Ciepłownictwo » Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.

Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.

8 Sty 2018 Możliwość komentowania Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A. została wyłączona Share 'Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.' on Facebook Share 'Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.' on Email Share 'Certyfikat dla czystego ciepła systemowego z LPEC S.A.' on Print Friendly

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. otrzymało Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego lubelskiego systemu ciepłowniczego. Dokument w przejrzysty sposób określa wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania węglowego. Informacje zawarte w certyfikacie wskazują na to ile razy mniej szkodliwych substancji uwalniane jest do powietrza dzięki produkcji ciepła w wyspecjalizowanych elektrociepłowniach zamiast w indywidualnym piecu węglowym.

Ze szczegółów audytu lubelskiego systemu ciepłowniczego wynika, że zasilające go elektrociepłownie nie stwarzają zagrożenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu w strefie przebywania ludzi. Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Ponadto elektrociepłownie produkujące ciepło systemowe w Lublinie charakteryzują się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji w porównaniu do ciepła z lokalnych kotłowni węglowych. Wskaźniki te są ponad 70 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone, jak i w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie nie potrzebują one komina. Budynki takie można oznakować symbolem „NO SMOG” gdyż zgodnie z systemem certyfikacji Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków przyznaje się im klasę A z oznaczeniem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION).

Jakość ciepła systemowego potwierdza zatem komplet certyfikatów PreQurs. Jeden dotyczy krotności redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, a drugi krotności redukcji niskiej emisji w porównaniu z budynkiem referencyjnym zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.

– Otrzymane certyfikaty redukcji ogólnej i niskiej emisji potwierdzają, że oferowane przez nas ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Lublinie – podkreśla Jolanta Jańczak, Prezes Zarządu LPEC S.A.

Uroczyste przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 8 stycznia br. w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez LPEC S.A. ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Przyznanie LPEC S.A. certyfikatów redukcji emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce. Dotychczas przyznano certyfikaty dla ponad dwudziestu dostawców ciepła systemowego w Polsce m.in. w Białej Podlaskiej, Opolu, Olsztynie, Wałbrzychu, Inowrocławiu i Gnieźnie.

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie, posiadający własny, wypracowany proces oceny oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła. Celem jest pokazanie redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego.

Systemy i budynki referencyjne

Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW. Analiza tego typu obiektów, znajdujących się w Polsce, przeprowadzona została przez ICEB.

Niska i wysoka emisja

Dla potrzeb procesu certyfikacji przyjęte zostały następujące definicje:

niska emisja – wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż ok. 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

wysoka emisja – wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), benzo(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Proces certyfikacji

Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, podczas wizyty u producenta lub dostawcy ciepła systemowego gromadzi dane potrzebne do przygotowania certyfikatu. Każdy z systemów uzyskuje więc indywidualne certyfikaty, w zależności od technologii stosowanych w przygotowaniu ciepła. Po zebraniu danych ICEB przekazuje komplet dwóch certyfikatów dla każdej z certyfikowanych firm: certyfikat dla systemu (Certyfikat redukcji ogólnej emisji) oraz certyfikat dla budynków ogrzewanych przez ten system (Certyfikat redukcji niskiej emisji dla budynku zasilanego przez daną firmę). Liczby przestawione na certyfikatach oznaczają zakres krotności redukcji emisji w stosunku do obiektu referencyjnego.

Źródło: LPEC S.A.

Wpis został opublikowany 8 Sty 2018 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć