Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Ustawa o rynku mocy skierowana do podpisu prezydenta RP

Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez ME ustawą o rynku mocy. Głównym celem rozwiązań zaproponowanych przez ME jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta RP. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom mocy wytwórczych, stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy […]

Wsparcie inwestycyjne dla sieci elektroenergetycznych Zagłębia

– Dzisiejsza umowa to kolejny etap konsekwentnego działania zmierzającego do całościowej modernizacji sieci elektroenergetycznych – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel podpisując umowę o dofinansowanie projektu złożonego przez spółkę Tauron Dystrybucja. Dokument podpisano 8 grudnia 2017 r. Warszawie. Beneficjentem umowy jest Tauron Dystrybucja S.A., która otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł na budowę i […]

Blok TAURONA w Jaworznie gotowy w 50%

Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja realizowana w Grupie TAURON. Jej zaawansowanie przekroczyło 50%. W Jaworznie trwają prace związane z budową podstawowych urządzeń wytwórczych, gospodarek pomocniczych oraz instalacji odpowiadających za ochronę środowiska. Wraz z podpisaniem dziś umów na wykonanie układu torowego i układu sieci wodno-kanalizacyjnych zakończono całość […]

Budowa strategicznej linii

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Świebodzice była 7 grudnia 2017 r. tematem rozmów Pawła Hreniaka, wojewody dolnośląskiego z przedstawicielami PSE. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji. Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice to inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla […]

Nowe rozporządzenia KE dot. bilansowania energii elektrycznej oraz ws. pracy systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenia te obowiązują wprost w państwach członkowskich bez konieczności ich implementacji do prawa krajowego i określają wspólne zasady funkcjonowania oraz zarządzania systemami energetycznymi, mając na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku. Wskazują na warunki lub metody, które podlegają zatwierdzeniu odpowiednio przez wszystkie europejskie organy regulacyjne, wszystkie organy regulacyjne danego regionu lub każdy organ […]

PKEE w Paryżu o przyszłości europejskiej energetyki

Przyszłość energetyki, znaczenie roli konsumenta, nowe technologie i unijne ramy prawne. O tym w Paryżu dyskutują dziś (5.12) eksperci z całej Europy w czasie konferencji ”Elektryczność: witamy w świecie jutra”, organizowanej pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. PKEE w tym ważnym spotkaniu reprezentuje wiceprezes PKEE Marta Gajęcka. Europejski sektor energetyki przechodzi obecnie wielką transformacje i […]

Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu gazem ziemnym w listopadzie br. wyniósł 12 522 424 MWh, co oznacza wzrost r/r o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu w ub.r. Listopadowy wolumen obrotu energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wzrósł r/r o 16,3%, osiągając 8 603 142 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł […]

Nowe Fundamenty – raport WiseEuropa o bezpieczeństwie energetycznym

Wyjątkowość polskiego miksu energetycznego sprowadza się jedynie do opóźnienia procesów, które zaszły w Europie Zachodniej kilka dekad temu – wynika z kolejnego raportu WiseEuropa “Nowe Fundamenty. Na czym budować bezpieczeństwo energetyczne”. Głęboka dywersyfikacja miksu energetycznego oraz bliska współpraca międzynarodowa to istota zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – twierdzą autorzy publikacji – Aleksander Śniegocki i Zofia Wetmańska. […]

Wiceminister Piotrowski: Efektywność energetyczna wpisuje się w koncepcję budowy gospodarki niskoemisyjnej

– Efektywność energetyczną należy postrzegać jako proces: od źródła przez przetwarzanie do końcowego odbiorcy – powiedział wiceminister Andrzej Piotrowski otwierając konferencję „Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Republice Czech, na Słowacji i Litwie”. Forum odbyło się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Wiceminister energii podkreślił, że działania związane z efektywnością energetyczną mają wieloaspektowy charakter przyczyniając się […]

Komunikat PGE GiEK S.A. z dnia 30 listopada 2017 r., dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2017 r.

Ze względu na konieczność zapewnienia stabilnej pracy KSE po 2017 r., PGE GiEK S.A., podjęła decyzję o pozostawieniu w eksploatacji bloku 1 w Oddziale Elektrowni Bełchatów. Blok technicznie jest przystosowany do wymagań stawianych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć