Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

OPEC i PGE: Wsparcie dla gdynian w walce o czyste powietrze – III edycja kampanii promującej ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej

Niska emisja, czyli nagromadzenie pyłów i gazów w 40-metrowej przestrzeni nad ziemią, coraz bardziej niepokoi mieszkańców polskich miast. Gdynianie doskonale rozumieją, że przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej mają bezpośredni wpływ na stan powietrza, którym oddychają. To rozwiązanie jest ekologiczną i bezpieczną alternatywą dla innych źródeł ogrzewania i ogranicza niską emisję, która jest główną przyczyną […]

PGE: Przedstawienie założeń rozwoju i unowocześnienia ciepłownictwa na XXII Forum Ciepłowników Polskich

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, była gospodarzem panelu „Nowoczesne ciepłownictwo – ogromny potencjał, wielkie wyzwania” podczas XXII Forum Ciepłowników Polskich, które odbyło się 11 września w Międzyzdrojach. Podczas panelu poruszono kluczowe i aktualne dla branży ciepłowniczej tematy dotyczące nowoczesnego rozwoju ciepłownictwa, przygotowania branży do COP24, zmiany w systemie handlu emisjami CO2 dla […]

IGCP: Przyznanie Laurów Ciepłownictwa 2018

9 września br. podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły  – Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.    W br. Kapituła Laurów przyznała nagrody w kategoriach: Laurem Honorowym – uhonorowany został Pan Marian Babiuch. LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – zgodnie z maksymą „Pierwszy wśród równych”: – sprzedaż […]

RAFAKO: Magazyny Ciepła dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

Dwa polskie podmioty, RAFAKO oraz ENSOL, wspólnie z konsultantem naukowym ICEB oferują polskim ciepłowniom nowoczesny system wytwarzania i magazynowania ciepła pozyskanego z bezemisyjnych OZE (kolektory słoneczne) oraz systemów pomp ciepła w połączeniu z kogeneracją. W zależności od lokalnych  warunków dostawcy ciepła instalowane systemy pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, SO2, NOx­, pył­y zawieszone […]

TAURON: Więcej ciepła popłynie z Elektrowni Łagisza

Realizowany projekt ma za zadanie dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego po wyczerpaniu godzin derogacyjnych i odstawieniu bloków klasy 120 MWe, które obecnie pełnią funkcje ciepłownicze w Łagiszy. Dostosowanie bloku do produkcji ciepła wymaga modernizacji turbiny, zabudowy podgrzewaczy ciepłowniczych oraz modernizacji stacji ciepłowniczej. Dla zabezpieczenie dostaw ciepła […]

Danfoss: Sondex Polska w strukturach Danfoss Poland

3 września 2018 r. organizacja sprzedażowa Sondex Polska w Warszawie weszła w struktury sprzedażowe Danfoss Poland. Od tego dnia wyłącznie Danfoss Poland prowadzi sprzedaż wymienników ciepła Sondex®, w ramach segmentu Danfoss Ogrzewnictwo. Grupa spółek Sondex zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą wymienników ciepła. Danfoss Ogrzewnictwo to kluczowy gracz w branży grzewczej dostarczający komponenty i systemy […]

Mostostal: Budownictwo energetyczne – spółka z kontraktem na ciepłownię o mocy 132 MW

28 sierpnia br. Mostostal Warszawa zawarł z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. kontrakt na budowę rezerwowego źródła ciepła. Wartość kontraktu to 55 mln zł. – W obszarze budownictwa energetycznego Mostostal Warszawa rozwija się w ciepłownictwie. Rezerwowa kotłownia, którą zbudujemy w Stalowej Woli, skutecznie zabezpieczy dostawy ciepła do miasta – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. […]

MPEC Olsztyn: Budowa nowej ciepłowni opalanej biomasą

Już w przyszłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej trafi ciepło z biomasy. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę Ciepłowni Kortowo BIO. Budowany obecnie nowy kocioł zasilany zrębkami drzewnymi jest elementem strategii przebudowy całego systemu wytwarzania ciepła w Olsztynie. – Ciepło z biomasy będzie trafiać do mieszkańców Olsztyna już w przyszłym roku. Nowa instalacja pozwoli na […]

PGE Energia Ciepła: Porozumienie Generalne ze spółkami zależnymi

PGE Energia Ciepła podpisała 21 sierpnia Porozumienie Generalne określające zasady współpracy ze swoimi spółkami zależnymi. Celem podpisanego Porozumienia jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji, jaką jest Grupa Kapitałowa PGE. Porozumienie Generalne zostało podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej dziewięcioma spółkami zależnymi, tj. elektrociepłowniami: PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Elektrociepłownią Zielona Góra, […]

Suez: Zielone ciepło dla mieszkańców Poznania na kolejne lata

6 sierpnia 2018 r. spółki SUEZ Zielona Energia i Veolia Energia Poznań podpisały wieloletnią umowę (obowiązującą na kolejne 24 lata) na sprzedaż ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Podpisana umowa reguluje sprawy związane ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą „zielonego ciepła” w Poznaniu. Przełoży się to na realne korzyści dla miasta […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć