Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Grupa CEZ podsumowuje 2016 r.

W 2016 r. Grupa CEZ wypracowała zysk netto w wysokości 14,6 mld CZK, a zysk netto skorygowany o zdarzenia nadzwyczajne wyniósł 19,6 miliarda CZK. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 58,1 mld CZK. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2015 o 7 mld CZK, z czego 6,1 mld CZK spowodowane było spadkiem cen […]

Podsumowanie warsztatów SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce”

16 marca odbyły się warsztaty organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach projektu SDHp2m „Słoneczne systemy ciepłownicze w praktyce” w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Partnerem warsztatów jest Arcon-Sunmark. Tylko 7,4% ciepła systemowego w Polsce wytwarzane jest z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym ponad 7% […]

Zgromadzenie i Seminarium OR Północno-Zachodniego

„Aktualne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych” to temat przewodni seminarium Północno-Zachodniego Oddziału Regionalnego IGCP, które odbyło się w Gnieźnie w dniach 15-16 marca 2017 r. Zgromadzenie OR – podsumowanie kadencji  Pierwszego dnia odbyło się Zgromadzenie członków Oddziału i wybory do Rady Oddziału oraz kandydatów Oddziału do Rady Izby. Przewodniczący Rady Oddziału poprzedniej kadencji p. Cezary Arciszewski […]

Veolia przejęła ciepłownię w Leżajsku

Pod koniec stycznia br. Veolia podpisała z firmą ZPOW Hortino Sp. z o.o. umowę na przejęcie ciepłowni, będącej źródłem ciepła dla pobliskiego przemysłu oraz miasta. Ciepłownia, zbudowana w 1979 r., ma moc 44 MWt i jest opalana węglem. Produkowana w niej para zasila pobliską strefę przemysłową, w której są ulokowane zakłady produkcyjne dotychczasowego właściciela ciepłowni […]

Zmiany w cennikach ciepła w wodzie i parze

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowej taryfy dla ciepła  ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. decyzją nr DRE.WRC.4210.1.8.2017.1271.XV.ARY, z dniem 01 kwietnia 2017 r. MPEC Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej zmiany w cennikach, z którymi mogą Państwo zapoznać się w zakładkach „Strefa klienta” > „Cennik ciepła w wodzie” oraz […]

Odnawialne źródła energii w systemach ciepłowniczych

Tylko 7,4% ciepła systemowego w Polsce wytwarzane jest z OZE, w tym ponad 7% to ciepło z biomasy. Aż 75% ciepła powstaje w procesach spalania węgla. Energetyka cieplna to zatem zasadniczo węgiel, a energetyka odnawialna w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych dotychczas była kojarzona niemal wyłącznie z biomasą. Przykłady z krajów UE pokazują, że nie tylko biomasa, […]

Fortum sprawdzi szczelność wrocławskiej sieci ciepłowniczej

16 marca br. Fortum rozpocznie proces sprawdzania szczelności wrocławskiej sieci ciepłowniczej. W ten sposób firma dba o jakość dostaw ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców. Kontrola szczelności ma na celu wykrycie ewentualnych wycieków i usterek wymienników ciepła w obrębie sieci ciepłowniczej, zasilanej z elektrociepłowni Wrocław i Czechnica. Od czwartku przez kilka dni do wody w […]

TAURON Ciepło dba o transparentność i aktywną komunikację z kontrahentami

Blisko 200 przedstawicieli z ponad 120 firm z całej Polski wzięło udział w Dniu otwartych drzwi dla Wykonawcy, który odbył się 15 lutego w TAURON Ciepło w Katowicach. Celem tej nowej formy komunikacji z otoczeniem rynkowym, jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz zapoznanie w przejrzysty i czytelny sposób z procedurami przetargowymi. Celem spotkań się […]

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie POIiŚ 1.5 i 1.6.2 – sieci oraz dystrybucja ciepła i chłodu

NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze […]

Konsultacje projektu rozporządzenia ME dot. audytu efektywności energetycznej

ME, na podstawie § 36 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), przekazało do IGCP do konsultacji projekt rozporządzenia ME w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. W związku z […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć