Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Zakończono budowę chłodni nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Zakończone zostało wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej, czyli najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Tym samym, najwyższy obiekt bloku osiągnął swoją docelową wysokość – 135 metrów. Dla porównania, to wysokość, którą osiąga olbrzymi stalowy łuk podtrzymujący dach stadionu Wembley albo 45-piętrowy wieżowiec. Poziom zaawansowania budowy bloku energetycznego o mocy 490 MW w Elektrowni […]

Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r. (Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.)

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 maja 2018 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego – Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego – Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Prezes URE dokonał aktualizacji wykazu sprzedawców zobowiązanych zawartego w Informacji Prezesa […]

50 lat Elektrowni Kozienice – rozwój i budowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Minęło 50 lat od momentu, gdy wiosną 1968 r. rozpoczęła się budowa Elektrowni Kozienice. Cztery lata później popłynął z niej pierwszy prąd. Ostatnie dekady to okres intensywnego rozwoju – zarówno elektrowni, jak i gospodarki regionu. Dziś, razem z oddanym do użytku blokiem nr 11 o mocy 1 075 MW, Elektrownia Kozienice wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowa, najnowocześniejsza w kraju jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy […]

TAURON wraz z PFR tworzy pierwszy fundusz Corporate Venture Capital dla rozwijania innowacji

Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON, znajdą się w centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta. Powołany przez TAURON, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju CVC (zarządzany przez PFR) fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) jest pierwszym tego typu podmiotem na polskim rynku. TAURON będzie uczestnikiem […]

Nie tylko 550 g CO2/kWh: o mechanizmach mocowych w Pakiecie Zimowym

Pakiet Zimowy, czyli pakiet wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej pn. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (ang. Clean Energy for All Europeans), od momentu ogłoszenia budzi w Polsce wiele kontrowersji. Szczególnie szeroko komentowane są przepisy dotyczące mechanizmów mocowych z uwagi na to, że mogą potencjalnie mocno ograniczyć możliwość korzystania przez spółki energetyczne z wprowadzonego niedawno rynku mocy. […]

Zalecenia dotyczące niezależnej ekspertyzy sporządzanej na potrzeby certyfikacji do aukcji głównej

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 19 ust. 3 pkt 4 oraz art. 20 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: „ustawa”), w związku z pkt. 7.4.5 regulaminu rynku mocy (dalej: „regulamin”), dostawca mocy, który w toku certyfikacji do aukcji głównej ubiega się o zawarcie […]

Bloki 1-4 w Elektrowni Opole będą nowocześniejsze i ekologiczne

Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4. Inwestycja warta ok. 188 mln zł pozwoli aż o połowę zmniejszyć stężenie emisji pyłu do atmosfery i przystosować instalacje do dalszej, długoletniej pracy. Dzięki modernizacji wszystkie pracujące obecnie bloki energetyczne w elektrowni spełnią rygorystyczne standardy emisyjne zawarte w tzw. konkluzjach BAT, co przyczyni się […]

Tomasz Dąbrowski Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Energii, powołał z dniem 4 czerwca 2018 r. Tomasza Dąbrowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii. Tomasz Dąbrowski był dotychczas Dyrektorem Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii (d. Departament Energetyki). Wiceminister Tomasz Dąbrowski będzie odpowiadał m.in. za sprawy międzynarodowe oraz tematykę funduszy europejskich. Decyzja o ustanowieniu nowego […]

Antoni Józwowicz nowym Prezesem Enei Wytwarzanie

Rada Nadzorcza spółki Enea Wytwarzanie, po przeprowadzonej procedurze kwalifikacyjnej, podjęła decyzję o powołaniu z dniem 4 czerwca 2018 r. Antoniego Józwowicza na stanowisko Prezesa Zarządu Enei Wytwarzanie. Antoni Józwowicz ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest menadżerem i inżynierem z wieloletnim […]

Wyłoniono wykonawcę linii przesyłowej łączącej SE Ostrołęka z SE Stanisławów

W wyniku przetargu publicznego, ogłoszonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum Elfeko S.A. (lider), ELTEL Networks Energetyka S.A.oraz SPIE ELBUD Gdańsk S.A. Konsorcjum będzie odpowiadało za realizację całego zadania, w tym między innymi za uzgodnienie wskazanego, najkorzystniejszego przebiegu linii. Zgodnie ze standardami PSE, trasa będzie konsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami  w […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć