Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

PGE GiEK: Energetycy obchodzą swoje święto

14 sierpnia swoje święto obchodzą wszyscy pracownicy branży energetycznej. W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna tradycyjnie odbyła z tej okazji uroczysta akademia, którą poprzedziła msza św. odprawiona w intencji energetyków i ich rodzin. W centralnych uroczystościach w Bełchatowie wzięli udział przede wszystkim energetycy z elektrowni i elektrociepłowni wchodzących w skład PGE GiEK, a także […]

Polenergia: Dwóch nowych Członków Zarządu

Rada Nadzorcza Polenergii S.A. („Polenergia”) polskiej grupy energetycznej powołała w dniu 8 sierpnia 2018 r. dwóch nowych członków Zarządu: Roberta Macieja Nowaka oraz Jacka Suchenka. Robert Maciej Nowak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w […]

Energa: Dane ekonomiczne za I półrocze

Grupa Energa odnotowała w pierwszym półroczu tego roku wzrost zysku netto do 557 mln zł oraz wzrost EBITDA do 1 161 mln zł. Oba kluczowe wskaźniki rozwoju Grupy były wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. Niezmiennie motorem rozwoju Grupy Energa pozostaje Linia Biznesowa Dystrybucji. Przychody Grupy w pierwszym półroczu były na podobnym poziomie […]

Enea: Modernizacja bloków energetycznych klasy 500 MW

W Elektrowni Kozienice trwa modernizacja dwóch bloków energetycznych o mocy 560 MW każdy. To część działań Enei Wytwarzanie zwiększających sprawność i efektywność jednostek wytwórczych, jednocześnie dostosowujących je do wymogów dyrektywy IED oraz konkluzji BAT. Trwająca modernizacja ma na celu zwiększenie efektywności wytwarzania energii i dostosowanie jednostek wytwórczych Enei Wytwarzanie do wymagań środowiskowych, określonych w Dyrektywie […]

PGE: Łączność bezprzewodową LTE 450 dla energetyki

Spółka PGE Systemy, należąca do Grupy PGE, otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz. Stworzenie cyfrowej sieci łączności jest jednym z elementów budowy inteligentnej sieci energetycznej. Bezprzewodowa sieć LTE 450 pozwoli szybciej i sprawniej przywracać zasilanie w czasie letnich i zimowych anomalii pogodowych. Budowa mobilnej sieci łączności specjalnej dla […]

ME: Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

Członkowie PTPiREE – operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego – podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego – w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej – będą przebiegały jeszcze sprawniej. – Operatorzy współpracują ze sobą w czasie usuwania awarii od […]

Fortum: Dwa lata firmy na polskim rynku prądu

Ponad trzykrotne zwiększenie udziałów w rynku – to bilans dwóch lat Fortum w sprzedaży detalicznej prądu dla odbiorców w Polsce. Fortum to relatywnie nowy gracz na polskim rynku sprzedaży prądu. Firma zadebiutowała w 2016 r. po przejęciu Duonu. Od tego czasu, udział Fortum w rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej zwiększył się z 0,2% do 0,7%. […]

URE: 7 września mija termin realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia UE ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Prezes URE przypomina, że każde przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego, jest zobowiązane przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycję wymogów ogólnego stosowania lub metod stosowanych do obliczania lub ustanawiania takich wymogów, wynikających z NC DCC, w terminie do 7 września 2018 r. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 r. […]

Enea: Wyniki Grupy za I półrocze 2018 r.

Grupa Enea w I półroczu 2018 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na poziomie 6 040 mln zł, wartość EBITDA wyniosła 1 304 mln zł, a zysk netto 462 mln zł – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Wyniki Grupy Enea za I półrocze 2018 r. są zgodne z oczekiwaniami spółki. Z szacunkowych danych […]

PSE: Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji UE 2016/1388

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DCC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć