Elektroenergetyka » Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej…

Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych

2 Sty 2018 Możliwość komentowania Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych została wyłączona Share 'Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych' on Facebook Share 'Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych' on Email Share 'Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych' on Print Friendly

29 grudnia 2018 r., z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Skobla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jarosława Brysiewicza i Jakuba Kozery – Wiceprezesów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i  Środowisko projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE.

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe związane z:

1.     Budową linii Mikułowa – Czarna, wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym.

2.     Budową linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 757 mln zł netto, z czego kwota dofinansowania to prawie 381 mln zł.

Stroną umów jest Ministerstwo Energii, jako Instytucja Pośrednicząca.

– Realizacja tych projektów inwestycyjnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w  południowo-zachodniej części kraju oraz umożliwienie przyłączenia OZE i nowego bloku wytwórczego Elektrowni Turów. Dotychczas istniejąca w tym regionie infrastruktura przesyłowa jest niewystarczająca. Przy braku rozwoju sieci najwyższych napięć, potencjalne ograniczenia dla  odbiorców mogą wystąpić zwłaszcza w okresie wysokiego zapotrzebowania na moc. Wynika to  z  zagrożeń przeciążeń w sieci, przede wszystkim na ciągach dosyłających moc z elektrowni systemowych zlokalizowanych na południu kraju (m.in. Turów, Bełchatów, Kozienice) – powiedział Jarosław Brysiewicz, Wiceprezes Zarządu PSE. Warto podkreślić, że zarówno budowa nowych linii, jak i ich modernizacja będą powadzone przy użyciu technologii na miarę XXI wieku i  z  zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań – dodał Wiceprezes.

– Zagrożenia przeciążeń ciągu liniowego Mikułowa-Czarna-Pasikurowice, a także linii 220 kV wychodzących ze stacji Mikułowa, są obecnie wysokie, zwłaszcza w warunkach dużych przepływów niegrafikowych z systemu niemieckiego. Ich eliminacji służą oddane już do eksploatacji przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa, a w przyszłości – zrealizowane zadania inwestycyjne, których dofinansowanie z POIiŚ zostało dziś przesądzone – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Oba projekty, których dotyczą dzisiejsze umowy są elementem szerokiego programu inwestycyjnego PSE, który ukierunkowany jest na potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 5  lat, na realizację 129 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej zostanie przeznaczonych ok. 7 mld zł – wskazał Jakub Kozera, Wiceprezes Zarządu PSE.

Jak podkreślali wszyscy przedstawiciele rządu, PSE są aktywnym beneficjentem unijnych środków, stawiającym na innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki. Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Projekty te zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego, dlatego też ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej Project pipeline dla sektora energetycznego w ramach POIiŚ 2014-2020.

W 2016 r. 12 projektów inwestycyjnych uznano (uwzględniając dostępną alokację środków oraz dojrzałość projektów) za kwalifikujące się do ubiegania się o wsparcie finansowe ze  środków POIiŚ 2014-2020. Proces składania wniosków o unijne dofinansowanie trwał od grudnia 2016 r. W rezultacie, na początku grudnia 2017 r. została podpisana z INiG-PIB, jako Instytucją Wdrażającą, pierwsza umowa o dofinansowanie projektu realizującego cele związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa stacji Dobrzeń”. W grudniu zostały przygotowane kolejne umowy, dzięki czemu do końca 2017 r. podpisanych zostało łącznie 5 umów na unijne dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych PSE wspierających poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz 2 umowy dla projektów wspierających rozwój OZE.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wpis został opublikowany 2 Sty 2018 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć