Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie przyjęcia przez KE decyzji pomocowej akceptującej polski rynek mocy

Polski Komitet Energii Elektrycznej z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą decyzję Komisji, w której KE potwierdziła, że założenia polskiej ustawy o rynku mocy (przyjętej przez Sejm 8 grudnia 2017 r.) są zgodne z unijnymi uregulowaniami dotyczącymi pomocy publicznej (SA.46100). Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy w Polsce jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jednocześnie zmniejszającym koszty energii […]

Wstrzymanie prac w rafinerii Grupy Lotos było przyczyną awarii stacji energetycznej należącej do PSE S.A.

Do awarii i zaniku zasilania doszło w stacji Błonia 1, będącej własnością operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a nie spółki Energa Operator, wchodzącej w skład Grupy Energa. Co więcej, rafineria zasilana jest dwiema liniami wysokiego napięcia i choć na jednej w związku z awarią zabrakło napięcia, energia elektryczna nieprzerwanie dostarczana była drugą, więc nie doszło do […]

Zmiany w Zarządzie spółki Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Daniela Obajtka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA złożoną w dniu 5 lutego 2018 r., w dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Alicji Barbarze Klimiuk. Rada Nadzorcza w dniu 6 lutego 2018 r. zaakceptowała decyzję o powierzeniu […]

PGE Dystrybucja zautomatyzuje system zarządzania instalacjami prosumenckimi

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz […]

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – spotkanie informacyjne dot. postępowania przetargowego

PSE SA zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Interwencyjnych Programów DSR. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165. Spotkanie jest związane z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). Szczegóły przetargów znajdują się na stronie internetowej […]

Obowiązek opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE przez OSP i OSD wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do 17.05.2018 r.

Prezes URE przypomina, że w maju 2016 r. weszło w życie rozporządzenie 2016/631, które określa wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii – synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW. Jednym z głównych obowiązków wynikającym […]

Enea Operator rozbudowała strategiczną dla rozwoju strefy ekonomicznej stację elektroenergetyczną w Kostrzynie nad Odrą

Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), który zapewnia dostawy energii dla Odbiorców działających na obszarze Kostrzyńsko–Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Inwestycja jest odpowiedzią Enei Operator na dynamiczny rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy, który przekłada się na potrzebę przyłączania nowych podmiotów do sieci oraz zwiększające się od kilku lat zapotrzebowanie na moc. Decyzja o gruntownej […]

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, typu C oraz typu D, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). PSE S.A. informują, że we współpracy z […]

Konsultacje projektu planu rozwoju PSE S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027

Od 23 stycznia br. na stronach internetowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., znajduje się projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027. Uwagi do tego projektu można zgłaszać do 13 lutego br. Formularz do zgłaszania uwag do projektu znajduje się na stronie internetowej PSE S.A. Operatorzy systemu przesyłowego są zobowiązani do upubliczniania i […]

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Sekretarzem USA ds. Energii

Szef polskiego rządu rozmawiał z sekretarzem USA ds. energii Rickiem Perrym podczas trwającego obecnie Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Rozmowa dotyczyła współpracy energetycznej Polski i Europy Środkowej ze Stanami Zjednoczonymi. Mateusz Morawiecki omówił z przedstawicielem administracji Donalda Trumpa polskie oczekiwania wobec rozwoju rynku energii, w tym węgla i gazu, w Unii Europejskiej. Głównym tematem […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć