Emisje, CO2 » Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”

Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”

12 Cze 2017 Komentarze: 1 Share 'Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”' on Facebook Share 'Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”' on Email Share 'Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?”' on Print Friendly

W dniu 30 listopada 2016 r. KE ogłosiła pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zawierający kompleksową propozycję regulacji unijnego sektora energetycznego, w tym rewizję dyrektywy i rozporządzenia dot. rynku energii elektrycznej Założonym przez KE celem planowanych zmian jest zapewnienie UE konkurencyjności w czasie transformacji rynków energetycznych oraz realizacja celów unijnego pakietu 2030, głównie redukcji emisji CO2, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w europejskim miksie energetycznym oraz promocji efektywności energetycznej.

Jeszcze w bm., w Parlamencie Europejskim zaprezentowana zostanie propozycja raportu komisji ITRE ws. nowej struktury rynku energii, a następnie, w czasie Prezydencji estońskiej w drugiej połowie 2017 r., prowadzone będą prace nad przygotowaniem stanowiska Rady UE w tym kluczowym obszarze pakietu. Będzie to jedno z ważniejszych zagadnień tej Prezydencji.

W związku z projektem rynku energii KE, pojawiają się obawy dotyczące utrzymania rentowności energetyki konwencjonalnej, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w związku z dynamicznym rozwojem dotowanej energii z niestabilnych źródeł OZE (wiatr, fotowoltaika). Zasadnicze wątpliwości może budzić również nieuwzględnienie w pakiecie Komisji specyfiki poszczególnych rynków energii krajów członkowskich.

W związku z trwającymi w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie pracami nad pakietem, EURACTIV przy wparciu PKEE, zorganizował 6 czerwca br. w Brukseli debatę mającą na celu prezentację istotnych zagadnień dot. przyszłości europejskiego rynku energii elektrycznej.

W debacie uczestniczyli kluczowi przedstawiciele instytucji UE – Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz przyszłej Prezydencji estońskiej, a także reprezentanci przemysłu i sektora energetycznego. Wśród panelistów obok PKEE obecni byli m.in. Eurelectric, GE, oraz organizacja środowiskowa – E3G. Podczas debaty, przedstawicielka KE Megan Richards (DG Energy) zaznaczyła, że wśród głównych celów propozycji KE jest integracja OZE na rynku energii i stopniowe odchodzenie od subsydiów. Podkreśliła iż KE przedstawiła wspólne ramy dla przyszłego unijnego rynku przechodzącego transformację, natomiast proces ten w każdym państwie członkowskim będzie przebiegał w inny sposób, ponieważ musi uwzględniać jego indywidualną specyfikę.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, członek komisji ITRE w PE, zwracał uwagę, iż propozycja Komisji w wielu miejscach nie respektuje zasady subsydiarności i przekierowuje zbyt wiele kompetencji w zakresie kreowania krajowych polityk energetycznych na poziom unijny, co podkreśla jako problem wiele krajowych parlamentów państw członkowskich.

Przedstawiciel PKEE, wiceprezes Tauron Polska Energia S.A., Jarosław Broda  pozytywnie ocenił urynkowienie OZE jako jeden z kluczowych elementów propozycji KE, podkreślił, iż jedną z ważnych ról w przyszłej strukturze rynku powinien odgrywać konsument – dobrze informowany i będący aktywnym uczestnikiem procesów rynkowych.

Jednym z głównych tematów, na których skupiła się dyskusja, była propozycja zapisów dotycząca rynków mocy. Wiceprezes Jarosław Broda podkreślał, że rynki mocy to jeden z instrumentów wzmacniania bezpieczeństwa dostaw, a standard emisyjny w wys. 550 kgCO2/MWh zaburzy konkurencję na rynku oraz zwiększy koszty zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i ceny energii w Polsce. W przypadku Polski krótki, tj. 4-letni, okres dostosowawczy do nowych norm BAT i związanie z nim potencjalne niedobory mocy, są jednym z czynników determinujących konieczność wprowadzenia rynku mocy w Polsce, jako wsparcia w modernizacji instalacji wytwórczych bez ryzyka zakłóceń dostaw. Potrzeba wprowadzenia rynków mocy była także podkreślona przez przedstawiciela Eurelectric, wg którego są one niezbędne na wielu rynkach europejskich do pokrywania kosztów operacyjnych instalacji konwencjonalnych opartych na węglu i gazie ziemnym.

Kryteria emisyjności 550 kg CO2/MWh skrytykował również Prof. Krasnodębski, który zaznaczył, że stoją one w sprzeczności z traktatowo zagwarantowanym prawem państw członkowskich do decydowania o miksie energetycznym.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Wpis został opublikowany 12 Cze 2017 w następujących kategoriach: Emisje, CO2, News, Ochrona Środowiska. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

1 komentarz do “Debata „Projekt Rynku Energii. Krok we właściwym kierunku?””

  1. zgryz, 22 Cze 2017 o 14:11

    Świadomość ekologiczna pozostała na poziomie lat 60-ch XX-go, „tzn. zawsze należy atakować przemysł i największe kominy”. Tzn. należy forsować np. sprawność odpylania z 99,1 % na 99,5 %, forsować dodajmy nieuzasadnionym kosztem, bo przyrost ochrony środowiska znikomy, a koszt wykańczający gospodarkę. Takoż i jest z CO2. Prawdziwe źródło zanieczyszczenia powietrza, czyli smród niskiej emisji pozostaje w Polsce nie tknięte. Gdybyśmy naprawdę chcieli mieć czyste powietrze, to dotowano by ogrzewnictwo, nakazowo likwidowano indywidualne ogrzewanie węglowe i wprowadzano przemysłowe metody spalania.

Reklama

Partner działu

"Nowa Energia" wspiera

Newsletter

Warto zobaczyć