Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Dofinansowanie dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych

– Celem podpisanych dzisiaj umów jest wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ograniczenie strat sieciowych i zmniejszenie emisyjności gospodarki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas podpisania pierwszych pięciu dokumentów na dofinansowanie budowy i modernizacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych przez Enea Operator i Tauron Dystrybucja. Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie. W ramach […]

Zebraliśmy opinie do ekspertyzy dotyczącej klastrów

Resort Energii otrzymał liczne komentarze do opracowania Koncepcja funkcjonowania klastrów energii. To ważny głos w dyskusji nad budową koncepcji ich funkcjonowania w Polsce. Publikujemy materiały zachęcając Państwa do dalszej dyskusji w obszarze koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Jednocześnie zastrzegamy, że stanowią one opinię podmiotów, które ją złożyły i nie jest to stanowisko resortu. Prezentujemy […]

Wiceminister Kurtyka: Fundusz „PGE Ventures” to przykład nowoczesnego myślenia o roli innowacji w energetyce

PGE SA 22 czerwca 2017 r. ogłosiła powołanie funduszu Corporate Venture Capital „PGE Ventures”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych i komercyjnie opłacalnych projektów, inwestowanie w startupy oraz obejmowanie udziałów w już prosperujących przedsiębiorstwach. – Inicjatywa PGE to przykład otwierania się sektora energetyki na nowe obszary i modele biznesowe. Projekty, takie jak ten wpisują się w […]

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń KE ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej

Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami KE, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. Kodeksy Sieci i Wytyczne dzielą się na trzy grupy, które dotyczą poniższych zagadnień: przyłączania do sieci – Kodeksy Przyłączeniowe; zarządzania pracą sieci – Kodeksy Operacyjne; funkcjonowania rynku – Kodeksy Rynkowe. […]

Komunikat do właścicieli instalacji wytwórczych

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej: „NC RfG”). Wersja elektroniczna ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=PL Zgodnie z art. 7 ust. 4 NC […]

Energa zasili PKP Intercity

115 punktów poboru w obiektach PKP Intercity korzystać będzie z energii elektrycznej sprzedawanej przez Energę Obrót. W historii kolejowej spółki jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Do walki o umowę z tak znaczącym klientem stanęli najwięksi gracze polskiego rynku energetycznego. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła spółka Energa Obrót. Umowa, jaką zawarła z PKP Intercity, […]

Enea Operator zawarła kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy UE

Enea Operator podpisała w tym roku już ósmą umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem dotacja przyznana została na projekty realizowane w województwie zachodniopomorskim dla zwiększenia potencjału sieci energetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na średnim i niskim napięciu. Wartość inwestycji to około 4,2 mln zł, natomiast dotacja wyniesie ponad 1,7 mln zł. Unijne środki pozwolą m.in. na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań – zabudowy […]

Zostały już tylko 3 miesiące na obowiązkowy audyt energetyczny

Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a z danych URE wynika, że pod koniec maja b.r. zaledwie 4% z nich potwierdziło realizację audytu. Jak się okazuje, firmy częściej postrzegają audyt jako administracyjny obowiązek niż szansę na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Aż 65% firm nie zna form dofinansowania, […]

30 czerwca br. mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2016 r.

Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania prezesowi URE do 30 czerwca 2017 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2016 r. (Sprawozdanie URE-EE). Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu. Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno- finansowego […]

Minister Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest systemem bezpiecznym

– Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest praktycznie niemożliwe – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Minister Piotrowski zwraca uwagę, że aktualna ocena Krajowego Systemu Elektroenergetyczny wskazuje, że jest on systemem bezpiecznym. – Poziom rezerwy mocy […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć