Emisje, CO2 » O zrównoważonej transformacji w Paryżu

O zrównoważonej transformacji w Paryżu

18 Gru 2017 Możliwość komentowania O zrównoważonej transformacji w Paryżu została wyłączona Share 'O zrównoważonej transformacji w Paryżu' on Facebook Share 'O zrównoważonej transformacji w Paryżu' on Email Share 'O zrównoważonej transformacji w Paryżu' on Print Friendly

Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, uczestniczył w Paryżu w spotkaniu inaugurującym projekt dotyczący przygotowania europejskiej strategii niskoemisyjnego rozwoju do 2050 r.

Spotkanie zostało zorganizowane przy okazji szczytu „One Planet Summit”, przez konsorcjum Międzynarodowego Centrum Handlu i Zrównoważonego Rozwoju u (ang. ICTSD – International Centre for Trade and Sustainable Development) oraz Bruegel (brukselski think tank specjalizujących się kwestiach gospodarczych i finansowych).

W czasie dyskusji uczestnicy wskazywali na konieczność uwzględnienia w nowej strategii niskoemisyjnego rozwoju sektorów dotychczas pominiętych w przepisach europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego, czyli leśnictwa i rolnictwa.

Wiceminister Sałek podkreślił potrzebę uwzględnienia pochłaniania w ogólnym bilansie emisyjnym Unii Europejskiej. Wskazał ponadto, że ocena skutków wdrożenia nowej strategii musi być przeprowadzona na poziomie państw członkowskich.

– Realizacja strategii powinna doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez całą Unię Europejską – zaznaczył wiceminister Sałek.

Wiceminister zaprosił także organizatorów do przeprowadzenia w Polsce jednej z planowanych na styczeń 2018 r. sesji konsultacyjnych.

O roli lasów w pochłanianiu CO2

W trakcie wizyty w Paryżu wiceminister Sałek uczestniczył także w spotkaniu poświęconym finansowaniu zrównoważonej transformacji gospodarczej. Zostało ono zorganizowane przez ICTSD oraz I4CE – Institute for Climate Economics.

W swoim wystąpieniu wskazał, że Porozumienie paryskie wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 stworzyły ramy mające kształtować politykę rozwoju wszystkich państw świata w następnej dekadzie. Przypomniał także o doświadczeniach polskiej transformacji i roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju inwestycji środowiskowych.

– Dla każdego społeczeństwa najważniejszym priorytetem pozostaje poprawa warunków życia, wzrost zamożności, a także bezpieczeństwo energetyczne. Realizacja tych zadań nie może jednocześnie, w sposób nieodwracalny, oddziaływać na środowisko – podkreślił wiceminister Sałek.

Wiceminister zapowiedział także, że najważniejszym celem polskiej prezydencji COP24 jest przyjęcie pełnego pakietu implementacyjnego dla Porozumienia paryskiego, tak by możliwe było niezwłoczne funkcjonowanie wszystkich przewidzianych w Porozumieniu mechanizmów i instytucji.

Spotkanie dotyczące przygotowania europejskiej strategii niskoemisyjnego rozwoju do 2050 r. odbyło się w Paryżu 13 grudnia 2017 r.

Wpis został opublikowany 18 Gru 2017 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć