News » Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już…

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

4 Sty 2018 Możliwość komentowania Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych! została wyłączona Share 'Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!' on Facebook Share 'Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!' on Email Share 'Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!' on Print Friendly

W 2018 r. możecie spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych możesz też jednak szukać w 193 trwających konkursach.  

Wśród nich znajdziesz 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Z oferty mogą skorzystać szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, kościoły, czy podmioty lecznicze.  Sprawdź aktualne nabory unijne! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych konkursach.

Przedsiębiorcy

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Środki unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu.

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą jeszcze do 19 stycznia składać wnioski na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w swojej firmie. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie. Dotację można przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansować można również m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W programach regionalnych przedsiębiorcy, ale także jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe mogą składać wnioski na projekty z zakresu:

 • inwestycji infrastrukturalnych (aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne), które służą działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Szczególnie polecamy konkursy w województwach:
  • zachodniopomorskim – działanie 1.1 i 1.2 – konkursy te przeznaczone są nie tylko dla przedsiębiorstw z tego województwa, ale mogą w nich wystartować także firmy, które choć mają siedzibę poza województwem zachodniopomorskim, zdecydowane są tutaj prowadzić działalność, która jest przedmiotem projektu;
  • łódzkim – działanie “Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”;
 • badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które służą opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) albo procesu.

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Środowisko

Ochrona środowiska

W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

 • na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej, zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
 • na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
 • na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
 • na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody  (woj. wielkopolskie). 

Energetyka

Efektywność energetyczna

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:

 • inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (dostępne dla województw: łódzkiego, śląskiego);
 • projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych, ciepłowniczych (woj. dolnośląskie i woj. lubuskie);
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w instalacjach domowych (woj. podlaskie).

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Wpis został opublikowany 4 Sty 2018 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć