Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

O kogeneracji w Łodzi

23 stycznia br. w Łodzi w Centrum Kultury i Nauki EC1 odbyła się kolejna po katowickiej i krakowskiej debata „Kogeneracja – czyste powietrze dla miast”. Temat szczególnie istotny w ostatnim czasie ze względu na smog, który obecny jest w wielu polskich miastach. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. PTEZ powstał w 1991 r. i […]

Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2017 r. URE-C1

Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem ciepłem zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (art. 28 ust. 1) są zobowiązane do złożenia Prezesowi URE sprawozdań z działalności za 2017 r. w terminie do 28 lutego br. Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1 powinno być dostarczone zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji […]

NFOŚiGW podpisał pierwszą umowę na wsparcie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce wydadzą 152 mln zł na głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Projekty otrzymają w sumie 101 mln zł unijnego wsparcia, które przyznał NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszą umowę podpisano z krakowską wspólnotą mieszkaniową. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Skarbińskiego 2 w Krakowie zrealizuje […]

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Koźle

W siedzibie Oddziału GAZ-SYSTEM w Świerklanach 11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów biorących udział w inwestycji, które zainaugurowało budowę gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie było następstwem podpisanej 28 grudnia 2017 r. umowy na realizację tej inwestycji pomiędzy GAZ-SYSTEM a IDS-BUD S.A. Generalnym wykonawcą robót budowalnych będzie IDS-BUD S.A., z kolei nadzór inwestorski […]

Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydentem USA Mike’iem Pence’em

Bieżąca współpraca dwustronna, bezpieczeństwo energetyczne, w tym Nord Stream 2, współpraca wojskowa i przemysłów obronnych, współpraca gospodarcza – były tematami telefonicznej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike’iem Pence’em. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych złożył gratulacje Mateuszowi Morawieckiemu w związku z objęciem przez niego urzędu premiera w imieniu prezydenta Donalda Trumpa i własnym. Przekazał mu […]

Zielona energia z JSW

Metan z lokalnych ujęć, dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ogrzeje szkołę. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Daniel Ozon, Prezes Zarządu JSW, wraz z Arturem Dyczko, Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a także Roman Foksowicz i Janusz Buda, Zastępcy Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju. Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się do uruchomienia specjalnego punktu dystrybucyjnego i dostawy gazu. […]

Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego. Dokument w przejrzysty sposób określa wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania węglowego. Informacje zawarte w certyfikacie wskazują na to ile razy mniej szkodliwych substancji uwalniane jest do powietrza dzięki produkcji ciepła w wyspecjalizowanych elektrociepłowniach […]

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Veolia Energia Łódź S.A.

20 grudnia 2017 r. Veolia Energia Polska SA podjęła uchwałę zgodnie ze statutem Veolii Energii Łódź SA w sprawie zmiany w zarządzie łódzkiej Spółki. Od 1 stycznia 2018 r. pani Anna Kędziora-Szwagrzak zastąpiła na stanowisku Prezesa Zarządu Jerzego Kaka, który zakończył swoją misję w Veolii Energii Łódź. Anna Kędziora-Szwagrzak posiada dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. […]

Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał cztery umowy ze Szczecińską Energetyką Cieplną na dofinansowanie tamtejszej dystrybucji ciepła i chłodu. Projekty o łącznej wartości ponad 108 mln zł, zasili dotacja w wysokości blisko 58 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Umowy, na podstawie których zostaną przekazane dofinansowania, 28 grudnia podpisali: wiceprezes zarządu […]

W Rzeszowie powstaną nowe sieci ciepłownicze za blisko 27 mln zł

Ponad 12 mln zł unijnej dotacji wyłoży NFOŚiGW na ekologiczny projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. Budowa nowych sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów za blisko 27 mln zł potrwa do końca 2022 r. Narodowy Fundusz udostępni środki na rzeszowską inwestycję z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć