Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

SEP rozpoczyna współpracę z Polsko-Ukraińska Izbą Gospodarczą

7 lutego 2018 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zawarło umowę o współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (PUIG). Umowa pozwoli na kontynuację i rozwój współpracy SEP i PUIG na rzecz nowoczesnej gospodarki w zakresie rozwoju energetyki i przemysłu elektrotechnicznego, elektroniki, informatyki, a także nowych technologii jak np. elektromobilność, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, internet rzeczy oraz […]

Energa kontynuuje rozwój. Przygotowuje się do inwestycji w sieci

Grupa Energa uczyniła kolejny krok na drodze ku modernizacji swoich linii elektroenergetycznych. Umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przybliża gdańskiego giganta coraz bardziej do rozpoczęcia nowych, kluczowych przedsięwzięć. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA zgodziło się dziś na zakup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną, Energa Operator. Tej ostatniej pozwoli to sfinansować program inwestycyjny ustalony na lata 2017-2019, […]

Oprogramowanie ABB wzmocni polski rynek energii elektrycznej

ABB AbilityTM Network Manager Market Management System wzmocni polską sieć elektroenergetyczną, umożliwiając niezawodne dostawy energii elektrycznej. Firma ABB dostarczy na zlecenie operatora krajowego systemu przesyłowego –  Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) – nowoczesny system informatyczny ABB Ability Market Management System (MMS). Będzie to pierwsza w Europie kontynentalnej instalacja wykorzystująca szczegółowy model sieci elektroenergetycznej, wspierający […]

SEP powołuje Zespół Ekspertów

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powołało Zespół Ekspertów, który oficjalnie zainaugurował swoją działalność 30 stycznia 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.  Na posiedzeniu inauguracyjnym prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, w towarzystwie Andrzeja Sikory – dziekana Rady Naukowo-Technicznej SEP wręczył nominacje i legitymacje kierownictwu Zespołu Ekspertów. Funkcję przewodniczącego Zespołu objął inż. Juliusz Talarczyk, a jego zastępcą […]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks Sieci ER). W trakcie spotkania zaprezentowane i omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanym na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym procesem wdrażania Kodeksu Sieci […]

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie przyjęcia przez KE decyzji pomocowej akceptującej polski rynek mocy

Polski Komitet Energii Elektrycznej z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą decyzję Komisji, w której KE potwierdziła, że założenia polskiej ustawy o rynku mocy (przyjętej przez Sejm 8 grudnia 2017 r.) są zgodne z unijnymi uregulowaniami dotyczącymi pomocy publicznej (SA.46100). Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy w Polsce jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jednocześnie zmniejszającym koszty energii […]

Wstrzymanie prac w rafinerii Grupy Lotos było przyczyną awarii stacji energetycznej należącej do PSE S.A.

Do awarii i zaniku zasilania doszło w stacji Błonia 1, będącej własnością operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a nie spółki Energa Operator, wchodzącej w skład Grupy Energa. Co więcej, rafineria zasilana jest dwiema liniami wysokiego napięcia i choć na jednej w związku z awarią zabrakło napięcia, energia elektryczna nieprzerwanie dostarczana była drugą, więc nie doszło do […]

Zmiany w Zarządzie spółki Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją Daniela Obajtka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA złożoną w dniu 5 lutego 2018 r., w dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Alicji Barbarze Klimiuk. Rada Nadzorcza w dniu 6 lutego 2018 r. zaakceptowała decyzję o powierzeniu […]

PGE Dystrybucja zautomatyzuje system zarządzania instalacjami prosumenckimi

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz […]

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – spotkanie informacyjne dot. postępowania przetargowego

PSE SA zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Interwencyjnych Programów DSR. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165. Spotkanie jest związane z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). Szczegóły przetargów znajdują się na stronie internetowej […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć