News » Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej…

Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

10 Sty 2018 Możliwość komentowania Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. została wyłączona Share 'Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.' on Facebook Share 'Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.' on Email Share 'Małgorzata Niezgoda została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.' on Print Friendly

PKN ORLEN S.A. informuje, że 5 stycznia 2018 r. Minister Energii w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 r. jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 r. do grudnia 2015 r. była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji naprawy spółek branży górnictwa węgla kamiennego, zmian legislacyjnych umożliwiających dokonanie ich głębokiej restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie notyfikacji programu pomocowego dla tego sektora.

W latach 1996-2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2008 r. pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 r. jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1996 r. została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od 2001 r. zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Małgorzata Niezgoda złożyła pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Małgorzata Niezgoda złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Źródło: PKN ORLEN S.A.

Wpis został opublikowany 10 Sty 2018 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć