Emisje, CO2 » Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty

Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty

21 Gru 2017 Możliwość komentowania Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty została wyłączona Share 'Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty' on Facebook Share 'Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty' on Email Share 'Ponad 9 mld zł na ekologiczne projekty' on Print Friendly

Ministerstwo Środowiska rozdysponowało już 9 mld zł na ekologiczne projekty. – Pieniądze zostaną przeznaczone, między innymi, na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie parków w miastach. Chcemy, by te inwestycje bezpośrednio przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za realizację II osi priorytetowej POIiŚ, czyli szeroko pojęte działania prośrodowiskowe, m.in. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz poprawy jakości środowiska miejskiego. Na realizację tych przedsięwzięć przewidziano łącznie blisko 15 mld zł w bieżącej perspektywie finansowej (2014-2020).

Dotychczas zostało zawartych 470 umów, w których dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 9,1 mld zł.  Pierwsze z nich zostały podpisane w maju 2016 r. Najwięcej projektów dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. W tym obszarze podpisano 227 umów na kwotę 5,67 mld zł.

Dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się także nabory w zakresie dostosowania do zmian klimatu i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. W tym obszarze zawarto dotychczas umowy na kwotę 2,56 mld, co stanowi blisko 90% pieniędzy przeznaczonych na tę dziedzinę.

W ramach już podpisanych umów zostanie m.in.: zbudowanych lub unowocześnionych 140 oczyszczalni ścieków, 13 miast będzie lepiej przygotowanych na wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. gwałtownych ulew), w 12 parkach narodowych powstaną ośrodki edukacji ekologicznej, a w blisko 100 miastach zostaną stworzone lub odnowione parki.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych naborów na stronach Instytucji Wdrażających – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(link otwiera się w nowym oknie) oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych(link otwiera się w nowym oknie).

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Wpis został opublikowany 21 Gru 2017 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć