polska. Koszty realizacji będą następnie spłacane przez gminę ze środków uzyskanych dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia. – To już kolejna modernizacja oświetlenia publicznego, realizowana przez CEZ ESCO Polska. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu zarówno w […]

TAURON pozyskał kolejne środki unijne na inwestycje w sieci

TAURON Dystrybucja pozyskał ze środków unijnych kolejne 33 mln zł na projekty inwestycyjne związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej. W sumie spółka podpisała już 26 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji blisko 160 mln zł. Cztery umowy na dofinansowanie zostały podpisane 27 października w ME w Warszawie. Z otrzymanych […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć