Ciepłownictwo » Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w…

Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę

29 Lis 2017 Możliwość komentowania Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę została wyłączona Share 'Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę' on Facebook Share 'Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę' on Email Share 'Kolejna umowa LPEC S.A. na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę' on Print Friendly

LPEC S.A. pozyskało dotację w wysokości 35,6 mln zł na realizację kolejnego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 listopada br. z NFOŚiGW. Spółka w ramach projektu zmodernizuje 23 km sieci ciepłowniczych. Wartość projektu wynosi 61,1 mln zł.

Projekt dotyczy modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych. W ramach Projektu realizowane będą dwie technologie – rewitalizacja i wymiana sieci kanałowych na preizolowane. Rewitalizacja polegać będzie na wymianie starej izolacji na efektywniejszą izolację modułową z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalności cieplnej. Technologia ta będzie zastosowana dla sieci o dużych średnicach oraz sieci naziemnych, wymagających jedynie cząstkowych napraw. Dla pozostałych sieci zakres dotyczy wymiany istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych kanałowych na sieci preizolowane.

Projekt obejmuje sieci wybudowane w latach 1970-1990, które wymagają modernizacji z uwagi poprawę bezpieczeństwa dostaw i rosnący popyt na ciepło systemowe. Inwestycje będą dotyczyć strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, ograniczenie poziomu kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa stanu jakości powietrza w Lublinie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłowniczy.

Rezultatami bezpośrednimi będą:

  • wymiana 23 km sieci ciepłowniczych,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 27.875 GJ/r.,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) w ilości 7.788 Mg/r.

Rezultatami pośrednimi będą:

  • ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła oszacowane na poziomie 87.108 GJ/r.,
  • zmniejszenie emisji pyłów o 4,14 Mg rocznie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 75.799.412,75 PLN.
Kwota wydatków kwalifikowanych: 61.087.650,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 35.600.000,00 PLN.

Przyznane dofinansowane pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach przyznanej dotacji zostały uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin oraz wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT).

LPEC S.A. dotychczas zawarła dwie umowy na dofinansowanie inwestycji w rozwój i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji przekraczającą 60 mln zł. Łączna wartość projektów wynosi 100,5 mln zł. Dofinansowane projekty wpisują się w realizację „Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021”

Źródło: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

Wpis został opublikowany 29 Lis 2017 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć