Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

NFOŚiGW zaprasza na konferencję poświęconą możliwością finansowania inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodniczych

NFOŚiGW – JRPDE 28 lutego 2017 r. organizuje konferencję pn. „Efektywność energetyczna – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Spotkanie jest adresowane do potencjalnych wnioskodawców POIiŚ w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz w poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Na konferencję, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali […]

Fortum zainwestowało ponad 330 mln zł w rozwój sieci ciepłowniczych w Polsce

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Fortum przeznaczyło ponad 330 mln zł na inwestycje w rozbudowę sieci ciepłowniczych w Częstochowie, Płocku i Wrocławiu. W ramach tej kwoty firma wybudowała łącznie 175 km nowych odcinków sieci. W nadchodzących latach Fortum planuje kolejne inwestycje w tym zakresie, ponieważ rozwój sieci ciepłowniczych przyczynia się do poprawy jakości powietrza w […]

Taryfa dla ciepła na 2017 r. zatwierdzona

MPEC z dniem 1 marca 2017 r. wprowadza nową, XVI Taryfę dla ciepła, która obowiązywać będzie przez okres kolejnych 12 miesięcy. Taryfa została zatwierdzona przez prezesa URE w dniu 10 lutego, a opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 lutego 2017 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 45 ust. 4), przedsiębiorstwo może […]

Czyste ciepło z paliw stałych w twoim domu

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbasz o zdrowie, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzasz pieniądze. Czym ogrzeję dom? Obok ciepła sieciowego, energii elektrycznej, czy z odnawialnych źródeł energii, ciepło dla swojego gospodarstwa domowego możesz uzyskać spalając paliwa, w tym: 1. Paliwa stałe: węgiel kamienny, antracyt, brykiet/pellet węglowy, […]

Lublin walczy ze smogiem

Rusza kolejny konkurs na dofinansowanie wymiany pieców i kotłów węglowych w gospodarstwach domowych Lublina. Do mieszkańców, na ograniczenie tzw. niskiej emisji, trafi 350 tys. zł. Wnioski można składać do 15 marca. Dodatkowe środki na przyłączenie do sieci ciepłowniczej przeznaczy także LPEC. Stare piece są główną przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, dlatego ich wymiana jest priorytetem w walce […]

MPEC Olsztyn: nieodpłatne przekazanie odpadów paleniskowych

Szanowni Państwo, Posiadamy do odstąpienia nieodpłatnie odpady paleniskowe ze spalania węgla kamiennego – mieszanina żużla i pyłu (kod odpadu: 10 01 01). W.w. do odbioru z terenu Ciepłowni „Kortowo” (Olsztyn, ul. Słoneczna 46). Zapewniamy nieodpłatnie załadunek i ważenie na legalizowanej wadze samochodowej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa: – przekazanie odpadu nastąpi na podstawie […]

SM „Kurdanów Nowy” podpisała umowę kompleksową w ramach programu „ciepła woda użytkowa”

Ciepła woda bez piecyków w Kurdwanowie Nowym. Mieszkańcy budynków SM Kurdwanów Nowy już niedługo pozbędą się gazowych piecyków. Skorzystają z wody podgrzewanej ciepłem z miejskiej sieci. To efekt kompleksowej umowy Spółdzielni, EDF i MPEC, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych lat. Efektem współpracy SM Kurdwanów Nowy, MPEC i EDF Polska będzie centralna ciepła woda dostarczona […]

Otwarcie ofert na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

16 lutego 2017 r. o godzinie 12.30 otwarto oferty na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Oferty złożyły konsorcja: 1. GE Power Sp. z o.o. General Electric International, Inc. cena brutto 1 369 869 819 PLN oraz 114 857 400 EUR 2. Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd Mitsubishi Hitachi Power System […]

Korzystaj z ciepła systemowego i płać niższe rachunki za ogrzewanie!

Gdy na zewnątrz panuje chłód każdy marzy o ciepłym i przytulnym mieszkaniu. Dlatego szczególnie w tym okresie warto przyswoić sobie wpływające na nasz budżet domowy nawyki związane z ogrzewaniem mieszkań. Dzięki kilku prostym czynnościom możemy obniżyć rachunki za ogrzewanie, przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego w mieszkaniu. Dekalog racjonalnego gospodarowania ciepłem Jeżeli jeszcze nie posiadasz to… […]

MPEC Olsztyn: Pierwszy krok do dotacji!

30 grudnia 2016 r. MPEC w Olsztynie złożyło do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie projektu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Energetycznej z Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie. Planowany poziom dofinansowania pozwoli na sfinansowanie 50% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nowa elektrociepłownia jako paliwo wykorzystywać będzie frakcję energetyczną powstałą z przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki tej inwestycji […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć