News » Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i…

Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego

9 Lis 2017 Możliwość komentowania Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego została wyłączona Share 'Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego' on Facebook Share 'Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego' on Email Share 'Nowelizacja dyrektywy gazowej trafiła pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego' on Print Friendly

KE przekazała do prac w Radzie i w Parlamencie Europejskim projekt nowelizacji dyrektywy gazowej. Zaproponowane zmiany mają na celu określenie statusu gazociągów służących do przesyłu gazu z państw trzecich do UE. Konieczność stosowania trzeciego pakietu energetycznego wobec gazociągów importujących gaz z państw trzecich przestanie budzić jakiekolwiek wątpliwości.

KE przyjęła 8 listopada 2017 r. projekt nowelizacji Dyrektywy gazowej 2009/73. Propozycja rewizji dyrektywy jasno wskazuje na konieczność uregulowania kwestii obowiązywania trzeciego pakietu energetycznego wobec gazociągów łączących państwa członkowskie UE z państwami trzecimi. Nie ma możliwości, aby gazociągi importowe podlegały różnym reżimom prawnym.

Przedstawienie projektu dyrektywy jest krokiem w dobrą stronę. Ostatnie doświadczenia związane z mandatem dla KE do negocjowania umowy międzynarodowej UE – Rosja ws. reżimu prawnego wobec Nord Stream 2 dały wyraźny sygnał, że istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów prawnych, wpływających na stworzenie równych zasad funkcjonowania sektora gazu ziemnego, tak aby nie dawały podstaw do rozbieżnych interpretacji – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka – Teraz czekają nas prace w Radzie, gdzie poddamy projekt gruntownej analizie pod kątem realizacji zakładanych celów – dodał.

W opinii ME, biorąc pod uwagę obowiązujący porządek prawny, nie ma wątpliwości co do stosowalności prawa unijnego wobec gazociągów z państw trzecich. Niemniej jednak, aby wyeliminować pojawiające się z różnych stron wątpliwości, ME pozytywnie ocenia kroki podjęte przez KE. Konsensus, w postaci doprecyzowania definicji interkonektora w odniesieniu do gazociągów łączących systemy przesyłowe państw członkowskich i państw trzecich, jest optymalnym rozwiązaniem w celu rozstrzygnięcia istniejących wątpliwości i stworzenia równych warunków stosowania prawa UE dla nowych gazociągów budowanych na terytorium UE.

W opinii ME zaproponowane rozwiązanie może pozwolić długofalowo zabezpieczyć interesy państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw i rozwoju konkurencji na europejskim rynku gazu ziemnego. Ma ono na celu ustalenie jednakowych zasad funkcjonowania dla wszystkich gazociągów. Podstawą powinno być zapewnienie obowiązywania prawa UE na rynku gazu w UE. Nie może dochodzić do sytuacji, w których cześć dostawców jest zobowiązana do wdrożenia prawodawstwa unijnego, a część może tego unikać. Zarówno lądowe, jak i morskie odcinki infrastruktury gazowej, dostarczające gaz do UE, nie mogą funkcjonować w pustce prawnej. Powinny być budowane i obsługiwane w oparciu o prawo unijne i w pełni podlegać trzeciemu pakietowi energetycznemu.

Liczymy na szybkie prace w radzie UE i ich finalizację jeszcze w 2017 r. Liczymy na bardzo dobrą koordynację i determinację pomiędzy wszystkimi instytucjami w UE. Parlament Europejski zapowiedział już prace w trybie pilnym, co należy odnotować jako bardzo pozytywny sygnał – wskazał wiceminister Kurtyka.

fot. pixabay.com

Źródło: Ministerstwo Energii

Wpis został opublikowany 9 Lis 2017 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć