Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja uruchamia kolejną inwestycję sieciową na Mazowszu

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na budowę dwutorowej linii wysokiego napięcia (110kV) relacji Radzymin – Wieliszew, Radzymin – Wodociąg. Zadanie obejmuje kompletną dokumentację projektową i budowę dwutorowej linii wysokiego napięcia o długości ok. 17 km wraz z traktem światłowodowym. Budowa nowej linii 110kV ma na celu powiązanie trzech stacji 110/15 kV: […]

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Partnerem XXII Konferencji Naukowo – Technicznej REE’2017

Dwudziesta trzecia Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2017), organizowana w dniach 25-26 kwietnia br., przy merytorycznej współpracy PSE, odbywa się pod hasłem „Zmiany w energetyce i wokół niej”. Podczas REE’2017, oprócz referatów naukowych, odbędą się panele dyskusyjne zgrupowane w trzech blokach tematycznych: Pakiet zimowy – propozycje legislacyjne przedstawione przez KE. Mechanizmy mocowe na rynku energii […]

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2017 r.

Komunikat OSP w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na CZERWIEC 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2017 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2017 r.) PSE S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 kwietnia 2017 r. rozpoczynają […]

Tauron otrzymał dofinansowanie na przebudowę linii napowietrznej Siersza-Olkusz

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał 18 kwietnia 2017 r. z Tauron Dystrybucja S.A. umowę na realizację projektu pn.: Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2. Inwestycja zostanie zrealizowane na  terenie powiatów chrzanowskiego i olkuskiego, w gminach Chrzanów i Olkusz. Modernizacji poddane zostanie w sumie ponad 25 km linii (po […]

Veolia partnerem V Edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

O nowej polityce klimatycznej UE i jej wpływie na polską gospodarkę będzie mówiła przedstawicielka Veolii na odbywającym się w dniach 25-26 kwietnia Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. W trakcie dwóch dni debat i rozmów, zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z energetyką w Polsce, a motywem przewodnim Szczytu będzie hasło: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla […]

Projekty badawczo-rozwojowe TAURONA zdobyły 28 mln dofinansowania

Osiem projektów badawczo-rozwojowych TAURONa z dofinansowaniem NCBR – to wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Przyznane przez NCBR dofinansowanie na realizację tych projektów to niemal 28 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu. Uruchomiony jesienią 2016 r. przez NCBR Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) […]

PGE Energy Pool zaoferuje firmom usługi DSE i pomoże obniżyć ryzyko wystąpienia black-outu

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz francuski Energy Pool stworzą spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług DSR. Oferta PGE Energy Pool umożliwi dużym i średnim przedsiębiorcom – odbiorcom energii elektrycznej – udział w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego poprzez odpłatną rezygnację z części lub całości zamówionej energii. PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Energy Pool złożyły do […]

II edycja cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

W dniach 24 i 25 kwietnia 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie II edycja cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, organizowanej przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. W dniu 24 kwietnia […]

EDF uruchomił nową elektrociepłownię gazową w Toruniu

21 kwietnia odbyła się oficjalna inauguracja nowej elektrociepłowni gazowej w EDF Toruń. Z nowoczesnych instalacji wytwarzane są już ciepło i energia elektryczna. Inwestycja zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie. Elektrociepłownia gazowa jest wyposażona w wysokosprawną instalację kogeneracyjną o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt […]

Potrzebne dobre prawo

Potrzeba uporządkowania kwestii prawnych związanych z oświetleniem ulicznym, ułatwiająca współpracę między spółkami dystrybucyjnymi a samorządami w tym obszarze, to najważniejszy wniosek z odbywającej się 19 i 20 kwietnia w Jachrance XII Konferencji PTPiREE „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Przepisy prawa odnośnie oświetlenia ulicznego nie są w Polsce jednoznaczne. Jest kilka […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć