Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Rozpoczęły się prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie

Stan zaawansowania realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie osiągnął 80%. Pozwoliło to na rozpoczęcie prac rozruchowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2019 r. Nowy blok 910 MW będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą charakteryzować będzie najwyższa sprawność w swojej klasie w Polsce, czyli 45,9% netto, stanowiąc przy tym znaczący […]

Programy DSR nagrodzone w konkursie „Nowe Impulsy”!

PSE otrzymały nagrodę Nowy Impuls „Efektywna energia” 2018 za programy DSR: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Kapituła konkursu złożona z kolegium redakcyjnego Magazynu Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz ekspertów i autorytetów polskiej energetyki, doceniła programy DSR jako „efektywne narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Programy DSR są jednym ze środków zaradczych, którymi dysponuje OSP, […]

Konkurs Energa Open Innovation 2018 pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Centrum Badawczo Rozwojowe im. M. Faradaya, wchodzące w skład Grupy Energa, ogłosiło drugą edycję konkursu Energa Open Innovation 2018. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości. Na zwycięzców czeka nagroda – ponad 50 tys. zł. 13 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków konkursowych do drugiej edycji Energa Open Innovation 2018, ogłoszonym przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. […]

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)

14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej SO GL). Tekst SO GL jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL Na podstawie art. 141 ust. 2 SO GL wszyscy OSP z danego obszaru synchronicznego zobowiązani są do opracowania wspólnej […]

Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 75/2018. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Biuletyn URE 3/2018 już opublikowany

W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiamy artykuł dotyczący skutecznej skargi kasacyjnej Prezesa URE w obszarze zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podzielając argumentację i punkt widzenia regulatora w zakresie stosowania art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego. Przedstawiamy dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z […]

Energetycy z Grupy PGE uhonorowani odznaczeniami Ministra Energi

Odznaczenia Ministra Energii dla zasłużonych energetyków zostały wręczone 27 września podczas uroczystej gali „Polska Energia w 100-lecie Niepodległości”, która odbyła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Wśród odznaczonych znaleźli się pracownicy Grupy Kapitałowej PGE.  Uroczystość „Polska Energia w 100-lecie Niepodległości” została zorganizowana  pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Energii, Marszałków Sejmu i Senatu przez Polski […]

Prezes URE o rynku energii w Polsce na XV Kongresie Nowego Przemysłu

Przyszłość sektora energetycznego, czynniki wpływające na ceny energii, spodziewane efekty funkcjonowania rynku mocy – to główne tematy odbywającego się w dniach 26-28 września w Katowicach Kongresu Nowego Przemysłu. Drugiego dnia Kongresu, podczas panelu „Rynek energii w Polsce” głównym tematem rozmowy były rosnące w ostatnim czasie hurtowe ceny energii elektrycznej oraz czynniki wpływające na ceny energii […]

PSE: Informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji

Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). Zgodnie z art. 4 ust. 4 Kodeksu NC […]

PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja zrealizuje kolejny projekt modernizacyjny, dzięki któremu zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych, pochodzących z odnawialnych źródeł energii. 25 września 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii przedstawiciele PGE Dystrybucja podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć