Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Nowa elektrociepłownia w nowym postępowaniu

W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”, którego celem było – między innymi, zaprojektowanie i wybudowanie nowej elektrociepłowni opalanej paliwem wytwarzanym z odpadów komunalnych oraz operowanie i serwisowanie tej instalacji, wpłynęła jedna ważna oferta, którą złożyła koreańska firma POSCO. Wartość uzyskanej oferty przewyższa […]

Komunikat prasowy PGNiG TERMIKA

1 września 2017 r. połączone zostały dwie jastrzębskie spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA: PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (PTEP) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA (PEC). PGNiG TERMIKA kupując w 2016 r. od Jastrzębskiej Spółki Węglowej obie spółki, widziała olbrzymią szansę na stworzenie silnej firmy energetycznej funkcjonującej na terenie całego Śląska. Po kilku miesiącach od […]

GPEC PELPLIN dla mieszkańców Pelplina

Spółka Grupy GPEC, która od czerwca dostarcza ciepło na terenie Pelplina, od 1 września będzie działać jako GPEC PELPLIN. Nowa nazwa i logotyp mają podkreślić związek z miastem i lokalną społecznością. – Mamy nadzieję, że nowa nazwa spodoba się mieszkańcom Pelplina i pomoże nam budować rozpoznawalność naszych usług – wyjaśnia Lucyna Federowicz, prezes GPEC PELPLIN, […]

ME przedstawiło założenia do nowego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Ministerstwo Energii kontynuuje prace w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji stanowi kolejny obszar prac, w którym resort podejmuje działania. Rozwój CHP (ang. Combined Heat and Power) przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii, a tym samym pozwoli na zwiększenie efektywności polskiej gospodarki. Podczas V Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które […]

NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs na kogenerację – tym razem dla klastrów energii

200 mln zł czeka do podziału – na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii – w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wnioski o dotacje NFOŚiGW będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r. W ogłoszonym dzisiaj (30 sierpnia 2017 r.) naborze […]

NFOŚiGW: przedsiębiorcy dostaną 120 mln zł na kogenerację. W toku są umowy na kolejne 174 mln zł

Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł. Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu […]

Raport „Energetyka cieplna w liczbach – 2016” już dostępny

To już czternaście lat, odkąd wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w corocznie opracowywanej publikacji prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Raport Energetyka cieplna w liczbach – 2016 przedstawia wyniki […]

NFOŚiGW przekaże unijne pieniądze na kogenerację w Mlekovicie

22 sierpnia 2017 r. NFOŚiGW podpisze umowę na unijne dofinansowanie budowy kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita (Zakład w Trzebownisku). Przedsięwzięcie o wartości ponad 8,8 mln zł otrzyma prawie 2 mln zł wsparcia. Przedmiotem projektu jest realizacja nowego źródła ciepła jako elektrociepłowni, wyposażonej w kotły parowe opalane gazem ziemnym oraz agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym. […]

Wiceminister Piotrowski wziął udział w dyskusji dot. efektywności sieci ciepłowniczych

– Efektywność i energooszczędność w odniesieniu do budownictwa i sieci ciepłowniczych to jeden z fundamentów skutecznego dążenia do poprawy powietrza w Polsce – powiedział wiceminister Andrzej Piotrowski podczas debaty branżowej zorganizowanej w ramach Programu UN Global Compact Poland. Spotkanie odbyło się 9 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Uczestnicy dyskusji podnosili problemy związane ze skuteczną realizacją działań […]

Elektrociepłowni na razie nie będzie. Będą konsultacje

Fortum rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące wrocławskiego rynku ciepłowniczego oraz bezpieczeństwa energetycznego stolicy Dolnego Śląska. Dialog z mieszkańcami, samorządowcami i ekspertami ma wyznaczyć kierunki rozwoju infrastruktury ciepłowniczej w mieście. Powstające nowe osiedla oraz obiekty handlowe i usługowe, to w dużej mierze nowi klienci sieci ciepłowniczej, którzy potrzebują stabilnych dostaw ciepła. Patrząc więc na plany rozwoju Wrocławia, […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć