Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

30 kwietnia br. mija termin informacji w sprawie prognoz dot. wytwarzania energii na okres 15 lat

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, sporządzają i przedkładają Prezesowi URE prognozy na okres 15 lat – zgodnie z art. 16 ust. 20 ustawy – Prawo energetyczne. Prognozy powinny obejmować w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejących lub […]

12 kwietnia br. mija termin składania wniosków o wpis do certyfikacji ogólnej do rejestru rynku mocy

Wnioski o wpis do certyfikacji ogólnej do rejestru rynku mocy można składać jedynie do 12 kwietnia 2018 r. Od 13 kwietnia do 29 maja br. będzie trwała weryfikacja złożonych wniosków oraz rozpatrywanie reklamacji. Certyfikacja zakończy się wpisem do rejestru rynku mocy. Proces certyfikacji ogólnej jest prowadzony przez PSE S.A. www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne. Wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których […]

Coraz większe zainteresowanie świadczeniem usług DSR

Aż 27 ofert łącznie wpłynęło do PSE w przetargu na świadczenie usługi DSR. 11 z nich – w Programie Gwarantowanym Pakiet letni, 11 – w Programie Gwarantowanym Pakiet zimowy, zaś 5 – w Programie Bieżącym. PSE, pod koniec grudnia 2017 r., uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR w podziale […]

GE zostało wybrane na generalnego wykonawcę bloku energetycznego Ostrołęka o mocy 1000 MW

GE wybuduje elektrownię Ostrołęka C stosując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne gwarantujące wysoką sprawność i niskie emisje zgodne ze standardami UE, dzięki zastosowaniu wysokoskutecznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Spółka wyprodukuje w fabrykach w Elblągu i Wrocławiu kluczowe komponenty technologiczne elektrowni, a podczas realizacji projektu korzystać będzie ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 000 […]

ME rozpoczyna konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ministerstwo Energii 5 kwietnia 2018 r. rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) […]

Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

Długoterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej i liczącego się podmiotu na rynkach zagranicznych – to główne założenie aktualnej strategii RAFAKO. Spółka chce konsekwentnie umacniać pozycję lidera, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla sektora energetycznego oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej.  Nowa strategia została opracowana z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu […]

Energetyka a przyszły kryzys finansowy czy w ogóle planujemy, że może być źle?

Kiedy w 1492 r., Kolumb w służbie hiszpańskiej odkrywał nowy kontynent, wydawało się, że rozpoczął się jeden z największych i najwspanialszych okresów monarchii hiszpańskiej. Wielkie połacie lądu, nieprzebrane skarby i bogactwa miały gwarantować ciągły rozwój mocarstwa, które w szczytowym rozkwicie rozprzestrzeniło się na ponad 20 mln km² i panowało nad około 13% ówczesnej światowej populacji. […]

Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,392%. Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2018. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Inżynierowie TAURON skonstruowali mobilne urządzenie do zasilania nawet 1000 gospodarstw domowych

Energetycy z TAURON Dystrybucja zbudowali mobilne urządzenie, które w przypadku poważnych awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac modernizacyjnych czy inwestycyjnych, jest w stanie w bardzo krótkim czasie zasilić ok. 1000 gospodarstw domowych. Podłączenie urządzenia może odbywać się bez wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod napięciem. Mobilne urządzenie zasilające (w skrócie MUZ) to […]

Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez Prezesa URE

30 marca 2018 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy. Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć