Ciepłownictwo » Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci…

Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci ciepłownicze

22 Gru 2017 Możliwość komentowania Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci ciepłownicze została wyłączona Share 'Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci ciepłownicze' on Facebook Share 'Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci ciepłownicze' on Email Share 'Unia Europejska wyłoży pieniądze na dwie dolnośląskie sieci ciepłownicze' on Print Friendly

We Wrocławiu i w Siechnicach na Dolnym Śląsku wybudowane zostaną sieci ciepłownicze. Projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne wsparcie. NFOŚiGW przekaże na ten cel 4,6 mln zł.

Pieniądze będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W przypadku sieci ciepłowniczej dla Wrocławia będzie to unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, a siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Obie umowy sfinalizowano 21 grudnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW, reprezentowanym przez wiceprezesa zarządu Artura Michalskiego. Dokumenty ze strony beneficjenta podpisali: prezes zarządu, dyrektor generalny – Wojciech Heydel oraz członek zarządu, dyrektor ds. handlu i rozwoju – Maciej Tomaszewski.

Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław, wymienionej w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 7,77 km. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku wtórnego (co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Zawidawie. Aktualnie rejon ulic objętych projektem – od Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów – nie posiada dostępu do ciepła sieciowego. W przypadku przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej nie będzie zastosowany inny wariant zasilania (np. budowa lokalnej kotłowni), co przyczyni się do realizacji założeń gospodarki emisyjnej. Projekt zapewni komfort cieplny użytkowników uzyskany z poszanowaniem środowiska i bezpieczeństwo użytkowania. Planowane efekty to: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej –14 080,22 GJ/r., spadek emisji gazów cieplarnianych – 571,36 CO2/r. oraz spadek emisji pyłów – 0,59 Mg/r. Inwestycja, która powinna zakończyć się w październiku 2021 r., została oszacowana na 11 224 576,68 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 822 131,93 zł.

Druga sieć ciepłownicza – o długości 1,35 km – powstanie w gminie Siechnice w rejonie ulic: Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin. Tam obecnie też nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Sieć zasilana jest ze źródła częściowo wykorzystującego energię odnawialną (biomasa) w zakresie 26%. Realizacja projektu umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku pierwotnego do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Czechnica i zwiększenie mocy zamówionej o 1,8 MW. W każdym przypadku w procesie projektowania zostaną zastosowane nowoczesne standardy w zakresie energochłonności obiektów. W tym projekcie przewiduje się, że prace zakończą się w listopadzie 2018 r., a ich koszt całkowity wyniesie 2 251 145,08 zł, zakładając unijne dofinansowanie na poziomie 812 486,72 zł.

Źródło: NFOŚiGW

Wpis został opublikowany 22 Gru 2017 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć