Ciepłownictwo » Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci…

Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej

29 Gru 2017 Możliwość komentowania Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej została wyłączona Share 'Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej' on Facebook Share 'Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej' on Email Share 'Unia Europejska dołoży 58 mln zł do szczecińskiej sieci ciepłowniczej' on Print Friendly

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał cztery umowy ze Szczecińską Energetyką Cieplną na dofinansowanie tamtejszej dystrybucji ciepła i chłodu. Projekty o łącznej wartości ponad 108 mln zł, zasili dotacja w wysokości blisko 58 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowy, na podstawie których zostaną przekazane dofinansowania, 28 grudnia podpisali: wiceprezes zarządu NFOŚiGW – Artur Michalski oraz prezes zarządu SEC Sp. z o.o. – Mariusz Majkut. Pierwszy ze szczecińskich projektów zakwalifikował się do dofinansowania z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, kolejne trzy otrzymają wsparcie z podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” pochłonie 69 874 495,66 zł (unijna dotacja to 35 636 177,00 zł) i będzie realizowane do października 2022 r. na obszarze Szczecina, gdzie głównym źródłem zaopatrywania mieszkańców w energię cieplną jest miejski system ciepłowniczy dostarczający niemal połowę ciepła zużywanego przez mieszkańców. Planuje się osiągnięcie następujących wskaźników: 2,80 km wybudowanej sieci ciepłowniczej, 22,02 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, 68 zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych. Ponadto projekt przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (6 170 tony równoważnika CO2/r.) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (60 801 GJ/r.).

Projekt pn. „Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej” będzie kosztował 11 750 100,00 zł (dotacja z UE – 6 114 574,38 zł) i potrwa do końca 2019 r. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodniej jest jednym z kluczowych obszarów rozwojowych Szczecina. Uciepłownienia tego rejonu miasta umożliwi mieszkańcom korzystanie z ciepła pochodzącego z efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.). W tym przypadku wybudowanych zostanie 3,84 km sieci ciepłowniczej.

Trzecią inwestycję pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach”, oszacowano na 11 175 497,50 zł (dotacja z UE – 5 880 000,00 zł), a jej termin realizacji minie z ostatnim dniem 2020 r. Tutaj – w ramach dwóch zadań – zaplanowano w sumie wybudowanie 5,07 km sieci ciepłowniczej.

Ostatni projekt to „Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska – ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej”. Jego koszt całkowity wyniesie 16 052 202,00 zł (dotacja z UE – 10 185 887,66 zł) i sfinalizowany zostanie na koniec 2020 r. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej infrastruktury przesyłowej łączącej planowane osiedle mieszkaniowe Wrzosowe Wzgórze, projektowane u zbiegu ulic Policka i Szosa Polska (rejon na granicy osiedli Bukowo i Stołczyn), z miejską siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez SEC. Wykonawcy odpowiadać będą za wybudowanie 5,07 km sieci ciepłowniczej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył ocenę wniosków pozakonkursowych na unijne dofinansowanie dla inwestycji mających na celu poprawę efektywności systemów ciepłowniczych. Budżet naborów, dotyczących działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji wynosił 1,1 mld zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu ustalono na 85 proc., a zasadnicza część projektów otrzymała wsparcie z intensywnością od 50 do 85%.

Do NFOŚiGW zostało złożonych 70 wniosków, dla których mechanizmem koordynacji inwestycji są Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przygotowywane przez Związki ZIT, zawierające zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w POIiŚ. Ostatecznie NFOŚiGW pozytywnie ocenił 69 projektów mających na celu budowę lub przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacji węzłów indywidualnych, skutkującą likwidacją węzłów grupowych, budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Uzyskane wsparcie umożliwi także rozwój systemów ciepłowniczych poprzez budowę nowych odcinków sieci na terenach rozwojowych miasta.

Źródło: NFOŚiGW

Wpis został opublikowany 29 Gru 2017 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć