Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

URE: „Raport Energetyka w liczbach – 2017 r.”

Dostępna jest publikacja Prezesa URE „Energetyka cieplna w liczbach – 2017”. Raport przedstawia wyniki badania działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2017 r. W badaniu tym udział wzięło 429 przedsiębiorstw i ich oddziałów. W Raporcie znajdziemy wiele szczegółowych […]

Fortum: Nowatorska inspekcja szczelności sieci ciepłowniczej we Wrocławiu

Fortum wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, by w okresie grzewczym zapewnić mieszkańcom Wrocławia nieprzerwane dostawy ciepła. Spółka przeprowadziła inspekcje szczelności wrocławskiego ciepłociągu za pomocą innowacyjnego, niestosowanego do tej pory w Polsce urządzenia. Przebadano ponad 5 km magistrali ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do południowej części Wrocławia, zlokalizowano jedynie jedną niewielką nieszczelność, która na początku czerwca została już usunięta. Pozostałe […]

NFOŚiGW: 90 mln zł ze środków unijnych na wsparcie kogeneracji

Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada […]

Energa: Spotkanie między Energa Kogeneracja, a EPEC

6 sierpnia br., odbyło się spotkanie między przedstawicielami dwóch elbląskich przedsiębiorstw cieplnych – Energa Kogeneracja i EPEC. W dalszym ciągu brak przełomu w sprawie produkcji ciepła po 2020 r. przez spółkę Grupy Energa. Przedstawiciele Energi wskazują, że decyzję w sprawie umowy na dostawę ciepła trzeba podjąć już dziś. Pomimo zaproszenia ze strony Stowarzyszenia Młodzi Dla […]

Rockwool: Jak pokonać ubóstwo energetyczne programem „Czyste powietrze”? Rozwiązanie jest tylko jedno

Polski Rząd wkrótce uruchomi program „Czyste powietrze”, który ma pokonać smog i wpłynąć na większą świadomość społeczną w kwestii efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Drugim palącym problemem naszego społeczeństwa jest jednak ubóstwo energetyczne – praprzyczyna wysokiej emisji zanieczyszczeń. Polaków nie stać na opłaty związane z ogrzewaniem nieocieplonych domów, więc palą paliwem najniższej jakości, starając się maksymalnie […]

NFOŚiGW: 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną do podziału

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze. […]

ZEC Kogeneracja: Podpisano umowę o zarządzanie rynkiem mocy

27 lipca na PGE Narodowym w Warszawie została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy (Umowa ZRM) pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., KOGENERACJA S.A., PGE Toruń S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i PGE Energia Odnawialna S.A. Na jej podstawie […]

Fortum: Na upały chłód z ciepła

Intensywne fale upałów powodują, że Polacy coraz chętniej korzystają z urządzeń klimatyzacyjnych, co jest problemem dla obciążonej sieci energetycznej. Rosnące temperatury powodują konieczność poszukiwania nowego źródła chłodu. Paradoksalnie jednym z nich jest ciepło.   Coraz więcej klimatyzatorów, coraz większe zapotrzebowanie na prąd Kiedy słupek rtęci rośnie w ruch idą klimatyzatory. Urządzeń przybywa w zaskakującym tempie. […]

NFOŚiGW: Dotacja i pożyczka na wysokosprawną kogenerację w Koninie

3 mln zł pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji energetycznej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka R.E. Kogeneracja. Zakład już na początku 2019 r. będzie pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Umowa zapewni beneficjentowi uzupełnienie wkładu własnego w realizację inwestycji dofinansowanej wcześniej kwotą ponad 22,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i […]

Veolia inwestuje w Trzciance

Veolia Energia Poznań, po 14 latach zarządzania systemem produkcji i dystrybucji ciepła w Trzciance, została jego właścicielem. Zakup systemu ciepłowniczego opalanego w 100% biomasą, jest zgodny ze strategią rozwojową Veolii w Polsce, której celem jest ekologiczna transformacja polskich systemów ciepłowniczych tak, aby stały się efektywne i przyjazne środowisku naturalnemu. Veolia rozpoczyna inwestycje związane z rozbudową […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć