Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Fortum: Systemy ciepłownicze Zabrza i Bytomia połączył nowy rurociąg

Zakończyła się budowa 10-kilometrowego połączenia systemów ciepłowniczych w Zabrzu i Bytomiu. W najbliższym sezonie grzewczym popłynie nim ciepło z nowej elektrociepłowni budowanej przez Fortum do kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych. – Rurociąg łączący oba miasta przebiega pod ziemią. Powstał w całości z wyprodukowanych na Śląsku rur preizolowanych, wyposażonych w specjalny system alarmowy umożliwiający stały nadzór nad […]

Warszawa zaopatrzona w ciepło na kolejne 10 lat

PGNiG TERMIKA SA i Veolia Energia Warszawa S.A. 6 lipca br. podpisały Wieloletnią Umowę Sprzedaży Ciepła, która zapewnia zaopatrzenie stolicy w ciepło systemowe przez kolejnych 10 lat. Umowa reguluje całość spraw związanych ze sprzedażą i zapewnieniem mocy cieplnej oraz dostawą ciepła do sieci dystrybucyjnej w Warszawie. Dotyczy dostaw ciepła w wodzie sieciowej (z Elektrociepłowni Siekierki, […]

PGE Energia Ciepła chce zainwestować w rozwój systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Nowego Sącza oraz tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w Nowym Sączu. Na podstawie podpisanego listu, PGE Energia Ciepła wykona szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w […]

Czysta Energia

Spółki GRUPY WĘGLOKOKS ENERGIA otrzymały certyfikaty jakości ciepła PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Certyfikaty udowadniają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia smogu. W przejrzysty sposób potwierdzają wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji do powietrza substancji szkodliwych takich […]

NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną

Do 27 lipca 2018 r. trwa czwarty nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Kto dostanie pieniądze z 200-milionowego budżetu konkursu? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi to w styczniu przyszłego roku. Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 prowadzony jest od 30 maja 2018 […]

Wojciech Dąbrowski nowym prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ)

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został wybrany 13 czerwca na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Podczas Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ Wojciech Dąbrowski wskazał wyzwania i perspektywy stojące przed PTEZ.  Wojciech Dąbrowski nakreślił pięć kluczowych kierunków działań w ramach PTEZ, które jego zdaniem zdominują dyskurs wokół kogeneracji w najbliższym czasie. Są to: […]

Fortum sfinansuje wewnętrzne instalacje grzewcze

12 czerwca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie na budowę wewnętrznych instalacji grzewczych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej nieruchomości zlokalizowanych w centrum stolicy Dolnego Śląska. To jeden z elementów programu poprawy jakości powietrza realizowanego przez Fortum pod hasłem CZYSTA ENERGIA DLA WROCŁAWIA. W 2018 r. na nowe przyłączenia w mieście oraz modernizację i rozwój sieci […]

NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą

Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim są odpady pochodzenia roślinnego. Projekt pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW+ […]

Obowiązek złożenia informacji i oświadczenia za 2017 r. przez odbiorców przemysłowych CHP

31 sierpnia 2018 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, przez odbiorców przemysłowych ujętych w Informacji Prezesa URE Nr 71/2016 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Termin […]

Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2019 r.

Realizując przepisy ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE ustalił jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm. Opłaty, o których mowa w art. 9a ust. 10 tej ustawy, obowiązujące w 2019 r. wynoszą: Ozg = 115,00 [zł/MWh], tj. 70,25% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; Ozk = 8,19 [zł/MWh], tj. 5,00% średniej […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć