Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

KOGENERACJA inwestuje w czyste powietrze we Wrocławiu i w Siechnicach

Grupa Kapitałowa PGE, właściciel Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej fazy przygotowania budowy Nowej Czechnicy – nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Nowoczesna jednostka zasilana paliwem niskoemisyjnym – gazem ma powstać do końca 2022 r. i zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię węglową Czechnica. Jest to kolejny krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego […]

Fortum podsumowuje sezon grzewczy we Wrocławiu: ponad 6 mln GJ ciepła i 24 mln zł inwestycji

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym dostarczyło ponad 6 mln GJ ciepła. W 2017 r. firma zainwestowała w mieście 24 mln zł. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki na prace modernizacyjne w wysokości ponad 3 mln zł oraz nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej o wartości blisko 21 […]

Zmiany w Zarządzie LPEC S.A.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Prezesem Zarządu LPEC S.A. został Marek Goluch, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, jednocześnie Jolanta Jańczak oraz Lech Kliza zostali odwołani z Zarządu. Zmiany w składzie Zarządu Spółki mają zagwarantować efektywniejszą realizację celów ujętych w Strategii rozwoju […]

Fortum podsumowuje sezon grzewczy: 9 mln GJ ciepła i prawie 54 mln zł inwestycji

Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym dostarczyło mieszkańcom ponad 9 mln GJ ciepła. Ponadto w 2017 r. firma zainwestowała w Polsce prawie 54 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone między innymi na budowę nowych przyłączy i modernizację infrastruktury ciepłowniczej, a także inwestycje w elektrociepłowniach w Częstochowie, Zabrzu […]

Olsztyn z unijnym wsparciem unowocześni sieć ciepłowniczą

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Olsztyna otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania na dalszą modernizację sieci dystrybucji ciepła. Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych olsztyńskiego MPEC sp. z o.o. Lidia Warnel podpisali 19 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie umowę […]

Świebodzice i Jaroszów na Dolnym Śląsku zmodernizują sieci ciepłownicze dzięki unijnemu dofinansowaniu

Umowa dofinansowania modernizacji węzłów i sieci ciepłowniczych w budynkach podlegających administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach została podpisana 16 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie wyniesie prawie 1,5 mln zł. Ze strony NFOŚiGW podpisał ją Wiceprezes Zarządu – Artur Michalski, a ze strony beneficjenta dokument sygnowała Prezes Zarządu świebodzickiej Spółdzielni […]

Fortum inwestuje w ekologiczne źródła ciepła w Bytomiu

W ramach trwających inwestycji Fortum na Śląsku powstanie nowe, ekologiczne źródło ciepła. Firma ogłosiła przetarg na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej na terenie Elektrociepłowni Miechowice, której sercem będzie nowoczesny kocioł o mocy 40 MWw. Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie roku, a jego zakończenie jest planowane na koniec 2019 r. – Budowa kotłowni na terenie Elektrociepłowni […]

Zmiany w zarządzie Veolii

Rada Nadzorcza Veolia Energia Polska zatwierdziła zmiany w zarządzie spółki. Od 3 kwietnia br. Frédéric Faroche zastąpił na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Veolii w Polsce Gérarda Bourland. Nowo powołanym Wiceprezesem Zarządu jest pan Fabien Ferrer. Gérard Bourland teraz odpowiada za biznes energetyczny Veolii w Europie środkowej i wschodniej. Gérard Bourland pełnił funkcję prezesa Veolii […]

Trwają testy innowacyjnego, mobilnego magazynu ciepła

innogy Polska i PEC Geotermia Podhalańska we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, zaprojektowała i zbudowała mobilny magazyn ciepła oparty na materiałach zmiennofazowych. Innowacyjne i niestandardowe rozwiązanie umożliwi magazynowanie oraz transport ciepła pochodzącego ze źródeł OZE i będzie dedykowane dla różnych grup odbiorców. Zakończone zostały testy stacjonarne magazynu i niebawem, dostarczając ciepło do klientów, mobilny magazyn będzie testowany w […]

Tarnów: przetarg na budowę parowego bloku energetycznego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy – ETAP 1 – Budowa parowego bloku energetycznego z systemem oczyszczania spalin, budynkiem maszynowni, wymiennikami i stacją redukcyjną pary oraz częścią elektryczną w obrębie EC […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć