Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Fortum zachęca do ekologicznych źródeł ciepła

Pod koniec ub. r. rząd wprowadził tzw. „taryfę antysmogową”. Taryfa G12as wzbudziła jednak dyskusje, na ile opłaci się klientom i czy będzie wystarczającą zachętą do korzystania z ogrzewania elektrycznego. Fortum widzi w niej jednak nie tylko szansę dla środowiska, ale też dla rozwoju swojego biznesu. Wprowadza własną taryfę, która obniża koszty ogrzewania na tyle, że […]

Szykuje się rewolucja ciepłownicza w województwie pomorskim

Przez trzy i pół roku będzie trwała termomodernizacja wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła na przesyle o łącznej długości blisko 8 km. Projekt wart 18,4 mln zł wesprze unijna dotacja. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 9,4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. […]

PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gmina Kosakowo razem na rzecz zrównoważonego rozwoju

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy PGE, oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Priorytetem Partnerów niniejszego Porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego produkowanego przez gdyńską elektrociepłownię PGE EC, a dostarczanego przez […]

Więcej ciepła z sieci – mniej smogu. Rusza program ochrony powietrza we Wrocławiu

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej, mniej indywidualnych pieców i kotłowni, więcej mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego w centrum miasta, a tym samym poprawa jakości powietrza w stolicy Dolnego Śląska – to główne założenia programu „CZYSTA ENERGIA DLA WROCŁAWIA” realizowanego przez Fortum. Program spółki odpowiedzialnej za dostawę ciepła we Wrocławiu zakłada m.in. rozbudowę sieci ciepłowniczej, rozwój niskoemisyjnych źródeł […]

TAURON unowocześnia sieć ciepłowniczą o cyfrowe rozwiązania

TAURON Ciepło wprowadził w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz system monitorowania węzłów cieplnych i wymienników ciepła. Te nowoczesne rozwiązania mają za zadanie zwiększenie komfortu korzystania z ciepła sieciowego dla mieszkańców aglomeracji, zmniejszenie uciążliwości związanych z odczytami u klienta, a także ograniczenie ryzyka awarii. Do końca 2017 r., do nowoczesnego systemu monitoringu, TAURON […]

Tarnów: Konsultacje społeczne w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych

Prezydent Miasta Tarnowa oraz MPEC Tarnów zapraszają mieszkańców Tarnowa do udziału w konsultacjach społecznych budowy w Tarnowie instalacji termicznego przekształcania przetworzonych odpadów komunalnych (tzw. paliwa pre-RDF). Podczas spotkań zostaną przedstawione technologiczne, ekologiczne i społeczne uwarunkowania budowy instalacji. Spotkania odbędą się: • w poniedziałek, 5 lutego, o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie – spotkanie […]

Europejskie Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego pomoże walczyć ze smogiem

27 stycznia br. Przewodniczący komisji przemysłu, badań i energii PE (ITRE), Jerzy Buzek, zainaugurował wraz z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej, Marošem Šefčovičem, działalność Europejskiego Centrum Monitorowania Ubóstwa Energetycznego. Ma ono pomóc rozwiązać problem, który w Unii Europejskiej dotyka co najmniej 10% obywateli (w Polsce – ponad 12%). – Nikt zimą nie powinien wybierać między […]

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2017 r. do 23 lutego

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 23 lutego 2018 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2017 r. Działając na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu […]

O kogeneracji w Łodzi

23 stycznia br. w Łodzi w Centrum Kultury i Nauki EC1 odbyła się kolejna po katowickiej i krakowskiej debata „Kogeneracja – czyste powietrze dla miast”. Temat szczególnie istotny w ostatnim czasie ze względu na smog, który obecny jest w wielu polskich miastach. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. PTEZ powstał w 1991 r. i […]

Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2017 r. URE-C1

Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem ciepłem zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (art. 28 ust. 1) są zobowiązane do złożenia Prezesowi URE sprawozdań z działalności za 2017 r. w terminie do 28 lutego br. Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1 powinno być dostarczone zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć