Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Miliony ze środków NFOŚiGW na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie

NFOŚiGW podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”. Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW – Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki […]

Rozbiórka 120-metrowego komina elektrociepłowni zakończona

Po pięciu miesiącach zakończyły się prace przy rozbiórce żelbetowej konstrukcji komina wrocławskiej elektrociepłowni. Demontaż był efektem wdrożenia przez spółkę KOGENERACJA S.A. nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. Komin elektrociepłowni znikał metr po metrze od 23 maja br. Jego rozbiórka to jedno z największych wyzwań w historii spółki – wymagająca logistycznie operacja nie mogła zakłócić normalnego funkcjonowania […]

Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w dwóch oddziałach spółki – Elektrociepłowni Gorzów oraz Elektrociepłowni Zgierz. Na realizację zadań, PGE GiEK otrzymała wsparcie w łącznej wysokości 22,1 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji […]

Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce

Ciepłownictwo w Polsce pilnie wymaga modernizacji. Negocjowanie okresów przejściowych dla unijnych przepisów pozwalało dotychczas odsuwać podejmowanie trudnych decyzji. Terminy jednak płyną. Konieczny jest kompleksowy przegląd systemów ciepłowniczych. Raportem „Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce” Forum Energii chce rozpocząć dyskusję o tym jak zapewnić Polakom czyste ciepło po rozsądnej cenie w kontekście koniecznej modernizacji sektora. Co […]

NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację

Do 29 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski o dotację na źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach unijnego poddziałania 1.6.1. Budżet 130 mln zł zostanie rozdysponowany między przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie. Nabór rozpocznie się 30 listopada br. W trzecim konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, […]

Veolia wyróżniona Bursztynem Polskiej Gospodarki 2017

Veolia została wyróżniona za pionierski projekt inwestycyjny „Inteligentna sieć ciepłownicza w Warszawie”. Nagroda przyznawana jest osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagrodę przyznaje Europejskie Centrum Biznesu. Jest ona uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi, […]

W nowej zabrzańskiej elektrociepłowni zamontowano prawie 120-tonowy generator!

W ramach prac przy budowie nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu zainstalowano ważący blisko 120 ton generator, który będzie jednym z kluczowych elementów turbozespołu produkującego energię elektryczną w nowym zakładzie. Równolegle na budowie rozpoczął się montaż galerii skośnej paliwa stałego, która będzie służyła do podawania węgla i paliwa alternatywnego bezpośrednio do wielopaliwowego kotła elektrociepłowni. Zgodnie z […]

Ćwierć miliona pomp ciepła do 2020 r. – premiera Raportu Rynkowego PORT PC 2017

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przygotowała szczegółowy raport o rynku pomp ciepła w Polsce. Powstał on jako wynik prowadzonych regularnie od ponad 6 lat badań i szczegółowych analiz sprzedaży pomp ciepła w Polsce i w Europie. Obserwacje te pozwoliły na opracowanie aktualnej sytuacji rynkowej w 2016 roku oraz przedstawienie prognoz rozwoju wykorzystania […]

„Rozwój technologii pomp ciepła w oparciu o transfer wiedzy do przemysłu” – wywiad z dr inż. Markiem Miarą (Fraunhofer ISE)

VI Kongres PORT PC „Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości“ to zarazem pierwsza odsłona ogólnopolskiej konferencji naukowej o tematyce pomp ciepła. Sesja naukowa pt.: „Transfer wiedzy do przemysłu” organizowana jest jako jedna z dwóch równoległych sesji tematycznych tegorocznego Kongresu PORT PC. Jej pomysłodawcą i współorganizatorem jest dr inż. Marek Miara koordynator działań […]

Grupa PGE otrzymała zgodę na przejęcie EDF Polska

Osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, Elektrownia Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach do końca 2017 r. przejmie Grupa PGE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na zakup aktywów francuskiego EDF w Polsce. Umowa o wartości ok. 4,5 mld zł będzie […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć