Ciepłownictwo » Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane

Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane

27 Paź 2017 Możliwość komentowania Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane została wyłączona Share 'Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane' on Facebook Share 'Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane' on Email Share 'Umowy na dofinansowanie projektów PGE GiEK podpisane' on Print Friendly

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w dwóch oddziałach spółki – Elektrociepłowni Gorzów oraz Elektrociepłowni Zgierz. Na realizację zadań, PGE GiEK otrzymała wsparcie w łącznej wysokości 22,1 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji zostało przyznane projektom ciepłowniczym realizowanym w elektrociepłowniach Gorzów i Zgierz, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

Otrzymane fundusze pomogą Elektrociepłowni Gorzów w realizacji dwóch projektów – rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (kwota dofinansowania 6.398.566 zł, co stanowi prawie 38% całkowitych kosztów realizowanego zadania) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych polegającej na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie (kwota dofinansowania 7.190.000 zł stanowiąca prawie 47% całkowitych kosztów zadania). Z kolei Elektrociepłownia Zgierz otrzyma 8.550.000 zł na dofinasowanie realizacji projektu wymiany wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane. Przyznana kwota stanowi nieco ponad 49% kosztów całkowitych realizacji zadania.

Warto podkreślić, że na 71 projektów, które ubiegały się o dofinansowanie, jedynie 15 zostało ocenionych pozytywnie, w tym wszystkie 3 projekty PGE GiEK.

– Ogromnie cieszy fakt, że projekty składane przez PGE GiEK zyskują aprobatę narodowego funduszu. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Inwestycje, które zostaną zrealizowane w Gorzowie i Zgierzu poprawią komfort, bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców. Zwiększy się również moc systemu ciepłowniczego, zmniejszone zostanie zużycie energii pierwotnej i co najważniejsze dla mieszkańców zredukowane zostaną emisje zanieczyszczeń – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Spółka PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie zadania pozyskano łącznie 1 mld 202 mln zł finansowania preferencyjnego, w tym 508 mln zł środków bezzwrotnych. Uzyskane środki pochodziły z NFOŚiGW w Warszawie, a także wojewódzkich funduszy w Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze oraz z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dystrybuowanych przez instytucje krajowe, bezpośrednio z Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusze pozyskano na inwestycje o charakterze proekologicznym, służące poprawie jakości powietrza, m.in. na budowy i modernizacje instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, przyczyniające się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wśród tych inwestycji były m.in. projekty realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów, w których pozyskane środki stanowiły niemal 50% łącznych kosztów inwestycji.

Z ramienia PGE GiEK umowę podpisali prezes zarządu Sławomir Zawada oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych Radosław Rasała.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Wpis został opublikowany 27 Paź 2017 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć