Edukacja

Edukacja

JSW wspiera wybitnych naukowców

Trójka młodych, polskich uczonych otrzymała stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. Jedną z nagród ufundowała JSW w ramach współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Wręczył ją Daniel Ozon podczas ceremonii zorganizowanej 10 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach. Wyróżnienie jest przyznawane przedstawicielom trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o […]

PGE Dystrybucja będzie współpracować z PWSZ w Krośnie

Przedstawiciele PGE Dystrybucja, PGE Obrót oraz PGE Energia Odnawialna podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie, jedną z dwóch uczelni w regionie mających w ofercie edukacyjnej kierunek energetyka. ​W spotkaniu uczestniczyli rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, a także członkowie zarządu PGE Obrót Jerzy Hejnar i Zenon Wajda, dyrektor […]

9 Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej zaprasza

Kontynuując tradycję poprzednich lat, ME oraz NCBJ we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują IX Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Warszawie, w Świerku i w Różanie. Szkoła poświęcona będzie zagadnieniom przyszłości energetyki jądrowej, cyklowi paliwowemu, problemom wpływu […]

Nagrody dla uczestników konkursu „Postaw na słońce”

Prawie 200 uczniów z całej Polski wzięło udział w gali wręczenia nagród w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Postaw na słońce”. Uroczystość zorganizowano 4.10.2017 r. w Ministerstwie Środowiska. Nagrody laureatom konkursu wręczyli Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gierej – prezes zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz Anna Żyła, przewodnicząca rady Fundacji Banku […]

Rusza druga edycja programu stażowego ME „Energia dla przyszłości”

ME we współpracy ze spółkami energetycznymi PGE S.A., PKN ORLEN S.A. oraz PGNiG S.A. organizuje II edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”, skierowanego do studentów i absolwentów najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Spotkanie inauguracyjne otworzył wiceminister energii Michał Kurtyka 29 września 2017 r. – Sukces pierwszej edycji programu sprawił, że kolejna jest naturalną kontynuacją naszych […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla beneficjentów I i VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka

ME zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, nieprawidłowości i nadużyć w projektach oraz z obsługi systemu SL2014, skierowanych do beneficjentów sektora energetyka realizujących projekty w ramach I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szkolenie z zakresu zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Fundacja Enea przekaże do 1 mln zł dla gmin poszkodowanych po nawałnicach

Grupa Enea wesprze społeczności lokalne, które w największym stopniu ucierpiały w wyniku sierpniowych burz. Fundacja Enea przeznaczy do 1 mln zł na pomoc, która trafi do najbardziej zniszczonych po nawałnicach gmin z obszaru dystrybucyjnego Enei Operator z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Akcja wpisuje się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea. Potężne nawałnice, które […]

Inauguracja pierwszej edycji programu Enea Akademia Talentów

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczął się nabór zgłoszeń do Enei Akademii Talentów, w której uczniowie mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 3 000 zł, a szkoły o granty o wartości 10 000 zł. Uroczysta inauguracja pierwszej edycji programu miała miejsce w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. O założeniach i głównych zasadach Enei Akademii Talentów opowiadali […]

Kolejne gwarancje pracy dla absolwentów

W Mikołowie podpisano porozumienie dotyczące kształcenia przyszłych górników oraz gwarancji zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Umowa została zawarta pomiędzy przedstawicielami JSW, a władzami powiatu mikołowskiego. Podpisane porozumienie dotyczy uczniów klas górniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Dzięki temu mają zapewnione odpowiednie kształcenie i praktyki. Zgodnie z umową, JSW zobowiązała się zatrudnić uczniów rozpoczynających naukę […]

Wystartowała Enea Akademia Talentów

Utalentowani uczniowie oraz szkoły, szczególnie dbające o rozwój zainteresowań i umiejętności swoich podopiecznych, mogą zgłaszać się do pierwszej edycji programu Enea Akademia Talentów. Uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendia w wysokości 3 000 zł, szkoły o granty o wartości 10 000 zł. Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Enea Akademia Talentów adresowana jest do uczniów i szkół z terenów, na których Grupa Enea jest szczególnie aktywna biznesowo. To przede wszystkim województwa północno-zachodnie, okolice […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć